جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده رضا

جهاد آباد | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ده رضا


اذان صبح: ٠٤:١١:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:١٥
اذان ظهر: ١٢:٤١:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٣٩

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده رضا (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای ده رضا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ده رضا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده رضا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفوسیوس
مرد بزرگ، وقار دارد، ولی مغرور نیست و مرد كوچك غرور دارد، ولی وقار ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده رضا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده رضا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده رضا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده رضا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده رضا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده رضا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٣:١٤١٢:٣٦:٢٩١٩:١٠:١٠١٩:٢٧:٣٦٢٣:٥٥:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٢:١٩١٢:٣٦:٢٠١٩:١٠:٤٥١٩:٢٨:١٣٢٣:٥٤:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠١:٢٥١٢:٣٦:١٠١٩:١١:٢١١٩:٢٨:٥١٢٣:٥٤:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٠:٣٢١٢:٣٦:٠٢١٩:١١:٥٦١٩:٢٩:٢٩٢٣:٥٤:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٩:٣٩١٢:٣٥:٥٣١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٠٦٢٣:٥٤:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٥:٤٦١٩:١٣:٠٧١٩:٣٠:٤٤٢٣:٥٣:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٧:٥٧١٢:٣٥:٣٨١٩:١٣:٤٣١٩:٣١:٢٢٢٣:٥٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٢٣٠٥:٥٧:٠٨١٢:٣٥:٣٢١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:٠٠٢٣:٥٣:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٦:١٩١٢:٣٥:٢٦١٩:١٤:٥٥١٩:٣٢:٣٩٢٣:٥٣:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٥:٣٢١٢:٣٥:٢٠١٩:١٥:٣١١٩:٣٣:١٧٢٣:٥٢:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٤:٤٥١٢:٣٥:١٥١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٥٥٢٣:٥٢:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٤:٠٠١٢:٣٥:١٠١٩:١٦:٤٣١٩:٣٤:٣٣٢٣:٥٢:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٥:٠٦١٩:١٧:١٩١٩:٣٥:١٢٢٣:٥٢:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٢:٣٢١٢:٣٥:٠٣١٩:١٧:٥٥١٩:٣٥:٥٠٢٣:٥٢:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٥:٠٠١٩:١٨:٣١١٩:٣٦:٢٩٢٣:٥٢:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥١:٠٩١٢:٣٤:٥٨١٩:١٩:٠٨١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥١:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٠:٣٠١٢:٣٤:٥٦١٩:١٩:٤٤١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥١:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٩:٥١١٢:٣٤:٥٥١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٨:٢٤٢٣:٥١:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٤:٥٥١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٩:٠٢٢٣:٥١:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٠١٠٥:٤٨:٣٨١٢:٣٤:٥٥١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٤٠٢٣:٥١:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٤:٥٥١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٠:١٩٢٣:٥١:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٤٧:٢٩١٢:٣٤:٥٧١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٥٧٢٣:٥١:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٤:٥٨١٩:٢٣:١٩١٩:٤١:٣٤٢٣:٥١:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤٦:٢٥١٢:٣٥:٠١١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:١٢٢٣:٥١:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٠٩٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٢:٥٠٢٣:٥٠:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٥:٠٧١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٢٧٢٣:٥٠:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٥:٠٠١٢:٣٥:١١١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:٠٤٢٣:٥٠:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤٤:٣٤١٢:٣٥:١٦١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٤٠٢٣:٥٠:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٥:٢١١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:١٧٢٣:٥٠:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده رضا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده رضا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده رضا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده رضا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای ده رضا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده رضا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده رضا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای ده رضا

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ده رضا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده رضا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده رضا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده رضا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده رضا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده رضا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده رضا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده رضا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده رضا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤١:٥٥١٢:٤٠:٢٩١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٨:٠٣٢٣:٥٤:٢٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٤٢:٠٩١٢:٤٠:٤٢١٩:٣٩:١٤١٩:٥٨:١٤٢٣:٥٤:٤٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:١١٠٥:٤٢:٢٤١٢:٤٠:٥٥١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:٢٤٢٣:٥٤:٥٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٢:٤٠١٢:٤١:٠٨١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٨:٣٢٢٣:٥٥:١١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤٢:٥٧١٢:٤١:٢١١٩:٣٩:٤١١٩:٥٨:٤٠٢٣:٥٥:٢٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٣:١٥١٢:٤١:٣٣١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٤٦٢٣:٥٥:٣٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣١٠٥:٤٣:٣٤١٢:٤١:٤٦١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٥٠٢٣:٥٥:٥٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٥٠٥:٤٣:٥٤١٢:٤١:٥٨١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٥٤٢٣:٥٦:٠٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٤:١٥١٢:٤٢:١٠١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٥٥٢٣:٥٦:٢٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٤:٣٦١٢:٤٢:٢٢١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٥٦٢٣:٥٦:٣٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٤٠٥:٤٤:٥٩١٢:٤٢:٣٣١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٥٥٢٣:٥٦:٥٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٥:٢٢١٢:٤٢:٤٥١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٥٣٢٣:٥٧:٠٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٥:٤٦١٢:٤٢:٥٦١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٤٩٢٣:٥٧:٢٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٦:١١١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٤٤٢٣:٥٧:٣٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٩٠٥:٤٦:٣٦١٢:٤٣:١٧١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٣٨٢٣:٥٧:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٧:٠٣١٢:٤٣:٢٧١٩:٣٩:٤١١٩:٥٨:٢٩٢٣:٥٨:٠٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٨٠٥:٤٧:٢٩١٢:٤٣:٣٦١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٨:١٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٧:٥٧١٢:٤٣:٤٦١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٨:٠٩٢٣:٥٨:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٨:٢٥١٢:٤٣:٥٤١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٥٦٢٣:٥٨:٤٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٨:٥٣١٢:٤٤:٠٣١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٤٣٢٣:٥٨:٥٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٩:٢٢١٢:٤٤:١٠١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٢٧٢٣:٥٩:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٩:٥١١٢:٤٤:١٨١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:١٠٢٣:٥٩:٢٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٠:٢١١٢:٤٤:٢٥١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٥٢٢٣:٥٩:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٠:٥١١٢:٤٤:٣١١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٣٢٢٣:٥٩:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٤:٣٧١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٦:١١٠٠:٠٠:٠١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥١:٥٣١٢:٤٤:٤٢١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٤٨٠٠:٠٠:١٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٢:٢٤١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:٢٤٠٠:٠٠:٢٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٢:٥٦١٢:٤٤:٥١١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٥٩٠٠:٠٠:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٣:٢٨١٢:٤٤:٥٥١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٤:٣٢٠٠:٠٠:٤٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٤:٠٠١٢:٤٤:٥٨١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٠:٥٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٤:٣٣١٢:٤٥:٠١١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠١:٠٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده رضا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده رضا روستای ده رضا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده رضا روستای ده رضا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده رضا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده رضا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ده رضا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده رضا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده رضا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده رضا

روستای ده رضا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده رضا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده رضا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده رضا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ده رضا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای ده رضا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده رضا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده رضا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده رضا رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ده رضا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده رضا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده رضا
زمان پخش اذان زنده به افق ده رضا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده رضا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده رضا
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده رضا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده رضا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده رضا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو