جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده سنچولی

قایم آباد | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده سنچولی

اذان صبح: ٠٣:٥٨:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٤٨:١٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٤:١٧

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده سنچولی (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای ده سنچولی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ده سنچولی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده سنچولی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

افلاطون
باید تا می‌توانیم بكوشیم نخستین داستان‌هایی كه برای كودكانمان گفته می‌شود، مشوق نیكویی اخلاق باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده سنچولی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده سنچولی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سنچولی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده سنچولی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سنچولی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ده سنچولی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٨:٠٣١٢:٢٤:٥٣١٨:٥٢:١٢١٩:٠٩:٤٦٢٣:٤٣:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:١٦٠٥:٥٦:٥٥١٢:٢٤:٣٩١٨:٥٢:٥١١٩:١٠:٢٧٢٣:٤٢:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٥٥:٤٧١٢:٢٤:٢٥١٨:٥٣:٣١١٩:١١:٠٨٢٣:٤٢:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٤:٤٠١٢:٢٤:١١١٨:٥٤:١٠١٩:١١:٥٠٢٣:٤٢:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٣:٣٣١٢:٢٣:٥٧١٨:٥٤:٥٠١٩:١٢:٣١٢٣:٤١:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٢:٢٧١٢:٢٣:٤٤١٨:٥٥:٣٠١٩:١٣:١٣٢٣:٤١:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥١:٢٢١٢:٢٣:٣٢١٨:٥٦:٠٩١٩:١٣:٥٥٢٣:٤١:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٠:١٨١٢:٢٣:١٩١٨:٥٦:٤٩١٩:١٤:٣٧٢٣:٤٠:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٤٩:١٤١٢:٢٣:٠٧١٨:٥٧:٢٩١٩:١٥:١٩٢٣:٤٠:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٤٨:١١١٢:٢٢:٥٦١٨:٥٨:٠٩١٩:١٦:٠١٢٣:٤٠:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٧:٠٩١٢:٢٢:٤٥١٨:٥٨:٤٩١٩:١٦:٤٣٢٣:٤٠:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٦:٠٨١٢:٢٢:٣٥١٨:٥٩:٢٩١٩:١٧:٢٦٢٣:٣٩:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٨٠٥:٤٥:٠٧١٢:٢٢:٢٥١٩:٠٠:١٠١٩:١٨:٠٨٢٣:٣٩:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٤:٠٨١٢:٢٢:١٥١٩:٠٠:٥٠١٩:١٨:٥١٢٣:٣٩:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٣:٠٩١٢:٢٢:٠٦١٩:٠١:٣٠١٩:١٩:٣٤٢٣:٣٨:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٢:١١١٢:٢١:٥٨١٩:٠٢:١١١٩:٢٠:١٧٢٣:٣٨:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤١:١٥١٢:٢١:٥٠١٩:٠٢:٥١١٩:٢١:٠٠٢٣:٣٨:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤٠:١٩١٢:٢١:٤٢١٩:٠٣:٣٢١٩:٢١:٤٣٢٣:٣٨:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٤٣٠٥:٣٩:٢٤١٢:٢١:٣٥١٩:٠٤:١٣١٩:٢٢:٢٦٢٣:٣٧:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٨:٣١١٢:٢١:٢٩١٩:٠٤:٥٣١٩:٢٣:٠٩٢٣:٣٧:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢٥٠٥:٣٧:٣٨١٢:٢١:٢٣١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٣:٥٢٢٣:٣٧:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:١٧٠٥:٣٦:٤٧١٢:٢١:١٨١٩:٠٦:١٥١٩:٢٤:٣٦٢٣:٣٧:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:١١٠٥:٣٥:٥٧١٢:٢١:١٤١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٥:١٩٢٣:٣٧:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٣٥:٠٧١٢:٢١:١٠١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٦:٠٣٢٣:٣٦:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٠١٠٥:٣٤:٢٠١٢:٢١:٠٦١٩:٠٨:١٨١٩:٢٦:٤٦٢٣:٣٦:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٣٣:٣٣١٢:٢١:٠٣١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٧:٢٩٢٣:٣٦:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٣٢:٤٧١٢:٢١:٠١١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٨:١٢٢٣:٣٦:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٣٢:٠٣١٢:٢٠:٥٩١٩:١٠:٢٠١٩:٢٨:٥٦٢٣:٣٦:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥٥٠٥:٣١:٢٠١٢:٢٠:٥٨١٩:١١:٠٠١٩:٢٩:٣٩٢٣:٣٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده سنچولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده سنچولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده سنچولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده سنچولی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ده سنچولی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده سنچولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سنچولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ده سنچولی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده سنچولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سنچولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سنچولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده سنچولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سنچولی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده سنچولی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ده سنچولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سنچولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده سنچولی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ده سنچولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده سنچولی روستای ده سنچولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده سنچولی روستای ده سنچولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ده سنچولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سنچولی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده سنچولی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سنچولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سنچولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده سنچولی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٣٠٥:٢١:٣٥١٢:٢٦:٢٩١٩:٣١:٢٣١٩:٥١:٠٣٢٣:٣٨:٢٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٧٠٥:٢١:٤٩١٢:٢٦:٤٢١٩:٣١:٣٥١٩:٥١:١٥٢٣:٣٨:٣٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٣٠٥:٢٢:٠٤١٢:٢٦:٥٥١٩:٣١:٤٥١٩:٥١:٢٥٢٣:٣٨:٤٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥١٠٥:٢٢:٢٠١٢:٢٧:٠٨١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:٣٤٢٣:٣٩:٠٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٢:٣٧١٢:٢٧:٢١١٩:٣٢:٠١١٩:٥١:٤١٢٣:٣٩:١٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٢٠٥:٢٢:٥٦١٢:٢٧:٣٤١٩:٣٢:٠٨١٩:٥١:٤٦٢٣:٣٩:٣١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٥٠٥:٢٣:١٥١٢:٢٧:٤٦١٩:٣٢:١٢١٩:٥١:٥٠٢٣:٣٩:٤٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٠٠٥:٢٣:٣٦١٢:٢٧:٥٨١٩:٣٢:١٦١٩:٥١:٥٣٢٣:٤٠:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٦٠٥:٢٣:٥٧١٢:٢٨:١١١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٥٤٢٣:٤٠:١٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٤٠٥:٢٤:٢٠١٢:٢٨:٢٢١٩:٣٢:١٨١٩:٥١:٥٣٢٣:٤٠:٣١
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٤٠٥:٢٤:٤٣١٢:٢٨:٣٤١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٥١٢٣:٤٠:٤٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٥٠٥:٢٥:٠٨١٢:٢٨:٤٥١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٤٨٢٣:٤١:٠١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٢٥:٣٣١٢:٢٨:٥٦١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٤٣٢٣:٤١:١٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢١٠٥:٢٥:٥٩١٢:٢٩:٠٧١٩:٣٢:٠٥١٩:٥١:٣٦٢٣:٤١:٣١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٧٠٥:٢٦:٢٦١٢:٢٩:١٧١٩:٣١:٥٨١٩:٥١:٢٧٢٣:٤١:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٣٠٥:٢٦:٥٤١٢:٢٩:٢٧١٩:٣١:٤٩١٩:٥١:١٨٢٣:٤٢:٠٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١١٠٥:٢٧:٢٢١٢:٢٩:٣٦١٩:٣١:٣٩١٩:٥١:٠٦٢٣:٤٢:١٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥١٠٥:٢٧:٥١١٢:٢٩:٤٦١٩:٣١:٢٨١٩:٥٠:٥٣٢٣:٤٢:٢٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣١٠٥:٢٨:٢١١٢:٢٩:٥٤١٩:٣١:١٥١٩:٥٠:٣٨٢٣:٤٢:٤٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٣٠٥:٢٨:٥٢١٢:٣٠:٠٣١٩:٣١:٠٠١٩:٥٠:٢٢٢٣:٤٢:٥٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٥٠٥:٢٩:٢٣١٢:٣٠:١١١٩:٣٠:٤٤١٩:٥٠:٠٥٢٣:٤٣:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٩٠٥:٢٩:٥٥١٢:٣٠:١٨١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٩:٤٥٢٣:٤٣:٢٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٤٠٥:٣٠:٢٧١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٩:٢٤٢٣:٤٣:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٠٠٥:٣١:٠٠١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٩:٠٢٢٣:٤٣:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٦٠٥:٣١:٣٤١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٨:٣٨٢٣:٤٤:٠٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٣٢:٠٨١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٨:١٣٢٣:٤٤:١٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٣٢:٤٢١٢:٣٠:٤٩١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٧:٤٦٢٣:٤٤:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢١٠٥:٣٣:١٧١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٨:١٢١٩:٤٧:١٧٢٣:٤٤:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١١٠٥:٣٣:٥٣١٢:٣٠:٥٧١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٤٨٢٣:٤٤:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠١٠٥:٣٤:٢٨١٢:٣١:٠١١٩:٢٧:١٥١٩:٤٦:١٦٢٣:٤٥:٠٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٣٥:٠٤١٢:٣١:٠٤١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٥:٤٣٢٣:٤٥:١٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده سنچولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده سنچولی روستای ده سنچولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده سنچولی روستای ده سنچولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده سنچولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سنچولی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده سنچولی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده سنچولی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده سنچولی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده سنچولی

روستای ده سنچولی بر روی نقشه

روستای ده سنچولی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده سنچولی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده سنچولی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده سنچولی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ده سنچولی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ده سنچولی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ده سنچولی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده سنچولی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ده سنچولی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده سنچولی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده سنچولی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده سنچولی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده سنچولی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده سنچولی
افق شرعی امروز فردا ده سنچولی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده سنچولی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده سنچولی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده سنچولی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده سنچولی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده سنچولی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو