جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده سرخ

دولت آباد | روانسر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز ده سرخ


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٣
اذان ظهر: ١٢:١٦:٥٩
غروب آفتاب: ١٨:٢١:٤٢
اذان مغرب: ١٨:٣٩:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٤١

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده سرخ (شهرستان روانسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای ده سرخ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ده سرخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده سرخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

مارشا برایتِن باخ
محدودیت شما به اندازه ای است كه خودتان می اندیشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده سرخ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده سرخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سرخ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده سرخ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سرخ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده سرخ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٩:٠٨١٣:٢١:٥٤٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٣٦:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٨:٠١١٣:٢١:٤٥٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٣٦:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٦:٥٥١٣:٢١:٣٦٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٣٥:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٥:٥٠١٣:٢١:٢٨٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٣٥:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٤:٤٧١٣:٢١:٢٠٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٥:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٣:٤٤١٣:٢١:١٣٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:١٨٠٠:٣٥:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٢:٤٢١٣:٢١:٠٦٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٣٤:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٣١:٤٢١٣:٢١:٠٠٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٣٤:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١١٠٦:٣٠:٤٢١٣:٢٠:٥٥٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٠:٥١٠٠:٣٤:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٩:٤٤١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٤٢٠٠:٣٤:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٨:٤٧١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٣٣:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٧:٥١١٣:٢٠:٤١٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٣٣:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٦:٥٦١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:١٤٠٠:٣٣:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢٠:٣٥٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٣٣:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٥:١١١٣:٢٠:٣٣٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٣٢:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٤:٢٠١٣:٢٠:٣١٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٣٢:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٣:٣١١٣:٢٠:٣٠٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٣٢:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٢:٤٢١٣:٢٠:٢٩٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٣٢:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢١:٥٦١٣:٢٠:٢٩٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:١٣٠٠:٣٢:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٢١:١١١٣:٢٠:٣٠٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٣٢:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٢٠:٢٧١٣:٢٠:٣١٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٠:٥١٠٠:٣١:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٩:٤٥١٣:٢٠:٣٣٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٣٩٠٠:٣١:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٩:٠٤١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٣١:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٨:٢٤١٣:٢٠:٣٩٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣١:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٠:٤٢٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:٠٢٠٠:٣١:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٧:١٠١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢٤:٤٥٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٣١:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٦:٣٥١٣:٢٠:٥١٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٣١:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:١١٠٦:١٦:٠٢١٣:٢٠:٥٦٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٦:٢٠٠٠:٣١:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٥:٣١١٣:٢١:٠٢٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٧:٠٥٠٠:٣١:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده سرخ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ده سرخ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده سرخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سرخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ده سرخ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده سرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده سرخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سرخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ده سرخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده سرخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سرخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ده سرخ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٠٠٦:٥٠:١١١٣:٢٦:٥٢٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٣١٠٠:٤٢:٥٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٥٠:٥٥١٣:٢٦:٣٦٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:١٣٠٠:٤٢:٤٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٥١:٣٩١٣:٢٦:٢٠٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٨:٥٥٠٠:٤٢:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٥٢:٢٢١٣:٢٦:٠٣١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٣٦٠٠:٤٢:٢٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥٣:٠٦١٣:٢٥:٤٦١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:١٦٠٠:٤٢:٢٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٣:٥٠١٣:٢٥:٢٩١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٤:٥٥٠٠:٤٢:٠٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٤:٣٣١٣:٢٥:١١١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٣٤٠٠:٤١:٥٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٥:١٧١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:١٢٠٠:٤١:٤٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٩٠٦:٥٦:٠٠١٣:٢٤:٣٥١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٠:٥٠٠٠:٤١:٣٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٦:٤٣١٣:٢٤:١٦١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٤١:٢٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣١٠٦:٥٧:٢٦١٣:٢٣:٥٧١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٤١:١١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٨:١٠١٣:٢٣:٣٨١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٦:٤١٠٠:٤٠:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٨:٥٣١٣:٢٣:١٨١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:١٧٠٠:٤٠:٤٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٩:٣٥١٣:٢٢:٥٨١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٤٠:٣٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠٠:١٨١٣:٢٢:٣٨١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٤٠:١٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٦٠٧:٠١:٠١١٣:٢٢:١٨١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٠٤٠٠:٤٠:٠٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠١:٤٤١٣:٢١:٥٧١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٣٨٠٠:٣٩:٤٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٣٠٧:٠٢:٢٦١٣:٢١:٣٦١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:١٣٠٠:٣٩:٢٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٣:٠٩١٣:٢١:١٥١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٤٧٠٠:٣٩:١٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٣:٥٢١٣:٢٠:٥٤١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٢١٠٠:٣٨:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٤:٣٤١٣:٢٠:٣٣١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٥٥٠٠:٣٨:٤٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢١٠٧:٠٥:١٧١٣:٢٠:١٢١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٢٩٠٠:٣٨:٢٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٥:٥٩١٣:١٩:٥٠١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٠٣٠٠:٣٨:٠٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٣٠٧:٠٦:٤٢١٣:١٩:٢٩١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٣٦٠٠:٣٧:٤٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٧:٢٥١٣:١٩:٠٧١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:١٠٠٠:٣٧:٣٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٤٠٧:٠٨:٠٧١٣:١٨:٤٦١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٤٣٠٠:٣٧:١٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٤٠٧:٠٨:٥٠١٣:١٨:٢٤١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:١٧٠٠:٣٦:٥٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٣٠٧:٠٩:٣٣١٣:١٨:٠٣١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٥٠٠٠:٣٦:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٣٠٧:١٠:١٦١٣:١٧:٤١١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٢٤٠٠:٠٦:١٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٠:٥٩١٢:١٧:٢٠١٨:٢٣:٠٨١٨:٤٠:٥٨٢٣:٣٥:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:١١:٤٣١٢:١٦:٥٩١٨:٢١:٤٢١٨:٣٩:٣٢٢٣:٣٥:٤١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده سرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ده سرخ روستای ده سرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ده سرخ روستای ده سرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده سرخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سرخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده سرخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده سرخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده سرخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده سرخ

روستای ده سرخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده سرخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده سرخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده سرخ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ده سرخ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ده سرخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده سرخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده سرخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده سرخ رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده سرخ دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده سرخ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده سرخ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده سرخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده سرخ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده سرخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ده سرخ دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ده سرخ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده سرخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو