جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده سلیم

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز ده سلیم


اذان صبح: ٠٥:١٠:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٤٧
اذان ظهر: ١١:٣٥:٥٠
غروب آفتاب: ١٦:٣٢:٤٦
اذان مغرب: ١٦:٥٢:٣٦
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٠٠

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده سلیم (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای ده سلیم)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ده سلیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده سلیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اگر بر امّت من سخت نبود، حتماً آنها را به مسواك زدن موقع هر نمازی، دستور می‌دادم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده سلیم

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده سلیم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سلیم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده سلیم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سلیم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده سلیم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٨:٥٧١٢:٤٠:١٧١٩:٢٢:١٠١٩:٤٠:٥٤٢٣:٥٥:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٧:٥٠١٢:٤٠:٠٨١٩:٢٢:٥٨١٩:٤١:٤٤٢٣:٥٤:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٦:٤٤١٢:٣٩:٥٨١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٢:٣٤٢٣:٥٤:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٥:٣٨١٢:٣٩:٥٠١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٣:٢٤٢٣:٥٤:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٤:٣٤١٢:٣٩:٤١١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٤:١٥٢٣:٥٤:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٣:٣١١٢:٣٩:٣٤١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٠٥٢٣:٥٣:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٩:٢٦١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٥:٥٥٢٣:٥٣:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥١:٢٨١٢:٣٩:٢٠١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:٤٥٢٣:٥٣:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٠:٢٨١٢:٣٩:١٤١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٣٦٢٣:٥٢:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٢٦٢٣:٥٢:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٨:٣١١٢:٣٩:٠٣١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:١٦٢٣:٥٢:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٥٣٠٥:٤٧:٣٤١٢:٣٨:٥٨١٩:٣٠:٥٢١٩:٥٠:٠٦٢٣:٥٢:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٣٨٠٥:٤٦:٣٩١٢:٣٨:٥٤١٩:٣١:٣٩١٩:٥٠:٥٦٢٣:٥٢:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٥:٤٥١٢:٣٨:٥١١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:٤٦٢٣:٥١:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:١١٠٥:٤٤:٥٢١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٣٥٢٣:٥١:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٨:٤٦١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٣:٢٥٢٣:٥١:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٤٣:١٠١٢:٣٨:٤٤١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٤:١٤٢٣:٥١:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٨:٤٣١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٥:٠٤٢٣:٥١:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٤١:٣٤١٢:٣٨:٤٣١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:٥٣٢٣:٥٠:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٤٠:٤٨١٢:٣٨:٤٣١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:٤١٢٣:٥٠:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٤٠:٠٣١٢:٣٨:٤٣١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٧:٣٠٢٣:٥٠:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:١٩٠٥:٣٩:٢٠١٢:٣٨:٤٥١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٨:١٨٢٣:٥٠:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:١٨٠٥:٣٨:٣٨١٢:٣٨:٤٦١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٩:٠٦٢٣:٥٠:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:١٨٠٥:٣٧:٥٨١٢:٣٨:٤٩١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٩:٥٣٢٣:٥٠:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:١٩٠٥:٣٧:١٩١٢:٣٨:٥٢١٩:٤٠:٤٩٢٠:٠٠:٤٠٢٣:٥٠:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٣٦:٤١١٢:٣٨:٥٥١٩:٤١:٣٣٢٠:٠١:٢٧٢٣:٥٠:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٢٨٠٥:٣٦:٠٦١٢:٣٨:٥٩١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٢:١٣٢٣:٤٩:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٣٥:٣١١٢:٣٩:٠٤١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:٥٩٢٣:٤٩:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٤٣٠٥:٣٤:٥٨١٢:٣٩:٠٩١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٣:٤٤٢٣:٤٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سلیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سلیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سلیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده سلیم

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ده سلیم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده سلیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سلیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ده سلیم

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده سلیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سلیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سلیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده سلیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سلیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سلیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده سلیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سلیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سلیم

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢١:٣٧١١:٢٨:٢٠١٦:٣٤:٤٦١٦:٥٤:٠١٢٢:٤٥:٣٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٢:٣٣١١:٢٨:٣٦١٦:٣٤:٢٢١٦:٥٣:٤٠٢٢:٤٥:٤٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٣:٣٠١١:٢٨:٥٣١٦:٣٤:٠٠١٦:٥٣:٢٠٢٢:٤٥:٥٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٤:٢٦١١:٢٩:١١١٦:٣٣:٤٠١٦:٥٣:٠٢٢٢:٤٦:١٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٥:٢١١١:٢٩:٢٩١٦:٣٣:٢١١٦:٥٢:٤٥٢٢:٤٦:٢٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٦:١٧١١:٢٩:٤٨١٦:٣٣:٠٥١٦:٥٢:٣١٢٢:٤٦:٤٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٧:١٢١١:٣٠:٠٨١٦:٣٢:٥٠١٦:٥٢:١٩٢٢:٤٦:٥٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٨:٠٦١١:٣٠:٢٩١٦:٣٢:٣٨١٦:٥٢:٠٨٢٢:٤٧:١٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٩:٠٠١١:٣٠:٥٠١٦:٣٢:٢٧١٦:٥١:٥٩٢٢:٤٧:٣٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٩:٥٣١١:٣١:١٢١٦:٣٢:١٨١٦:٥١:٥٢٢٢:٤٧:٥٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٠:٤٦١١:٣١:٣٥١٦:٣٢:١١١٦:٥١:٤٧٢٢:٤٨:١٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣١:٣٨١١:٣١:٥٨١٦:٣٢:٠٦١٦:٥١:٤٤٢٢:٤٨:٣٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٢:٢٩١١:٣٢:٢٢١٦:٣٢:٠٣١٦:٥١:٤٢٢٢:٤٨:٥١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٣:١٩١١:٣٢:٤٦١٦:٣٢:٠٢١٦:٥١:٤٣٢٢:٤٩:١٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٤:٠٩١١:٣٣:١١١٦:٣٢:٠٢١٦:٥١:٤٥٢٢:٤٩:٣٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٤:٥٨١١:٣٣:٣٦١٦:٣٢:٠٥١٦:٥١:٤٩٢٢:٤٩:٥٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٥:٤٦١١:٣٤:٠٢١٦:٣٢:٠٩١٦:٥١:٥٥٢٢:٥٠:٢٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٦:٣٣١١:٣٤:٢٨١٦:٣٢:١٦١٦:٥٢:٠٢٢٢:٥٠:٤٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٧:١٩١١:٣٤:٥٥١٦:٣٢:٢٤١٦:٥٢:١٢٢٢:٥١:٠٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٨:٠٤١١:٣٥:٢٢١٦:٣٢:٣٤١٦:٥٢:٢٣٢٢:٥١:٣٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٨:٤٧١١:٣٥:٥٠١٦:٣٢:٤٦١٦:٥٢:٣٦٢٢:٥٢:٠٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٣٠٦:٣٩:٣٠١١:٣٦:١٨١٦:٣٣:٠٠١٦:٥٢:٥١٢٢:٥٢:٢٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٤٠:١٢١١:٣٦:٤٦١٦:٣٣:١٦١٦:٥٣:٠٧٢٢:٥٢:٥٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤٠:٥٢١١:٣٧:١٥١٦:٣٣:٣٣١٦:٥٣:٢٦٢٢:٥٣:٢٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٦٠٦:٤١:٣١١١:٣٧:٤٤١٦:٣٣:٥٣١٦:٥٣:٤٦٢٢:٥٣:٤٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٢:٠٩١١:٣٨:١٣١٦:٣٤:١٤١٦:٥٤:٠٧٢٢:٥٤:١٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٧٠٦:٤٢:٤٥١١:٣٨:٤٢١٦:٣٤:٣٧١٦:٥٤:٣١٢٢:٥٤:٤٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٣:٢٠١١:٣٩:١٢١٦:٣٥:٠١١٦:٥٤:٥٦٢٢:٥٥:١٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٣:٥٤١١:٣٩:٤١١٦:٣٥:٢٨١٦:٥٥:٢٢٢٢:٥٥:٤٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٤:٢٦١١:٤٠:١١١٦:٣٥:٥٦١٦:٥٥:٥٠٢٢:٥٦:١١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده سلیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سلیم روستای ده سلیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سلیم روستای ده سلیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده سلیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سلیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده سلیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده سلیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده سلیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده سلیم

روستای ده سلیم بر روی نقشه

روستای ده سلیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده سلیم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده سلیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده سلیم
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ده سلیم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ده سلیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده سلیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده سلیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده سلیم رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ده سلیم
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده سلیم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده سلیم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده سلیم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده سلیم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده سلیم دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ده سلیم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده سلیم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده سلیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو