جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده ریی

گاوکان | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ده ریی


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:١٥
اذان ظهر: ١١:٤٤:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٥٦
اذان مغرب: ١٧:١٩:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٣١

جمعه ٢٧ دی ١٣٩٨
٢١ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده ریی (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ دی ٩٨ روستای ده ریی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای ده ریی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده ریی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی و ذوالقدر از فداییان اسلام (1334 هـ ش

حضرت محمد (ص)
همانا خداوند بزرگ، خلق خود را در تاریكی آفرید و از نور خود بر آنها تاباند، پس كسی كه در آن روز، از آن نور به او رسیده است، هدایت یافته و كسی كه از آن نور دور شده است، گمراه گشته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده ریی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده ریی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده ریی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده ریی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده ریی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده ریی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٣:١٤١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٣:٢٧٢٣:٥١:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٤٧٠٥:٥٩:٥٣١٢:٣٣:٠٤١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٤:٠٤٢٣:٥١:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٣٩٠٥:٥٨:٥٨١٢:٣٢:٥٤١٩:٠٧:١٤١٩:٢٤:٤٢٢٣:٥١:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٢٠٥:٥٨:٠٤١٢:٣٢:٤٥١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٥:١٩٢٣:٥١:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٢٦٠٥:٥٧:١١١٢:٣٢:٣٦١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٥:٥٧٢٣:٥٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٦:١٩١٢:٣٢:٢٨١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٦:٣٤٢٣:٥٠:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٥:٢٧١٢:٣٢:٢٠١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٧:١٢٢٣:٥٠:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:١١٠٥:٥٤:٣٧١٢:٣٢:١٣١٩:١٠:١٢١٩:٢٧:٥٠٢٣:٥٠:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٥٣:٤٨١٢:٣٢:٠٦١٩:١٠:٤٨١٩:٢٨:٢٨٢٣:٤٩:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٢:٠٠١٩:١١:٢٣١٩:٢٩:٠٦٢٣:٤٩:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٢:١٢١٢:٣١:٥٤١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:٤٤٢٣:٤٩:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥١:٢٦١٢:٣١:٤٩١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:٢٢٢٣:٤٩:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٠:٤٠١٢:٣١:٤٤١٩:١٣:١١١٩:٣١:٠١٢٣:٤٩:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٤٩:٥٦١٢:٣١:٤٠١٩:١٣:٤٧١٩:٣١:٣٩٢٣:٤٨:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٤٩:١٣١٢:٣١:٣٧١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:١٧٢٣:٤٨:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٨:٣١١٢:٣١:٣٤١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٥٥٢٣:٤٨:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣١:٣٢١٩:١٥:٣٥١٩:٣٣:٣٤٢٣:٤٨:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٢٢٠٥:٤٧:١٠١٢:٣١:٣٠١٩:١٦:١١١٩:٣٤:١٢٢٣:٤٨:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣١:٢٩١٩:١٦:٤٧١٩:٣٤:٥٠٢٣:٤٨:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣١:٢٩١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٢٩٢٣:٤٨:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٥:١٩١٢:٣١:٢٩١٩:١٧:٥٩١٩:٣٦:٠٧٢٣:٤٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٤:٤٤١٢:٣١:٢٩١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:٤٥٢٣:٤٧:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٤:١٠١٢:٣١:٣١١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٢٣٢٣:٤٧:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣١:٣٢١٩:١٩:٤٦١٩:٣٨:٠٠٢٣:٤٧:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٣:٠٧١٢:٣١:٣٥١٩:٢٠:٢١١٩:٣٨:٣٨٢٣:٤٧:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣١:٣٨١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٩:١٥٢٣:٤٧:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٢:٠٩١٢:٣١:٤١١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٥٣٢٣:٤٧:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤١:٤٢١٢:٣١:٤٥١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٢٩٢٣:٤٧:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤١:١٦١٢:٣١:٥٠١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:٠٦٢٣:٤٧:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٠:٥١١٢:٣١:٥٥١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٤٢٢٣:٤٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ریی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ریی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ریی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده ریی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ده ریی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده ریی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده ریی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ده ریی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٥:٥١١١:٣٦:٢٦١٦:٤٧:٠٥١٧:٠٥:٣٠٢٢:٥٥:٢٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٦:١٢١١:٣٦:٥٦١٦:٤٧:٤٣١٧:٠٦:٠٧٢٢:٥٥:٥٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٦:٣٣١١:٣٧:٢٥١٦:٤٨:٢١١٧:٠٦:٤٥٢٢:٥٦:٢٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٦:٥١١١:٣٧:٥٤١٦:٤٩:٠١١٧:٠٧:٢٤٢٢:٥٦:٥٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٧:٠٩١١:٣٨:٢٣١٦:٤٩:٤٢١٧:٠٨:٠٤٢٢:٥٧:٢٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٧:٢٥١١:٣٨:٥١١٦:٥٠:٢٣١٧:٠٨:٤٤٢٢:٥٧:٥١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٧:٣٩١١:٣٩:١٩١٦:٥١:٠٥١٧:٠٩:٢٦٢٢:٥٨:٢١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٧:٥٢١١:٣٩:٤٦١٦:٥١:٤٨١٧:١٠:٠٧٢٢:٥٨:٥٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٨:٠٣١١:٤٠:١٤١٦:٥٢:٣٢١٧:١٠:٥٠٢٢:٥٩:١٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٨:١٣١١:٤٠:٤٠١٦:٥٣:١٦١٧:١١:٣٣٢٢:٥٩:٤٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٨:٢١١١:٤١:٠٧١٦:٥٤:٠١١٧:١٢:١٧٢٣:٠٠:١٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٨:٢٧١١:٤١:٣٢١٦:٥٤:٤٦١٧:١٣:٠١٢٣:٠٠:٤٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٢٨:٣٢١١:٤١:٥٨١٦:٥٥:٣٢١٧:١٣:٤٦٢٣:٠١:١٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٨:٣٦١١:٤٢:٢٢١٦:٥٦:١٩١٧:١٤:٣١٢٣:٠١:٣٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٨:٣٨١١:٤٢:٤٧١٦:٥٧:٠٦١٧:١٥:١٧٢٣:٠٢:٠٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٠٧:٠١٠٦:٢٨:٣٨١١:٤٣:١٠١٦:٥٧:٥٣١٧:١٦:٠٢٢٣:٠٢:٢٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٨:٣٦١١:٤٣:٣٣١٦:٥٨:٤١١٧:١٦:٤٩٢٣:٠٢:٥٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٨:٣٣١١:٤٣:٥٦١٦:٥٩:٢٩١٧:١٧:٣٥٢٣:٠٣:٢٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٠٧:١٠٠٦:٢٨:٢٩١١:٤٤:١٧١٧:٠٠:١٨١٧:١٨:٢٢٢٣:٠٣:٤٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٠٧:١٠٠٦:٢٨:٢٣١١:٤٤:٣٩١٧:٠١:٠٧١٧:١٩:١٠٢٣:٠٤:٠٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٢٨:١٥١١:٤٤:٥٩١٧:٠١:٥٦١٧:١٩:٥٧٢٣:٠٤:٣١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٢٨:٠٦١١:٤٥:١٩١٧:٠٢:٤٥١٧:٢٠:٤٥٢٣:٠٤:٥٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٢٧:٥٥١١:٤٥:٣٨١٧:٠٣:٣٥١٧:٢١:٣٢٢٣:٠٥:١٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٧:٤٢١١:٤٥:٥٦١٧:٠٤:٢٥١٧:٢٢:٢٠٢٣:٠٥:٣٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٧:٢٨١١:٤٦:١٤١٧:٠٥:١٤١٧:٢٣:٠٨٢٣:٠٥:٥٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٧:١٢١١:٤٦:٣١١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٣:٥٦٢٣:٠٦:١٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٦:٥٥١١:٤٦:٤٧١٧:٠٦:٥٤١٧:٢٤:٤٤٢٣:٠٦:٣٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٦:٣٧١١:٤٧:٠٣١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٥:٣٢٢٣:٠٦:٥٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٦:١٦١١:٤٧:١٧١٧:٠٨:٣٤١٧:٢٦:٢٠٢٣:٠٧:١٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٥:٥٥١١:٤٧:٣١١٧:٠٩:٢٤١٧:٢٧:٠٨٢٣:٠٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده ریی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده ریی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده ریی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده ریی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده ریی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ده ریی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده ریی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده ریی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ده ریی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٣:١٣١١:٣٣:٢٧١٦:٤٣:٤١١٧:٠٢:٠٨٢٢:٥٢:٢١
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٣:٤٣١١:٣٣:٥٧١٦:٤٤:١٢١٧:٠٢:٣٩٢٢:٥٢:٥١
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٤:١١١١:٣٤:٢٧١٦:٤٤:٤٥١٧:٠٣:١١٢٢:٥٣:٢١
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٤:٣٨١١:٣٤:٥٧١٦:٤٥:١٨١٧:٠٣:٤٤٢٢:٥٣:٥١
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٥:٠٣١١:٣٥:٢٧١٦:٤٥:٥٣١٧:٠٤:١٨٢٢:٥٤:٢١
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٥:٢٨١١:٣٥:٥٧١٦:٤٦:٢٨١٧:٠٤:٥٤٢٢:٥٤:٥١
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٥:٥١١١:٣٦:٢٦١٦:٤٧:٠٥١٧:٠٥:٣٠٢٢:٥٥:٢٢
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٦:١٢١١:٣٦:٥٦١٦:٤٧:٤٣١٧:٠٦:٠٧٢٢:٥٥:٥٢
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٦:٣٣١١:٣٧:٢٥١٦:٤٨:٢١١٧:٠٦:٤٥٢٢:٥٦:٢٢
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٦:٥١١١:٣٧:٥٤١٦:٤٩:٠١١٧:٠٧:٢٤٢٢:٥٦:٥٢
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٧:٠٩١١:٣٨:٢٣١٦:٤٩:٤٢١٧:٠٨:٠٤٢٢:٥٧:٢٢
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٧:٢٥١١:٣٨:٥١١٦:٥٠:٢٣١٧:٠٨:٤٤٢٢:٥٧:٥١
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٧:٣٩١١:٣٩:١٩١٦:٥١:٠٥١٧:٠٩:٢٦٢٢:٥٨:٢١
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٧:٥٢١١:٣٩:٤٦١٦:٥١:٤٨١٧:١٠:٠٧٢٢:٥٨:٥٠
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٨:٠٣١١:٤٠:١٤١٦:٥٢:٣٢١٧:١٠:٥٠٢٢:٥٩:١٨
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٨:١٣١١:٤٠:٤٠١٦:٥٣:١٦١٧:١١:٣٣٢٢:٥٩:٤٧
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٨:٢١١١:٤١:٠٧١٦:٥٤:٠١١٧:١٢:١٧٢٣:٠٠:١٥
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٨:٢٧١١:٤١:٣٢١٦:٥٤:٤٦١٧:١٣:٠١٢٣:٠٠:٤٣
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٢٨:٣٢١١:٤١:٥٨١٦:٥٥:٣٢١٧:١٣:٤٦٢٣:٠١:١٠
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٨:٣٦١١:٤٢:٢٢١٦:٥٦:١٩١٧:١٤:٣١٢٣:٠١:٣٧
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٨:٣٨١١:٤٢:٤٧١٦:٥٧:٠٦١٧:١٥:١٧٢٣:٠٢:٠٣
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠١٠٦:٢٨:٣٨١١:٤٣:١٠١٦:٥٧:٥٣١٧:١٦:٠٢٢٣:٠٢:٢٩
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٨:٣٦١١:٤٣:٣٣١٦:٥٨:٤١١٧:١٦:٤٩٢٣:٠٢:٥٥
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٨:٣٣١١:٤٣:٥٦١٦:٥٩:٢٩١٧:١٧:٣٥٢٣:٠٣:٢٠
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٢٨:٢٩١١:٤٤:١٧١٧:٠٠:١٨١٧:١٨:٢٢٢٣:٠٣:٤٤
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٢٨:٢٣١١:٤٤:٣٩١٧:٠١:٠٧١٧:١٩:١٠٢٣:٠٤:٠٨
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٢٨:١٥١١:٤٤:٥٩١٧:٠١:٥٦١٧:١٩:٥٧٢٣:٠٤:٣١
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٢٨:٠٦١١:٤٥:١٩١٧:٠٢:٤٥١٧:٢٠:٤٥٢٣:٠٤:٥٣
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٢٧:٥٥١١:٤٥:٣٨١٧:٠٣:٣٥١٧:٢١:٣٢٢٣:٠٥:١٥
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٧:٤٢١١:٤٥:٥٦١٧:٠٤:٢٥١٧:٢٢:٢٠٢٣:٠٥:٣٧

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده ریی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ده ریی روستای ده ریی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ده ریی روستای ده ریی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده ریی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده ریی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده ریی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده ریی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده ریی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده ریی

روستای ده ریی بر روی نقشه

روستای ده ریی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده ریی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده ریی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده ریی
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای ده ریی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای ده ریی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده ریی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده ریی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده ریی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده ریی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده ریی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده ریی دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ ده ریی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده ریی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده ریی
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ ده ریی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده ریی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده ریی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو