جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده سیدآقا

جور | کوهبنان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ده سیدآقا

اذان صبح: ٠٤:١٠:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:١٨
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٣٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠١:٥٦

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده سیدآقا (شهرستان کوهبنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای ده سیدآقا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ده سیدآقا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده سیدآقا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌با كسی كه پیوندش را با تو قطع كرده است، ارتباط برقرار كن و با كسی كه به تو بدی كرده است، نیكی كن و (سخن) حقّ‌ را بگو، اگر چه به ضرر تو باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده سیدآقا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده سیدآقا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سیدآقا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده سیدآقا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سیدآقا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ده سیدآقا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٧:٤١١٢:٤٥:٠٠١٩:١٢:٤٨١٩:٣٠:٢٨٠٠:٠٣:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٦:٣١١٢:٤٤:٤٥١٩:١٣:٢٩١٩:٣١:١١٠٠:٠٢:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٥:٢٢١٢:٤٤:٣١١٩:١٤:٠٩١٩:٣١:٥٣٠٠:٠٢:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٤:١٤١٢:٤٤:١٧١٩:١٤:٥٠١٩:٣٢:٣٦٠٠:٠٢:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٣:٠٦١٢:٤٤:٠٤١٩:١٥:٣١١٩:٣٣:١٨٠٠:٠١:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١١:٥٩١٢:٤٣:٥١١٩:١٦:١١١٩:٣٤:٠١٠٠:٠١:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٠:٥٣١٢:٤٣:٣٨١٩:١٦:٥٢١٩:٣٤:٤٤٠٠:٠١:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٩:٤٨١٢:٤٣:٢٦١٩:١٧:٣٣١٩:٣٥:٢٧٠٠:٠٠:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٨:٤٣١٢:٤٣:١٤١٩:١٨:١٤١٩:٣٦:١٠٠٠:٠٠:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٧:٣٩١٢:٤٣:٠٣١٩:١٨:٥٥١٩:٣٦:٥٣٠٠:٠٠:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٦:٣٦١٢:٤٢:٥٢١٩:١٩:٣٦١٩:٣٧:٣٧٢٣:٥٩:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٥:٣٤١٢:٤٢:٤١١٩:٢٠:١٧١٩:٣٨:٢٠٢٣:٥٩:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٤:٣٢١٢:٤٢:٣١١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:٠٤٢٣:٥٩:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٣:٣٢١٢:٤٢:٢٢١٩:٢١:٤٠١٩:٣٩:٤٧٢٣:٥٨:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٢:٣٢١٢:٤٢:١٣١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:٣١٢٣:٥٨:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠١:٣٣١٢:٤٢:٠٤١٩:٢٣:٠٣١٩:٤١:١٥٢٣:٥٨:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٠:٣٦١٢:٤١:٥٦١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:٥٩٢٣:٥٨:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٩:٣٩١٢:٤١:٤٩١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٤٣٢٣:٥٧:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٨:٤٣١٢:٤١:٤٢١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٣:٢٧٢٣:٥٧:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٧:٤٩١٢:٤١:٣٦١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٤:١٢٢٣:٥٧:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٦:٥٦١٢:٤١:٣٠١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٥٦٢٣:٥٧:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٦:٠٣١٢:٤١:٢٥١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٤٠٢٣:٥٧:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٥:١٢١٢:٤١:٢٠١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٢٥٢٣:٥٦:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٤:٢٢١٢:٤١:١٦١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:٠٩٢٣:٥٦:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٣:٣٣١٢:٤١:١٣١٩:٢٩:١٨١٩:٤٧:٥٣٢٣:٥٦:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤١:١٠١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:٣٨٢٣:٥٦:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥١:٥٩١٢:٤١:٠٨١٩:٣٠:٤١١٩:٤٩:٢٢٢٣:٥٦:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥١:١٤١٢:٤١:٠٦١٩:٣١:٢٣١٩:٥٠:٠٦٢٣:٥٥:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤١:٠٥١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:٥٠٢٣:٥٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده سیدآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده سیدآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده سیدآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده سیدآقا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ده سیدآقا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده سیدآقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سیدآقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ده سیدآقا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده سیدآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سیدآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سیدآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده سیدآقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سیدآقا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده سیدآقا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ده سیدآقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سیدآقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده سیدآقا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ده سیدآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده سیدآقا روستای ده سیدآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده سیدآقا روستای ده سیدآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ده سیدآقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سیدآقا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده سیدآقا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سیدآقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سیدآقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده سیدآقا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٤٠:٢٧١٢:٤٦:٣٦١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٢:٣٤٢٣:٥٧:٥٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٤٠٥:٤٠:٤١١٢:٤٦:٤٩١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٤٥٢٣:٥٨:١٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٤٠:٥٦١٢:٤٧:٠٢١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٥٥٢٣:٥٨:٢٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٤١:١٢١٢:٤٧:١٥١٩:٥٣:١٥٢٠:١٣:٠٤٢٣:٥٨:٤٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٤١:٣٠١٢:٤٧:٢٨١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٣:١١٢٣:٥٨:٥٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٤١:٤٨١٢:٤٧:٤١١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٣:١٦٢٣:٥٩:١١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٤٢:٠٨١٢:٤٧:٥٣١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٣:٢٠٢٣:٥٩:٢٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٨٠٥:٤٢:٢٩١٢:٤٨:٠٥١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:٢٢٢٣:٥٩:٤١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٤٢:٥٠١٢:٤٨:١٧١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٢٣٢٣:٥٩:٥٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤٣:١٣١٢:٤٨:٢٩١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٢٢٠٠:٠٠:١١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٤٣:٣٧١٢:٤٨:٤١١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:٢٠٠٠:٠٠:٢٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٤:٠١١٢:٤٨:٥٢١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٣:١٦٠٠:٠٠:٤١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤٩:٠٣١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٣:١٠٠٠:٠٠:٥٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٤٤:٥٣١٢:٤٩:١٤١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٣:٠٣٠٠:٠١:١١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤٥:٢١١٢:٤٩:٢٤١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٥٤٠٠:٠١:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤٩:٣٤١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٤٤٠٠:٠١:٤١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٥٠٥:٤٦:١٨١٢:٤٩:٤٣١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٣٢٠٠:٠١:٥٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٦:٤٧١٢:٤٩:٥٢١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٢:١٩٠٠:٠٢:١١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٦٠٥:٤٧:١٧١٢:٥٠:٠١١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٢:٠٤٠٠:٠٢:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٨٠٥:٤٧:٤٩١٢:٥٠:١٠١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٤٧٠٠:٠٢:٣٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤٨:٢٠١٢:٥٠:١٨١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٢٩٠٠:٠٢:٥٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٨:٥٣١٢:٥٠:٢٥١٩:٥١:٤٢٢٠:١١:٠٩٠٠:٠٣:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٢٠٥:٤٩:٢٦١٢:٥٠:٣٢١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٤٧٠٠:٠٣:٢١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٩٠٥:٤٩:٥٩١٢:٥٠:٣٩١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:٢٤٠٠:٠٣:٣٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٧٠٥:٥٠:٣٣١٢:٥٠:٤٥١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٠٠٠٠:٠٣:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٥٠٥:٥١:٠٨١٢:٥٠:٥٠١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٠٤:٠٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٥٠٥:٥١:٤٣١٢:٥٠:٥٦١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٠٤:١٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٢:١٩١٢:٥١:٠٠١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠٤:٢٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٢:٥٥١٢:٥١:٠٤١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٠٤:٣٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٣:٣١١٢:٥١:٠٨١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٠٤:٤٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٤:٠٨١٢:٥١:١١١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٠٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده سیدآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده سیدآقا روستای ده سیدآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده سیدآقا روستای ده سیدآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده سیدآقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سیدآقا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده سیدآقا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده سیدآقا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده سیدآقا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده سیدآقا

روستای ده سیدآقا بر روی نقشه

روستای ده سیدآقا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده سیدآقا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده سیدآقا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده سیدآقا
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ده سیدآقا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ده سیدآقا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ده سیدآقا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده سیدآقا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ده سیدآقا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده سیدآقا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده سیدآقا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده سیدآقا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده سیدآقا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده سیدآقا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده سیدآقا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ده سیدآقا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ده سیدآقا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده سیدآقا
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده سیدآقا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده سیدآقا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو