جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده رضاجر

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده رضاجر


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٢١:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:١٤
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٢٤

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده رضاجر (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای ده رضاجر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده رضاجر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده رضاجر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
دست خود را به لباس كسی كه آن را نمی‌پوشی (‌متعلّق به تو نیست)‌ مسح نكن (دست خیس خود را با آن خشك مكن.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده رضاجر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده رضاجر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده رضاجر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده رضاجر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده رضاجر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده رضاجر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٧:٠٠١٢:٢٣:٥١١٨:٥١:١٢١٩:٠٨:٤٦٢٣:٤٢:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١١٠٥:٥٥:٥٢١٢:٢٣:٣٧١٨:٥١:٥١١٩:٠٩:٢٧٢٣:٤١:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٤:٤٤١٢:٢٣:٢٣١٨:٥٢:٣١١٩:١٠:٠٩٢٣:٤١:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٣:٣٦١٢:٢٣:٠٩١٨:٥٣:١٠١٩:١٠:٥٠٢٣:٤١:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٢:٣٠١٢:٢٢:٥٥١٨:٥٣:٥٠١٩:١١:٣٢٢٣:٤٠:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥١:٢٤١٢:٢٢:٤٢١٨:٥٤:٣٠١٩:١٢:١٤٢٣:٤٠:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٠:١٨١٢:٢٢:٣٠١٨:٥٥:٠٩١٩:١٢:٥٥٢٣:٤٠:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:١٥٠٥:٤٩:١٤١٢:٢٢:١٧١٨:٥٥:٤٩١٩:١٣:٣٧٢٣:٣٩:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٤٨:١٠١٢:٢٢:٠٦١٨:٥٦:٢٩١٩:١٤:١٩٢٣:٣٩:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٧:٠٧١٢:٢١:٥٤١٨:٥٧:٠٩١٩:١٥:٠٢٢٣:٣٩:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٦:٠٥١٢:٢١:٤٣١٨:٥٧:٤٩١٩:١٥:٤٤٢٣:٣٨:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٥:٠٤١٢:٢١:٣٣١٨:٥٨:٣٠١٩:١٦:٢٧٢٣:٣٨:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٤:٠٣١٢:٢١:٢٣١٨:٥٩:١٠١٩:١٧:٠٩٢٣:٣٨:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٣:٠٤١٢:٢١:١٣١٨:٥٩:٥٠١٩:١٧:٥٢٢٣:٣٨:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٢:٠٥١٢:٢١:٠٤١٩:٠٠:٣١١٩:١٨:٣٥٢٣:٣٧:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١١٠٥:٤١:٠٧١٢:٢٠:٥٦١٩:٠١:١١١٩:١٩:١٨٢٣:٣٧:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٠:١٠١٢:٢٠:٤٨١٩:٠١:٥٢١٩:٢٠:٠١٢٣:٣٧:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٤٧٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٤٤٢٣:٣٧:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٣٧٠٥:٣٨:٢٠١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٣:١٣١٩:٢١:٢٧٢٣:٣٦:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢٧٠٥:٣٧:٢٦١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٣:٥٤١٩:٢٢:١٠٢٣:٣٦:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣٦:٣٤١٢:٢٠:٢١١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٥٤٢٣:٣٦:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:١١٠٥:٣٥:٤٢١٢:٢٠:١٦١٩:٠٥:١٦١٩:٢٣:٣٧٢٣:٣٦:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٣٤:٥٢١٢:٢٠:١٢١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٤:٢٠٢٣:٣٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٣٤:٠٣١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٥:٠٤٢٣:٣٥:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٣٣:١٥١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٧:١٩١٩:٢٥:٤٧٢٣:٣٥:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٣٢:٢٨١٢:٢٠:٠١١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٦:٣١٢٣:٣٥:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣١:٤٢١٢:١٩:٥٩١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٧:١٤٢٣:٣٥:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤٨٠٥:٣٠:٥٨١٢:١٩:٥٨١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٥٧٢٣:٣٥:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٣٠:١٥١٢:١٩:٥٦١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:٤٠٢٣:٣٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده رضاجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده رضاجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده رضاجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده رضاجر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده رضاجر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده رضاجر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده رضاجر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده رضاجر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده رضاجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده رضاجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده رضاجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده رضاجر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده رضاجر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده رضاجر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده رضاجر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده رضاجر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده رضاجر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٢٠٥:٢٤:٣٨١٢:٢٠:١٣١٩:١٦:٠٧١٩:٣٥:٠٩٢٣:٣٤:٠٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٧٠٥:٢٤:٠٨١٢:٢٠:١٧١٩:١٦:٤٥١٩:٣٥:٤٩٢٣:٣٤:٠٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٤٠٥:٢٣:٤٠١٢:٢٠:٢٢١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٢٩٢٣:٣٣:٥٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٣٠٥:٢٣:١٣١٢:٢٠:٢٨١٩:١٨:٠١١٩:٣٧:٠٩٢٣:٣٣:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٣٠٥:٢٢:٤٨١٢:٢٠:٣٤١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:٤٨٢٣:٣٣:٥٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٥٠٥:٢٢:٢٥١٢:٢٠:٤١١٩:١٩:١٤١٩:٣٨:٢٦٢٣:٣٣:٥٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٨٠٥:٢٢:٠٢١٢:٢٠:٤٨١٩:١٩:٥٠١٩:٣٩:٠٤٢٣:٣٣:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٤٠٥:٢١:٤١١٢:٢٠:٥٥١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٩:٤١٢٣:٣٣:٥٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣١٠٥:٢١:٢٢١٢:٢١:٠٣١٩:٢١:٠٠١٩:٤٠:١٨٢٣:٣٤:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٠٠٥:٢١:٠٤١٢:٢١:١١١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٥٤٢٣:٣٤:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣١٠٥:٢٠:٤٧١٢:٢١:٢٠١٩:٢٢:٠٧١٩:٤١:٢٩٢٣:٣٤:٠٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٢٠:٣٢١٢:٢١:٢٩١٩:٢٢:٤٠١٩:٤٢:٠٤٢٣:٣٤:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٩٠٥:٢٠:١٨١٢:٢١:٣٩١٩:٢٣:١٢١٩:٤٢:٣٧٢٣:٣٤:١٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٥٠٥:٢٠:٠٦١٢:٢١:٤٩١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٣:١٠٢٣:٣٤:١٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٤٠٥:١٩:٥٥١٢:٢١:٥٩١٩:٢٤:١٤١٩:٤٣:٤٢٢٣:٣٤:٢٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٤٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٢:٠٩١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٤:١٣٢٣:٣٤:٣٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٧٠٥:١٩:٣٨١٢:٢٢:٢٠١٩:٢٥:١٢١٩:٤٤:٤٤٢٣:٣٤:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠١٠٥:١٩:٣٢١٢:٢٢:٣١١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٥:١٣٢٣:٣٤:٤٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٧٠٥:١٩:٢٧١٢:٢٢:٤٣١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٥:٤١٢٣:٣٤:٥٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٦٠٥:١٩:٢٣١٢:٢٢:٥٤١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٦:٠٨٢٣:٣٥:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٦٠٥:١٩:٢١١٢:٢٣:٠٦١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٦:٣٥٢٣:٣٥:٠٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٩٠٥:١٩:٢٠١٢:٢٣:١٨١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٧:٠٠٢٣:٣٥:١٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٣٠٥:١٩:٢١١٢:٢٣:٣١١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٧:٢٤٢٣:٣٥:٢٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٠٠٥:١٩:٢٣١٢:٢٣:٤٣١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٧:٤٧٢٣:٣٥:٣٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٨٠٥:١٩:٢٧١٢:٢٣:٥٦١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٨:٠٩٢٣:٣٥:٤٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٩٠٥:١٩:٣٢١٢:٢٤:٠٩١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:٢٩٢٣:٣٦:٠١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:١٩:٣٨١٢:٢٤:٢٢١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٤٩٢٣:٣٦:١٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٦٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٤:٣٥١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:٠٧٢٣:٣٦:٢٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:١٩:٥٤١٢:٢٤:٤٨١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:٢٤٢٣:٣٦:٣٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣١٠٥:٢٠:٠٥١٢:٢٥:٠١١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:٣٩٢٣:٣٦:٥٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٠:١٦١٢:٢٥:١٤١٩:٣٠:١٣١٩:٤٩:٥٣٢٣:٣٧:٠٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده رضاجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده رضاجر روستای ده رضاجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده رضاجر روستای ده رضاجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده رضاجر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده رضاجر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده رضاجر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده رضاجر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده رضاجر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده رضاجر

روستای ده رضاجر بر روی نقشه

روستای ده رضاجر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده رضاجر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده رضاجر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده رضاجر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده رضاجر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده رضاجر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده رضاجر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده رضاجر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده رضاجر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ده رضاجر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده رضاجر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده رضاجر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ده رضاجر دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده رضاجر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده رضاجر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده رضاجر
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده رضاجر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده رضاجر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو