جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده حاجی عبدالله

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده حاجی عبدالله


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٥٠
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٩
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٢٢
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٥
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١٦

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده حاجی عبدالله (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ده حاجی عبدالله)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده حاجی عبدالله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده حاجی عبدالله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده حاجی عبدالله

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده حاجی عبدالله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده حاجی عبدالله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده حاجی عبدالله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده حاجی عبدالله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده حاجی عبدالله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٥:٠٠١٢:٢١:٤٣١٨:٥٨:٥٤١٩:١٦:٥٢٢٣:٣٨:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢١:٣٣١٨:٥٩:٣٤١٩:١٧:٣٤٢٣:٣٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٣:٠٠١٢:٢١:٢٤١٩:٠٠:١٥١٩:١٨:١٧٢٣:٣٨:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٦٠٥:٤٢:٠٢١٢:٢١:١٥١٩:٠٠:٥٦١٩:١٩:٠١٢٣:٣٧:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤١:٠٤١٢:٢١:٠٧١٩:٠١:٣٧١٩:١٩:٤٤٢٣:٣٧:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٥١٠٥:٤٠:٠٨١٢:٢٠:٥٩١٩:٠٢:١٧١٩:٢٠:٢٧٢٣:٣٧:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٤٠٠٥:٣٩:١٣١٢:٢٠:٥٢١٩:٠٢:٥٨١٩:٢١:١٠٢٣:٣٧:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٩٠٥:٣٨:١٨١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٣:٣٩١٩:٢١:٥٣٢٣:٣٦:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢٠٠٥:٣٧:٢٥١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٤:٢٠١٩:٢٢:٣٧٢٣:٣٦:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:١١٠٥:٣٦:٣٢١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٥:٠١١٩:٢٣:٢٠٢٣:٣٦:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٣٥:٤١١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٥:٤١١٩:٢٤:٠٣٢٣:٣٦:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٣٤:٥١١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٤:٤٧٢٣:٣٦:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٤:٠٢١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٥:٣٠٢٣:٣٥:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٧٠٥:٣٣:١٤١٢:٢٠:١٦١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٦:١٣٢٣:٣٥:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٣٢:٢٧١٢:٢٠:١٣١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٦:٥٦٢٣:٣٥:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٣١:٤٢١٢:٢٠:١١١٩:٠٩:٠٥١٩:٢٧:٣٩٢٣:٣٥:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٤١٠٥:٣٠:٥٧١٢:٢٠:١٠١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٨:٢٣٢٣:٣٥:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٠:١٤١٢:٢٠:٠٨١٩:١٠:٢٦١٩:٢٩:٠٦٢٣:٣٥:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٤٤٠٥:٢٩:٣٣١٢:٢٠:٠٨١٩:١١:٠٦١٩:٢٩:٤٨٢٣:٣٤:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٢٨:٥٢١٢:٢٠:٠٨١٩:١١:٤٧١٩:٣٠:٣١٢٣:٣٤:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٥١٠٥:٢٨:١٣١٢:٢٠:٠٩١٩:١٢:٢٧١٩:٣١:١٤٢٣:٣٤:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٢٧:٣٥١٢:٢٠:١٠١٩:١٣:٠٦١٩:٣١:٥٦٢٣:٣٤:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٢٦:٥٩١٢:٢٠:١٢١٩:١٣:٤٦١٩:٣٢:٣٨٢٣:٣٤:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:١٤٠٥:٢٦:٢٤١٢:٢٠:١٤١٩:١٤:٢٥١٩:٣٣:٢٠٢٣:٣٤:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٢٤٠٥:٢٥:٥٠١٢:٢٠:١٧١٩:١٥:٠٥١٩:٣٤:٠١٢٣:٣٤:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٣٦٠٥:٢٥:١٨١٢:٢٠:٢١١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٤٣٢٣:٣٤:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٤٩٠٥:٢٤:٤٧١٢:٢٠:٢٥١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٢٣٢٣:٣٤:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٢٤:١٨١٢:٢٠:٢٩١٩:١٧:٠٠١٩:٣٦:٠٤٢٣:٣٤:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢١٠٥:٢٣:٤٩١٢:٢٠:٣٤١٩:١٧:٣٨١٩:٣٦:٤٤٢٣:٣٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حاجی عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حاجی عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حاجی عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده حاجی عبدالله

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده حاجی عبدالله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده حاجی عبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حاجی عبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده حاجی عبدالله

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده حاجی عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده حاجی عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده حاجی عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده حاجی عبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حاجی عبدالله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده حاجی عبدالله

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده حاجی عبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حاجی عبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده حاجی عبدالله

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٥٠٥:١٢:١٥١١:١٦:١٧١٧:١٩:٥١١٧:٣٦:٥٨٢٢:٣٦:٤٣
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٤٠٥:١٢:٥٠١١:١٥:٥٦١٧:١٨:٣٤١٧:٣٥:٤١٢٢:٣٦:٢٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٣٠٥:١٣:٢٥١١:١٥:٣٥١٧:١٧:١٧١٧:٣٤:٢٤٢٢:٣٦:٠٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٢٠٥:١٤:٠١١١:١٥:١٥١٧:١٦:٠٠١٧:٣٣:٠٧٢٢:٣٥:٤٦
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣١٠٥:١٤:٣٧١١:١٤:٥٤١٧:١٤:٤٤١٧:٣١:٥٠٢٢:٣٥:٢٧
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٩٠٥:١٥:١٣١١:١٤:٣٤١٧:١٣:٢٧١٧:٣٠:٣٤٢٢:٣٥:٠٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٨٠٥:١٥:٤٩١١:١٤:١٤١٧:١٢:١١١٧:٢٩:١٨٢٢:٣٤:٤٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٦٠٥:١٦:٢٥١١:١٣:٥٤١٧:١٠:٥٥١٧:٢٨:٠٢٢٢:٣٤:٣٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٤٠٥:١٧:٠٢١١:١٣:٣٥١٧:٠٩:٣٩١٧:٢٦:٤٧٢٢:٣٤:١١
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٣٠٥:١٧:٣٩١١:١٣:١٥١٧:٠٨:٢٤١٧:٢٥:٣٢٢٢:٣٣:٥٢
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢١٠٥:١٨:١٦١١:١٢:٥٦١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٤:١٧٢٢:٣٣:٣٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٩٠٥:١٨:٥٣١١:١٢:٣٨١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٣:٠٣٢٢:٣٣:١٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٦٠٥:١٩:٣١١١:١٢:١٩١٧:٠٤:٤١١٧:٢١:٥٠٢٢:٣٢:٥٧
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٤٠٥:٢٠:٠٩١١:١٢:٠١١٧:٠٣:٢٧١٧:٢٠:٣٦٢٢:٣٢:٤٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٢٠٥:٢٠:٤٧١١:١١:٤٤١٧:٠٢:١٤١٧:١٩:٢٤٢٢:٣٢:٢٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٢١:٢٥١١:١١:٢٧١٧:٠١:٠١١٧:١٨:١٢٢٢:٣٢:٠٤
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٢٢:٠٤١١:١١:١٠١٦:٥٩:٤٩١٧:١٧:٠٠٢٢:٣١:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٢٢:٤٣١١:١٠:٥٣١٦:٥٨:٣٧١٧:١٥:٥٠٢٢:٣١:٣٠
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٢٣:٢٢١١:١٠:٣٧١٦:٥٧:٢٦١٧:١٤:٣٩٢٢:٣١:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٢٤:٠٢١١:١٠:٢٢١٦:٥٦:١٦١٧:١٣:٣٠٢٢:٣٠:٥٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٢٤:٤٢١١:١٠:٠٧١٦:٥٥:٠٦١٧:١٢:٢١٢٢:٣٠:٤٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٨٠٥:٢٥:٢٢١١:٠٩:٥٢١٦:٥٣:٥٧١٧:١١:١٣٢٢:٣٠:٢٦
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٢٦:٠٣١١:٠٩:٣٩١٦:٥٢:٤٨١٧:١٠:٠٦٢٢:٣٠:١١
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٢٦:٤٤١١:٠٩:٢٥١٦:٥١:٤١١٧:٠٨:٥٩٢٢:٢٩:٥٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٣٠٥:٢٧:٢٥١١:٠٩:١٢١٦:٥٠:٣٤١٧:٠٧:٥٤٢٢:٢٩:٤٢
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥١٠٥:٢٨:٠٧١١:٠٩:٠٠١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٦:٤٩٢٢:٢٩:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٢٨:٥٠١١:٠٨:٤٩١٦:٤٨:٢٢١٧:٠٥:٤٥٢٢:٢٩:١٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٩٠٥:٢٩:٣٢١١:٠٨:٣٨١٦:٤٧:١٨١٧:٠٤:٤٢٢٢:٢٩:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٨٠٥:٣٠:١٥١١:٠٨:٢٧١٦:٤٦:١٥١٧:٠٣:٤٠٢٢:٢٨:٥١
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٧٠٥:٣٠:٥٩١١:٠٨:١٨١٦:٤٥:١٢١٧:٠٢:٣٩٢٢:٢٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده حاجی عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده حاجی عبدالله روستای ده حاجی عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده حاجی عبدالله روستای ده حاجی عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده حاجی عبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حاجی عبدالله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده حاجی عبدالله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده حاجی عبدالله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده حاجی عبدالله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده حاجی عبدالله

روستای ده حاجی عبدالله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی عبدالله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی عبدالله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده حاجی عبدالله
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده حاجی عبدالله + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده حاجی عبدالله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده حاجی عبدالله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده حاجی عبدالله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی عبدالله رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ده حاجی عبدالله
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده حاجی عبدالله دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ده حاجی عبدالله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده حاجی عبدالله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده حاجی عبدالله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده حاجی عبدالله دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده حاجی عبدالله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده حاجی عبدالله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی عبدالله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو