جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده سرحدی

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده سرحدی


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٢٢:١٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:١٩
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٤٢

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده سرحدی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای ده سرحدی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده سرحدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده سرحدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

انجیل لوقا
وای به حال آنانی كه اكنون سیر هستند، زیرا دوران گرسنگی‌شان فرا خواهد رسید!

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده سرحدی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده سرحدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سرحدی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده سرحدی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده سرحدی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده سرحدی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٧:١٩١٢:٢٤:٠٦١٨:٥١:٢٣١٩:٠٨:٥٦٢٣:٤٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٦:١٠١٢:٢٣:٥٢١٨:٥٢:٠٢١٩:٠٩:٣٧٢٣:٤٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٥:٠٣١٢:٢٣:٣٨١٨:٥٢:٤١١٩:١٠:١٩٢٣:٤١:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٣:٥٥١٢:٢٣:٢٤١٨:٥٣:٢١١٩:١١:٠٠٢٣:٤١:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٢:٤٩١٢:٢٣:١٠١٨:٥٤:٠٠١٩:١١:٤١٢٣:٤١:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥١:٤٣١٢:٢٢:٥٧١٨:٥٤:٤٠١٩:١٢:٢٣٢٣:٤٠:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٠:٣٨١٢:٢٢:٤٥١٨:٥٥:١٩١٩:١٣:٠٥٢٣:٤٠:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٤٩:٣٤١٢:٢٢:٣٢١٨:٥٥:٥٩١٩:١٣:٤٦٢٣:٤٠:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٤٨:٣٠١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٦:٣٩١٩:١٤:٢٨٢٣:٣٩:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤٧:٢٧١٢:٢٢:٠٩١٨:٥٧:١٩١٩:١٥:١١٢٣:٣٩:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤٦:٢٥١٢:٢١:٥٨١٨:٥٧:٥٩١٩:١٥:٥٣٢٣:٣٩:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٤٥:٢٤١٢:٢١:٤٨١٨:٥٨:٣٩١٩:١٦:٣٥٢٣:٣٨:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:١٧٠٥:٤٤:٢٤١٢:٢١:٣٨١٨:٥٩:١٩١٩:١٧:١٨٢٣:٣٨:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٣:٢٤١٢:٢١:٢٨١٨:٥٩:٥٩١٩:١٨:٠٠٢٣:٣٨:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٤٩٠٥:٤٢:٢٦١٢:٢١:١٩١٩:٠٠:٤٠١٩:١٨:٤٣٢٣:٣٨:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣٦٠٥:٤١:٢٨١٢:٢١:١١١٩:٠١:٢٠١٩:١٩:٢٦٢٣:٣٧:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٠:٣١١٢:٢١:٠٣١٩:٠٢:٠١١٩:٢٠:٠٨٢٣:٣٧:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٣٠٥:٣٩:٣٦١٢:٢٠:٥٥١٩:٠٢:٤١١٩:٢٠:٥١٢٣:٣٧:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٣٠٥:٣٨:٤١١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:٣٥٢٣:٣٧:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٧:٤٨١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٤:٠٣١٩:٢٢:١٨٢٣:٣٦:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٣٦:٥٥١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٣:٠١٢٣:٣٦:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٣٦:٠٤١٢:٢٠:٣١١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٣:٤٤٢٣:٣٦:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣١٠٥:٣٥:١٤١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٤:٢٧٢٣:٣٦:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٣٤:٢٥١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٥:١١٢٣:٣٦:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢١٠٥:٣٣:٣٧١٢:٢٠:١٩١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٥:٥٤٢٣:٣٥:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٨٠٥:٣٢:٥٠١٢:٢٠:١٦١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٦:٣٧٢٣:٣٥:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:١٦٠٥:٣٢:٠٥١٢:٢٠:١٤١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٧:٢١٢٣:٣٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣١:٢٠١٢:٢٠:١٢١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٨:٠٤٢٣:٣٥:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:١٦٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٠:١١١٩:١٠:٠٩١٩:٢٨:٤٧٢٣:٣٥:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده سرحدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده سرحدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده سرحدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده سرحدی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده سرحدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده سرحدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سرحدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده سرحدی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده سرحدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سرحدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده سرحدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده سرحدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سرحدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده سرحدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده سرحدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده سرحدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده سرحدی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٢٠٥:٢٥:٠١١٢:٢٠:٢٧١٩:١٦:١٤١٩:٣٥:١٤٢٣:٣٤:٢٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٢٤:٣٢١٢:٢٠:٣٢١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٥٤٢٣:٣٤:١٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٤٠٥:٢٤:٠٤١٢:٢٠:٣٧١٩:١٧:٢٩١٩:٣٦:٣٤٢٣:٣٤:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٣٠٥:٢٣:٣٧١٢:٢٠:٤٣١٩:١٨:٠٧١٩:٣٧:١٣٢٣:٣٤:١٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٣٠٥:٢٣:١٢١٢:٢٠:٤٩١٩:١٨:٤٣١٩:٣٧:٥٢٢٣:٣٤:١٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٢٢:٤٨١٢:٢٠:٥٥١٩:١٩:٢٠١٩:٣٨:٣١٢٣:٣٤:١٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٩٠٥:٢٢:٢٦١٢:٢١:٠٣١٩:١٩:٥٦١٩:٣٩:٠٩٢٣:٣٤:١٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٤٠٥:٢٢:٠٥١٢:٢١:١٠١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٤٦٢٣:٣٤:١٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٢١:٤٦١٢:٢١:١٨١٩:٢١:٠٥١٩:٤٠:٢٣٢٣:٣٤:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣١٠٥:٢١:٢٨١٢:٢١:٢٦١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:٥٨٢٣:٣٤:٢١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٢٠٥:٢١:١١١٢:٢١:٣٥١٩:٢٢:١٣١٩:٤١:٣٤٢٣:٣٤:٢٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٥٠٥:٢٠:٥٦١٢:٢١:٤٤١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٢:٠٨٢٣:٣٤:٢٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٠:٤٣١٢:٢١:٥٤١٩:٢٣:١٧١٩:٤٢:٤٢٢٣:٣٤:٣٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٧٠٥:٢٠:٣١١٢:٢٢:٠٣١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٣:١٤٢٣:٣٤:٣٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٥٠٥:٢٠:٢٠١٢:٢٢:١٤١٩:٢٤:١٩١٩:٤٣:٤٦٢٣:٣٤:٤٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٦٠٥:٢٠:١١١٢:٢٢:٢٤١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٤:١٧٢٣:٣٤:٤٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٨٠٥:٢٠:٠٣١٢:٢٢:٣٥١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٤٨٢٣:٣٤:٥٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٣٠٥:١٩:٥٦١٢:٢٢:٤٦١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٥:١٧٢٣:٣٥:٠٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٩٠٥:١٩:٥٢١٢:٢٢:٥٧١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٤٥٢٣:٣٥:١٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٨٠٥:١٩:٤٨١٢:٢٣:٠٩١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٦:١٢٢٣:٣٥:١٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٨٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٣:٢١١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:٣٨٢٣:٣٥:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥١٠٥:١٩:٤٥١٢:٢٣:٣٣١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٧:٠٤٢٣:٣٥:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٣:٤٦١٩:٢٧:٥١١٩:٤٧:٢٨٢٣:٣٥:٤٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٢٠٥:١٩:٤٨١٢:٢٣:٥٨١٩:٢٨:١٣١٩:٤٧:٥١٢٣:٣٥:٥٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٠٠٥:١٩:٥٢١٢:٢٤:١١١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٨:١٢٢٣:٣٦:٠٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٤:٢٤١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٨:٣٣٢٣:٣٦:١٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٤٠٥:٢٠:٠٣١٢:٢٤:٣٧١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٥٢٢٣:٣٦:٣١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٨٠٥:٢٠:١١١٢:٢٤:٥٠١٩:٢٩:٣١١٩:٤٩:١٠٢٣:٣٦:٤٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٥٠٥:٢٠:١٩١٢:٢٥:٠٣١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٩:٢٧٢٣:٣٦:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٣٠٥:٢٠:٣٠١٢:٢٥:١٦١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٩:٤٣٢٣:٣٧:٠٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٤٠٥:٢٠:٤١١٢:٢٥:٢٩١٩:٣٠:١٧١٩:٤٩:٥٧٢٣:٣٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده سرحدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده سرحدی روستای ده سرحدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده سرحدی روستای ده سرحدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده سرحدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده سرحدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده سرحدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده سرحدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده سرحدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده سرحدی

روستای ده سرحدی بر روی نقشه

روستای ده سرحدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده سرحدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده سرحدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده سرحدی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده سرحدی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده سرحدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده سرحدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده سرحدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده سرحدی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده سرحدی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده سرحدی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده سرحدی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده سرحدی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده سرحدی
افق شرعی امروز فردا ده سرحدی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده سرحدی
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده سرحدی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده سرحدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو