جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد

کفش کنان | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز ده حاجی محمد


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٨
اذان ظهر: ١١:٥٤:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٥١:٠٩
نیمه شب: ٢٣:١٤:٣٥

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ده حاجی محمد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده حاجی محمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده حاجی محمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده حاجی محمد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده حاجی محمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده حاجی محمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده حاجی محمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده حاجی محمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٣٩٠٠:٢٤:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٩:٣٤١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٣:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٨:٣٦١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٣:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٣:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٦:١٩١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٢٣:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٦:١٢١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:١١٠٠:٢٢:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٢٢:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٢:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٥:٥٢١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٢:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢١:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢١:٢١١٣:٠٥:٤١١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٢١:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٥:٣٦١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢١:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٩:٤٣١٣:٠٥:٣٢١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:١٠٠٠:٢١:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢١:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٣٥٠٠:٢٠:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٠:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٦:٤١١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢٠:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٥:٢١١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٠:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٥:١٧١٣:٠٥:٢١١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٠:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٥:٢١١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٠:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٥:٢١١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٤٩٠٠:٢٠:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٣:٢١١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٠:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:١٣٠٠:١٩:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٢:١١١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١١:٣٨١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٩:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١١:٠٦١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:١٦٠٠:١٩:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٠٤٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٩:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٩:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:١٦٠٠:١٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حاجی محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حاجی محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حاجی محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده حاجی محمد

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده حاجی محمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده حاجی محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حاجی محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده حاجی محمد

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده حاجی محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده حاجی محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده حاجی محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده حاجی محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده حاجی محمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده حاجی محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حاجی محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده حاجی محمد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٥٠٥:٥٧:٢٩١٢:٠١:٢٩١٨:٠٥:٠١١٨:٢٢:٠٥٢٣:٢٢:٠٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٤٠٥:٥٨:٠٤١٢:٠١:٠٨١٨:٠٣:٤٥١٨:٢٠:٤٨٢٣:٢١:٤٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٥:٥٨:٣٩١٢:٠٠:٤٨١٨:٠٢:٢٨١٨:١٩:٣٢٢٣:٢١:٢٤
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٠٠٥:٥٩:١٤١٢:٠٠:٢٧١٨:٠١:١٢١٨:١٨:١٥٢٣:٢١:٠٥
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٨٠٥:٥٩:٤٩١٢:٠٠:٠٦١٧:٥٩:٥٦١٨:١٦:٥٩٢٣:٢٠:٤٦
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٠:٢٤١١:٥٩:٤٦١٧:٥٨:٤٠١٨:١٥:٤٤٢٣:٢٠:٢٧
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠١:٠٠١١:٥٩:٢٦١٧:٥٧:٢٥١٨:١٤:٢٨٢٣:٢٠:٠٨
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠١:٣٦١١:٥٩:٠٦١٧:٥٦:٠٩١٨:١٣:١٣٢٣:١٩:٤٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٢:١٢١١:٥٨:٤٧١٧:٥٤:٥٥١٨:١١:٥٩٢٣:١٩:٣٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٢:٤٨١١:٥٨:٢٨١٧:٥٣:٤٠١٨:١٠:٤٤٢٣:١٩:١٢
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٣:٢٤١١:٥٨:٠٩١٧:٥٢:٢٦١٨:٠٩:٣١٢٣:١٨:٥٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٤:٠١١١:٥٧:٥٠١٧:٥١:١٢١٨:٠٨:١٧٢٣:١٨:٣٥
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٠٤:٣٨١١:٥٧:٣٢١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٧:٠٤٢٣:١٨:١٧
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٠٥:١٥١١:٥٧:١٤١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٥:٥٢٢٣:١٧:٥٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:٠٥:٥٣١١:٥٦:٥٦١٧:٤٧:٣٣١٨:٠٤:٤٠٢٣:١٧:٤١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٠٦:٣٠١١:٥٦:٣٩١٧:٤٦:٢١١٨:٠٣:٢٨٢٣:١٧:٢٤
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٠٧:٠٨١١:٥٦:٢٢١٧:٤٥:٠٩١٨:٠٢:١٨٢٣:١٧:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٠٧:٤٧١١:٥٦:٠٦١٧:٤٣:٥٨١٨:٠١:٠٧٢٣:١٦:٥٠
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:٠٨:٢٥١١:٥٥:٥٠١٧:٤٢:٤٨١٧:٥٩:٥٨٢٣:١٦:٣٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:٠٩:٠٥١١:٥٥:٣٤١٧:٤١:٣٨١٧:٥٨:٤٩٢٣:١٦:١٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٠٩:٤٤١١:٥٥:١٩١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٧:٤١٢٣:١٦:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٠:٢٤١١:٥٥:٠٥١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٦:٣٤٢٣:١٥:٤٦
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١١:٠٤١١:٥٤:٥١١٧:٣٨:١٢١٧:٥٥:٢٧٢٣:١٥:٣٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١١:٤٤١١:٥٤:٣٨١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٤:٢١٢٣:١٥:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٢:٢٥١١:٥٤:٢٥١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٣:١٦٢٣:١٥:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٣:٠٦١١:٥٤:١٣١٧:٣٤:٥٤١٧:٥٢:١٢٢٣:١٤:٤٨
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٣:٤٨١١:٥٤:٠١١٧:٣٣:٤٩١٧:٥١:٠٩٢٣:١٤:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٤:٣٠١١:٥٣:٥٠١٧:٣٢:٤٥١٧:٥٠:٠٦٢٣:١٤:٢٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٥:١٣١١:٥٣:٤٠١٧:٣١:٤٣١٧:٤٩:٠٥٢٣:١٤:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٥:٥٦١١:٥٣:٣٠١٧:٣٠:٤١١٧:٤٨:٠٥٢٣:١٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده حاجی محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده حاجی محمد روستای ده حاجی محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده حاجی محمد روستای ده حاجی محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده حاجی محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده حاجی محمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده حاجی محمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده حاجی محمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده حاجی محمد

روستای ده حاجی محمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده حاجی محمد
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده حاجی محمد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده حاجی محمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده حاجی محمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ده حاجی محمد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده حاجی محمد
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده حاجی محمد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده حاجی محمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده حاجی محمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ده حاجی محمد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده حاجی محمد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده حاجی محمد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی محمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو