جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده حسین خان

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده حسین خان


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٢٣
اذان ظهر: ١١:٠٨:٢٥
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٢٤
نیمه شب: ٢٢:٢٨:٥٣

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده حسین خان (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ده حسین خان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده حسین خان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده حسین خان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده حسین خان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده حسین خان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده حسین خان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده حسین خان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده حسین خان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده حسین خان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٤:٤٠١٢:٢١:١٩١٨:٥٨:٢٦١٩:١٦:٢٣٢٣:٣٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٣:٤٠١٢:٢١:٠٩١٨:٥٩:٠٦١٩:١٧:٠٦٢٣:٣٨:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٢:٤١١٢:٢١:٠٠١٨:٥٩:٤٧١٩:١٧:٤٩٢٣:٣٧:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤١:٤٣١٢:٢٠:٥١١٩:٠٠:٢٨١٩:١٨:٣٢٢٣:٣٧:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٤٧٠٥:٤٠:٤٥١٢:٢٠:٤٣١٩:٠١:٠٨١٩:١٩:١٥٢٣:٣٧:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٣٥٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٠:٣٥١٩:٠١:٤٩١٩:١٩:٥٨٢٣:٣٧:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢٤٠٥:٣٨:٥٤١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٢:٣٠١٩:٢٠:٤١٢٣:٣٦:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:١٤٠٥:٣٧:٥٩١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٣:١٠١٩:٢١:٢٤٢٣:٣٦:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠٥٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢٠:١٥١٩:٠٣:٥١١٩:٢٢:٠٧٢٣:٣٦:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٣٦:١٤١٢:٢٠:١٠١٩:٠٤:٣٢١٩:٢٢:٥٠٢٣:٣٦:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٣٥:٢٢١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٥:١٢١٩:٢٣:٣٤٢٣:٣٥:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٣٤:٣٢١٢:٢٠:٠٠١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٤:١٧٢٣:٣٥:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٣٣:٤٣١٢:١٩:٥٦١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٥:٠٠٢٣:٣٥:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٣٢:٥٦١٢:١٩:٥٣١٩:٠٧:١٤١٩:٢٥:٤٣٢٣:٣٥:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٣٢:٠٩١٢:١٩:٥٠١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٦:٢٦٢٣:٣٥:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٣١:٢٤١٢:١٩:٤٧١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٧:٠٩٢٣:٣٥:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٨٠٥:٣٠:٣٩١٢:١٩:٤٦١٩:٠٩:١٦١٩:٢٧:٥٢٢٣:٣٤:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٢٩:٥٧١٢:١٩:٤٥١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٨:٣٥٢٣:٣٤:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٢٩:١٥١٢:١٩:٤٤١٩:١٠:٣٧١٩:٢٩:١٨٢٣:٣٤:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٢٨:٣٥١٢:١٩:٤٤١٩:١١:١٧١٩:٣٠:٠١٢٣:٣٤:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٣٨٠٥:٢٧:٥٦١٢:١٩:٤٥١٩:١١:٥٧١٩:٣٠:٤٣٢٣:٣٤:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٤٤٠٥:٢٧:١٨١٢:١٩:٤٦١٩:١٢:٣٦١٩:٣١:٢٥٢٣:٣٤:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٥٢٠٥:٢٦:٤١١٢:١٩:٤٨١٩:١٣:١٦١٩:٣٢:٠٧٢٣:٣٤:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٠١٠٥:٢٦:٠٦١٢:١٩:٥٠١٩:١٣:٥٥١٩:٣٢:٤٩٢٣:٣٤:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:١١٠٥:٢٥:٣٣١٢:١٩:٥٣١٩:١٤:٣٤١٩:٣٣:٣٠٢٣:٣٣:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٢٥:٠١١٢:١٩:٥٧١٩:١٥:١٣١٩:٣٤:١٢٢٣:٣٣:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٢٤:٣٠١٢:٢٠:٠١١٩:١٥:٥٢١٩:٣٤:٥٢٢٣:٣٣:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٥٢٠٥:٢٤:٠٠١٢:٢٠:٠٥١٩:١٦:٣٠١٩:٣٥:٣٣٢٣:٣٣:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٠٩٠٥:٢٣:٣٢١٢:٢٠:١١١٩:١٧:٠٨١٩:٣٦:١٣٢٣:٣٣:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حسین خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حسین خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حسین خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده حسین خان

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده حسین خان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده حسین خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حسین خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده حسین خان

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده حسین خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده حسین خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده حسین خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده حسین خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حسین خان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده حسین خان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده حسین خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حسین خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده حسین خان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٤٠٥:١١:٥١١١:١٥:٥٣١٧:١٩:٢٨١٧:٣٦:٣٤٢٢:٣٦:٢٠
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٣٠٥:١٢:٢٦١١:١٥:٣٢١٧:١٨:١٠١٧:٣٥:١٧٢٢:٣٦:٠١
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٢٠٥:١٣:٠١١١:١٥:١٢١٧:١٦:٥٤١٧:٣٤:٠٠٢٢:٣٥:٤٢
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣١٠٥:١٣:٣٧١١:١٤:٥١١٧:١٥:٣٧١٧:٣٢:٤٣٢٢:٣٥:٢٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٩٠٥:١٤:١٣١١:١٤:٣١١٧:١٤:٢٠١٧:٣١:٢٦٢٢:٣٥:٠٤
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٨٠٥:١٤:٤٩١١:١٤:١٠١٧:١٣:٠٤١٧:٣٠:١٠٢٢:٣٤:٤٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٦٠٥:١٥:٢٥١١:١٣:٥٠١٧:١١:٤٨١٧:٢٨:٥٤٢٢:٣٤:٢٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٤٠٥:١٦:٠١١١:١٣:٣٠١٧:١٠:٣٢١٧:٢٧:٣٩٢٢:٣٤:٠٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٣٠٥:١٦:٣٧١١:١٣:١١١٧:٠٩:١٧١٧:٢٦:٢٣٢٢:٣٣:٤٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢١٠٥:١٧:١٤١١:١٢:٥٢١٧:٠٨:٠١١٧:٢٥:٠٨٢٢:٣٣:٣٠
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٨٠٥:١٧:٥١١١:١٢:٣٣١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٣:٥٤٢٢:٣٣:١١
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٦٠٥:١٨:٢٨١١:١٢:١٤١٧:٠٥:٣٢١٧:٢٢:٤٠٢٢:٣٢:٥٣
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٤٠٥:١٩:٠٦١١:١١:٥٦١٧:٠٤:١٨١٧:٢١:٢٧٢٢:٣٢:٣٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٢٠٥:١٩:٤٤١١:١١:٣٨١٧:٠٣:٠٥١٧:٢٠:١٤٢٢:٣٢:١٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٠٠٥:٢٠:٢٢١١:١١:٢٠١٧:٠١:٥١١٧:١٩:٠١٢٢:٣١:٥٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٢١:٠٠١١:١١:٠٣١٧:٠٠:٣٩١٧:١٧:٤٩٢٢:٣١:٤٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٢١:٣٨١١:١٠:٤٦١٦:٥٩:٢٧١٧:١٦:٣٨٢٢:٣١:٢٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٢٢:١٧١١:١٠:٣٠١٦:٥٨:١٥١٧:١٥:٢٧٢٢:٣١:٠٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠١٠٥:٢٢:٥٦١١:١٠:١٤١٦:٥٧:٠٤١٧:١٤:١٧٢٢:٣٠:٥١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٢٣:٣٦١١:٠٩:٥٨١٦:٥٥:٥٤١٧:١٣:٠٨٢٢:٣٠:٣٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٦٠٥:٢٤:١٦١١:٠٩:٤٣١٦:٥٤:٤٤١٧:١١:٥٩٢٢:٣٠:١٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٢٤:٥٦١١:٠٩:٢٩١٦:٥٣:٣٥١٧:١٠:٥١٢٢:٣٠:٠٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٢٥:٣٧١١:٠٩:١٥١٦:٥٢:٢٧١٧:٠٩:٤٤٢٢:٢٩:٤٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٠٠٥:٢٦:١٨١١:٠٩:٠١١٦:٥١:١٩١٧:٠٨:٣٨٢٢:٢٩:٣٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٢٦:٥٩١١:٠٨:٤٩١٦:٥٠:١٣١٧:٠٧:٣٢٢٢:٢٩:٢٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٢٧:٤١١١:٠٨:٣٦١٦:٤٩:٠٧١٧:٠٦:٢٨٢٢:٢٩:٠٦
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٢٨:٢٣١١:٠٨:٢٥١٦:٤٨:٠٢١٧:٠٥:٢٤٢٢:٢٨:٥٣
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٢٩:٠٦١١:٠٨:١٤١٦:٤٦:٥٧١٧:٠٤:٢١٢٢:٢٨:٤٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٤٠٥:٢٩:٤٩١١:٠٨:٠٤١٦:٤٥:٥٤١٧:٠٣:١٩٢٢:٢٨:٢٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٣٠٥:٣٠:٣٢١١:٠٧:٥٤١٦:٤٤:٥٢١٧:٠٢:١٨٢٢:٢٨:١٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده حسین خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده حسین خان روستای ده حسین خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده حسین خان روستای ده حسین خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده حسین خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حسین خان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده حسین خان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده حسین خان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده حسین خان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده حسین خان

روستای ده حسین خان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده حسین خان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده حسین خان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده حسین خان
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده حسین خان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده حسین خان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده حسین خان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده حسین خان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده حسین خان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ده حسین خان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده حسین خان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده حسین خان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده حسین خان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده حسین خان
افق شرعی امروز فردا ده حسین خان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده حسین خان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده حسین خان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده حسین خان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو