جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار

جور | کوهبنان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ده حاجی جبار

اذان صبح: ٠٤:٠٧:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:١٠
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:١٣
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٥٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٠:٤٠

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار (شهرستان کوهبنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای ده حاجی جبار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ده حاجی جبار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده حاجی جبار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

اشو
تنها انسان مرده تلاش می كند ثابت كند كه زنده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده حاجی جبار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده حاجی جبار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده حاجی جبار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده حاجی جبار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ده حاجی جبار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٧:٤٠١٢:٤٤:٥٣١٩:١٢:٣٦١٩:٣٠:١٥٠٠:٠٣:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٦:٣١١٢:٤٤:٣٩١٩:١٣:١٦١٩:٣٠:٥٧٠٠:٠٢:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٥:٢٢١٢:٤٤:٢٥١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٣٩٠٠:٠٢:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٤:١٤١٢:٤٤:١١١٩:١٤:٣٧١٩:٣٢:٢١٠٠:٠٢:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٣:٠٧١٢:٤٣:٥٧١٩:١٥:١٧١٩:٣٣:٠٤٠٠:٠١:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٢:٠٠١٢:٤٣:٤٤١٩:١٥:٥٨١٩:٣٣:٤٦٠٠:٠١:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٠:٥٤١٢:٤٣:٣٢١٩:١٦:٣٨١٩:٣٤:٢٩٠٠:٠١:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٩:٤٩١٢:٤٣:١٩١٩:١٧:١٩١٩:٣٥:١٢٠٠:٠٠:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٨:٤٤١٢:٤٣:٠٨١٩:١٨:٠٠١٩:٣٥:٥٥٠٠:٠٠:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٢:٥٦١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٣٨٠٠:٠٠:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٦:٣٨١٢:٤٢:٤٥١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٢١٢٣:٥٩:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٥:٣٥١٢:٤٢:٣٥١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:٠٤٢٣:٥٩:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٤:٣٤١٢:٤٢:٢٥١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٨:٤٨٢٣:٥٩:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٢:١٥١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:٣١٢٣:٥٨:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٢:٣٤١٢:٤٢:٠٦١٩:٢٢:٠٦١٩:٤٠:١٥٢٣:٥٨:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠١:٣٦١٢:٤١:٥٨١٩:٢٢:٤٧١٩:٤٠:٥٨٢٣:٥٨:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤١:٥٠١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٤٢٢٣:٥٨:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٩:٤٢١٢:٤١:٤٢١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٢٦٢٣:٥٧:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٨:٤٧١٢:٤١:٣٦١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:١٠٢٣:٥٧:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٧:٥٢١٢:٤١:٢٩١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٧:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤١:٢٤١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٣٨٢٣:٥٧:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٦:٠٧١٢:٤١:١٨١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:٢٢٢٣:٥٦:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٥:١٦١٢:٤١:١٤١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:٠٦٢٣:٥٦:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٤:٢٦١٢:٤١:١٠١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٥٠٢٣:٥٦:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٥٣:٣٨١٢:٤١:٠٧١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٣٥٢٣:٥٦:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٢:٥٠١٢:٤١:٠٤١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:١٩٢٣:٥٦:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٢:٠٤١٢:٤١:٠١١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٩:٠٣٢٣:٥٦:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥١:١٩١٢:٤١:٠٠١٩:٣١:٠٥١٩:٤٩:٤٧٢٣:٥٥:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٠:٣٥١٢:٤٠:٥٩١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٣٠٢٣:٥٥:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده حاجی جبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده حاجی جبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده حاجی جبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده حاجی جبار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ده حاجی جبار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده حاجی جبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حاجی جبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ده حاجی جبار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده حاجی جبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ده حاجی جبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ده حاجی جبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده حاجی جبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده حاجی جبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ده حاجی جبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حاجی جبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده حاجی جبار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ده حاجی جبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده حاجی جبار روستای ده حاجی جبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده حاجی جبار روستای ده حاجی جبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ده حاجی جبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده حاجی جبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حاجی جبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حاجی جبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده حاجی جبار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٤٠:٣٦١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:١٠٢٣:٥٧:٥٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٤٠:٥٠١٢:٤٦:٤٣١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٢:٢٢٢٣:٥٨:١٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٤١:٠٥١٢:٤٦:٥٦١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٢:٣٢٢٣:٥٨:٢٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٤١:٢١١٢:٤٧:٠٩١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:٤٠٢٣:٥٨:٤١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٤١:٣٩١٢:٤٧:٢٢١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٤٧٢٣:٥٨:٥٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٤١:٥٧١٢:٤٧:٣٤١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٥٣٢٣:٥٩:١٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٣٠٥:٤٢:١٧١٢:٤٧:٤٧١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٥٧٢٣:٥٩:٢٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٤٢:٣٨١٢:٤٧:٥٩١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٥٩٢٣:٥٩:٤٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٤٢:٥٩١٢:٤٨:١١١٩:٥٣:١٧٢٠:١٣:٠٠٢٣:٥٩:٥٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٤٣:٢٢١٢:٤٨:٢٣١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:٥٩٠٠:٠٠:١٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٣:٤٦١٢:٤٨:٣٤١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٥٧٠٠:٠٠:٢٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٤٤:١٠١٢:٤٨:٤٦١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٥٣٠٠:٠٠:٤٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤٤:٣٦١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٤٧٠٠:٠٠:٥٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٤٥:٠٢١٢:٤٩:٠٧١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٤٠٠٠:٠١:١٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤٥:٢٩١٢:٤٩:١٧١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:٣٢٠٠:٠١:٢٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٤٥:٥٧١٢:٤٩:٢٧١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:٢١٠٠:٠١:٤٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٤٠٥:٤٦:٢٦١٢:٤٩:٣٧١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٢:١٠٠٠:٠١:٥٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٤٠٥:٤٦:٥٥١٢:٤٩:٤٦١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٥٦٠٠:٠٢:١٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٥٠٥:٤٧:٢٦١٢:٤٩:٥٥١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٤١٠٠:٠٢:٢٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤٧:٥٧١٢:٥٠:٠٣١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:٢٤٠٠:٠٢:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٨:٢٨١٢:٥٠:١١١٩:٥١:٤٠٢٠:١١:٠٦٠٠:٠٢:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤٩:٠١١٢:٥٠:١٩١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٤٧٠٠:٠٣:٠٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥١٠٥:٤٩:٣٣١٢:٥٠:٢٦١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٣:٢٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥٠:٠٧١٢:٥٠:٣٢١٩:٥٠:٤٢٢٠:١٠:٠٢٠٠:٠٣:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٤٠٥:٥٠:٤١١٢:٥٠:٣٩١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٠٣:٤٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٣٠٥:٥١:١٥١٢:٥٠:٤٤١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٩:١٢٠٠:٠٣:٥٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٢٠٥:٥١:٥٠١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٠٤:١١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:١٦٠٠:٠٤:٢٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٣:٠٢١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٠٤:٣٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٣:٣٨١٢:٥١:٠١١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:١٣٠٠:٠٤:٤٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٤:١٤١٢:٥١:٠٤١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٠٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده حاجی جبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده حاجی جبار روستای ده حاجی جبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده حاجی جبار روستای ده حاجی جبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده حاجی جبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده حاجی جبار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده حاجی جبار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده حاجی جبار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده حاجی جبار

روستای ده حاجی جبار بر روی نقشه

روستای ده حاجی جبار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده حاجی جبار
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ده حاجی جبار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ده حاجی جبار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ده حاجی جبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده حاجی جبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ده حاجی جبار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده حاجی جبار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده حاجی جبار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ده حاجی جبار
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده حاجی جبار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده حاجی جبار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده حاجی جبار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده حاجی جبار
افق شرعی امروز فردا ده حاجی جبار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو