جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده جامی

بیونیج | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز ده جامی


اذان صبح: ٠٥:٤١:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:١٤:١٧
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٥٧:٠٨

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده جامی (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای ده جامی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ده جامی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده جامی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
پسرم حسین در سرزمینی به خاک سپرده می شود که به آن کربلا گویند، زمین ممتازی که همواره گنبد اسلام بوده است، چنانکه خدا، یاران مؤمن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده جامی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده جامی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده جامی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده جامی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده جامی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده جامی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٢:٤٢١٣:٢٣:٠٩٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٣٨:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:١٦٠٦:٤١:٣٤١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٣٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٥١٠٦:٤٠:٢٧١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٣٧:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٩:٢٠١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٣٧:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٨:١٥١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٠٠٠:٣٦:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٧:١١١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٣٦:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٦:٠٨١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٧:٥١٠٠:٣٦:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٥:٠٥١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٨:٤١٠٠:٣٦:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٤:٠٤١٣:٢٢:٠١٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٣١٠٠:٣٥:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٣:٠٤١٣:٢١:٥٥٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٥:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٣٢:٠٥١٣:٢١:٤٩٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:١٢٠٠:٣٥:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٣١:٠٨١٣:٢١:٤٤٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٣٥:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣٠:١١١٣:٢١:٣٩٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٤:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٩:١٦١٣:٢١:٣٥٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٣٤:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٨:٢٢١٣:٢١:٣٢٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٣٤:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢١:٢٩٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٦:٣٧١٣:٢١:٢٧٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:١١٠٠:٣٤:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٥:٤٧١٣:٢١:٢٥٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٣:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢١:٢٤٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٣٣:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٤:١١١٣:٢١:٢٤٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٣٣:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٣:٢٤١٣:٢١:٢٤٢٠:١٩:٥٠٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٣٣:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٢٢:٤٠١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:١٦٠٠:٣٣:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢١:٥٦١٣:٢١:٢٦٢٠:٢١:٢١٢٠:٤١:٠٥٠٠:٣٣:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:٢١:١٥١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣٢:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:٢٠:٣٤١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٢:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٩:٥٥١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٣٢:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٩:١٨١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:١٤٠٠:٣٢:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٨:٤٢١٣:٢١:٤١٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٥:٠٠٠٠:٣٢:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٨:٠٨١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٥:٤٦٠٠:٣٢:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٧:٣٥١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٦:٢٨٢٠:٤٦:٣١٠٠:٣٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده جامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده جامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده جامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده جامی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ده جامی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده جامی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده جامی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ده جامی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠١:١٢٠٧:٢٦:٣٢١٢:٣٧:٤٠١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٨:٠٩٢٣:٥٤:٥٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠٠:٤٥٠٧:٢٥:٥٦١٢:٣٧:٥٢١٧:٥٠:٠٨١٨:٠٩:٠٦٢٣:٥٥:١٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠٠:١٦٠٧:٢٥:١٩١٢:٣٨:٠٣١٧:٥١:٠٨١٨:١٠:٠٤٢٣:٥٥:٢٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٩:٤٦٠٧:٢٤:٤١١٢:٣٨:١٤١٧:٥٢:٠٨١٨:١١:٠٢٢٣:٥٥:٤١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٩:١٤٠٧:٢٤:٠٠١٢:٣٨:٢٣١٧:٥٣:٠٨١٨:١١:٥٩٢٣:٥٥:٥٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٨:٤٠٠٧:٢٣:١٩١٢:٣٨:٣٢١٧:٥٤:٠٨١٨:١٢:٥٧٢٣:٥٦:٠٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٢:٣٥١٢:٣٨:٤٠١٧:٥٥:٠٨١٨:١٣:٥٥٢٣:٥٦:١٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٢١:٥٠١٢:٣٨:٤٧١٧:٥٦:٠٨١٨:١٤:٥٢٢٣:٥٦:٢٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢١:٠٤١٢:٣٨:٥٤١٧:٥٧:٠٧١٨:١٥:٤٩٢٣:٥٦:٣٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٦:٠٩٠٧:٢٠:١٦١٢:٣٨:٥٩١٧:٥٨:٠٧١٨:١٦:٤٦٢٣:٥٦:٤٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٥:٢٧٠٧:١٩:٢٦١٢:٣٩:٠٤١٧:٥٩:٠٦١٨:١٧:٤٣٢٣:٥٦:٥٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:٤٤٠٧:١٨:٣٥١٢:٣٩:٠٨١٨:٠٠:٠٥١٨:١٨:٤٠٢٣:٥٧:٠٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٣:٥٩٠٧:١٧:٤٣١٢:٣٩:١١١٨:٠١:٠٤١٨:١٩:٣٦٢٣:٥٧:٠٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٣:١٣٠٧:١٦:٥٠١٢:٣٩:١٣١٨:٠٢:٠٢١٨:٢٠:٣٣٢٣:٥٧:١٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٢:٢٥٠٧:١٥:٥٥١٢:٣٩:١٥١٨:٠٣:٠٠١٨:٢١:٢٩٢٣:٥٧:١٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥١:٣٦٠٧:١٤:٥٨١٢:٣٩:١٥١٨:٠٣:٥٨١٨:٢٢:٢٤٢٣:٥٧:٢٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٤:٠١١٢:٣٩:١٥١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٣:٢٠٢٣:٥٧:٢٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٣:٠٢١٢:٣٩:١٥١٨:٠٥:٥٣١٨:٢٤:١٥٢٣:٥٧:٢٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٩:٠٠٠٧:١٢:٠٢١٢:٣٩:١٣١٨:٠٦:٥١١٨:٢٥:١١٢٣:٥٧:٢٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١١:٠١١٢:٣٩:١١١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٦:٠٥٢٣:٥٧:٢٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٧:٠٨٠٧:٠٩:٥٩١٢:٣٩:٠٨١٨:٠٨:٤٤١٨:٢٧:٠٠٢٣:٥٧:٢٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٦:١١٠٧:٠٨:٥٦١٢:٣٩:٠٤١٨:٠٩:٤٠١٨:٢٧:٥٥٢٣:٥٧:٢٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٥:١٢٠٧:٠٧:٥٢١٢:٣٩:٠٠١٨:١٠:٣٦١٨:٢٨:٤٩٢٣:٥٧:٢٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٤:١٢٠٧:٠٦:٤٦١٢:٣٨:٥٥١٨:١١:٣٢١٨:٢٩:٤٣٢٣:٥٧:٢١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٣:١٠٠٧:٠٥:٤٠١٢:٣٨:٤٩١٨:١٢:٢٧١٨:٣٠:٣٦٢٣:٥٧:١٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠٤:٣٢١٢:٣٨:٤٣١٨:١٣:٢٢١٨:٣١:٢٩٢٣:٥٧:١٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٣:٢٤١٢:٣٨:٣٦١٨:١٤:١٧١٨:٣٢:٢٣٢٣:٥٧:٠٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٢:١٥١٢:٣٨:٢٩١٨:١٥:١١١٨:٣٣:١٥٢٣:٥٧:٠٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠١:٠٥١٢:٣٨:٢٠١٨:١٦:٠٥١٨:٣٤:٠٨٢٣:٥٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده جامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ده جامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ده جامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده جامی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده جامی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ده جامی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده جامی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده جامی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ده جامی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٠٠٧:٠٥:٤٠١٢:٣٨:٤٩١٨:١٢:٢٧١٨:٣٠:٣٦٢٣:٥٧:١٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠٤:٣٢١٢:٣٨:٤٣١٨:١٣:٢٢١٨:٣١:٢٩٢٣:٥٧:١٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٣:٢٤١٢:٣٨:٣٦١٨:١٤:١٧١٨:٣٢:٢٣٢٣:٥٧:٠٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٢:١٥١٢:٣٨:٢٩١٨:١٥:١١١٨:٣٣:١٥٢٣:٥٧:٠٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠١:٠٥١٢:٣٨:٢٠١٨:١٦:٠٥١٨:٣٤:٠٨٢٣:٥٦:٥٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٥٠٦:٥٩:٥٤١٢:٣٨:١٢١٨:١٦:٥٩١٨:٣٥:٠٠٢٣:٥٦:٤٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٧٠٦:٥٨:٤٢١٢:٣٨:٠٢١٨:١٧:٥٢١٨:٣٥:٥٢٢٣:٥٦:٤٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٧٠٦:٥٧:٢٩١٢:٣٧:٥٢١٨:١٨:٤٥١٨:٣٦:٤٣٢٣:٥٦:٣١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٦:١٦١٢:٣٧:٤٢١٨:١٩:٣٧١٨:٣٧:٣٥٢٣:٥٦:٢١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٥:٠٢١٢:٣٧:٣١١٨:٢٠:٣٠١٨:٣٨:٢٦٢٣:٥٦:١١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٣:٤٧١٢:٣٧:١٩١٨:٢١:٢٢١٨:٣٩:١٧٢٣:٥٦:٠٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٢:٣١١٢:٣٧:٠٧١٨:٢٢:١٣١٨:٤٠:٠٧٢٣:٥٥:٤٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥١:١٥١٢:٣٦:٥٤١٨:٢٣:٠٤١٨:٤٠:٥٧٢٣:٥٥:٣٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٤٩:٥٨١٢:٣٦:٤١١٨:٢٣:٥٥١٨:٤١:٤٧٢٣:٥٥:٢٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٤٨:٤١١٢:٣٦:٢٨١٨:٢٤:٤٦١٨:٤٢:٣٧٢٣:٥٥:١٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٧:٢٣١٢:٣٦:١٤١٨:٢٥:٣٦١٨:٤٣:٢٦٢٣:٥٤:٥٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٦:٠٤١٢:٣٥:٥٩١٨:٢٦:٢٦١٨:٤٤:١٦٢٣:٥٤:٤١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٤:٤٥١٢:٣٥:٤٥١٨:٢٧:١٥١٨:٤٥:٠٥٢٣:٥٤:٢٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٣:٢٦١٢:٣٥:٢٩١٨:٢٨:٠٥١٨:٤٥:٥٣٢٣:٥٤:١٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٢:٠٦١٢:٣٥:١٤١٨:٢٨:٥٤١٨:٤٦:٤٢٢٣:٥٣:٥٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٠:٤٥١٢:٣٤:٥٨١٨:٢٩:٤٣١٨:٤٧:٣٠٢٣:٥٣:٣٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣١٠٦:٣٩:٢٥١٢:٣٤:٤٢١٨:٣٠:٣١١٨:٤٨:١٩٢٣:٥٣:١٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٣٨:٠٤١٢:٣٤:٢٦١٨:٣١:٢٠١٨:٤٩:٠٧٢٣:٥٣:٠٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٦:٤٢١٢:٣٤:٠٩١٨:٣٢:٠٨١٨:٤٩:٥٥٢٣:٥٢:٤٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٥:٢١١٢:٣٣:٥٢١٨:٣٢:٥٦١٨:٥٠:٤٣٢٣:٥٢:٢٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٣:٥٩١٢:٣٣:٣٥١٨:٣٣:٤٤١٨:٥١:٣١٢٣:٥٢:٠٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٢:٣٧١٢:٣٣:١٨١٨:٣٤:٣١١٨:٥٢:١٨٢٣:٥١:٤٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣١:١٥١٢:٣٣:٠٠١٨:٣٥:١٩١٨:٥٣:٠٦٢٣:٥١:٢٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٢٩:٥٢١٢:٣٢:٤٣١٨:٣٦:٠٦١٨:٥٣:٥٤٢٣:٥١:٠٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده جامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ده جامی روستای ده جامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ده جامی روستای ده جامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده جامی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده جامی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده جامی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده جامی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده جامی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده جامی

روستای ده جامی بر روی نقشه

روستای ده جامی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده جامی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده جامی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده جامی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ده جامی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ده جامی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده جامی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده جامی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده جامی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده جامی
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده جامی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده جامی دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ده جامی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده جامی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده جامی
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده جامی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده جامی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده جامی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو