جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار

جور | کوهبنان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ده حاجی جبار


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٥٤
اذان ظهر: ١١:٣٠:٢٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٣:٣١
اذان مغرب: ١٧:٠٢:٠١
نیمه شب: ٢٢:٤٩:٠٠

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار (شهرستان کوهبنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای ده حاجی جبار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ده حاجی جبار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده حاجی جبار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوئن جكسون
انسان می‌تواند بیست سال، پی كاری را بگیرد و به اندازه‌ی بیست سال، تجربه‌ی گرانبها بیندوزد؛ یا اینكه بیست بار، پی كاری را بگیرد و تنها به اندازه‌ی یك سال تجربه اندوخته باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده حاجی جبار

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده حاجی جبار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده حاجی جبار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده حاجی جبار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده حاجی جبار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٤:٢٠١٢:٤٢:٢٣١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٨:٥٩٢٣:٥٩:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٣:٢٠١٢:٤٢:١٤١٩:٢١:٣٦١٩:٣٩:٤٣٢٣:٥٨:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٢:٠٥١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:٢٧٢٣:٥٨:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠١:٢٣١٢:٤١:٥٧١٩:٢٢:٥٩١٩:٤١:١٠٢٣:٥٨:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٠:٢٦١٢:٤١:٤٩١٩:٢٣:٤٠١٩:٤١:٥٤٢٣:٥٨:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٩:٣٠١٢:٤١:٤٢١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٣٨٢٣:٥٧:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٨:٣٥١٢:٤١:٣٥١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٣:٢٢٢٣:٥٧:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٧:٤١١٢:٤١:٢٩١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:٠٦٢٣:٥٧:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤١:٢٤١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٤:٥٠٢٣:٥٧:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٥:٥٦١٢:٤١:١٩١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٥:٣٤٢٣:٥٦:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٥:٠٥١٢:٤١:١٤١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:١٨٢٣:٥٦:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٤:١٥١٢:٤١:١٠١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٠٢٢٣:٥٦:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٣:٢٧١٢:٤١:٠٧١٩:٢٩:١٢١٩:٤٧:٤٦٢٣:٥٦:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤١:٠٤١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٣٠٢٣:٥٦:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥١:٥٣١٢:٤١:٠١١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٩:١٤٢٣:٥٥:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥١:٠٨١٢:٤١:٠٠١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:٥٧٢٣:٥٥:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٠:٢٥١٢:٤٠:٥٩١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٤١٢٣:٥٥:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤٩:٤٣١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٢:٣٧١٩:٥١:٢٤٢٣:٥٥:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٩:٠٢١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٣:١٨١٩:٥٢:٠٨٢٣:٥٥:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤٠:٥٩١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٥١٢٣:٥٥:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٧:٤٤١٢:٤١:٠٠١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٣٤٢٣:٥٥:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٧:٠٧١٢:٤١:٠٢١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:١٦٢٣:٥٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٦:٣١١٢:٤١:٠٤١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٥٩٢٣:٥٤:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٥:٥٧١٢:٤١:٠٧١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:٤١٢٣:٥٤:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٥:٢٤١٢:٤١:١١١٩:٣٧:١٨١٩:٥٦:٢٣٢٣:٥٤:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٢٣٠٥:٤٤:٥٣١٢:٤١:١٥١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٧:٠٤٢٣:٥٤:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٣٧٠٥:٤٤:٢٣١٢:٤١:٢٠١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:٤٥٢٣:٥٤:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٥٣٠٥:٤٣:٥٤١٢:٤١:٢٥١٩:٣٩:١٤١٩:٥٨:٢٦٢٣:٥٤:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:١١٠٥:٤٣:٢٧١٢:٤١:٣٠١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٩:٠٦٢٣:٥٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حاجی جبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حاجی جبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده حاجی جبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده حاجی جبار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ده حاجی جبار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده حاجی جبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حاجی جبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ده حاجی جبار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده حاجی جبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده حاجی جبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده حاجی جبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده حاجی جبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده حاجی جبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده حاجی جبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده حاجی جبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده حاجی جبار

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٢:٥٦١١:٢٨:٥٩١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٢:١٠٢٢:٤٩:١٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٣:٤١١١:٢٨:٥١١٧:٠٣:٣٧١٧:٢١:١١٢٢:٤٩:٠٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٤:٢٦١١:٢٨:٤٤١٧:٠٢:٣٦١٧:٢٠:١٢٢٢:٤٨:٥٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٥:١٢١١:٢٨:٣٧١٧:٠١:٣٧١٧:١٩:١٥٢٢:٤٨:٤١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥٥:٥٩١١:٢٨:٣١١٧:٠٠:٣٩١٧:١٨:١٨٢٢:٤٨:٣٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٥٠٥:٥٦:٤٥١١:٢٨:٢٦١٦:٥٩:٤٢١٧:١٧:٢٣٢٢:٤٨:٢٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٧٠٥:٥٧:٣٣١١:٢٨:٢١١٦:٥٨:٤٦١٧:١٦:٢٩٢٢:٤٨:١٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٨٠٥:٥٨:٢٠١١:٢٨:١٧١٦:٥٧:٥١١٧:١٥:٣٦٢٢:٤٨:١١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٠٠٥:٥٩:٠٨١١:٢٨:١٤١٦:٥٦:٥٨١٧:١٤:٤٤٢٢:٤٨:٠٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٢٠٥:٥٩:٥٦١١:٢٨:١٢١٦:٥٦:٠٥١٧:١٣:٥٤٢٢:٤٨:٠٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٠:٤٥١١:٢٨:١١١٦:٥٥:١٤١٧:١٣:٠٥٢٢:٤٧:٥٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠١:٣٤١١:٢٨:١٠١٦:٥٤:٢٤١٧:١٢:١٧٢٢:٤٧:٥٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٢:٢٣١١:٢٨:١٠١٦:٥٣:٣٦١٧:١١:٣٠٢٢:٤٧:٤٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٠٣:١٣١١:٢٨:١١١٦:٥٢:٤٨١٧:١٠:٤٥٢٢:٤٧:٤٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٤:٠٢١١:٢٨:١٣١٦:٥٢:٠٢١٧:١٠:٠١٢٢:٤٧:٤٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٤:٥٢١١:٢٨:١٦١٦:٥١:١٨١٧:٠٩:١٨٢٢:٤٧:٤٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٥:٤٣١١:٢٨:١٩١٦:٥٠:٣٤١٧:٠٨:٣٧٢٢:٤٧:٤٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٦:٣٣١١:٢٨:٢٣١٦:٤٩:٥٣١٧:٠٧:٥٧٢٢:٤٧:٤٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٧:٢٤١١:٢٨:٢٨١٦:٤٩:١٢١٧:٠٧:١٩٢٢:٤٧:٤٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٨:١٥١١:٢٨:٣٤١٦:٤٨:٣٣١٧:٠٦:٤٢٢٢:٤٧:٤٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٩:٠٧١١:٢٨:٤١١٦:٤٧:٥٦١٧:٠٦:٠٧٢٢:٤٧:٥٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٠٩:٥٨١١:٢٨:٤٩١٦:٤٧:٢٠١٧:٠٥:٣٤٢٢:٤٧:٥٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٠:٥٠١١:٢٨:٥٧١٦:٤٦:٤٦١٧:٠٥:٠١٢٢:٤٨:٠٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١١:٤٢١١:٢٩:٠٧١٦:٤٦:١٣١٧:٠٤:٣١٢٢:٤٨:٠٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٢:٣٣١١:٢٩:١٧١٦:٤٥:٤٢١٧:٠٤:٠٢٢٢:٤٨:١٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٣:٢٥١١:٢٩:٢٨١٦:٤٥:١٢١٧:٠٣:٣٤٢٢:٤٨:٢٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٤:١٨١١:٢٩:٤٠١٦:٤٤:٤٥١٧:٠٣:٠٩٢٢:٤٨:٣٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٥:١٠١١:٢٩:٥٢١٦:٤٤:١٨١٧:٠٢:٤٤٢٢:٤٨:٣٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٦:٠٢١١:٣٠:٠٦١٦:٤٣:٥٤١٧:٠٢:٢٢٢٢:٤٨:٤٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٦:٥٤١١:٣٠:٢٠١٦:٤٣:٣١١٧:٠٢:٠١٢٢:٤٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده حاجی جبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده حاجی جبار روستای ده حاجی جبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده حاجی جبار روستای ده حاجی جبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده حاجی جبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده حاجی جبار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده حاجی جبار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده حاجی جبار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده حاجی جبار

روستای ده حاجی جبار بر روی نقشه

روستای ده حاجی جبار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده حاجی جبار
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ده حاجی جبار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ده حاجی جبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده حاجی جبار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده حاجی جبار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده حاجی جبار
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده حاجی جبار
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده حاجی جبار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده حاجی جبار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده حاجی جبار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده حاجی جبار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ده حاجی جبار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده حاجی جبار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو