جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده بناریوسفی

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز ده بناریوسفی


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٠٦:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٩:٢٧

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده بناریوسفی (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای ده بناریوسفی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده بناریوسفی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده بناریوسفی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
من ادب آموخته خدا هستم و على، ادب آموخته من است . پروردگارم مرا به سخاوت و نيكى كردن فرمان داد و از بخل و سختگيرى بازَم داشت . در نزد خداوند عزّوجلّ چيزى منفورتر از بخل و بد اخلاقى نيست ،و همانا آن عمل را ضايع مى‏ كند ، آن‏سان كه سركه عسل را.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده بناریوسفی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده بناریوسفی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده بناریوسفی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده بناریوسفی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده بناریوسفی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده بناریوسفی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٢:٢٩١٣:٠٩:٢٢١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:١٨٠٠:٢٧:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤١:٢١١٣:٠٩:٠٧١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٤:٥٩٠٠:٢٧:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٠:١٣١٣:٠٨:٥٣١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٤٠٠٠:٢٧:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٩:٠٥١٣:٠٨:٣٩١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٢١٠٠:٢٦:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٧:٥٩١٣:٠٨:٢٦١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٠٣٠٠:٢٦:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٦:٥٣١٣:٠٨:١٣١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٤٥٠٠:٢٦:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٥:٤٨١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٢٧٠٠:٢٥:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٤:٤٣١٣:٠٧:٤٨١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٠٩٠٠:٢٥:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٣:٣٩١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٢:٠١١٩:٥٩:٥١٠٠:٢٥:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٢:٣٦١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢٤:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣١:٣٤١٣:٠٧:١٤١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:١٥٠٠:٢٤:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٠:٣٣١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٤:٠١٢٠:٠١:٥٨٠٠:٢٤:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٩:٣٣١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٢٣:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٨:٣٣١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٢٣:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢٣:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٣:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٦:١٨١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٢٢:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٦:١١١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:١٥٠٠:٢٢:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢٢:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٢:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٢١:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢١:١٢١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٢١:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٥:٤٢١٩:٥١:٢٨٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٢١:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٣٥٠٠:٢١:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٨:٤٥١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:١٨٠٠:٢١:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٠:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٧:١٢١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٠:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٠:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:١١٠٠:٢٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده بناریوسفی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده بناریوسفی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده بناریوسفی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده بناریوسفی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده بناریوسفی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده بناریوسفی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده بناریوسفی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده بناریوسفی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده بناریوسفی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده بناریوسفی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده بناریوسفی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده بناریوسفی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده بناریوسفی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده بناریوسفی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده بناریوسفی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده بناریوسفی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده بناریوسفی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٥:٤٣٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٣٩٠٠:١٩:٣٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٢٠٠٠:١٩:٣١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٩:١١١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٠٠٠٠:١٩:٢٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٣٩٠٠:١٩:٢٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:١٨٠٠:١٩:٢٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٩:٢٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٦:١٩٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٣٥٠٠:١٩:٢٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:١٢٠٠:١٩:٢٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٤٩٠٠:١٩:٣١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٢٤٠٠:١٩:٣٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٦:٥١٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٩:٣٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:٣٤٠٠:١٩:٤١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٠٨٠٠:١٩:٤٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٧:٢٠٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٤١٠٠:١٩:٥٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:١٣٠٠:١٩:٥٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٢٠:٠١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٧:٥١٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٠:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٨:٠٢٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٠:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٨:١٤٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:١١٠٠:٢٠:٢٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٨:٢٥٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٠:٣١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٠:٤٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢٠:٥٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢٠:٥٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٩:١٤٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢١:١٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢١:٢١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢١:٣٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢١:٤٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٥:١٨١٣:١٠:٠٦٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٢١:٥٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:٢٧١٣:١٠:١٩٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢٢:٠٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٥:٣٧١٣:١٠:٣٢٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٢:٢١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٤٨١٣:١٠:٤٥٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده بناریوسفی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده بناریوسفی روستای ده بناریوسفی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده بناریوسفی روستای ده بناریوسفی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده بناریوسفی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده بناریوسفی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده بناریوسفی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده بناریوسفی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده بناریوسفی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده بناریوسفی

روستای ده بناریوسفی بر روی نقشه

روستای ده بناریوسفی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده بناریوسفی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده بناریوسفی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده بناریوسفی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده بناریوسفی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده بناریوسفی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده بناریوسفی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده بناریوسفی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده بناریوسفی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده بناریوسفی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده بناریوسفی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده بناریوسفی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده بناریوسفی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده بناریوسفی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده بناریوسفی
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده بناریوسفی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده بناریوسفی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده بناریوسفی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو