جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده سنچولی

قایم آباد | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده سنچولی


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٤
اذان ظهر: ١١:١٨:٠٥
غروب آفتاب: ١٦:٢٣:١١
اذان مغرب: ١٦:٤٢:٠٨
نیمه شب: ٢٢:٣٥:٥٨

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده سنچولی (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای ده سنچولی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ده سنچولی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده سنچولی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
این تو و فقط تویی كه مسئول آن چیزی هستی كه برایت پیش می آید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده سنچولی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده سنچولی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سنچولی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده سنچولی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سنچولی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده سنچولی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٥:٥٤١٢:٢٢:٣٣١٨:٥٩:٤٠١٩:١٧:٣٧٢٣:٣٩:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٤:٥٣١٢:٢٢:٢٣١٩:٠٠:٢٠١٩:١٨:٢٠٢٣:٣٩:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٣:٥٤١٢:٢٢:١٤١٩:٠١:٠١١٩:١٩:٠٣٢٣:٣٩:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٢:٥٦١٢:٢٢:٠٥١٩:٠١:٤١١٩:١٩:٤٥٢٣:٣٨:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤١:٥٩١٢:٢١:٥٧١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٢٩٢٣:٣٨:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤١:٠٢١٢:٢١:٤٩١٩:٠٣:٠٣١٩:٢١:١٢٢٣:٣٨:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٣٧٠٥:٤٠:٠٧١٢:٢١:٤٢١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:٥٥٢٣:٣٨:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٢٧٠٥:٣٩:١٢١٢:٢١:٣٥١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:٣٨٢٣:٣٧:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:١٨٠٥:٣٨:١٩١٢:٢١:٢٩١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٣:٢١٢٣:٣٧:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:١٠٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢١:٢٣١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٤:٠٤٢٣:٣٧:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٣٦:٣٦١٢:٢١:١٨١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٤:٤٨٢٣:٣٧:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٣٥:٤٦١٢:٢١:١٤١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:٣١٢٣:٣٦:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٣٤:٥٧١٢:٢١:١٠١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٦:١٤٢٣:٣٦:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٣٤:٠٩١٢:٢١:٠٦١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٦:٥٧٢٣:٣٦:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٣:٢٢١٢:٢١:٠٣١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٤٠٢٣:٣٦:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٤١٠٥:٣٢:٣٧١٢:٢١:٠١١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٨:٢٣٢٣:٣٦:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٤١٠٥:٣١:٥٣١٢:٢٠:٥٩١٩:١٠:٣٠١٩:٢٩:٠٦٢٣:٣٦:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٤١٠٥:٣١:١٠١٢:٢٠:٥٨١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٤٩٢٣:٣٥:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٣٠:٢٨١٢:٢٠:٥٨١٩:١١:٥١١٩:٣٠:٣٢٢٣:٣٥:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٢٩:٤٨١٢:٢٠:٥٨١٩:١٢:٣١١٩:٣١:١٥٢٣:٣٥:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٥١٠٥:٢٩:٠٩١٢:٢٠:٥٩١٩:١٣:١١١٩:٣١:٥٧٢٣:٣٥:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٢٨:٣١١٢:٢١:٠٠١٩:١٣:٥٠١٩:٣٢:٣٩٢٣:٣٥:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٢٧:٥٥١٢:٢١:٠٢١٩:١٤:٣٠١٩:٣٣:٢١٢٣:٣٥:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:١٤٠٥:٢٧:٢٠١٢:٢١:٠٤١٩:١٥:٠٩١٩:٣٤:٠٣٢٣:٣٥:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٢٦:٤٦١٢:٢١:٠٧١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٤٤٢٣:٣٥:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٣٦٠٥:٢٦:١٤١٢:٢١:١٠١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٢٦٢٣:٣٥:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٥٠٠٥:٢٥:٤٣١٢:٢١:١٤١٩:١٧:٠٦١٩:٣٦:٠٦٢٣:٣٥:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٢٥:١٤١٢:٢١:١٩١٩:١٧:٤٤١٩:٣٦:٤٧٢٣:٣٥:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٢٢٠٥:٢٤:٤٦١٢:٢١:٢٤١٩:١٨:٢٢١٩:٣٧:٢٧٢٣:٣٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سنچولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سنچولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سنچولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده سنچولی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ده سنچولی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده سنچولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سنچولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ده سنچولی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده سنچولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سنچولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سنچولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده سنچولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سنچولی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سنچولی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده سنچولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سنچولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سنچولی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٦:٥٨١١:١٠:٣٥١٦:٢٣:٥٧١٦:٤٢:٢٤٢٢:٢٩:٢٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٧٠٥:٥٧:٤٩١١:١٠:٥١١٦:٢٣:٣٨١٦:٤٢:٠٧٢٢:٢٩:٣٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٨:٤٠١١:١١:٠٨١٦:٢٣:٢١١٦:٤١:٥٢٢٢:٢٩:٤٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٩:٣١١١:١١:٢٦١٦:٢٣:٠٦١٦:٤١:٣٩٢٢:٣٠:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٠:٢٢١١:١١:٤٤١٦:٢٢:٥٢١٦:٤١:٢٧٢٢:٣٠:١٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠١:١٣١١:١٢:٠٣١٦:٢٢:٤٠١٦:٤١:١٧٢٢:٣٠:٣٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٢:٠٣١١:١٢:٢٣١٦:٢٢:٣٠١٦:٤١:٠٩٢٢:٣٠:٥٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٢:٥٣١١:١٢:٤٤١٦:٢٢:٢٢١٦:٤١:٠٢٢٢:٣١:٠٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٣:٤٣١١:١٣:٠٥١٦:٢٢:١٥١٦:٤٠:٥٧٢٢:٣١:٢٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٤:٣٢١١:١٣:٢٧١٦:٢٢:١٠١٦:٤٠:٥٤٢٢:٣١:٤٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٥:٢١١١:١٣:٥٠١٦:٢٢:٠٧١٦:٤٠:٥٢٢٢:٣٢:٠٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٦:٠٩١١:١٤:١٣١٦:٢٢:٠٦١٦:٤٠:٥٢٢٢:٣٢:٢٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٦:٥٧١١:١٤:٣٦١٦:٢٢:٠٦١٦:٤٠:٥٤٢٢:٣٢:٤٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٧:٤٤١١:١٥:٠١١٦:٢٢:٠٨١٦:٤٠:٥٨٢٢:٣٣:٠٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٨:٣١١١:١٥:٢٦١٦:٢٢:١٢١٦:٤١:٠٣٢٢:٣٣:٣١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٩:١٦١١:١٥:٥١١٦:٢٢:١٧١٦:٤١:١٠٢٢:٣٣:٥٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٠:٠٢١١:١٦:١٧١٦:٢٢:٢٥١٦:٤١:١٨٢٢:٣٤:١٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٠:٤٦١١:١٦:٤٣١٦:٢٢:٣٤١٦:٤١:٢٨٢٢:٣٤:٤٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١١:٢٩١١:١٧:١٠١٦:٢٢:٤٤١٦:٤١:٤٠٢٢:٣٥:٠٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٢:١٢١١:١٧:٣٧١٦:٢٢:٥٧١٦:٤١:٥٣٢٢:٣٥:٣٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٢:٥٤١١:١٨:٠٥١٦:٢٣:١١١٦:٤٢:٠٨٢٢:٣٥:٥٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٣:٣٤١١:١٨:٣٣١٦:٢٣:٢٦١٦:٤٢:٢٥٢٢:٣٦:٢٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٤:١٤١١:١٩:٠١١٦:٢٣:٤٤١٦:٤٢:٤٣٢٢:٣٦:٥١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٤:٥٣١١:١٩:٣٠١٦:٢٤:٠٣١٦:٤٣:٠٢٢٢:٣٧:١٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٥:٣١١١:١٩:٥٩١٦:٢٤:٢٣١٦:٤٣:٢٣٢٢:٣٧:٤٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٦:٠٧١١:٢٠:٢٨١٦:٢٤:٤٥١٦:٤٣:٤٦٢٢:٣٨:١٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٦:٤٣١١:٢٠:٥٧١٦:٢٥:٠٩١٦:٤٤:١٠٢٢:٣٨:٤٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٧:١٧١١:٢١:٢٧١٦:٢٥:٣٤١٦:٤٤:٣٦٢٢:٣٩:١١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٧:٥١١١:٢١:٥٦١٦:٢٦:٠١١٦:٤٥:٠٣٢٢:٣٩:٤١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٨:٢٣١١:٢٢:٢٦١٦:٢٦:٢٩١٦:٤٥:٣١٢٢:٤٠:١٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده سنچولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سنچولی روستای ده سنچولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سنچولی روستای ده سنچولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده سنچولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سنچولی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده سنچولی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده سنچولی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده سنچولی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده سنچولی

روستای ده سنچولی بر روی نقشه

روستای ده سنچولی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده سنچولی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده سنچولی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده سنچولی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ده سنچولی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ده سنچولی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده سنچولی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده سنچولی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده سنچولی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ده سنچولی دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ده سنچولی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده سنچولی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده سنچولی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده سنچولی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده سنچولی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده سنچولی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ده سنچولی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده سنچولی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو