جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده جامی

بیونیج | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز ده جامی


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٢٦:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:١٠
اذان مغرب: ٢٠:١١:٢٠
نیمه شب: ٠٠:٤٣:٠٤

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده جامی (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای ده جامی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ده جامی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده جامی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

روتر فورد
درمان غم و اندوه، سرگرم ساختن مغز به اندیشه های نشاط آور است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده جامی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده جامی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده جامی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده جامی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده جامی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده جامی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:١٦٠٦:٤١:٣٤١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٣٧:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٥١٠٦:٤٠:٢٧١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٣٧:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٩:٢٠١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٣٧:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٨:١٥١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٠٠٠:٣٦:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٧:١١١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٣٦:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٦:٠٨١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٧:٥١٠٠:٣٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٥:٠٥١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٨:٤١٠٠:٣٦:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٤:٠٤١٣:٢٢:٠١٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٣١٠٠:٣٥:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٣:٠٤١٣:٢١:٥٥٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٥:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٣٢:٠٥١٣:٢١:٤٩٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:١٢٠٠:٣٥:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٣١:٠٨١٣:٢١:٤٤٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٣٥:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣٠:١١١٣:٢١:٣٩٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٤:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٩:١٦١٣:٢١:٣٥٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٣٤:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٨:٢٢١٣:٢١:٣٢٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٣٤:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢١:٢٩٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣٤:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٦:٣٧١٣:٢١:٢٧٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:١١٠٠:٣٤:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٥:٤٧١٣:٢١:٢٥٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٣:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢١:٢٤٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٣٣:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٤:١١١٣:٢١:٢٤٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٣٣:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٣:٢٤١٣:٢١:٢٤٢٠:١٩:٥٠٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٣٣:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٢٢:٤٠١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:١٦٠٠:٣٣:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢١:٥٦١٣:٢١:٢٦٢٠:٢١:٢١٢٠:٤١:٠٥٠٠:٣٣:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:٢١:١٥١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣٢:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:٢٠:٣٤١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٢:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٩:٥٥١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٣٢:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٩:١٨١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:١٤٠٠:٣٢:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٨:٤٢١٣:٢١:٤١٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٥:٠٠٠٠:٣٢:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٨:٠٨١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٥:٤٦٠٠:٣٢:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٧:٣٥١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٦:٢٨٢٠:٤٦:٣١٠٠:٣٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده جامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده جامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده جامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده جامی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ده جامی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده جامی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده جامی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ده جامی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٠:١٤١٣:٣٠:٣٨١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٢٦٠٠:٤٨:٤١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٥:٤٧٠٧:١٨:٥١١٣:٣٠:٢٠١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:١٣٠٠:٤٨:١٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٤:١٧٠٧:١٧:٢٩١٣:٣٠:٠٢١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٠١٠٠:٤٧:٥٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٢:٤٦٠٧:١٦:٠٦١٣:٢٩:٤٤١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٤٨٠٠:٤٧:٣٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥١:١٥٠٧:١٤:٤٤١٣:٢٩:٢٦١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٤٧:١٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٩:٤٤٠٧:١٣:٢٢١٣:٢٩:٠٨١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٤٦:٥٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٨:١٣٠٧:١٢:٠٠١٣:٢٨:٥٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:١٠٠٠:٤٦:٢٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٠:٣٨١٣:٢٨:٣٢١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٤٦:٠٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٥:١١٠٧:٠٩:١٧١٣:٢٨:١٥١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٤٥:٤٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٣:٣٩٠٧:٠٧:٥٦١٣:٢٧:٥٧١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٤٥:٢٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠٦:٣٥١٣:٢٧:٤٠١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٤٤:٥٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٥:١٥١٣:٢٧:٢٣١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٤٤:٣٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٣:٥٥١٣:٢٧:٠٦١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٤٤:١٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٢:٣٥١٣:٢٦:٤٩١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٤٣:٤٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٦:٠١٠٧:٠١:١٦١٣:٢٦:٣٣١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٣٢٠٠:٤٣:٢٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٤:٣٠٠٦:٥٩:٥٧١٣:٢٦:١٧١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٢٠٠٠:٤٣:٠٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٨:٣٩١٣:٢٦:٠١١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٠٨٠٠:٤٢:٤٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٧:٢١١٣:٢٥:٤٥١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٢:٥٧٠٠:٤٢:٢٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٦:٠٤١٣:٢٥:٣٠١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٤٥٠٠:٤١:٥٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٤:٤٨١٣:٢٥:١٥١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٣٤٠٠:٤١:٣٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٣:٣٢١٣:٢٥:٠١١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٢٣٠٠:٤١:١٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٢:١٧١٣:٢٤:٤٦١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:١٢٠٠:٤٠:٥٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٥١:٠٢١٣:٢٤:٣٣١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٠١٠٠:٤٠:٣٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٩:٤٨١٣:٢٤:١٩١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٧:٥١٠٠:٤٠:١١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٨:٣٥١٣:٢٤:٠٦٢٠:٠٠:١١٢٠:١٨:٤٠٠٠:٣٩:٥٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٧:٢٣١٣:٢٣:٥٤٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٣٠٠٠:٣٩:٣٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٦:١١١٣:٢٣:٤٢٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:١٩٠٠:٣٩:١٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٥:٠١١٣:٢٣:٣٠٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٨:٥٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤٣:٥١١٣:٢٣:١٩٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢١:٥٩٠٠:٣٨:٣١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٢:٤٢١٣:٢٣:٠٩٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٣٨:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده جامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ده جامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ده جامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده جامی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده جامی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده جامی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده جامی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده جامی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده جامی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٨:٣٠١٢:٣٢:٢٥١٨:٣٦:٥٤١٨:٥٤:٤١٠٠:٢٠:٤٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٤١٠٧:٢٧:٠٧١٣:٣٢:٠٧١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٢٩٠٠:٥٠:٢٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:١٣٠٧:٢٥:٤٤١٣:٣١:٥٠١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:١٦٠٠:٥٠:٠٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٤٥٠٧:٢٤:٢٢١٣:٣١:٣٢١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٠٤٠٠:٤٩:٤٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:١٦٠٧:٢٢:٥٩١٣:٣١:١٤١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٥١٠٠:٤٩:٢٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٤٦٠٧:٢١:٣٦١٣:٣٠:٥٦١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٣٨٠٠:٤٩:٠٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٠:١٤١٣:٣٠:٣٨١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٢٦٠٠:٤٨:٤١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤٧٠٧:١٨:٥١١٣:٣٠:٢٠١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:١٣٠٠:٤٨:١٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:١٧٠٧:١٧:٢٩١٣:٣٠:٠٢١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٠١٠٠:٤٧:٥٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٤٦٠٧:١٦:٠٦١٣:٢٩:٤٤١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٤٨٠٠:٤٧:٣٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:١٥٠٧:١٤:٤٤١٣:٢٩:٢٦١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٤٧:١٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٤٠٧:١٣:٢٢١٣:٢٩:٠٨١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٤٦:٥٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٣٠٧:١٢:٠٠١٣:٢٨:٥٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:١٠٠٠:٤٦:٢٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٠:٣٨١٣:٢٨:٣٢١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٤٦:٠٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١١٠٧:٠٩:١٧١٣:٢٨:١٥١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٤٥:٤٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٩٠٧:٠٧:٥٦١٣:٢٧:٥٧١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٤٥:٢٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠٦:٣٥١٣:٢٧:٤٠١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٤٤:٥٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٥:١٥١٣:٢٧:٢٣١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٤٤:٣٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٣:٥٥١٣:٢٧:٠٦١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٤٤:١٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٢:٣٥١٣:٢٦:٤٩١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٤٣:٤٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠١٠٧:٠١:١٦١٣:٢٦:٣٣١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٣٢٠٠:٤٣:٢٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٠٠٦:٥٩:٥٧١٣:٢٦:١٧١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٢٠٠٠:٤٣:٠٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٨:٣٩١٣:٢٦:٠١١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٠٨٠٠:٤٢:٤٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٧:٢١١٣:٢٥:٤٥١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٢:٥٧٠٠:٤٢:٢٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٦:٠٤١٣:٢٥:٣٠١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٤٥٠٠:٤١:٥٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٤:٤٨١٣:٢٥:١٥١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٣٤٠٠:٤١:٣٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٣:٣٢١٣:٢٥:٠١١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٢٣٠٠:٤١:١٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٢:١٧١٣:٢٤:٤٦١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:١٢٠٠:٤٠:٥٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٥١:٠٢١٣:٢٤:٣٣١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٠١٠٠:٤٠:٣٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٩:٤٨١٣:٢٤:١٩١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٧:٥١٠٠:٤٠:١١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٨:٣٥١٣:٢٤:٠٦٢٠:٠٠:١١٢٠:١٨:٤٠٠٠:٣٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده جامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده جامی روستای ده جامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده جامی روستای ده جامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده جامی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده جامی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده جامی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده جامی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده جامی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده جامی

روستای ده جامی بر روی نقشه

روستای ده جامی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده جامی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده جامی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده جامی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ده جامی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای ده جامی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده جامی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده جامی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده جامی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده جامی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده جامی دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ده جامی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده جامی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ده جامی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده جامی
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده جامی
افق شرعی امروز فردا ده جامی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده جامی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو