جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده سلیم

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز ده سلیم

اذان صبح: ٠٣:٥٩:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:١١
اذان ظهر: ١٢:٤٨:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٥١
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:١٨

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده سلیم (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ روستای ده سلیم)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ده سلیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده سلیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

فرناندو پسوا
اگر انسانها بخواهند درباره ی اسرار زندگی كاوش كنند، اگر می توانستند هزاران پیچیدگی را احساس كنند كه جزء جزء رفتار روان را گوش می ایستد، هرگز رفتاری پیشه نمی كردند و حتا دیگر نمی زیستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده سلیم

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده سلیم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سلیم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده سلیم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سلیم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ده سلیم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٢:٢٩١٢:٤٢:٣٨١٩:١٣:٢٠١٩:٣١:٣٨٢٣:٥٩:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١١:١٣١٢:٤٢:٢٣١٩:١٤:٠٧١٩:٣٢:٢٧٢٣:٥٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٩:٥٧١٢:٤٢:٠٩١٩:١٤:٥٤١٩:٣٣:١٥٢٣:٥٨:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٨:٤٣١٢:٤١:٥٥١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥٧:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٧:٢٩١٢:٤١:٤٢١٩:١٦:٢٨١٩:٣٤:٥٤٢٣:٥٧:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٦:١٦١٢:٤١:٢٩١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٤٣٢٣:٥٧:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤١:١٦١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:٣٣٢٣:٥٦:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٣:٥١١٢:٤١:٠٤١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٢٢٢٣:٥٦:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٠:٥٢١٩:١٩:٣٦١٩:٣٨:١٢٢٣:٥٦:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠١:٣٠١٢:٤٠:٤١١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٩:٠١٢٣:٥٥:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٠:٢١١٢:٤٠:٣٠١٩:٢١:١١١٩:٣٩:٥١٢٣:٥٥:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٠:١٩١٩:٢١:٥٨١٩:٤٠:٤١٢٣:٥٥:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٨:٠٥١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:٣١٢٣:٥٤:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤٠:٠٠١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٢:٢١٢٣:٥٤:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٥:٥٣١٢:٣٩:٥١١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٣:١١٢٣:٥٤:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٤:٤٩١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٤:٠١٢٣:٥٤:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٣:٤٥١٢:٣٩:٣٤١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:٥١٢٣:٥٣:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٢:٤٣١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٥:٤١٢٣:٥٣:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥١:٤١١٢:٣٩:٢٠١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٦:٣٢٢٣:٥٣:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٠:٤١١٢:٣٩:١٤١٩:٢٨:١٧١٩:٤٧:٢٢٢٣:٥٣:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٩:٤٢١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٨:١٢٢٣:٥٢:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٨:٤٤١٢:٣٩:٠٣١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٩:٠٢٢٣:٥٢:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:١١٠٥:٤٧:٤٧١٢:٣٨:٥٨١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٩:٥٣٢٣:٥٢:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٥٥٠٥:٤٦:٥٢١٢:٣٨:٥٤١٩:٣١:٢٦١٩:٥٠:٤٣٢٣:٥٢:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٤١٠٥:٤٥:٥٧١٢:٣٨:٥١١٩:٣٢:١٣١٩:٥١:٣٣٢٣:٥١:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٥:٠٤١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٢:٢٣٢٣:٥١:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:١٧٠٥:٤٤:١٣١٢:٣٨:٤٦١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٣:١٣٢٣:٥١:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤٣:٢٢١٢:٣٨:٤٤١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٤:٠٢٢٣:٥١:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٨:٤٣١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:٥٢٢٣:٥١:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده سلیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده سلیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده سلیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده سلیم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ده سلیم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده سلیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سلیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ده سلیم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده سلیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سلیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سلیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده سلیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سلیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده سلیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ده سلیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سلیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده سلیم

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ده سلیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده سلیم روستای ده سلیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده سلیم روستای ده سلیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ده سلیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سلیم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده سلیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سلیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سلیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده سلیم

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٣٠:٣٥١٢:٤٤:١٤١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٨:٣٦٢٣:٥٢:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٣٠٥:٣٠:٤٩١٢:٤٤:٢٧١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٨:٤٧٢٣:٥٢:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٠٠٥:٣١:٠٤١٢:٤٤:٤٠١٩:٥٨:١٤٢٠:١٨:٥٧٢٣:٥٣:٠٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٣١:٢١١٢:٤٤:٥٣١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٩:٠٥٢٣:٥٣:٢١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٠٠٥:٣١:٣٩١٢:٤٥:٠٦١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٩:١١٢٣:٥٣:٣٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٣١:٥٩١٢:٤٥:١٩١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٩:١٥٢٣:٥٣:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٨٠٥:٣٢:١٩١٢:٤٥:٣١١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٩:١٨٢٣:٥٤:٠٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٣٢:٤١١٢:٤٥:٤٣١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٩:١٩٢٣:٥٤:٢٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٤٠٥:٣٣:٠٤١٢:٤٥:٥٥١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٩:١٩٢٣:٥٤:٣٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٥٠٥:٣٣:٢٨١٢:٤٦:٠٧١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٩:١٦٢٣:٥٤:٥٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٨٠٥:٣٣:٥٣١٢:٤٦:١٩١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٩:١٢٢٣:٥٥:٠٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٣٠٥:٣٤:١٩١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٨:٣١٢٠:١٩:٠٦٢٣:٥٥:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٣٤:٤٧١٢:٤٦:٤١١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٨:٥٩٢٣:٥٥:٤١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٨٠٥:٣٥:١٥١٢:٤٦:٥١١٩:٥٨:١٧٢٠:١٨:٤٩٢٣:٥٥:٥٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٣٥:٤٤١٢:٤٧:٠٢١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٨:٣٨٢٣:٥٦:١٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٩٠٥:٣٦:١٥١٢:٤٧:١٢١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٨:٢٥٢٣:٥٦:٢٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٣٦:٤٦١٢:٤٧:٢١١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٨:١٠٢٣:٥٦:٤٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٣٧:١٨١٢:٤٧:٣٠١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:٥٤٢٣:٥٧:٠١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٧:٥١١٢:٤٧:٣٩١٩:٥٧:١٢٢٠:١٧:٣٦٢٣:٥٧:١٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢١٠٥:٣٨:٢٥١٢:٤٧:٤٨١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٧:١٦٢٣:٥٧:٣٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٠٠٥:٣٩:٠٠١٢:٤٧:٥٦١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٦:٥٥٢٣:٥٧:٤٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠١٠٥:٣٩:٣٥١٢:٤٨:٠٣١٩:٥٦:١٤٢٠:١٦:٣١٢٣:٥٨:٠٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٤٠:١١١٢:٤٨:١٠١٩:٥٥:٥١٢٠:١٦:٠٦٢٣:٥٨:١٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٤٠:٤٨١٢:٤٨:١٧١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٥:٤٠٢٣:٥٨:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٩٠٥:٤١:٢٦١٢:٤٨:٢٣١٩:٥٥:٠١٢٠:١٥:١١٢٣:٥٨:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٤٢:٠٤١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:٤١٢٣:٥٩:٠١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٤٢:٤٣١٢:٤٨:٣٤١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٤:١٠٢٣:٥٩:١٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٤٣:٢٢١٢:٤٨:٣٨١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٣:٣٦٢٣:٥٩:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٤٤:٠٢١٢:٤٨:٤٢١٩:٥٣:٠١٢٠:١٣:٠١٢٣:٥٩:٤٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٤٤:٤٢١٢:٤٨:٤٦١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٢:٢٥٢٣:٥٩:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٥:٢٣١٢:٤٨:٤٩١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٤٧٠٠:٠٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده سلیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده سلیم روستای ده سلیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده سلیم روستای ده سلیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده سلیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سلیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده سلیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده سلیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده سلیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده سلیم

روستای ده سلیم بر روی نقشه

روستای ده سلیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده سلیم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده سلیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده سلیم
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ده سلیم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ده سلیم + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ده سلیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده سلیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ده سلیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده سلیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده سلیم رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده سلیم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ده سلیم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده سلیم
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ده سلیم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده سلیم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده سلیم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ده سلیم
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده سلیم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده سلیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو