جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده حسین خان

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده حسین خان


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٢١:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٢٧
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٢٠

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده حسین خان (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای ده حسین خان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده حسین خان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده حسین خان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیمز هاول
خداوند زمانی می آید كه او را دورتر از همیشه تصور می كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده حسین خان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده حسین خان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده حسین خان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده حسین خان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده حسین خان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده حسین خان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٦:٥٠١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٠:٥٨١٩:٠٨:٣٢٢٣:٤٢:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٥:٤٢١٢:٢٣:٢٥١٨:٥١:٣٨١٩:٠٩:١٣٢٣:٤١:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٤:٣٤١٢:٢٣:١١١٨:٥٢:١٧١٩:٠٩:٥٥٢٣:٤١:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٣:٢٧١٢:٢٢:٥٧١٨:٥٢:٥٦١٩:١٠:٣٦٢٣:٤١:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٢:٢٠١٢:٢٢:٤٤١٨:٥٣:٣٦١٩:١١:١٨٢٣:٤٠:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥١:١٤١٢:٢٢:٣١١٨:٥٤:١٦١٩:١١:٥٩٢٣:٤٠:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٠:٠٩١٢:٢٢:١٨١٨:٥٤:٥٥١٩:١٢:٤١٢٣:٤٠:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٤٩:٠٤١٢:٢٢:٠٦١٨:٥٥:٣٥١٩:١٣:٢٣٢٣:٣٩:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٤٨:٠١١٢:٢١:٥٤١٨:٥٦:١٥١٩:١٤:٠٥٢٣:٣٩:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٦:٥٨١٢:٢١:٤٢١٨:٥٦:٥٥١٩:١٤:٤٧٢٣:٣٩:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:١٦٠٥:٤٥:٥٦١٢:٢١:٣١١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:٣٠٢٣:٣٨:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٤:٥٤١٢:٢١:٢١١٨:٥٨:١٥١٩:١٦:١٢٢٣:٣٨:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٣:٥٤١٢:٢١:١١١٨:٥٨:٥٦١٩:١٦:٥٤٢٣:٣٨:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٣١٠٥:٤٢:٥٤١٢:٢١:٠١١٨:٥٩:٣٦١٩:١٧:٣٧٢٣:٣٧:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:١٧٠٥:٤١:٥٦١٢:٢٠:٥٢١٩:٠٠:١٦١٩:١٨:٢٠٢٣:٣٧:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤٠:٥٨١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٠:٥٧١٩:١٩:٠٣٢٣:٣٧:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٢٠٥:٤٠:٠١١٢:٢٠:٣٦١٩:٠١:٣٧١٩:١٩:٤٦٢٣:٣٧:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٤٠٠٥:٣٩:٠٦١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٢:١٨١٩:٢٠:٢٩٢٣:٣٦:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٣٠٠٥:٣٨:١١١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٢:٥٩١٩:٢١:١٢٢٣:٣٦:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢٠٠٥:٣٧:١٧١٢:٢٠:١٥١٩:٠٣:٤٠١٩:٢١:٥٥٢٣:٣٦:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣٦:٢٥١٢:٢٠:١٠١٩:٠٤:٢٠١٩:٢٢:٣٨٢٣:٣٦:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٣٥:٣٤١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٥:٠١١٩:٢٣:٢٢٢٣:٣٥:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٣٤:٤٣١٢:٢٠:٠٠١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٤:٠٥٢٣:٣٥:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٣:٥٤١٢:١٩:٥٦١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٤٩٢٣:٣٥:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣٣:٠٦١٢:١٩:٥٣١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٥:٣٢٢٣:٣٥:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٢:١٩١٢:١٩:٥٠١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٦:١٥٢٣:٣٥:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣١:٣٤١٢:١٩:٤٨١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٦:٥٨٢٣:٣٥:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣٠:٥٠١٢:١٩:٤٦١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٧:٤٢٢٣:٣٤:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٠:٠٦١٢:١٩:٤٥١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:٢٥٢٣:٣٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده حسین خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده حسین خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده حسین خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده حسین خان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده حسین خان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده حسین خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حسین خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده حسین خان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده حسین خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده حسین خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده حسین خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده حسین خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حسین خان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده حسین خان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حسین خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حسین خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده حسین خان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٢٤:٣٠١٢:٢٠:٠١١٩:١٥:٥٢١٩:٣٤:٥٢٢٣:٣٣:٥٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٢٠٥:٢٤:٠٠١٢:٢٠:٠٥١٩:١٦:٣٠١٩:٣٥:٣٣٢٣:٣٣:٤٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٩٠٥:٢٣:٣٢١٢:٢٠:١١١٩:١٧:٠٨١٩:٣٦:١٣٢٣:٣٣:٤٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٨٠٥:٢٣:٠٦١٢:٢٠:١٦١٩:١٧:٤٥١٩:٣٦:٥٢٢٣:٣٣:٤٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٨٠٥:٢٢:٤١١٢:٢٠:٢٢١٩:١٨:٢٢١٩:٣٧:٣١٢٣:٣٣:٤٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٠٠٥:٢٢:١٧١٢:٢٠:٢٩١٩:١٨:٥٨١٩:٣٨:١٠٢٣:٣٣:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٤٠٥:٢١:٥٥١٢:٢٠:٣٦١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:٤٨٢٣:٣٣:٤٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٢١:٣٤١٢:٢٠:٤٣١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:٢٥٢٣:٣٣:٤٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٢١:١٤١٢:٢٠:٥١١٩:٢٠:٤٤١٩:٤٠:٠٢٢٣:٣٣:٥٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٦٠٥:٢٠:٥٦١٢:٢١:٠٠١٩:٢١:١٨١٩:٤٠:٣٨٢٣:٣٣:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٧٠٥:٢٠:٤٠١٢:٢١:٠٨١٩:٢١:٥١١٩:٤١:١٣٢٣:٣٣:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٠٠٥:٢٠:٢٥١٢:٢١:١٨١٩:٢٢:٢٤١٩:٤١:٤٧٢٣:٣٣:٥٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٤٠٥:٢٠:١١١٢:٢١:٢٧١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٢:٢١٢٣:٣٤:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١١٠٥:١٩:٥٩١٢:٢١:٣٧١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٢:٥٤٢٣:٣٤:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٩٠٥:١٩:٤٨١٢:٢١:٤٧١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:٢٦٢٣:٣٤:١٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٠٠٥:١٩:٣٩١٢:٢١:٥٨١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٣:٥٧٢٣:٣٤:٢٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٣٠٥:١٩:٣١١٢:٢٢:٠٨١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٤:٢٧٢٣:٣٤:٢٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٧٠٥:١٩:٢٥١٢:٢٢:١٩١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٤:٥٦٢٣:٣٤:٣٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٣٠٥:١٩:٢٠١٢:٢٢:٣١١٩:٢٥:٥١١٩:٤٥:٢٤٢٣:٣٤:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٢٠٥:١٩:١٦١٢:٢٢:٤٣١٩:٢٦:١٧١٩:٤٥:٥٢٢٣:٣٤:٥٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:١٩:١٤١٢:٢٢:٥٤١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٦:١٨٢٣:٣٤:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٥٠٥:١٩:١٣١٢:٢٣:٠٧١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٤٣٢٣:٣٥:٠٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٩٠٥:١٩:١٤١٢:٢٣:١٩١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٧:٠٧٢٣:٣٥:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٦٠٥:١٩:١٦١٢:٢٣:٣١١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:٣٠٢٣:٣٥:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٤٠٥:١٩:٢٠١٢:٢٣:٤٤١٩:٢٨:١٣١٩:٤٧:٥٢٢٣:٣٥:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٥٠٥:١٩:٢٥١٢:٢٣:٥٧١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٨:١٣٢٣:٣٥:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٧٠٥:١٩:٣١١٢:٢٤:١٠١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٨:٣٢٢٣:٣٦:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٢٠٥:١٩:٣٨١٢:٢٤:٢٣١٩:٢٩:١٠١٩:٤٨:٥٠٢٣:٣٦:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٩٠٥:١٩:٤٧١٢:٢٤:٣٦١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٠٧٢٣:٣٦:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٧٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٤:٤٩١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٩:٢٢٢٣:٣٦:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٧٠٥:٢٠:٠٩١٢:٢٥:٠٢١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٩:٣٧٢٣:٣٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده حسین خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده حسین خان روستای ده حسین خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده حسین خان روستای ده حسین خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده حسین خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حسین خان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده حسین خان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده حسین خان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده حسین خان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده حسین خان

روستای ده حسین خان بر روی نقشه

روستای ده حسین خان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده حسین خان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده حسین خان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده حسین خان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده حسین خان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده حسین خان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده حسین خان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده حسین خان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده حسین خان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ده حسین خان
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده حسین خان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ده حسین خان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده حسین خان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده حسین خان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده حسین خان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده حسین خان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده حسین خان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده حسین خان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو