جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده سوخته

منج | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز ده سوخته


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٠٢:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٤٤
نیمه شب: ٢٣:١٩:٥٠

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده سوخته (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای ده سوخته)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ده سوخته)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده سوخته)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رالف والدو امرسون
فردا، غریبه‌ای، استادانه، درست آنچه را در همه‌ی زندگی به آن اندیشیده‌ایم و احساس كرده‌ایم، خواهد گفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده سوخته

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده سوخته در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سوخته ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده سوخته (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سوخته ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده سوخته ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٥:٢٧١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٢٢:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٥:١٧١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:١٠٠٠:٢٢:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٥:٠٧١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٥٤٠٠:٢١:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٥:٥٥١٣:٠٤:٥٨١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٢١:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٤:٤٩١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٢١٠٠:٢١:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٤:٤١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢١:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٤:٣٤١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٢٠:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٢٠:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٠:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٤:١٣١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢٠:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٩:٢١١٣:٠٤:٠٨١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٩:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٩:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٣:٥٨١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٩:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٣:٥٤١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٩:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٣:٥١١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٩:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٥:١٢١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٢٧٠٠:١٨:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٣:٤٦١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:١١٠٠:١٨:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٣:٤١١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٨:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٨:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٢:١٥١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٨:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١١:٣٤١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٨:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٧:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٠:١٦١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٧:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٣:٤٦١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:١٥٠٠:١٧:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٧:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٧:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٢٢٠٠:١٧:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٣:٥٩٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٠٣٠٠:١٧:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٤٤٠٠:١٧:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٢٥٠٠:١٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سوخته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سوخته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سوخته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده سوخته

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ده سوخته

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده سوخته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سوخته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ده سوخته

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٥:٥٣١١:٥٥:٠٨١٧:٠٤:١١١٧:٢٢:٥٧٢٣:١٣:٢٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٦:٤٣١١:٥٥:٢٩١٧:٠٤:٠٢١٧:٢٢:٤٩٢٣:١٣:٤٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٧:٣٣١١:٥٥:٥٠١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٢:٤٤٢٣:١٣:٥٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٨:٢٣١١:٥٦:١٢١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٢:٤٠٢٣:١٤:١٧
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٩:١٣١١:٥٦:٣٥١٧:٠٣:٤٦١٧:٢٢:٣٨٢٣:١٤:٣٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٠:٠١١١:٥٦:٥٨١٧:٠٣:٤٤١٧:٢٢:٣٨٢٣:١٤:٥٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٠:٥٠١١:٥٧:٢٢١٧:٠٣:٤٤١٧:٢٢:٣٩٢٣:١٥:١٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥١:٣٧١١:٥٧:٤٦١٧:٠٣:٤٦١٧:٢٢:٤٢٢٣:١٥:٤٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٢:٢٤١١:٥٨:١١١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٢:٤٧٢٣:١٦:٠٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٣:١٠١١:٥٨:٣٧١٧:٠٣:٥٤١٧:٢٢:٥٤٢٣:١٦:٢٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٣:٥٦١١:٥٩:٠٢١٧:٠٤:٠١١٧:٢٣:٠٢٢٣:١٦:٤٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٤:٤٠١١:٥٩:٢٩١٧:٠٤:١٠١٧:٢٣:١٢٢٣:١٧:١٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٥:٢٤١١:٥٩:٥٦١٧:٠٤:٢٠١٧:٢٣:٢٣٢٣:١٧:٣٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٥٦:٠٧١٢:٠٠:٢٣١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٣:٣٦٢٣:١٨:٠٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٦:٤٩١٢:٠٠:٥٠١٧:٠٤:٤٦١٧:٢٣:٥١٢٣:١٨:٢٩
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٧:٣٠١٢:٠١:١٨١٧:٠٥:٠٢١٧:٢٤:٠٧٢٣:١٨:٥٦
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٢:٥٠٠٦:٥٨:١٠١٢:٠١:٤٧١٧:٠٥:١٩١٧:٢٤:٢٥٢٣:١٩:٢٢
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٨:٤٩١٢:٠٢:١٥١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٤:٤٤٢٣:١٩:٥٠
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٩:٢٧١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٥:٥٨١٧:٢٥:٠٥٢٣:٢٠:١٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٤:٣٧٠٧:٠٠:٠٤١٢:٠٣:١٣١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٥:٢٨٢٣:٢٠:٤٦
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٠:٣٩١٢:٠٣:٤٣١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٥:٥٢٢٣:٢١:١٤
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٥:٤٤٠٧:٠١:١٤١٢:٠٤:١٢١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٦:١٨٢٣:٢١:٤٣
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٦:١٧٠٧:٠١:٤٧١٢:٠٤:٤٢١٧:٠٧:٣٦١٧:٢٦:٤٥٢٣:٢٢:١٢
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٦:٤٨٠٧:٠٢:١٩١٢:٠٥:١٢١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٧:١٣٢٣:٢٢:٤١
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٢:٥٠١٢:٠٥:٤٢١٧:٠٨:٣٤١٧:٢٧:٤٣٢٣:٢٣:١١
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٣:١٩١٢:٠٦:١٢١٧:٠٩:٠٥١٧:٢٨:١٤٢٣:٢٣:٤١
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٣:٤٧١٢:٠٦:٤٢١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٨:٤٦٢٣:٢٤:١١
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٤:١٣١٢:٠٧:١١١٧:١٠:١١١٧:٢٩:٢٠٢٣:٢٤:٤١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٩:١٠٠٧:٠٤:٣٨١٢:٠٧:٤١١٧:١٠:٤٧١٧:٢٩:٥٥٢٣:٢٥:١١
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠٥:٠٢١٢:٠٨:١١١٧:١١:٢٣١٧:٣٠:٣١٢٣:٢٥:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده سوخته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سوخته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سوخته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده سوخته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سوخته برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سوخته

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده سوخته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سوخته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سوخته

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٠:٤٣١١:٥٣:٢٠١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٤:١٦٢٣:١١:٥٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤١:٣٥١١:٥٣:٣٦١٧:٠٥:٢٣١٧:٢٣:٥٨٢٣:١٢:٠٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٢:٢٧١١:٥٣:٥٣١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٣:٤٢٢٣:١٢:٢٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٣:١٩١١:٥٤:١١١٧:٠٤:٤٩١٧:٢٣:٢٨٢٣:١٢:٣٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٤:١٠١١:٥٤:٢٩١٧:٠٤:٣٥١٧:٢٣:١٦٢٣:١٢:٤٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٥:٠٢١١:٥٤:٤٩١٧:٠٤:٢٢١٧:٢٣:٠٥٢٣:١٣:٠٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٥:٥٣١١:٥٥:٠٨١٧:٠٤:١١١٧:٢٢:٥٧٢٣:١٣:٢٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٦:٤٣١١:٥٥:٢٩١٧:٠٤:٠٢١٧:٢٢:٤٩٢٣:١٣:٤٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٧:٣٣١١:٥٥:٥٠١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٢:٤٤٢٣:١٣:٥٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٨:٢٣١١:٥٦:١٢١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٢:٤٠٢٣:١٤:١٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٩:١٣١١:٥٦:٣٥١٧:٠٣:٤٦١٧:٢٢:٣٨٢٣:١٤:٣٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٠:٠١١١:٥٦:٥٨١٧:٠٣:٤٤١٧:٢٢:٣٨٢٣:١٤:٥٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٠:٥٠١١:٥٧:٢٢١٧:٠٣:٤٤١٧:٢٢:٣٩٢٣:١٥:١٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥١:٣٧١١:٥٧:٤٦١٧:٠٣:٤٦١٧:٢٢:٤٢٢٣:١٥:٤٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٢:٢٤١١:٥٨:١١١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٢:٤٧٢٣:١٦:٠٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٣:١٠١١:٥٨:٣٧١٧:٠٣:٥٤١٧:٢٢:٥٤٢٣:١٦:٢٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٣:٥٦١١:٥٩:٠٢١٧:٠٤:٠١١٧:٢٣:٠٢٢٣:١٦:٤٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٤:٤٠١١:٥٩:٢٩١٧:٠٤:١٠١٧:٢٣:١٢٢٣:١٧:١٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٥:٢٤١١:٥٩:٥٦١٧:٠٤:٢٠١٧:٢٣:٢٣٢٣:١٧:٣٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٥٦:٠٧١٢:٠٠:٢٣١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٣:٣٦٢٣:١٨:٠٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٦:٤٩١٢:٠٠:٥٠١٧:٠٤:٤٦١٧:٢٣:٥١٢٣:١٨:٢٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٧:٣٠١٢:٠١:١٨١٧:٠٥:٠٢١٧:٢٤:٠٧٢٣:١٨:٥٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٠٠٦:٥٨:١٠١٢:٠١:٤٧١٧:٠٥:١٩١٧:٢٤:٢٥٢٣:١٩:٢٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٨:٤٩١٢:٠٢:١٥١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٤:٤٤٢٣:١٩:٥٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٩:٢٧١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٥:٥٨١٧:٢٥:٠٥٢٣:٢٠:١٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٧٠٧:٠٠:٠٤١٢:٠٣:١٣١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٥:٢٨٢٣:٢٠:٤٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٠:٣٩١٢:٠٣:٤٣١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٥:٥٢٢٣:٢١:١٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٤٠٧:٠١:١٤١٢:٠٤:١٢١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٦:١٨٢٣:٢١:٤٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٧٠٧:٠١:٤٧١٢:٠٤:٤٢١٧:٠٧:٣٦١٧:٢٦:٤٥٢٣:٢٢:١٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٨٠٧:٠٢:١٩١٢:٠٥:١٢١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٧:١٣٢٣:٢٢:٤١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده سوخته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سوخته روستای ده سوخته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سوخته روستای ده سوخته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده سوخته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سوخته برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده سوخته

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده سوخته موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده سوخته برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده سوخته

روستای ده سوخته بر روی نقشه

روستای ده سوخته بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده سوخته

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده سوخته است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده سوخته
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ده سوخته + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ده سوخته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده سوخته + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده سوخته

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده سوخته رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ده سوخته دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده سوخته دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده سوخته ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده سوخته
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده سوخته
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده سوخته
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده سوخته ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده سوخته

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده سوخته یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو