جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده بوله

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده بوله


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٢٨
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٢٣

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده بوله (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای ده بوله)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده بوله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده بوله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

حكیم هندی
هر كسی گمان می‌كند فقط ساعت خودش، زمان درست را نشان می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده بوله

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده بوله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده بوله ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده بوله (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده بوله ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده بوله ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٢٥٠٥:٥٦:٥٩١٢:٢٣:٥٤١٨:٥١:١٩١٩:٠٨:٥٤٢٣:٤٢:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٥:٥٠١٢:٢٣:٤٠١٨:٥١:٥٩١٩:٠٩:٣٦٢٣:٤١:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٤:٤٢١٢:٢٣:٢٦١٨:٥٢:٣٨١٩:١٠:١٧٢٣:٤١:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٣:٣٤١٢:٢٣:١٢١٨:٥٣:١٨١٩:١٠:٥٩٢٣:٤١:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٢:٢٨١٢:٢٢:٥٨١٨:٥٣:٥٨١٩:١١:٤١٢٣:٤٠:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥١:٢٢١٢:٢٢:٤٥١٨:٥٤:٣٨١٩:١٢:٢٣٢٣:٤٠:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٠:١٦١٢:٢٢:٣٣١٨:٥٥:١٨١٩:١٣:٠٥٢٣:٤٠:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٤٩:١١١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٥:٥٨١٩:١٣:٤٧٢٣:٣٩:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٤٨:٠٨١٢:٢٢:٠٩١٨:٥٦:٣٨١٩:١٤:٢٩٢٣:٣٩:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٧:٠٤١٢:٢١:٥٧١٨:٥٧:١٨١٩:١٥:١٢٢٣:٣٩:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:١٥٠٥:٤٦:٠٢١٢:٢١:٤٦١٨:٥٧:٥٨١٩:١٥:٥٤٢٣:٣٨:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٥:٠١١٢:٢١:٣٦١٨:٥٨:٣٩١٩:١٦:٣٧٢٣:٣٨:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢١:٢٦١٨:٥٩:١٩١٩:١٧:١٩٢٣:٣٨:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٣:٠٠١٢:٢١:١٦١٩:٠٠:٠٠١٩:١٨:٠٢٢٣:٣٨:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٢:٠١١٢:٢١:٠٧١٩:٠٠:٤٠١٩:١٨:٤٥٢٣:٣٧:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤١:٠٣١٢:٢٠:٥٩١٩:٠١:٢١١٩:١٩:٢٨٢٣:٣٧:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٠:٠٧١٢:٢٠:٥١١٩:٠٢:٠٢١٩:٢٠:١٢٢٣:٣٧:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٣٧٠٥:٣٩:١١١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٢:٤٣١٩:٢٠:٥٥٢٣:٣٧:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٢٧٠٥:٣٨:١٦١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٣:٢٤١٩:٢١:٣٨٢٣:٣٦:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:١٧٠٥:٣٧:٢٢١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٤:٠٥١٩:٢٢:٢٢٢٣:٣٦:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٣٦:٢٩١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٣:٠٥٢٣:٣٦:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٣٥:٣٨١٢:٢٠:١٩١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٣:٤٩٢٣:٣٦:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٣٤:٤٧١٢:٢٠:١٥١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٤:٣٢٢٣:٣٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٣:٥٨١٢:٢٠:١١١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٥:١٦٢٣:٣٥:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٣:١٠١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٥:٥٩٢٣:٣٥:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٣٢:٢٣١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٨:١١١٩:٢٦:٤٣٢٣:٣٥:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٣١:٣٧١٢:٢٠:٠٢١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٧:٢٦٢٣:٣٥:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣٠:٥٣١٢:٢٠:٠١١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٨:١٠٢٣:٣٥:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٣٠:٠٩١٢:١٩:٥٩١٩:١٠:١٣١٩:٢٨:٥٣٢٣:٣٤:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده بوله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده بوله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده بوله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده بوله

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده بوله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده بوله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده بوله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده بوله

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده بوله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده بوله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده بوله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده بوله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده بوله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده بوله

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده بوله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده بوله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده بوله

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٨٠٥:٢٤:٣١١٢:٢٠:١٦١٩:١٦:٢٠١٩:٣٥:٢٢٢٣:٣٤:٠٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٣٠٥:٢٤:٠١١٢:٢٠:٢٠١٩:١٦:٥٨١٩:٣٦:٠٣٢٣:٣٣:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٠٠٥:٢٣:٣٣١٢:٢٠:٢٥١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:٤٣٢٣:٣٣:٥٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٨٠٥:٢٣:٠٧١٢:٢٠:٣١١٩:١٨:١٤١٩:٣٧:٢٣٢٣:٣٣:٥٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٨٠٥:٢٢:٤١١٢:٢٠:٣٧١٩:١٨:٥١١٩:٣٨:٠٢٢٣:٣٣:٥٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٠٠٥:٢٢:١٧١٢:٢٠:٤٤١٩:١٩:٢٧١٩:٣٨:٤٠٢٣:٣٣:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٤٠٥:٢١:٥٥١٢:٢٠:٥١١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٩:١٩٢٣:٣٣:٥٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٩٠٥:٢١:٣٤١٢:٢٠:٥٨١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٩:٥٦٢٣:٣٣:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٦٠٥:٢١:١٤١٢:٢١:٠٦١٩:٢١:١٣١٩:٤٠:٣٣٢٣:٣٣:٥٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٥٠٥:٢٠:٥٦١٢:٢١:١٤١٩:٢١:٤٧١٩:٤١:٠٩٢٣:٣٤:٠٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٦٠٥:٢٠:٤٠١٢:٢١:٢٣١٩:٢٢:٢١١٩:٤١:٤٤٢٣:٣٤:٠٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٩٠٥:٢٠:٢٤١٢:٢١:٣٢١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٢:١٩٢٣:٣٤:٠٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٣٠٥:٢٠:١١١٢:٢١:٤٢١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:٥٢٢٣:٣٤:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٠٠٥:١٩:٥٨١٢:٢١:٥٢١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٣:٢٥٢٣:٣٤:١٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٨٠٥:١٩:٤٨١٢:٢٢:٠٢١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:٥٧٢٣:٣٤:٢٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٨٠٥:١٩:٣٨١٢:٢٢:١٢١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٤:٢٩٢٣:٣٤:٢٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠١٠٥:١٩:٣٠١٢:٢٢:٢٣١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٤:٥٩٢٣:٣٤:٣٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:١٩:٢٤١٢:٢٢:٣٤١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٥:٢٨٢٣:٣٤:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣١٠٥:١٩:١٩١٢:٢٢:٤٦١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٥:٥٧٢٣:٣٤:٥١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٠٠٥:١٩:١٥١٢:٢٢:٥٧١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٦:٢٤٢٣:٣٤:٥٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٠٠٥:١٩:١٣١٢:٢٣:٠٩١٩:٢٧:١٣١٩:٤٦:٥٠٢٣:٣٥:٠٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٢٠٥:١٩:١٢١٢:٢٣:٢١١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٧:١٥٢٣:٣٥:١٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٧٠٥:١٩:١٣١٢:٢٣:٣٤١٩:٢٨:٠١١٩:٤٧:٤٠٢٣:٣٥:٢٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٣٠٥:١٩:١٥١٢:٢٣:٤٦١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٨:٠٣٢٣:٣٥:٣٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٢٠٥:١٩:١٩١٢:٢٣:٥٩١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٨:٢٤٢٣:٣٥:٤٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٢٠٥:١٩:٢٣١٢:٢٤:١٢١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٨:٤٥٢٣:٣٥:٥٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٥٠٥:١٩:٣٠١٢:٢٤:٢٥١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٩:٠٤٢٣:٣٦:١١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٩٠٥:١٩:٣٧١٢:٢٤:٣٨١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:٢٣٢٣:٣٦:٢٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٦٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٤:٥١١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:٣٩٢٣:٣٦:٣٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٤٠٥:١٩:٥٦١٢:٢٥:٠٤١٩:٣٠:١٣١٩:٤٩:٥٥٢٣:٣٦:٤٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٥٠٥:٢٠:٠٨١٢:٢٥:١٧١٩:٣٠:٢٧١٩:٥٠:٠٩٢٣:٣٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده بوله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده بوله روستای ده بوله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده بوله روستای ده بوله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده بوله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده بوله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده بوله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده بوله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده بوله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده بوله

روستای ده بوله بر روی نقشه

روستای ده بوله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده بوله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده بوله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده بوله
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده بوله + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده بوله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده بوله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده بوله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده بوله رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده بوله
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده بوله
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده بوله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده بوله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده بوله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ده بوله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده بوله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده بوله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده بوله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو