جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده بوله

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده بوله


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٣
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:١٠
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٣٤
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٠٥

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده بوله (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ده بوله)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده بوله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده بوله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده بوله

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده بوله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده بوله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده بوله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده بوله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده بوله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٤:٤٦١٢:٢١:٣٤١٨:٥٨:٤٩١٩:١٦:٤٨٢٣:٣٨:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٣:٤٦١٢:٢١:٢٤١٨:٥٩:٣٠١٩:١٧:٣١٢٣:٣٨:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٢٠٥:٤٢:٤٧١٢:٢١:١٥١٩:٠٠:١١١٩:١٨:١٤٢٣:٣٨:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤١:٤٨١٢:٢١:٠٦١٩:٠٠:٥٢١٩:١٨:٥٧٢٣:٣٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٠:٥١١٢:٢٠:٥٨١٩:٠١:٣٢١٩:١٩:٤٠٢٣:٣٧:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٣٣٠٥:٣٩:٥٤١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٢:١٣١٩:٢٠:٢٤٢٣:٣٧:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢١٠٥:٣٨:٥٨١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٢:٥٤١٩:٢١:٠٧٢٣:٣٧:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:١١٠٥:٣٨:٠٤١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٣:٣٥١٩:٢١:٥٠٢٣:٣٦:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠١٠٥:٣٧:١٠١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٤:١٦١٩:٢٢:٣٤٢٣:٣٦:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٣٦:١٨١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٣:١٧٢٣:٣٦:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٣٥:٢٦١٢:٢٠:١٩١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٤:٠١٢٣:٣٦:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٣٤:٣٦١٢:٢٠:١٥١٩:٠٦:١٩١٩:٢٤:٤٤٢٣:٣٥:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٣٣:٤٧١٢:٢٠:١١١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٥:٢٧٢٣:٣٥:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣٢:٥٩١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٧:٤١١٩:٢٦:١١٢٣:٣٥:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٢:١٢١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٨:٢١١٩:٢٦:٥٤٢٣:٣٥:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٣١:٢٧١٢:٢٠:٠٢١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:٣٧٢٣:٣٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٠:٤٢١٢:٢٠:٠١١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٨:٢١٢٣:٣٥:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٢٩:٥٩١٢:١٩:٥٩١٩:١٠:٢٣١٩:٢٩:٠٤٢٣:٣٤:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٢٤٠٥:٢٩:١٧١٢:١٩:٥٩١٩:١١:٠٤١٩:٢٩:٤٧٢٣:٣٤:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٢٨:٣٧١٢:١٩:٥٩١٩:١١:٤٤١٩:٣٠:٢٩٢٣:٣٤:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٣١٠٥:٢٧:٥٨١٢:٢٠:٠٠١٩:١٢:٢٤١٩:٣١:١٢٢٣:٣٤:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٣٧٠٥:٢٧:٢٠١٢:٢٠:٠١١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:٥٤٢٣:٣٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٤٤٠٥:٢٦:٤٣١٢:٢٠:٠٣١٩:١٣:٤٤١٩:٣٢:٣٧٢٣:٣٤:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:٥٣٠٥:٢٦:٠٨١٢:٢٠:٠٥١٩:١٤:٢٣١٩:٣٣:١٨٢٣:٣٤:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٠٣٠٥:٢٥:٣٤١٢:٢٠:٠٨١٩:١٥:٠٢١٩:٣٤:٠٠٢٣:٣٤:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:١٥٠٥:٢٥:٠٢١٢:٢٠:١٢١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:٤١٢٣:٣٤:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٢٨٠٥:٢٤:٣١١٢:٢٠:١٦١٩:١٦:٢٠١٩:٣٥:٢٢٢٣:٣٤:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٤٣٠٥:٢٤:٠١١٢:٢٠:٢٠١٩:١٦:٥٨١٩:٣٦:٠٣٢٣:٣٣:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٠٠٠٥:٢٣:٣٣١٢:٢٠:٢٥١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:٤٣٢٣:٣٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده بوله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده بوله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده بوله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده بوله

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده بوله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده بوله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده بوله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده بوله

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده بوله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده بوله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده بوله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده بوله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده بوله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده بوله

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده بوله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده بوله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده بوله

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٣٠٥:١٢:٠٥١١:١٦:٠٨١٧:١٩:٤٢١٧:٣٦:٥٠٢٢:٣٦:٣٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٢٠٥:١٢:٤١١١:١٥:٤٧١٧:١٨:٢٥١٧:٣٥:٣٢٢٢:٣٦:١٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٢٠٥:١٣:١٦١١:١٥:٢٦١٧:١٧:٠٨١٧:٣٤:١٥٢٢:٣٥:٥٤
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤١٠٥:١٣:٥٢١١:١٥:٠٦١٧:١٥:٥١١٧:٣٢:٥٨٢٢:٣٥:٣٥
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٩٠٥:١٤:٢٨١١:١٤:٤٥١٧:١٤:٣٤١٧:٣١:٤١٢٢:٣٥:١٦
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٨٠٥:١٥:٠٤١١:١٤:٢٥١٧:١٣:١٨١٧:٣٠:٢٥٢٢:٣٤:٥٧
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٧٠٥:١٥:٤١١١:١٤:٠٥١٧:١٢:٠١١٧:٢٩:٠٩٢٢:٣٤:٣٨
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٥٠٥:١٦:١٧١١:١٣:٤٥١٧:١٠:٤٥١٧:٢٧:٥٣٢٢:٣٤:١٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٣٠٥:١٦:٥٤١١:١٣:٢٦١٧:٠٩:٣٠١٧:٢٦:٣٧٢٢:٣٤:٠١
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٢٠٥:١٧:٣١١١:١٣:٠٦١٧:٠٨:١٤١٧:٢٥:٢٢٢٢:٣٣:٤٢
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٠٠٥:١٨:٠٨١١:١٢:٤٧١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٤:٠٨٢٢:٣٣:٢٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٨٠٥:١٨:٤٥١١:١٢:٢٩١٧:٠٥:٤٥١٧:٢٢:٥٤٢٢:٣٣:٠٥
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٦٠٥:١٩:٢٣١١:١٢:١٠١٧:٠٤:٣٠١٧:٢١:٤٠٢٢:٣٢:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٤٠٥:٢٠:٠١١١:١١:٥٢١٧:٠٣:١٦١٧:٢٠:٢٧٢٢:٣٢:٢٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٢٠٥:٢٠:٣٩١١:١١:٣٥١٧:٠٢:٠٣١٧:١٩:١٤٢٢:٣٢:١٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٢١:١٨١١:١١:١٨١٧:٠٠:٥٠١٧:١٨:٠٢٢٢:٣١:٥٤
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٢١:٥٧١١:١١:٠١١٦:٥٩:٣٨١٧:١٦:٥٠٢٢:٣١:٣٧
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٢٢:٣٦١١:١٠:٤٤١٦:٥٨:٢٦١٧:١٥:٣٩٢٢:٣١:٢٠
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٤٠٥:٢٣:١٥١١:١٠:٢٨١٦:٥٧:١٥١٧:١٤:٢٩٢٢:٣١:٠٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٢٣:٥٥١١:١٠:١٣١٦:٥٦:٠٤١٧:١٣:١٩٢٢:٣٠:٤٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٢٤:٣٥١١:٠٩:٥٨١٦:٥٤:٥٤١٧:١٢:١١٢٢:٣٠:٣١
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٢٥:١٥١١:٠٩:٤٣١٦:٥٣:٤٥١٧:١١:٠٢٢٢:٣٠:١٦
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٢٥:٥٦١١:٠٩:٣٠١٦:٥٢:٣٧١٧:٠٩:٥٥٢٢:٣٠:٠١
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٢٦:٣٧١١:٠٩:١٦١٦:٥١:٢٩١٧:٠٨:٤٨٢٢:٢٩:٤٦
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٢٧:١٩١١:٠٩:٠٣١٦:٥٠:٢٢١٧:٠٧:٤٣٢٢:٢٩:٣٢
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٢٨:٠١١١:٠٨:٥١١٦:٤٩:١٦١٧:٠٦:٣٨٢٢:٢٩:١٨
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢١٠٥:٢٨:٤٣١١:٠٨:٤٠١٦:٤٨:١٠١٧:٠٥:٣٤٢٢:٢٩:٠٥
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٠٠٥:٢٩:٢٦١١:٠٨:٢٩١٦:٤٧:٠٦١٧:٠٤:٣١٢٢:٢٨:٥٣
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٩٠٥:٣٠:١٠١١:٠٨:١٨١٦:٤٦:٠٢١٧:٠٣:٢٩٢٢:٢٨:٤٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٩٠٥:٣٠:٥٣١١:٠٨:٠٩١٦:٤٥:٠٠١٧:٠٢:٢٧٢٢:٢٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده بوله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده بوله روستای ده بوله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده بوله روستای ده بوله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده بوله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده بوله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده بوله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده بوله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده بوله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده بوله

روستای ده بوله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده بوله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده بوله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده بوله
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده بوله + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده بوله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده بوله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده بوله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده بوله رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ده بوله
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده بوله دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده بوله
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده بوله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده بوله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده بوله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده بوله دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده بوله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده بوله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو