جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده بزرگ

جلوگیر | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده بزرگ


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:١٤
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٤٦:١٣

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده بزرگ (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای ده بزرگ)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ده بزرگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده بزرگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده بزرگ

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده بزرگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده بزرگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده بزرگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده بزرگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده بزرگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٦:٤٣١٣:١٥:١٣١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٣٥٠٠:٣١:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٥:٠٣١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٢٢٠٠:٣٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٤:٣٤١٣:١٤:٥٣١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٠٩٠٠:٣٠:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٣:٣٠١٣:١٤:٤٤١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣٠:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٢:٢٨١٣:١٤:٣٥١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٤٣٠٠:٣٠:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣١:٢٧١٣:١٤:٢٧١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٩:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٠:٢٧١٣:١٤:١٩١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٩:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٩:٢٧١٣:١٤:١٢١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٩:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٨:٢٩١٣:١٤:٠٥٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٩:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٧:٣٢١٣:١٣:٥٩٢٠:٠٠:٥٥٢٠:١٩:٣٩٠٠:٢٨:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٦:٣٦١٣:١٣:٥٣٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٨:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٥:٤١١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٨:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٤:٤٧١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٨:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٣:٤٠٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٧:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٢٧:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٢:١٣١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٧:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢١:٢٤١٣:١٣:٣١٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٧:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٧:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٩:٥٠١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٦:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٩:٠٥١٣:١٣:٢٨٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢٦:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٨:٢١١٣:١٣:٢٨٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:١٥٠٠:٢٦:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٧:٣٩١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٠١٠٠:٢٦:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٦:٥٨١٣:١٣:٣٠٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢٦:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٦:١٨١٣:١٣:٣٢٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٢٦:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٥:٤٠١٣:١٣:٣٤٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٦:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٥:٠٤١٣:١٣:٣٧٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٦:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٤:٢٨١٣:١٣:٤١٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٦:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٣:٥٥١٣:١٣:٤٥٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٥:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٣:٢٢١٣:١٣:٥٠٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٥:٥٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٠٩٠٦:١٢:٥٢١٣:١٣:٥٥٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٢٥:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده بزرگ

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ده بزرگ

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده بزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده بزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ده بزرگ

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥١:٥٣٠٧:١٨:٤٨١٢:١٨:٢٧١٧:١٨:٠٩١٧:٣٧:٣٩٢٣:٣٥:١٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٢:١٥٠٧:١٩:٠٨١٢:١٨:٥٦١٧:١٨:٤٩١٧:٣٨:١٨٢٣:٣٥:٤٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٢:٣٦٠٧:١٩:٢٦١٢:١٩:٢٥١٧:١٩:٢٩١٧:٣٨:٥٨٢٣:٣٦:١٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٢:٥٦٠٧:١٩:٤٢١٢:١٩:٥٤١٧:٢٠:١٢١٧:٣٩:٣٩٢٣:٣٦:٤٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٣:١٤٠٧:١٩:٥٧١٢:٢٠:٢٣١٧:٢٠:٥٥١٧:٤٠:٢٢٢٣:٣٧:١٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٣:٣٠٠٧:٢٠:١٠١٢:٢٠:٥١١٧:٢١:٣٩١٧:٤١:٠٥٢٣:٣٧:٤٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٣:٤٦٠٧:٢٠:٢١١٢:٢١:١٩١٧:٢٢:٢٤١٧:٤١:٤٩٢٣:٣٨:١٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٣:٥٩٠٧:٢٠:٣١١٢:٢١:٤٧١٧:٢٣:١٠١٧:٤٢:٣٤٢٣:٣٨:٤١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٤:١٢٠٧:٢٠:٣٩١٢:٢٢:١٤١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٣:٢٠٢٣:٣٩:١٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٤:٢٢٠٧:٢٠:٤٤١٢:٢٢:٤١١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٤:٠٧٢٣:٣٩:٣٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٤:٣٢٠٧:٢٠:٤٩١٢:٢٣:٠٧١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٤:٥٥٢٣:٤٠:٠٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٤:٣٩٠٧:٢٠:٥١١٢:٢٣:٣٣١٧:٢٦:٢٥١٧:٤٥:٤٣٢٣:٤٠:٣٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٤:٤٥٠٧:٢٠:٥١١٢:٢٣:٥٨١٧:٢٧:١٥١٧:٤٦:٣٢٢٣:٤١:٠٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٤:٥٠٠٧:٢٠:٥٠١٢:٢٤:٢٣١٧:٢٨:٠٧١٧:٤٧:٢٢٢٣:٤١:٣٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٤:٥٣٠٧:٢٠:٤٧١٢:٢٤:٤٧١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٨:١٢٢٣:٤١:٥٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٤:٥٤٠٧:٢٠:٤٢١٢:٢٥:١٠١٧:٢٩:٥١١٧:٤٩:٠٣٢٣:٤٢:٢٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٤:٥٤٠٧:٢٠:٣٥١٢:٢٥:٣٣١٧:٣٠:٤٥١٧:٤٩:٥٤٢٣:٤٢:٤٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٤:٥٢٠٧:٢٠:٢٦١٢:٢٥:٥٦١٧:٣١:٣٩١٧:٥٠:٤٦٢٣:٤٣:١٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٤:٤٨٠٧:٢٠:١٦١٢:٢٦:١٧١٧:٣٢:٣٣١٧:٥١:٣٩٢٣:٤٣:٣٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٤:٤٣٠٧:٢٠:٠٤١٢:٢٦:٣٩١٧:٣٣:٢٨١٧:٥٢:٣٢٢٣:٤٤:٠٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٤:٣٦٠٧:١٩:٥٠١٢:٢٦:٥٩١٧:٣٤:٢٣١٧:٥٣:٢٥٢٣:٤٤:٢٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٤:٢٨٠٧:١٩:٣٤١٢:٢٧:١٩١٧:٣٥:١٩١٧:٥٤:١٩٢٣:٤٤:٤٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٤:١٨٠٧:١٩:١٧١٢:٢٧:٣٨١٧:٣٦:١٥١٧:٥٥:١٣٢٣:٤٥:١١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٤:٠٦٠٧:١٨:٥٧١٢:٢٧:٥٦١٧:٣٧:١٢١٧:٥٦:٠٧٢٣:٤٥:٣٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٣:٥٣٠٧:١٨:٣٦١٢:٢٨:١٤١٧:٣٨:٠٨١٧:٥٧:٠٢٢٣:٤٥:٥٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٣:٣٨٠٧:١٨:١٤١٢:٢٨:٣١١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٧:٥٧٢٣:٤٦:١٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٣:٢٢٠٧:١٧:٤٩١٢:٢٨:٤٧١٧:٤٠:٠٢١٧:٥٨:٥٢٢٣:٤٦:٣٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٣:٠٣٠٧:١٧:٢٣١٢:٢٩:٠٢١٧:٤١:٠٠١٧:٥٩:٤٧٢٣:٤٦:٥٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٢:٤٤٠٧:١٦:٥٥١٢:٢٩:١٧١٧:٤١:٥٧١٨:٠٠:٤٢٢٣:٤٧:١٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٢:٢٢٠٧:١٦:٢٦١٢:٢٩:٣١١٧:٤٢:٥٥١٨:٠١:٣٧٢٣:٤٧:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده بزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده بزرگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ده بزرگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده بزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده بزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ده بزرگ

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٣٠٧:١٨:٣٦١٢:٢٨:١٤١٧:٣٨:٠٨١٧:٥٧:٠٢٢٣:٤٥:٥٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٨٠٧:١٨:١٤١٢:٢٨:٣١١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٧:٥٧٢٣:٤٦:١٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٢٠٧:١٧:٤٩١٢:٢٨:٤٧١٧:٤٠:٠٢١٧:٥٨:٥٢٢٣:٤٦:٣٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٣٠٧:١٧:٢٣١٢:٢٩:٠٢١٧:٤١:٠٠١٧:٥٩:٤٧٢٣:٤٦:٥٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٤٠٧:١٦:٥٥١٢:٢٩:١٧١٧:٤١:٥٧١٨:٠٠:٤٢٢٣:٤٧:١٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٢٠٧:١٦:٢٦١٢:٢٩:٣١١٧:٤٢:٥٥١٨:٠١:٣٧٢٣:٤٧:٢٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٩٠٧:١٥:٥٥١٢:٢٩:٤٤١٧:٤٣:٥٢١٨:٠٢:٣٣٢٣:٤٧:٤٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٤٠٧:١٥:٢٢١٢:٢٩:٥٦١٧:٤٤:٥٠١٨:٠٣:٢٨٢٣:٤٧:٥٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٨٠٧:١٤:٤٨١٢:٣٠:٠٧١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٤:٢٣٢٣:٤٨:١٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٠٠٧:١٤:١٢١٢:٣٠:١٨١٧:٤٦:٤٥١٨:٠٥:١٨٢٣:٤٨:٢٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٠٠٧:١٣:٣٤١٢:٣٠:٢٨١٧:٤٧:٤٢١٨:٠٦:١٣٢٣:٤٨:٤٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٩٠٧:١٢:٥٥١٢:٣٠:٣٦١٧:٤٨:٣٩١٨:٠٧:٠٨٢٣:٤٨:٥٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٦٠٧:١٢:١٤١٢:٣٠:٤٤١٧:٤٩:٣٦١٨:٠٨:٠٣٢٣:٤٩:٠٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٢٠٧:١١:٣٢١٢:٣٠:٥٢١٧:٥٠:٣٣١٨:٠٨:٥٨٢٣:٤٩:١٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٠:٤٨١٢:٣٠:٥٨١٧:٥١:٣٠١٨:٠٩:٥٢٢٣:٤٩:٢٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٨٠٧:١٠:٠٣١٢:٣١:٠٤١٧:٥٢:٢٦١٨:١٠:٤٧٢٣:٤٩:٣٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٩٠٧:٠٩:١٧١٢:٣١:٠٨١٧:٥٣:٢٣١٨:١١:٤١٢٣:٤٩:٤١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٨٠٧:٠٨:٢٩١٢:٣١:١٢١٧:٥٤:١٩١٨:١٢:٣٥٢٣:٤٩:٤٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٦٠٧:٠٧:٤٠١٢:٣١:١٥١٧:٥٥:١٥١٨:١٣:٢٨٢٣:٤٩:٥٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٣٠٧:٠٦:٤٩١٢:٣١:١٧١٧:٥٦:١٠١٨:١٤:٢٢٢٣:٤٩:٥٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٨٠٧:٠٥:٥٧١٢:٣١:١٩١٧:٥٧:٠٥١٨:١٥:١٥٢٣:٥٠:٠٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠١٠٧:٠٥:٠٤١٢:٣١:٢٠١٧:٥٨:٠٠١٨:١٦:٠٨٢٣:٥٠:٠٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٣٠٧:٠٤:٠٩١٢:٣١:٢٠١٧:٥٨:٥٥١٨:١٧:٠٠٢٣:٥٠:١٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٤٠٧:٠٣:١٤١٢:٣١:١٩١٧:٥٩:٤٩١٨:١٧:٥٣٢٣:٥٠:١١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٢:١٧١٢:٣١:١٧١٨:٠٠:٤٣١٨:١٨:٤٥٢٣:٥٠:١٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٢٠٧:٠١:١٩١٢:٣١:١٥١٨:٠١:٣٧١٨:١٩:٣٧٢٣:٥٠:١٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٨٠٧:٠٠:٢٠١٢:٣١:١٢١٨:٠٢:٣١١٨:٢٠:٢٨٢٣:٥٠:١٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٤٠٦:٥٩:٢٠١٢:٣١:٠٩١٨:٠٣:٢٤١٨:٢١:٢٠٢٣:٥٠:١١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٨٠٦:٥٨:١٩١٢:٣١:٠٤١٨:٠٤:١٧١٨:٢٢:١١٢٣:٥٠:٠٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠١٠٦:٥٧:١٦١٢:٣٠:٥٩١٨:٠٥:٠٩١٨:٢٣:٠٢٢٣:٥٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ده بزرگ روستای ده بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ده بزرگ روستای ده بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده بزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده بزرگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده بزرگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده بزرگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده بزرگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده بزرگ

روستای ده بزرگ بر روی نقشه

روستای ده بزرگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده بزرگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده بزرگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده بزرگ
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ده بزرگ + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای ده بزرگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده بزرگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده بزرگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده بزرگ رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده بزرگ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده بزرگ
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ده بزرگ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده بزرگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده بزرگ
زمان پخش اذان زنده به افق ده بزرگ
افق شرعی امروز فردا ده بزرگ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده بزرگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده بزرگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو