جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده رضاجر

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده رضاجر


اذان صبح: ٠٤:٠٩:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٦
اذان ظهر: ١١:٠٨:٣٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:١٢
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٣٤
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٠٤

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده رضاجر (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ده رضاجر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده رضاجر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده رضاجر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده رضاجر

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده رضاجر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده رضاجر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده رضاجر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده رضاجر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده رضاجر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٠٠٥:٤٤:٤٩١٢:٢١:٣١١٨:٥٨:٤٠١٩:١٦:٣٨٢٣:٣٨:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٣:٤٩١٢:٢١:٢١١٨:٥٩:٢١١٩:١٧:٢٠٢٣:٣٨:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٢:٥٠١٢:٢١:١٢١٩:٠٠:٠١١٩:١٨:٠٣٢٣:٣٨:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤١:٥٢١٢:٢١:٠٣١٩:٠٠:٤٢١٩:١٨:٤٦٢٣:٣٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٠:٥٤١٢:٢٠:٥٥١٩:٠١:٢٣١٩:١٩:٢٩٢٣:٣٧:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٢٠٥:٣٩:٥٨١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٢:٠٣١٩:٢٠:١٣٢٣:٣٧:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣١٠٥:٣٩:٠٢١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٢:٤٤١٩:٢٠:٥٦٢٣:٣٧:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢١٠٥:٣٨:٠٨١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٣:٢٥١٩:٢١:٣٩٢٣:٣٦:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١١٠٥:٣٧:١٥١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٤:٠٦١٩:٢٢:٢٢٢٣:٣٦:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٣٦:٢٢١٢:٢٠:٢١١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٣:٠٦٢٣:٣٦:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٣٥:٣١١٢:٢٠:١٦١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٣:٤٩٢٣:٣٦:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٣٤:٤١١٢:٢٠:١٢١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٤:٣٢٢٣:٣٥:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٣٣:٥٢١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٥:١٥٢٣:٣٥:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٣٣:٠٤١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٥:٥٩٢٣:٣٥:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٢:١٧١٢:٢٠:٠١١٩:٠٨:١٠١٩:٢٦:٤٢٢٣:٣٥:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٣١:٣٢١٢:١٩:٥٩١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:٢٥٢٣:٣٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٤٠٥:٣٠:٤٨١٢:١٩:٥٨١٩:٠٩:٣١١٩:٢٨:٠٨٢٣:٣٥:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٤٠٥:٣٠:٠٥١٢:١٩:٥٦١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٥١٢٣:٣٤:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٢٩:٢٣١٢:١٩:٥٦١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:٣٤٢٣:٣٤:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٢٨:٤٣١٢:١٩:٥٦١٩:١١:٣٢١٩:٣٠:١٦٢٣:٣٤:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٤٤٠٥:٢٨:٠٤١٢:١٩:٥٧١٩:١٢:١٢١٩:٣٠:٥٩٢٣:٣٤:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٥٠٠٥:٢٧:٢٦١٢:١٩:٥٨١٩:١٢:٥٢١٩:٣١:٤١٢٣:٣٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٢٦:٤٩١٢:٢٠:٠٠١٩:١٣:٣٢١٩:٣٢:٢٣٢٣:٣٤:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٠٦٠٥:٢٦:١٤١٢:٢٠:٠٢١٩:١٤:١١١٩:٣٣:٠٥٢٣:٣٤:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:١٦٠٥:٢٥:٤١١٢:٢٠:٠٥١٩:١٤:٥٠١٩:٣٣:٤٦٢٣:٣٤:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٢٥:٠٩١٢:٢٠:٠٩١٩:١٥:٢٩١٩:٣٤:٢٨٢٣:٣٤:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٤٢٠٥:٢٤:٣٨١٢:٢٠:١٣١٩:١٦:٠٧١٩:٣٥:٠٩٢٣:٣٤:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٥٧٠٥:٢٤:٠٨١٢:٢٠:١٧١٩:١٦:٤٥١٩:٣٥:٤٩٢٣:٣٤:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:١٤٠٥:٢٣:٤٠١٢:٢٠:٢٢١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٢٩٢٣:٣٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده رضاجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده رضاجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده رضاجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده رضاجر

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده رضاجر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده رضاجر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده رضاجر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده رضاجر

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده رضاجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده رضاجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده رضاجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده رضاجر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده رضاجر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده رضاجر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده رضاجر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده رضاجر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده رضاجر

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٤٠٥:١٢:٠٣١١:١٦:٠٥١٧:١٩:٣٩١٧:٣٦:٤٦٢٢:٣٦:٣١
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٣٠٥:١٢:٣٨١١:١٥:٤٤١٧:١٨:٢٢١٧:٣٥:٢٩٢٢:٣٦:١٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٢٠٥:١٣:١٣١١:١٥:٢٣١٧:١٧:٠٥١٧:٣٤:١٢٢٢:٣٥:٥٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤١٠٥:١٣:٤٩١١:١٥:٠٣١٧:١٥:٤٨١٧:٣٢:٥٥٢٢:٣٥:٣٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٠٠٥:١٤:٢٥١١:١٤:٤٢١٧:١٤:٣٢١٧:٣١:٣٨٢٢:٣٥:١٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٨٠٥:١٥:٠١١١:١٤:٢٢١٧:١٣:١٥١٧:٣٠:٢٢٢٢:٣٤:٥٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٧٠٥:١٥:٣٧١١:١٤:٠٢١٧:١١:٥٩١٧:٢٩:٠٦٢٢:٣٤:٣٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٥٠٥:١٦:١٣١١:١٣:٤٢١٧:١٠:٤٣١٧:٢٧:٥٠٢٢:٣٤:١٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٣٠٥:١٦:٥٠١١:١٣:٢٣١٧:٠٩:٢٨١٧:٢٦:٣٥٢٢:٣٤:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣١٠٥:١٧:٢٦١١:١٣:٠٣١٧:٠٨:١٣١٧:٢٥:٢٠٢٢:٣٣:٤١
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٩٠٥:١٨:٠٣١١:١٢:٤٤١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٤:٠٥٢٢:٣٣:٢٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٧٠٥:١٨:٤١١١:١٢:٢٦١٧:٠٥:٤٣١٧:٢٢:٥١٢٢:٣٣:٠٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٥٠٥:١٩:١٨١١:١٢:٠٧١٧:٠٤:٢٩١٧:٢١:٣٨٢٢:٣٢:٤٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٣٠٥:١٩:٥٦١١:١١:٤٩١٧:٠٣:١٥١٧:٢٠:٢٥٢٢:٣٢:٢٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤١٠٥:٢٠:٣٤١١:١١:٣٢١٧:٠٢:٠٢١٧:١٩:١٢٢٢:٣٢:١٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٨٠٥:٢١:١٢١١:١١:١٥١٧:٠٠:٥٠١٧:١٨:٠٠٢٢:٣١:٥٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٢١:٥١١١:١٠:٥٨١٦:٥٩:٣٧١٧:١٦:٤٩٢٢:٣١:٣٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٢٢:٣٠١١:١٠:٤١١٦:٥٨:٢٦١٧:١٥:٣٨٢٢:٣١:١٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٢٠٥:٢٣:٠٩١١:١٠:٢٥١٦:٥٧:١٥١٧:١٤:٢٨٢٢:٣١:٠٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٢٣:٤٩١١:١٠:١٠١٦:٥٦:٠٤١٧:١٣:١٩٢٢:٣٠:٤٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٢٤:٢٩١١:٠٩:٥٥١٦:٥٤:٥٥١٧:١٢:١٠٢٢:٣٠:٣٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٢٥:٠٩١١:٠٩:٤٠١٦:٥٣:٤٦١٧:١١:٠٢٢٢:٣٠:١٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٢٥:٥٠١١:٠٩:٢٧١٦:٥٢:٣٧١٧:٠٩:٥٥٢٢:٣٠:٠٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٢٦:٣١١١:٠٩:١٣١٦:٥١:٣٠١٧:٠٨:٤٨٢٢:٢٩:٤٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠١٠٥:٢٧:١٢١١:٠٩:٠٠١٦:٥٠:٢٣١٧:٠٧:٤٣٢٢:٢٩:٣١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٢٧:٥٤١١:٠٨:٤٨١٦:٤٩:١٧١٧:٠٦:٣٨٢٢:٢٩:١٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٨٠٥:٢٨:٣٦١١:٠٨:٣٧١٦:٤٨:١٢١٧:٠٥:٣٤٢٢:٢٩:٠٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٢٩:١٩١١:٠٨:٢٦١٦:٤٧:٠٧١٧:٠٤:٣١٢٢:٢٨:٥١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٦٠٥:٣٠:٠٢١١:٠٨:١٥١٦:٤٦:٠٤١٧:٠٣:٢٩٢٢:٢٨:٣٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٥٠٥:٣٠:٤٦١١:٠٨:٠٦١٦:٤٥:٠١١٧:٠٢:٢٨٢٢:٢٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده رضاجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده رضاجر روستای ده رضاجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده رضاجر روستای ده رضاجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده رضاجر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده رضاجر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده رضاجر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده رضاجر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده رضاجر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده رضاجر

روستای ده رضاجر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده رضاجر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده رضاجر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده رضاجر
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده رضاجر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده رضاجر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده رضاجر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده رضاجر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده رضاجر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق ده رضاجر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده رضاجر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده رضاجر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ده رضاجر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده رضاجر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده رضاجر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده رضاجر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده رضاجر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده رضاجر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو