جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده دیوان

سیه بنوییه | رابر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ده دیوان

اذان صبح: ٠٤:١٦:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٥٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٥٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠١:٢١

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده دیوان (شهرستان رابر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ روستای ده دیوان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ده دیوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده دیوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناپلئون هیل
منتظر نمانید، زمانی مناسب تر از اکنون وجود ندارد. از همین نقطه ای که ایستاده اید و با همین ابزار و امکاناتی که در اختیار دارید، کار را ادامه دهید. همین طور که پیش می روید، ابزار ها و امکانات بهتر و مناسب تر را پیدا می کنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده دیوان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده دیوان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده دیوان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده دیوان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده دیوان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ده دیوان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٧:٣٦١٢:٤٢:٥٢١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٥:٥١٠٠:٠٢:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٦:٣١١٢:٤٢:٣٨١٩:٠٩:١٢١٩:٢٦:٢٨٠٠:٠١:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٥:٢٦١٢:٤٢:٢٣١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٧:٠٦٠٠:٠١:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٤:٢٣١٢:٤٢:١٠١٩:١٠:٢٣١٩:٢٧:٤٤٠٠:٠١:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٣:٢٠١٢:٤١:٥٦١٩:١١:٠٠١٩:٢٨:٢٢٠٠:٠٠:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٢:١٧١٢:٤١:٤٣١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:٠٠٠٠:٠٠:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:١٧٠٦:١١:١٥١٢:٤١:٣٠١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٣٨٠٠:٠٠:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٠:١٤١٢:٤١:١٨١٩:١٢:٤٨١٩:٣٠:١٦٢٣:٥٩:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٩:١٤١٢:٤١:٠٦١٩:١٣:٢٥١٩:٣٠:٥٥٢٣:٥٩:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٨:١٥١٢:٤٠:٥٥١٩:١٤:٠٢١٩:٣١:٣٤٢٣:٥٩:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٧:١٦١٢:٤٠:٤٤١٩:١٤:٣٨١٩:٣٢:١٢٢٣:٥٨:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٦:١٨١٢:٤٠:٣٤١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٥١٢٣:٥٨:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٥:٢١١٢:٤٠:٢٤١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٣٠٢٣:٥٨:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٤:٢٥١٢:٤٠:١٤١٩:١٦:٢٩١٩:٣٤:١٠٢٣:٥٨:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٠:٠٥١٩:١٧:٠٦١٩:٣٤:٤٩٢٣:٥٧:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٢:٣٥١٢:٣٩:٥٧١٩:١٧:٤٤١٩:٣٥:٢٨٢٣:٥٧:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠١:٤١١٢:٣٩:٤٩١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:٠٨٢٣:٥٧:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٩:٤١١٩:١٨:٥٨١٩:٣٦:٤٨٢٣:٥٧:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٩:٥٧١٢:٣٩:٣٤١٩:١٩:٣٦١٩:٣٧:٢٨٢٣:٥٦:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٩:٠٧١٢:٣٩:٢٨١٩:٢٠:١٤١٩:٣٨:٠٨٢٣:٥٦:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٦٠٥:٥٨:١٨١٢:٣٩:٢٢١٩:٢٠:٥١١٩:٣٨:٤٨٢٣:٥٦:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٧:٢٩١٢:٣٩:١٧١٩:٢١:٢٩١٩:٣٩:٢٨٢٣:٥٦:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٦:٤٢١٢:٣٩:١٣١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٠٨٢٣:٥٦:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٥:٥٦١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:٤٨٢٣:٥٥:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٥:١١١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٣:٢٣١٩:٤١:٢٨٢٣:٥٥:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:٠٩٢٣:٥٥:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٣:٤٥١٢:٣٩:٠٠١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٤٩٢٣:٥٥:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٣:٠٣١٢:٣٨:٥٩١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:٢٩٢٣:٥٥:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٢:٢٣١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٤:٠٩٢٣:٥٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده دیوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده دیوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده دیوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده دیوان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ده دیوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده دیوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده دیوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ده دیوان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده دیوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ده دیوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ده دیوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده دیوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده دیوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده دیوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ده دیوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده دیوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده دیوان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ده دیوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده دیوان روستای ده دیوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده دیوان روستای ده دیوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ده دیوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده دیوان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده دیوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده دیوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده دیوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده دیوان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٣:٤١١٢:٤٤:٢٨١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٤:٢٩٢٣:٥٧:٤٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٤٠٥:٤٣:٥٥١٢:٤٤:٤٢١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٤١٢٣:٥٧:٥٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٤:١٠١٢:٤٤:٥٥١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٥١٢٣:٥٨:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤٤:٢٦١٢:٤٥:٠٨١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٥:٠٠٢٣:٥٨:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٤:٤٣١٢:٤٥:٢٠١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٠٧٢٣:٥٨:٤١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٥:٠١١٢:٤٥:٣٣١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٥:١٣٢٣:٥٨:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٥:٢٠١٢:٤٥:٤٥١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٥:١٨٢٣:٥٩:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٥:٤٠١٢:٤٥:٥٨١٩:٤٦:١١٢٠:٠٥:٢١٢٣:٥٩:٢٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٦:٠١١٢:٤٦:١٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:٢٣٢٣:٥٩:٤٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٦٠٥:٤٦:٢٢١٢:٤٦:٢٢١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٥:٢٣٢٣:٥٩:٥٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٤٠٥:٤٦:٤٥١٢:٤٦:٣٣١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٠٠:٠٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٥:٤٧:٠٩١٢:٤٦:٤٤١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:١٩٠٠:٠٠:٢٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٧:٣٣١٢:٤٦:٥٥١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:١٥٠٠:٠٠:٣٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٧٠٥:٤٧:٥٨١٢:٤٧:٠٦١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٥:١٠٠٠:٠٠:٥٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٨:٢٤١٢:٤٧:١٦١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٠١:٠٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٨:٥٠١٢:٤٧:٢٦١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٠١:٢١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٠٠٥:٤٩:١٧١٢:٤٧:٣٦١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠١:٣٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤٧:٤٥١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٠١:٤٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٠:١٤١٢:٤٧:٥٤١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:١٩٠٠:٠٢:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٠:٤٣١٢:٤٨:٠٢١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٠٢:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥١:١٢١٢:٤٨:١٠١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٠٢:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥١:٤٢١٢:٤٨:١٧١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٠٢:٤٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٢:١٣١٢:٤٨:٢٥١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٣:١٣٠٠:٠٢:٥٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤٨:٣١١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٠٣:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥٣:١٦١٢:٤٨:٣٧١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٠٣:٢١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٨:٤٣١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٣:٣٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٤:٢١١٢:٤٨:٤٨١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٤٢٠٠:٠٣:٤٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٤:٥٤١٢:٤٨:٥٣١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:١٦٠٠:٠٣:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٥:٢٧١٢:٤٨:٥٧١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٠٤:٠٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٦:٠٠١٢:٤٩:٠٠١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:١٩٠٠:٠٤:١٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٦:٣٤١٢:٤٩:٠٣١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٤٩٠٠:٠٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده دیوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده دیوان روستای ده دیوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده دیوان روستای ده دیوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده دیوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده دیوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده دیوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده دیوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده دیوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده دیوان

روستای ده دیوان بر روی نقشه

روستای ده دیوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده دیوان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده دیوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده دیوان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ده دیوان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ده دیوان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ده دیوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده دیوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ده دیوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده دیوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده دیوان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ده دیوان
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ده دیوان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ده دیوان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ده دیوان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده دیوان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده دیوان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ده دیوان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده دیوان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده دیوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو