جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده سرخ

دولت آباد | روانسر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز ده سرخ


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:١٠
اذان مغرب: ٢١:٠١:٥٧
نیمه شب: ٠٠:٣٥:٢١

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده سرخ (شهرستان روانسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای ده سرخ)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ده سرخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده سرخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
یك اثر كامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است، چون در هر صورت یك اثر است، یا سكوت واژه ها، خموشی كل روان، تا نویسنده با آن به ناتوانی رفتار خود را ثابت كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده سرخ

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده سرخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سرخ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده سرخ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سرخ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده سرخ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٣٥٠٦:٤٠:١٦١٣:٢٢:٠٤٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:١٣٠٠:٣٦:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٩:٠٨١٣:٢١:٥٤٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٣٦:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٨:٠١١٣:٢١:٤٥٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٣٦:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٦:٥٥١٣:٢١:٣٦٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٣٥:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٥:٥٠١٣:٢١:٢٨٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٣٥:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٤:٤٧١٣:٢١:٢٠٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٥:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٣:٤٤١٣:٢١:١٣٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:١٨٠٠:٣٥:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٢:٤٢١٣:٢١:٠٦٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٣٤:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٣١:٤٢١٣:٢١:٠٠٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٣٤:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١١٠٦:٣٠:٤٢١٣:٢٠:٥٥٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٠:٥١٠٠:٣٤:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٩:٤٤١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٤٢٠٠:٣٤:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٨:٤٧١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٣٣:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٧:٥١١٣:٢٠:٤١٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٣٣:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٦:٥٦١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:١٤٠٠:٣٣:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢٠:٣٥٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٣٣:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٥:١١١٣:٢٠:٣٣٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٣٢:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٤:٢٠١٣:٢٠:٣١٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٣٢:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٣:٣١١٣:٢٠:٣٠٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٣٢:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٢:٤٢١٣:٢٠:٢٩٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٣٢:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢١:٥٦١٣:٢٠:٢٩٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:١٣٠٠:٣٢:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٢١:١١١٣:٢٠:٣٠٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٣٢:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٢٠:٢٧١٣:٢٠:٣١٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٠:٥١٠٠:٣١:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٩:٤٥١٣:٢٠:٣٣٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٣٩٠٠:٣١:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٩:٠٤١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٣١:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٨:٢٤١٣:٢٠:٣٩٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣١:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٠:٤٢٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:٠٢٠٠:٣١:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٧:١٠١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢٤:٤٥٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٣١:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٦:٣٥١٣:٢٠:٥١٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٣١:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:١١٠٦:١٦:٠٢١٣:٢٠:٥٦٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٦:٢٠٠٠:٣١:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده سرخ

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای ده سرخ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده سرخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سرخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای ده سرخ

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ده سرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده سرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده سرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده سرخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سرخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سرخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده سرخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سرخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سرخ

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٩٠٦:١١:٣٧١٣:٢٦:٠٤٢٠:٤٠:٣١٢١:٠١:٢١٠٠:٣٤:٠٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٣٠٦:١١:٥١١٣:٢٦:١٧٢٠:٤٠:٤٢٢١:٠١:٣٢٠٠:٣٤:٢١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٦:١٢:٠٧١٣:٢٦:٣٠٢٠:٤٠:٥١٢١:٠١:٤٠٠٠:٣٤:٣٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٠٠٦:١٢:٢٤١٣:٢٦:٤٣٢٠:٤٠:٥٩٢١:٠١:٤٨٠٠:٣٤:٥٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٢٠٦:١٢:٤٢١٣:٢٦:٥٦٢٠:٤١:٠٥٢١:٠١:٥٣٠٠:٣٥:٠٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٥٠٦:١٣:٠٢١٣:٢٧:٠٨٢٠:٤١:١٠٢١:٠١:٥٧٠٠:٣٥:٢١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣١٠٦:١٣:٢٣١٣:٢٧:٢١٢٠:٤١:١٣٢١:٠٢:٠٠٠٠:٣٥:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٩٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٧:٣٣٢٠:٤١:١٤٢١:٠٢:٠٠٠٠:٣٥:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٩٠٦:١٤:٠٩١٣:٢٧:٤٥٢٠:٤١:١٤٢١:٠١:٥٩٠٠:٣٦:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠١٠٦:١٤:٣٣١٣:٢٧:٥٧٢٠:٤١:١٢٢١:٠١:٥٦٠٠:٣٦:٢٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٥٠٦:١٤:٥٩١٣:٢٨:٠٩٢٠:٤١:٠٩٢١:٠١:٥١٠٠:٣٦:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١١٠٦:١٥:٢٦١٣:٢٨:٢٠٢٠:٤١:٠٤٢١:٠١:٤٥٠٠:٣٦:٥٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:١٥:٥٤١٣:٢٨:٣١٢٠:٤٠:٥٧٢١:٠١:٣٧٠٠:٣٧:١٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١٦:٢٣١٣:٢٨:٤٢٢٠:٤٠:٤٩٢١:٠١:٢٧٠٠:٣٧:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٩٠٦:١٦:٥٣١٣:٢٨:٥٢٢٠:٤٠:٣٨٢١:٠١:١٥٠٠:٣٧:٤٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٧:٢٤١٣:٢٩:٠٢٢٠:٤٠:٢٧٢١:٠١:٠١٠٠:٣٨:٠٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٧:٥٦١٣:٢٩:١٢٢٠:٤٠:١٣٢١:٠٠:٤٦٠٠:٣٨:١٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١٨:٢٩١٣:٢٩:٢١٢٠:٣٩:٥٨٢١:٠٠:٢٩٠٠:٣٨:٣٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٩٠٦:١٩:٠٢١٣:٢٩:٢٩٢٠:٣٩:٤١٢١:٠٠:١٠٠٠:٣٨:٥٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٩:٣٧١٣:٢٩:٣٨٢٠:٣٩:٢٢٢٠:٥٩:٤٩٠٠:٣٩:٠٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٢٠:١٢١٣:٢٩:٤٦٢٠:٣٩:٠٢٢٠:٥٩:٢٧٠٠:٣٩:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٢٠:٤٨١٣:٢٩:٥٣٢٠:٣٨:٤٠٢٠:٥٩:٠٣٠٠:٣٩:٣٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٢١:٢٥١٣:٣٠:٠٠٢٠:٣٨:١٧٢٠:٥٨:٣٧٠٠:٣٩:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٦٠٦:٢٢:٠٢١٣:٣٠:٠٦٢٠:٣٧:٥١٢٠:٥٨:٠٩٠٠:٤٠:٠٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٢٢:٤٠١٣:٣٠:١٢٢٠:٣٧:٢٤٢٠:٥٧:٤٠٠٠:٤٠:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:٢٣:١٨١٣:٣٠:١٧٢٠:٣٦:٥٦٢٠:٥٧:٠٩٠٠:٤٠:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:٢٣:٥٨١٣:٣٠:٢٢٢٠:٣٦:٢٦٢٠:٥٦:٣٦٠٠:٤٠:٤٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:٢٤:٣٧١٣:٣٠:٢٦٢٠:٣٥:٥٤٢٠:٥٦:٠٢٠٠:٤١:٠١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٥:١٨١٣:٣٠:٣٠٢٠:٣٥:٢١٢٠:٥٥:٢٦٠٠:٤١:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٥:٥٨١٣:٣٠:٣٣٢٠:٣٤:٤٦٢٠:٥٤:٤٨٠٠:٤١:٢٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢٦:٣٩١٣:٣٠:٣٦٢٠:٣٤:٠٩٢٠:٥٤:٠٩٠٠:٤١:٣٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده سرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سرخ روستای ده سرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده سرخ روستای ده سرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده سرخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سرخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ده سرخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده سرخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده سرخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده سرخ

روستای ده سرخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده سرخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده سرخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده سرخ
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ده سرخ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای ده سرخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده سرخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده سرخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده سرخ رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده سرخ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده سرخ
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده سرخ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده سرخ دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده سرخ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده سرخ
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده سرخ
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده سرخ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده سرخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو