جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده سیدآقا

جور | کوهبنان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ده سیدآقا


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:١٢
اذان ظهر: ١١:٣٠:٢٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٣:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٠١:٥٧
نیمه شب: ٢٢:٤٩:٠٤

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده سیدآقا (شهرستان کوهبنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای ده سیدآقا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ده سیدآقا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده سیدآقا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

روزا لوكزامبورگ
آزادی یعنی آزادی دگراندیشان.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده سیدآقا

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده سیدآقا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سیدآقا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده سیدآقا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سیدآقا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده سیدآقا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٤:١٨١٢:٤٢:٣٠١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:١٥٢٣:٥٩:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٣:١٨١٢:٤٢:٢٠١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:٥٩٢٣:٥٨:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٢:١٩١٢:٤٢:١٢١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٠:٤٣٢٣:٥٨:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠١:٢٠١٢:٤٢:٠٣١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:٢٧٢٣:٥٨:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٠:٢٣١٢:٤١:٥٦١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:١١٢٣:٥٨:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٩:٢٧١٢:٤١:٤٨١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٥٥٢٣:٥٧:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٨:٣١١٢:٤١:٤٢١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٤٠٢٣:٥٧:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٧:٣٧١٢:٤١:٣٦١٩:٢٦:٠١١٩:٤٤:٢٤٢٣:٥٧:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٦:٤٤١٢:٤١:٣٠١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٠٨٢٣:٥٧:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٥:٥٢١٢:٤١:٢٥١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٥٢٢٣:٥٦:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٥:٠١١٢:٤١:٢٠١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:٣٦٢٣:٥٦:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٤:١١١٢:٤١:١٦١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٧:٢١٢٣:٥٦:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٣:٢٢١٢:٤١:١٣١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٨:٠٥٢٣:٥٦:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٢:٣٥١٢:٤١:١٠١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:٤٩٢٣:٥٦:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥١:٤٨١٢:٤١:٠٨١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٩:٣٣٢٣:٥٦:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:١٠٠٥:٥١:٠٣١٢:٤١:٠٦١٩:٣١:٣٣١٩:٥٠:١٧٢٣:٥٥:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٠:٢٠١٢:٤١:٠٥١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٠٠٢٣:٥٥:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:١٠٠٥:٤٩:٣٧١٢:٤١:٠٥١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٤٤٢٣:٥٥:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:١٢٠٥:٤٨:٥٦١٢:٤١:٠٥١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٢:٢٨٢٣:٥٥:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:١٥٠٥:٤٨:١٦١٢:٤١:٠٥١٩:٣٤:١٧١٩:٥٣:١١٢٣:٥٥:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٧:٣٨١٢:٤١:٠٧١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٥:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤٧:٠١١٢:٤١:٠٨١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٣٧٢٣:٥٥:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٦:٢٥١٢:٤١:١١١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:١٩٢٣:٥٥:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٤٣٠٥:٤٥:٥١١٢:٤١:١٤١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٦:٠٢٢٣:٥٤:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٥:١٨١٢:٤١:١٧١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٦:٤٤٢٣:٥٤:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٠٧٠٥:٤٤:٤٦١٢:٤١:٢١١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:٢٥٢٣:٥٤:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٢١٠٥:٤٤:١٦١٢:٤١:٢٦١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٨:٠٦٢٣:٥٤:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٣٧٠٥:٤٣:٤٧١٢:٤١:٣١١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٨:٤٧٢٣:٥٤:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٤٣:٢٠١٢:٤١:٣٧١٩:٤٠:١٢١٩:٥٩:٢٧٢٣:٥٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سیدآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سیدآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سیدآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده سیدآقا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ده سیدآقا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده سیدآقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سیدآقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ده سیدآقا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده سیدآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سیدآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سیدآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده سیدآقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سیدآقا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده سیدآقا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده سیدآقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سیدآقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده سیدآقا

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٣:٠٨١١:٢٩:٠٥١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٢:١١٢٢:٤٩:١٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٠٠٥:٥٣:٥٤١١:٢٨:٥٧١٧:٠٣:٣٦١٧:٢١:١١٢٢:٤٩:٠٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٤:٣٩١١:٢٨:٥٠١٧:٠٢:٣٦١٧:٢٠:١٣٢٢:٤٨:٥٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٢٠٥:٥٥:٢٦١١:٢٨:٤٣١٧:٠١:٣٦١٧:١٩:١٥٢٢:٤٨:٤٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٣٠٥:٥٦:١٢١١:٢٨:٣٧١٧:٠٠:٣٨١٧:١٨:١٨٢٢:٤٨:٣٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٤٠٥:٥٦:٥٩١١:٢٨:٣٢١٦:٥٩:٤١١٧:١٧:٢٣٢٢:٤٨:٢٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٦٠٥:٥٧:٤٧١١:٢٨:٢٧١٦:٥٨:٤٥١٧:١٦:٢٩٢٢:٤٨:٢١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٨:٣٤١١:٢٨:٢٤١٦:٥٧:٥٠١٧:١٥:٣٥٢٢:٤٨:١٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٥:٥٩:٢٢١١:٢٨:٢١١٦:٥٦:٥٦١٧:١٤:٤٤٢٢:٤٨:٠٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٠:١١١١:٢٨:١٨١٦:٥٦:٠٣١٧:١٣:٥٣٢٢:٤٨:٠٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠١:٠٠١١:٢٨:١٧١٦:٥٥:١٢١٧:١٣:٠٤٢٢:٤٧:٥٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠١:٤٩١١:٢٨:١٦١٦:٥٤:٢٢١٧:١٢:١٥٢٢:٤٧:٥٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٢:٣٨١١:٢٨:١٧١٦:٥٣:٣٣١٧:١١:٢٩٢٢:٤٧:٥٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٣:٢٨١١:٢٨:١٨١٦:٥٢:٤٥١٧:١٠:٤٣٢٢:٤٧:٥٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٤:١٨١١:٢٨:١٩١٦:٥١:٥٩١٧:٠٩:٥٩٢٢:٤٧:٤٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٥:٠٨١١:٢٨:٢٢١٦:٥١:١٤١٧:٠٩:١٦٢٢:٤٧:٤٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٥:٥٩١١:٢٨:٢٥١٦:٥٠:٣١١٧:٠٨:٣٥٢٢:٤٧:٤٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٦:٥٠١١:٢٨:٣٠١٦:٤٩:٤٩١٧:٠٧:٥٥٢٢:٤٧:٤٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٧:٤١١١:٢٨:٣٥١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٧:١٧٢٢:٤٧:٥٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٠٨:٣٢١١:٢٨:٤١١٦:٤٨:٢٩١٧:٠٦:٤٠٢٢:٤٧:٥٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٩:٢٤١١:٢٨:٤٧١٦:٤٧:٥٢١٧:٠٦:٠٤٢٢:٤٧:٥٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٠:١٥١١:٢٨:٥٥١٦:٤٧:١٦١٧:٠٥:٣٠٢٢:٤٨:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١١:٠٧١١:٢٩:٠٤١٦:٤٦:٤١١٧:٠٤:٥٨٢٢:٤٨:٠٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١١:٥٩١١:٢٩:١٣١٦:٤٦:٠٨١٧:٠٤:٢٧٢٢:٤٨:١١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٢:٥١١١:٢٩:٢٣١٦:٤٥:٣٧١٧:٠٣:٥٨٢٢:٤٨:١٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٣:٤٣١١:٢٩:٣٤١٦:٤٥:٠٧١٧:٠٣:٣١٢٢:٤٨:٢٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٤:٣٥١١:٢٩:٤٦١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٣:٠٥٢٢:٤٨:٣٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٥:٢٨١١:٢٩:٥٩١٦:٤٤:١٣١٧:٠٢:٤٠٢٢:٤٨:٤٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٦:٢٠١١:٣٠:١٢١٦:٤٣:٤٨١٧:٠٢:١٨٢٢:٤٨:٥٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٧:١٢١١:٣٠:٢٧١٦:٤٣:٢٥١٧:٠١:٥٧٢٢:٤٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده سیدآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده سیدآقا روستای ده سیدآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده سیدآقا روستای ده سیدآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده سیدآقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سیدآقا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده سیدآقا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده سیدآقا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده سیدآقا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده سیدآقا

روستای ده سیدآقا بر روی نقشه

روستای ده سیدآقا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده سیدآقا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده سیدآقا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده سیدآقا
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ده سیدآقا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ده سیدآقا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده سیدآقا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده سیدآقا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده سیدآقا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده سیدآقا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده سیدآقا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده سیدآقا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده سیدآقا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده سیدآقا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده سیدآقا
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده سیدآقا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده سیدآقا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده سیدآقا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو