جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده ریی

گاوکان | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ده ریی


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:١٧
اذان ظهر: ١١:٣٠:٠١
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:٤١
اذان مغرب: ١٦:٥٩:٠٦
نیمه شب: ٢٢:٤٨:٥٩

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده ریی (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای ده ریی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ده ریی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده ریی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
انسان اندیشمند، بیشتر، انسانی بردبار است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده ریی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده ریی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده ریی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده ریی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده ریی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده ریی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٣:١٤١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٣:٢٧٢٣:٥١:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٤٧٠٥:٥٩:٥٣١٢:٣٣:٠٤١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٤:٠٤٢٣:٥١:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٣٩٠٥:٥٨:٥٨١٢:٣٢:٥٤١٩:٠٧:١٤١٩:٢٤:٤٢٢٣:٥١:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٢٠٥:٥٨:٠٤١٢:٣٢:٤٥١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٥:١٩٢٣:٥١:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٢٦٠٥:٥٧:١١١٢:٣٢:٣٦١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٥:٥٧٢٣:٥٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٦:١٩١٢:٣٢:٢٨١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٦:٣٤٢٣:٥٠:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٥:٢٧١٢:٣٢:٢٠١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٧:١٢٢٣:٥٠:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:١١٠٥:٥٤:٣٧١٢:٣٢:١٣١٩:١٠:١٢١٩:٢٧:٥٠٢٣:٥٠:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٥٣:٤٨١٢:٣٢:٠٦١٩:١٠:٤٨١٩:٢٨:٢٨٢٣:٤٩:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٢:٠٠١٩:١١:٢٣١٩:٢٩:٠٦٢٣:٤٩:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٢:١٢١٢:٣١:٥٤١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:٤٤٢٣:٤٩:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥١:٢٦١٢:٣١:٤٩١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:٢٢٢٣:٤٩:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٠:٤٠١٢:٣١:٤٤١٩:١٣:١١١٩:٣١:٠١٢٣:٤٩:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٤٩:٥٦١٢:٣١:٤٠١٩:١٣:٤٧١٩:٣١:٣٩٢٣:٤٨:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٤٩:١٣١٢:٣١:٣٧١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:١٧٢٣:٤٨:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٨:٣١١٢:٣١:٣٤١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٥٥٢٣:٤٨:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣١:٣٢١٩:١٥:٣٥١٩:٣٣:٣٤٢٣:٤٨:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٢٢٠٥:٤٧:١٠١٢:٣١:٣٠١٩:١٦:١١١٩:٣٤:١٢٢٣:٤٨:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣١:٢٩١٩:١٦:٤٧١٩:٣٤:٥٠٢٣:٤٨:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣١:٢٩١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٢٩٢٣:٤٨:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٥:١٩١٢:٣١:٢٩١٩:١٧:٥٩١٩:٣٦:٠٧٢٣:٤٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٤:٤٤١٢:٣١:٢٩١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:٤٥٢٣:٤٧:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٤:١٠١٢:٣١:٣١١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٢٣٢٣:٤٧:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣١:٣٢١٩:١٩:٤٦١٩:٣٨:٠٠٢٣:٤٧:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٣:٠٧١٢:٣١:٣٥١٩:٢٠:٢١١٩:٣٨:٣٨٢٣:٤٧:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣١:٣٨١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٩:١٥٢٣:٤٧:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٢:٠٩١٢:٣١:٤١١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٥٣٢٣:٤٧:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤١:٤٢١٢:٣١:٤٥١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٢٩٢٣:٤٧:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤١:١٦١٢:٣١:٥٠١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:٠٦٢٣:٤٧:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٠:٥١١٢:٣١:٥٥١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٤٢٢٣:٤٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ریی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ریی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ریی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده ریی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ده ریی

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده ریی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده ریی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ده ریی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٧:٠٤١١:٢٢:٥٤١٦:٣٨:٣٢١٦:٥٦:٣٧٢٢:٤٢:٢٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٧:٥١١١:٢٣:١٥١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٦:٣٤٢٢:٤٢:٤٦
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٨:٣٨١١:٢٣:٣٦١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٦:٣٢٢٢:٤٣:٠٥
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٠٩:٢٤١١:٢٣:٥٨١٦:٣٨:٢١١٦:٥٦:٣١٢٢:٤٣:٢٤
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٠:١٠١١:٢٤:٢١١٦:٣٨:٢١١٦:٥٦:٣٢٢٢:٤٣:٤٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٠:٥٦١١:٢٤:٤٤١٦:٣٨:٢٢١٦:٥٦:٣٥٢٢:٤٤:٠٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١١:٤١١١:٢٥:٠٨١٦:٣٨:٢٥١٦:٥٦:٣٩٢٢:٤٤:٢٦
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٢:٢٥١١:٢٥:٣٢١٦:٣٨:٣٠١٦:٥٦:٤٥٢٢:٤٤:٤٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٣:١٠١١:٢٥:٥٧١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٦:٥٢٢٢:٤٥:١٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٣:٥٣١١:٢٦:٢٢١٦:٣٨:٤٤١٦:٥٧:٠١٢٢:٤٥:٣٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٤:٣٦١١:٢٦:٤٨١٦:٣٨:٥٣١٦:٥٧:١٢٢٢:٤٥:٥٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٥:١٨١١:٢٧:١٤١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٧:٢٤٢٢:٤٦:٢٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٦:٠٠١١:٢٧:٤١١٦:٣٩:١٦١٦:٥٧:٣٧٢٢:٤٦:٤٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٦:٤١١١:٢٨:٠٨١٦:٣٩:٣٠١٦:٥٧:٥٢٢٢:٤٧:١٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٧:٢١١١:٢٨:٣٦١٦:٣٩:٤٦١٦:٥٨:٠٨٢٢:٤٧:٣٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٨:٠٠١١:٢٩:٠٤١٦:٤٠:٠٣١٦:٥٨:٢٦٢٢:٤٨:٠٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٦:٠٧٠٦:١٨:٣٩١١:٢٩:٣٢١٦:٤٠:٢١١٦:٥٨:٤٥٢٢:٤٨:٣٢
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٩:١٧١١:٣٠:٠١١٦:٤٠:٤١١٦:٥٩:٠٦٢٢:٤٨:٥٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٩:٥٣١١:٣٠:٣٠١٦:٤١:٠٣١٦:٥٩:٢٨٢٢:٤٩:٢٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٠:٢٩١١:٣٠:٥٩١٦:٤١:٢٦١٦:٥٩:٥١٢٢:٤٩:٥٥
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢١:٠٤١١:٣١:٢٨١٦:٤١:٥٠١٧:٠٠:١٦٢٢:٥٠:٢٤
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢١:٣٨١١:٣١:٥٨١٦:٤٢:١٦١٧:٠٠:٤٢٢٢:٥٠:٥٣
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٢:١١١١:٣٢:٢٧١٦:٤٢:٤٣١٧:٠١:٠٩٢٢:٥١:٢٢
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٢:٤٣١١:٣٢:٥٧١٦:٤٣:١١١٧:٠١:٣٨٢٢:٥١:٥١
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٣:١٣١١:٣٣:٢٧١٦:٤٣:٤١١٧:٠٢:٠٨٢٢:٥٢:٢١
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٣:٤٣١١:٣٣:٥٧١٦:٤٤:١٢١٧:٠٢:٣٩٢٢:٥٢:٥١
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٤:١١١١:٣٤:٢٧١٦:٤٤:٤٥١٧:٠٣:١١٢٢:٥٣:٢١
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٤:٣٨١١:٣٤:٥٧١٦:٤٥:١٨١٧:٠٣:٤٤٢٢:٥٣:٥١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٥:٠٣١١:٣٥:٢٧١٦:٤٥:٥٣١٧:٠٤:١٨٢٢:٥٤:٢١
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٥:٢٨١١:٣٥:٥٧١٦:٤٦:٢٨١٧:٠٤:٥٤٢٢:٥٤:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده ریی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ده ریی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ده ریی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده ریی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده ریی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده ریی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده ریی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده ریی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده ریی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٢:٢٠١١:٢١:٠٦١٦:٣٩:٣٨١٦:٥٧:٣٣٢٢:٤٠:٥٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٣:٠٨١١:٢١:٢٢١٦:٣٩:٢٣١٦:٥٧:١٩٢٢:٤١:١١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٣:٥٥١١:٢١:٣٩١٦:٣٩:١٠١٦:٥٧:٠٨٢٢:٤١:٢٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٤:٤٣١١:٢١:٥٧١٦:٣٨:٥٨١٦:٥٦:٥٨٢٢:٤١:٤٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٥:٣٠١١:٢٢:١٥١٦:٣٨:٤٨١٦:٥٦:٤٩٢٢:٤١:٥٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٦:١٧١١:٢٢:٣٤١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٦:٤٣٢٢:٤٢:١١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٧:٠٤١١:٢٢:٥٤١٦:٣٨:٣٢١٦:٥٦:٣٧٢٢:٤٢:٢٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٧:٥١١١:٢٣:١٥١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٦:٣٤٢٢:٤٢:٤٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٨:٣٨١١:٢٣:٣٦١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٦:٣٢٢٢:٤٣:٠٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٠٩:٢٤١١:٢٣:٥٨١٦:٣٨:٢١١٦:٥٦:٣١٢٢:٤٣:٢٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٠:١٠١١:٢٤:٢١١٦:٣٨:٢١١٦:٥٦:٣٢٢٢:٤٣:٤٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٠:٥٦١١:٢٤:٤٤١٦:٣٨:٢٢١٦:٥٦:٣٥٢٢:٤٤:٠٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١١:٤١١١:٢٥:٠٨١٦:٣٨:٢٥١٦:٥٦:٣٩٢٢:٤٤:٢٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٢:٢٥١١:٢٥:٣٢١٦:٣٨:٣٠١٦:٥٦:٤٥٢٢:٤٤:٤٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٣:١٠١١:٢٥:٥٧١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٦:٥٢٢٢:٤٥:١٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٣:٥٣١١:٢٦:٢٢١٦:٣٨:٤٤١٦:٥٧:٠١٢٢:٤٥:٣٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٤:٣٦١١:٢٦:٤٨١٦:٣٨:٥٣١٦:٥٧:١٢٢٢:٤٥:٥٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٥:١٨١١:٢٧:١٤١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٧:٢٤٢٢:٤٦:٢٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٦:٠٠١١:٢٧:٤١١٦:٣٩:١٦١٦:٥٧:٣٧٢٢:٤٦:٤٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٦:٤١١١:٢٨:٠٨١٦:٣٩:٣٠١٦:٥٧:٥٢٢٢:٤٧:١٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٧:٢١١١:٢٨:٣٦١٦:٣٩:٤٦١٦:٥٨:٠٨٢٢:٤٧:٣٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٨:٠٠١١:٢٩:٠٤١٦:٤٠:٠٣١٦:٥٨:٢٦٢٢:٤٨:٠٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:١٨:٣٩١١:٢٩:٣٢١٦:٤٠:٢١١٦:٥٨:٤٥٢٢:٤٨:٣٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٩:١٧١١:٣٠:٠١١٦:٤٠:٤١١٦:٥٩:٠٦٢٢:٤٨:٥٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٩:٥٣١١:٣٠:٣٠١٦:٤١:٠٣١٦:٥٩:٢٨٢٢:٤٩:٢٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٠:٢٩١١:٣٠:٥٩١٦:٤١:٢٦١٦:٥٩:٥١٢٢:٤٩:٥٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢١:٠٤١١:٣١:٢٨١٦:٤١:٥٠١٧:٠٠:١٦٢٢:٥٠:٢٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢١:٣٨١١:٣١:٥٨١٦:٤٢:١٦١٧:٠٠:٤٢٢٢:٥٠:٥٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٢:١١١١:٣٢:٢٧١٦:٤٢:٤٣١٧:٠١:٠٩٢٢:٥١:٢٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٢:٤٣١١:٣٢:٥٧١٦:٤٣:١١١٧:٠١:٣٨٢٢:٥١:٥١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده ریی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده ریی روستای ده ریی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده ریی روستای ده ریی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده ریی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده ریی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده ریی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده ریی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده ریی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده ریی

روستای ده ریی بر روی نقشه

روستای ده ریی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده ریی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده ریی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده ریی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ده ریی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ده ریی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده ریی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده ریی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده ریی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق ده ریی
زمان پخش اذان زنده به افق ده ریی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده ریی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده ریی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده ریی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده ریی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده ریی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده ریی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده ریی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو