جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده توشمال

دره صیدی | بروجرد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده توشمال


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:١٢
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٥٢

چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
٠٢ رجب ١٤٤١ قمری
٢٦ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده توشمال (شهرستان بروجرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ اسفند ٩٨ روستای ده توشمال)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ده توشمال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده توشمال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
چه سبك سرانه است برای انسان كه بر فرصتهای گذشته افسوس بخورد و دل بسوزاند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده توشمال

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده توشمال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده توشمال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده توشمال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده توشمال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده توشمال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٢:١٧١٣:١٢:٠٩١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٠٨٠٠:٢٧:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣١:٠٩١٣:١١:٥٩١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٥٨٠٠:٢٧:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣٠:٠٣١٣:١١:٤٩١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢٦:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٨:٥٨١٣:١١:٤٠١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٦:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٧:٥٣١٣:١١:٣١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢٦:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٦:٥٠١٣:١١:٢٣١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٦:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٥:٤٨١٣:١١:١٥١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٥:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٤:٤٦١٣:١١:٠٨١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٥:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٣:٤٦١٣:١١:٠١١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٥:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٢:٤٧١٣:١٠:٥٥١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٣٣٠٠:٢٤:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢١:٤٩١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٤:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٠:٥٢١٣:١٠:٤٤٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٤:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٩:٥٦١٣:١٠:٤٠٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٤:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٩:٠١١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٤:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٨:٠٨١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٢٣:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٧:١٦١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٣:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٦:٢٥١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٣:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٥:٣٦١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٣:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٤:٤٨١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٢٣:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٤:٠١١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٢:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٣:١٥١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٢:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٢:٣١١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:١٨٠٠:٢٢:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١١:٤٩١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٢:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١١:٠٧١٣:١٠:٢٨٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٢:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٠:٢٨١٣:١٠:٣٠٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٢:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٩:٥٠١٣:١٠:٣٣٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٢:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٩:١٣١٣:١٠:٣٧٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٢:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٨:٣٨١٣:١٠:٤١٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢١:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٨:٠٤١٣:١٠:٤٥٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢١:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٧:٣٢١٣:١٠:٥١٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢١:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده توشمال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده توشمال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده توشمال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده توشمال

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای ده توشمال

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده توشمال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده توشمال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای ده توشمال

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٤٨:٣٢١٢:٢٧:١٢١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٤:١٦٢٣:٤٦:٠٠
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٤٧:٢٢١٢:٢٧:٠٢١٨:٠٧:١٢١٨:٢٥:٠٧٢٣:٤٥:٥٢
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٤:٣١٠٦:٤٦:١٠١٢:٢٦:٥٢١٨:٠٨:٠٤١٨:٢٥:٥٨٢٣:٤٥:٤٣
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٤:٥٧١٢:٢٦:٤٢١٨:٠٨:٥٦١٨:٢٦:٤٨٢٣:٤٥:٣٣
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٣:٤٤١٢:٢٦:٣١١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٧:٣٨٢٣:٤٥:٢٣
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٢:٣٠١٢:٢٦:١٩١٨:١٠:٣٨١٨:٢٨:٢٨٢٣:٤٥:١٢
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤١:١٦١٢:٢٦:٠٧١٨:١١:٢٩١٨:٢٩:١٧٢٣:٤٥:٠٠
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٠:٠٠١٢:٢٥:٥٥١٨:١٢:١٩١٨:٣٠:٠٧٢٣:٤٤:٤٨
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٧:١٧٠٦:٣٨:٤٥١٢:٢٥:٤١١٨:١٣:٠٩١٨:٣٠:٥٦٢٣:٤٤:٣٥
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٧:٢٨١٢:٢٥:٢٨١٨:١٣:٥٨١٨:٣١:٤٤٢٣:٤٤:٢٢
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٦:١١١٢:٢٥:١٤١٨:١٤:٤٨١٨:٣٢:٣٣٢٣:٤٤:٠٨
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٤:٥٣١٢:٢٥:٠٠١٨:١٥:٣٦١٨:٣٣:٢١٢٣:٤٣:٥٣
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٣:٣٥١٢:٢٤:٤٥١٨:١٦:٢٥١٨:٣٤:٠٩٢٣:٤٣:٣٨
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٢:١٧١٢:٢٤:٣٠١٨:١٧:١٣١٨:٣٤:٥٧٢٣:٤٣:٢٢
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٠:٥٨١٢:٢٤:١٤١٨:١٨:٠٢١٨:٣٥:٤٥٢٣:٤٣:٠٦
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٨:١٠٠٦:٢٩:٣٩١٢:٢٣:٥٨١٨:١٨:٤٩١٨:٣٦:٣٢٢٣:٤٢:٤٩
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٨:١٩١٢:٢٣:٤٢١٨:١٩:٣٧١٨:٣٧:٢٠٢٣:٤٢:٣٢
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٢٦:٥٩١٢:٢٣:٢٦١٨:٢٠:٢٥١٨:٣٨:٠٧٢٣:٤٢:١٤
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٥:٣٨١٢:٢٣:٠٩١٨:٢١:١٢١٨:٣٨:٥٤٢٣:٤١:٥٦
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٤:١٨١٢:٢٢:٥٢١٨:٢١:٥٩١٨:٣٩:٤١٢٣:٤١:٣٨
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٢:٥٧١٢:٢٢:٣٥١٨:٢٢:٤٦١٨:٤٠:٢٨٢٣:٤١:١٩
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢١:٣٦١٢:٢٢:١٨١٨:٢٣:٣٢١٨:٤١:١٤٢٣:٤١:٠٠
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٠:١٥١٢:٢٢:٠١١٨:٢٤:١٩١٨:٤٢:٠١٢٣:٤٠:٤٠
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٨:٥٣١٢:٢١:٤٣١٨:٢٥:٠٥١٨:٤٢:٤٨٢٣:٤٠:٢٠
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٧:٣٢١٢:٢١:٢٦١٨:٢٥:٥٢١٨:٤٣:٣٤٠٠:١٠:٠٠
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٤:٠٩٠٧:١٦:١٠١٣:٢١:٠٨١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:٢١٠٠:٣٩:٤٠
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٢:٤٢٠٧:١٤:٤٨١٣:٢٠:٥٠١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٠٧٠٠:٣٩:١٩
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥١:١٤٠٧:١٣:٢٧١٣:٢٠:٣٢١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٥٤٠٠:٣٨:٥٨
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٩:٤٧٠٧:١٢:٠٥١٣:٢٠:١٤١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٦:٤٠٠٠:٣٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده توشمال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای ده توشمال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای ده توشمال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده توشمال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده توشمال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ده توشمال

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده توشمال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده توشمال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ده توشمال

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٤:١٤١٢:٢٧:٥٠١٨:٠١:٥٣١٨:١٩:٥٧٢٣:٤٦:٣٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٣:٠٧١٢:٢٧:٤٣١٨:٠٢:٤٧١٨:٢٠:٤٩٢٣:٤٦:٢٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٢:٠٠١٢:٢٧:٣٦١٨:٠٣:٤١١٨:٢١:٤١٢٣:٤٦:٢٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٠:٥٢١٢:٢٧:٢٩١٨:٠٤:٣٤١٨:٢٢:٣٣٢٣:٤٦:١٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٤٩:٤٢١٢:٢٧:٢١١٨:٠٥:٢٧١٨:٢٣:٢٥٢٣:٤٦:٠٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٤٨:٣٢١٢:٢٧:١٢١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٤:١٦٢٣:٤٦:٠٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٤٧:٢٢١٢:٢٧:٠٢١٨:٠٧:١٢١٨:٢٥:٠٧٢٣:٤٥:٥٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣١٠٦:٤٦:١٠١٢:٢٦:٥٢١٨:٠٨:٠٤١٨:٢٥:٥٨٢٣:٤٥:٤٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٤:٥٧١٢:٢٦:٤٢١٨:٠٨:٥٦١٨:٢٦:٤٨٢٣:٤٥:٣٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٣:٤٤١٢:٢٦:٣١١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٧:٣٨٢٣:٤٥:٢٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٢:٣٠١٢:٢٦:١٩١٨:١٠:٣٨١٨:٢٨:٢٨٢٣:٤٥:١٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤١:١٦١٢:٢٦:٠٧١٨:١١:٢٩١٨:٢٩:١٧٢٣:٤٥:٠٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٠:٠٠١٢:٢٥:٥٥١٨:١٢:١٩١٨:٣٠:٠٧٢٣:٤٤:٤٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٣٨:٤٥١٢:٢٥:٤١١٨:١٣:٠٩١٨:٣٠:٥٦٢٣:٤٤:٣٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٧:٢٨١٢:٢٥:٢٨١٨:١٣:٥٨١٨:٣١:٤٤٢٣:٤٤:٢٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٦:١١١٢:٢٥:١٤١٨:١٤:٤٨١٨:٣٢:٣٣٢٣:٤٤:٠٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٤:٥٣١٢:٢٥:٠٠١٨:١٥:٣٦١٨:٣٣:٢١٢٣:٤٣:٥٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٣:٣٥١٢:٢٤:٤٥١٨:١٦:٢٥١٨:٣٤:٠٩٢٣:٤٣:٣٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٢:١٧١٢:٢٤:٣٠١٨:١٧:١٣١٨:٣٤:٥٧٢٣:٤٣:٢٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٠:٥٨١٢:٢٤:١٤١٨:١٨:٠٢١٨:٣٥:٤٥٢٣:٤٣:٠٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٢٩:٣٩١٢:٢٣:٥٨١٨:١٨:٤٩١٨:٣٦:٣٢٢٣:٤٢:٤٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٨:١٩١٢:٢٣:٤٢١٨:١٩:٣٧١٨:٣٧:٢٠٢٣:٤٢:٣٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٢٦:٥٩١٢:٢٣:٢٦١٨:٢٠:٢٥١٨:٣٨:٠٧٢٣:٤٢:١٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٥:٣٨١٢:٢٣:٠٩١٨:٢١:١٢١٨:٣٨:٥٤٢٣:٤١:٥٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٤:١٨١٢:٢٢:٥٢١٨:٢١:٥٩١٨:٣٩:٤١٢٣:٤١:٣٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٢:٥٧١٢:٢٢:٣٥١٨:٢٢:٤٦١٨:٤٠:٢٨٢٣:٤١:١٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢١:٣٦١٢:٢٢:١٨١٨:٢٣:٣٢١٨:٤١:١٤٢٣:٤١:٠٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٠:١٥١٢:٢٢:٠١١٨:٢٤:١٩١٨:٤٢:٠١٢٣:٤٠:٤٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٨:٥٣١٢:٢١:٤٣١٨:٢٥:٠٥١٨:٤٢:٤٨٢٣:٤٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده توشمال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ده توشمال روستای ده توشمال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ده توشمال روستای ده توشمال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده توشمال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده توشمال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده توشمال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده توشمال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده توشمال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده توشمال

روستای ده توشمال بر روی نقشه

روستای ده توشمال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده توشمال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده توشمال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده توشمال
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ده توشمال + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای ده توشمال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده توشمال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده توشمال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده توشمال رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده توشمال
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ده توشمال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده توشمال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده توشمال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده توشمال
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده توشمال
زمان پخش اذان زنده به افق ده توشمال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده توشمال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده توشمال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو