جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد

کفش کنان | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز ده حاجی محمد


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤١
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٦

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای ده حاجی محمد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده حاجی محمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده حاجی محمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
بهترین دوستان من كسانی هستند كه پیشانی و ابروهای آنها باز است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده حاجی محمد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده حاجی محمد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده حاجی محمد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده حاجی محمد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده حاجی محمد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٢:٣٨١٣:٠٩:١٦١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٣:٥٣٠٠:٢٧:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤١:٣٠١٣:٠٩:٠١١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٣٤٠٠:٢٧:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٠:٢٣١٣:٠٨:٤٧١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:١٥٠٠:٢٧:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٩:١٦١٣:٠٨:٣٣١٩:٣٨:١٩١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢٦:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٨:١٠١٣:٠٨:٢٠١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٣٧٠٠:٢٦:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٧:٠٥١٣:٠٨:٠٧١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:١٨٠٠:٢٦:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٦:٠٠١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٠:١٦١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٥:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٤٠٦:٣٤:٥٦١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٤١٠٠:٢٥:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٣:٥٣١٣:٠٧:٣٠١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٥:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٢:٥٠١٣:٠٧:١٩١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٢٤:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣١:٤٩١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٢٤:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٠:٤٨١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢٤:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٣:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٦:٣٨١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٢٣:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٢٣:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٦:٢٠١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:١٦٠٠:٢٣:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٦:١٢١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٢:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٥:٠٢١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٤١٠٠:٢٢:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٢:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٥:٥٢١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٢٢:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٢:٢٣١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٢١:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٥:٤١١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢١:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢١:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٥:٣٢١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢١:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٤١٠٠:٢١:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٢٤٠٠:٢١:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٠٧٠٠:٢٠:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٦:٥١١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢٠:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٥:٢١١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده حاجی محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده حاجی محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده حاجی محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده حاجی محمد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده حاجی محمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده حاجی محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حاجی محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده حاجی محمد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده حاجی محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده حاجی محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده حاجی محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده حاجی محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده حاجی محمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حاجی محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حاجی محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده حاجی محمد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٤٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٩:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٩:٣٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:١٦٠٠:١٩:٣٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٥٥٠٠:١٩:٣٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٣٤٠٠:١٩:٣٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:١٢٠٠:١٩:٣٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٦:١٣٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٥٠٠٠:١٩:٣٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٩:٣٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٠٣٠٠:١٩:٣٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٣٩٠٠:١٩:٤١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:١٣٠٠:١٩:٤٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٦:٣٤١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٤٨٠٠:١٩:٤٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٢١٠٠:١٩:٥٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٧:٥٤٠٠:١٩:٥٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢٠:٠٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢٠:٠٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٧:٤٥٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٢٠:١٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٠:٢٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢٠:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٨:١٩٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢٠:٣٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٨:٣١٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:١٦٠٠:٢٠:٤٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:٤١٠٠:٢٠:٥٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢١:٠٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢١:١٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢١:٢٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢١:٤٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢١:٥٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٥:٥١١٣:١٠:٠٠٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٢:٠٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٦:٠٠١٣:١٠:١٣٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٢٢:١٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٦:١٠١٣:١٠:٢٦٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢٢:٣٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٦:٢١١٣:١٠:٣٩٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده حاجی محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده حاجی محمد روستای ده حاجی محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده حاجی محمد روستای ده حاجی محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده حاجی محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده حاجی محمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده حاجی محمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده حاجی محمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده حاجی محمد

روستای ده حاجی محمد بر روی نقشه

روستای ده حاجی محمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده حاجی محمد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده حاجی محمد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده حاجی محمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده حاجی محمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده حاجی محمد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده حاجی محمد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده حاجی محمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده حاجی محمد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده حاجی محمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده حاجی محمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده حاجی محمد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده حاجی محمد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو