جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده دیوان

سیه بنوییه | رابر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ده دیوان


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:١٥:١٤
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٠٤:٢٦

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده دیوان (شهرستان رابر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای ده دیوان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ده دیوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده دیوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام رضا (ع)
پنهان كننده كار نیك [پاداشش] برابر هفتاد حسنه است، و آشكاركننده كار بد سرافكنده است، و پنهان كننده كار بد آمرزیده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده دیوان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده دیوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده دیوان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده دیوان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده دیوان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده دیوان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٦:٠٥١٢:٤٠:٣٢١٩:١٥:٢٥١٩:٣٣:٠٢٢٣:٥٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٥:٠٨١٢:٤٠:٢٢١٩:١٦:٠٢١٩:٣٣:٤١٢٣:٥٨:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٤:١٢١٢:٤٠:١٣١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٢٠٢٣:٥٨:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٣:١٧١٢:٤٠:٠٤١٩:١٧:١٧١٩:٣٥:٠٠٢٣:٥٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٢:٢٣١٢:٣٩:٥٦١٩:١٧:٥٤١٩:٣٥:٣٩٢٣:٥٧:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠١:٣٠١٢:٣٩:٤٨١٩:١٨:٣١١٩:٣٦:١٩٢٣:٥٧:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٠:٣٧١٢:٣٩:٤١١٩:١٩:٠٩١٩:٣٦:٥٩٢٣:٥٧:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٩:٤٦١٢:٣٩:٣٤١٩:١٩:٤٧١٩:٣٧:٣٩٢٣:٥٦:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٥٥٠٥:٥٨:٥٦١٢:٣٩:٢٨١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:١٩٢٣:٥٦:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٨:٠٧١٢:٣٩:٢٢١٩:٢١:٠٢١٩:٣٨:٥٩٢٣:٥٦:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٧:١٩١٢:٣٩:١٧١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٣٩٢٣:٥٦:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٦:٣٢١٢:٣٩:١٣١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:١٩٢٣:٥٦:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٠:٥٩٢٣:٥٥:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٥:٠١١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٣٩٢٣:٥٥:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٤:١٧١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:١٩٢٣:٥٥:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٣:٣٥١٢:٣٩:٠٠١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٥٩٢٣:٥٥:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥٢:٥٤١٢:٣٨:٥٩١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٣٩٢٣:٥٥:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٢:١٣١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:١٩٢٣:٥٥:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥١:٣٥١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٥٩٢٣:٥٤:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٠:٥٧١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٣٩٢٣:٥٤:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٨:٥٨١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:١٨٢٣:٥٤:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٩:٤٦١٢:٣٨:٥٩١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٥٨٢٣:٥٤:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٩:١٢١٢:٣٩:٠١١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٣٧٢٣:٥٤:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤٨:٣٩١٢:٣٩:٠٣١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٨:١٦٢٣:٥٤:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٨:٠٨١٢:٣٩:٠٦١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:٥٥٢٣:٥٤:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٢٥٠٥:٤٧:٣٨١٢:٣٩:١٠١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٩:٣٤٢٣:٥٤:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٩:١٤١٩:٣١:٣٦١٩:٥٠:١٢٢٣:٥٤:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٦:٤٣١٢:٣٩:١٨١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٥٠٢٣:٥٤:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٦:١٧١٢:٣٩:٢٣١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:٢٨٢٣:٥٤:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده دیوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده دیوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده دیوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده دیوان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ده دیوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده دیوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده دیوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ده دیوان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ده دیوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده دیوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده دیوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده دیوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده دیوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ده دیوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده دیوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده دیوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ده دیوان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٥:٠٠١٢:٤٥:٢٠١٩:١٥:١٤١٩:٣٢:٣٧٠٠:٠٤:٢٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٥:٣٢١٢:٤٥:٠٤١٩:١٤:١٠١٩:٣١:٣١٠٠:٠٤:١٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٦:٠٥١٢:٤٤:٤٨١٩:١٣:٠٥١٩:٣٠:٢٤٠٠:٠٤:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٦:٣٧١٢:٤٤:٣١١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:١٧٠٠:٠٣:٥٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٧:٠٩١٢:٤٤:١٤١٩:١٠:٥٣١٩:٢٨:٠٩٠٠:٠٣:٤٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٧:٤١١٢:٤٣:٥٧١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٧:٠٠٠٠:٠٣:٣٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٨:١٣١٢:٤٣:٣٩١٩:٠٨:٣٩١٩:٢٥:٥١٠٠:٠٣:١٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:١٨:٤٥١٢:٤٣:٢١١٩:٠٧:٣١١٩:٢٤:٤١٠٠:٠٣:٠٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:١٩:١٧١٢:٤٣:٠٣١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٣:٣١٠٠:٠٢:٥٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:١٩:٤٩١٢:٤٢:٤٤١٩:٠٥:١٣١٩:٢٢:٢١٠٠:٠٢:٣٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٠:٢٠١٢:٤٢:٢٥١٩:٠٤:٠٣١٩:٢١:١٠٠٠:٠٢:٢٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٠:٥١١٢:٤٢:٠٦١٩:٠٢:٥٣١٩:١٩:٥٨٠٠:٠٢:١٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢١:٢٣١٢:٤١:٤٦١٩:٠١:٤٣١٩:١٨:٤٦٠٠:٠١:٥٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢١:٥٤١٢:٤١:٢٦١٩:٠٠:٣٢١٩:١٧:٣٤٠٠:٠١:٤٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٢:٢٥١٢:٤١:٠٦١٨:٥٩:٢١١٩:١٦:٢٢٠٠:٠١:٢٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٢:٥٦١٢:٤٠:٤٦١٨:٥٨:٠٩١٩:١٥:٠٩٠٠:٠١:٠٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٣:٢٧١٢:٤٠:٢٥١٨:٥٦:٥٧١٩:١٣:٥٦٠٠:٠٠:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٣:٥٧١٢:٤٠:٠٤١٨:٥٥:٤٥١٩:١٢:٤٢٠٠:٠٠:٣٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٤:٢٨١٢:٣٩:٤٤١٨:٥٤:٣٢١٩:١١:٢٩٠٠:٠٠:١٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٤:٥٩١٢:٣٩:٢٢١٨:٥٣:١٩١٩:١٠:١٥٢٣:٥٩:٥٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٢٥:٢٩١٢:٣٩:٠١١٨:٥٢:٠٦١٩:٠٩:٠١٢٣:٥٩:٤١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٦٠٦:٢٦:٠٠١٢:٣٨:٤٠١٨:٥٠:٥٣١٩:٠٧:٤٧٢٣:٥٩:٢٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٢٦:٣١١٢:٣٨:١٨١٨:٤٩:٣٩١٩:٠٦:٣٣٢٣:٥٩:٠٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٢٧:٠١١٢:٣٧:٥٧١٨:٤٨:٢٦١٩:٠٥:١٨٢٣:٥٨:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٢٧:٣٢١٢:٣٧:٣٦١٨:٤٧:١٢١٩:٠٤:٠٤٢٣:٥٨:٢٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٢٨:٠٣١٢:٣٧:١٤١٨:٤٥:٥٩١٩:٠٢:٥٠٢٣:٥٨:٠٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٢٨:٣٤١٢:٣٦:٥٣١٨:٤٤:٤٥١٩:٠١:٣٥٢٣:٥٧:٥٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٥٠٦:٢٩:٠٤١٢:٣٦:٣١١٨:٤٣:٣١١٩:٠٠:٢١٢٣:٥٧:٣١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٢٩:٣٥١٢:٣٦:١٠١٨:٤٢:١٧١٨:٥٩:٠٧٢٣:٥٧:١٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٠:٠٦١٢:٣٥:٤٨١٨:٤١:٠٣١٨:٥٧:٥٣٢٣:٢٦:٥٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:٤١٠٥:٣٠:٣٨١١:٣٥:٢٧١٧:٣٩:٥٠١٧:٥٦:٣٩٢٢:٥٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده دیوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ده دیوان روستای ده دیوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ده دیوان روستای ده دیوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده دیوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده دیوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده دیوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده دیوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده دیوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده دیوان

روستای ده دیوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده دیوان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده دیوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده دیوان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ده دیوان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ده دیوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده دیوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده دیوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده دیوان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق ده دیوان
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده دیوان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده دیوان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده دیوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده دیوان دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ده دیوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده دیوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ده دیوان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده دیوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو