جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده بزرگ

جلوگیر | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده بزرگ

اذان صبح: ٠٥:٠٠:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٢٣:١٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٠١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٧:٤٥

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده بزرگ (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای ده بزرگ)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ده بزرگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده بزرگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
در پاره ای از موارد، عشق با احساسی كاملاً متفاوت در هم می آمیزد؛ یعنی رفاقت حقیقی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده بزرگ

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده بزرگ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده بزرگ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده بزرگ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده بزرگ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ده بزرگ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٨:٣٥١٣:١٧:٢٣١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٤:٤١٠٠:٣٤:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٧:٢٢١٣:١٧:٠٨١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٣٤:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٦:١٠١٣:١٦:٥٤١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:١٢٠٠:٣٣:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٤:٥٩١٣:١٦:٤٠١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٣٣:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:١٥٠٦:٤٣:٤٨١٣:١٦:٢٧١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٣٣:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٢:٣٨١٣:١٦:١٤١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٣١٠٠:٣٢:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤١:٢٨١٣:١٦:٠١١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:١٧٠٠:٣٢:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٠:٢٠١٣:١٥:٤٩١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٠٣٠٠:٣٢:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٩:١٢١٣:١٥:٣٧١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٠:٥٠٠٠:٣١:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:١٦٠٦:٣٨:٠٥١٣:١٥:٢٦١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٣٦٠٠:٣١:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٦:٥٨١٣:١٥:١٥١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٢٣٠٠:٣١:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٥:٥٣١٣:١٥:٠٤١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٠٩٠٠:٣٠:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٤:٤٨١٣:١٤:٥٤١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٥٦٠٠:٣٠:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٣:٤٥١٣:١٤:٤٥١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٤٣٠٠:٣٠:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٢:٤٢١٣:١٤:٣٦١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٣٠٠٠:٣٠:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣١:٤١١٣:١٤:٢٨١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٩:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٠:٤٠١٣:١٤:٢٠١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢٩:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٤:١٢١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٩:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٨:٤٢١٣:١٤:٠٥١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٩:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٧:٤٤١٣:١٣:٥٩٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٨:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٦:٤٨١٣:١٣:٥٣٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٨:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٨:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢٨:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٤:٠٦١٣:١٣:٤٠٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٧:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٣:١٤١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢٧:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٧:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢١:٣٥١٣:١٣:٣١٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٧:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٧:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢٠:٠١١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده بزرگ

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ده بزرگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده بزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده بزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ده بزرگ

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ده بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ده بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده بزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده بزرگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ده بزرگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای ده بزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده بزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ده بزرگ

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ده بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ده بزرگ روستای ده بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ده بزرگ روستای ده بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ده بزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده بزرگ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده بزرگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده بزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده بزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده بزرگ

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٣:٥٥١٣:٢٣:٣٧٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٣٦:١٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢٤:٣٥١٣:٢٣:٣٨٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤١:٤٦٠٠:٣٦:٢٩
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٥:١٤١٣:٢٣:٤٠٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤١:٠٥٠٠:٣٦:٣٩
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٥:٥٥١٣:٢٣:٤٠٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٣٦:٤٨
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢٣:٤٠٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٣٦:٥٧
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٧:١٥١٣:٢٣:٣٩٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٨:٥٤٠٠:٣٧:٠٥
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٧:٥٦١٣:٢٣:٣٨٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٠٨٠٠:٣٧:١٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٨:٣٧١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٨:١١٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٣٧:٢٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٩:١٨١٣:٢٣:٣٤٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٦:٣١٠٠:٣٧:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٩:٥٩١٣:٢٣:٣٠٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٥:٤١٠٠:٣٧:٣٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٣٠:٤٠١٣:٢٣:٢٧٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٣٧:٣٧
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣١:٢١١٣:٢٣:٢٢٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٣٧:٤١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٣٢:٠٣١٣:٢٣:١٧٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٠١٠٠:٣٧:٤٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٣٢:٤٤١٣:٢٣:١٢٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٣٧:٤٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣٣:٢٦١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٠٩٠٠:٣٧:٥١
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٤:٠٧١٣:٢٢:٥٩٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣٧:٥٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٤:٤٩١٣:٢٢:٥١٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:١١٠٠:٣٧:٥٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٥:٣٠١٣:٢٢:٤٣٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:١١٠٠:٣٧:٥٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٦:١١١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٣٧:٥٦
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٦:٥٣١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٣٧:٥٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٧:٣٤١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٣٧:٥٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٨:١٦١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣٧:٥٢
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٨:٥٧١٣:٢١:٥٥٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٣٧:٥٠
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:١٦٠٦:٣٩:٣٨١٣:٢١:٤٤٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢١:٤٧٠٠:٣٧:٤٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٤٠٦:٤٠:١٩١٣:٢١:٣٢٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٣٧:٤٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:١١٠٦:٤١:٠١١٣:٢١:٢٠٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٣١٠٠:٣٧:٣٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤١:٤٢١٣:٢١:٠٧٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٨:٢٢٠٠:٣٧:٣٤
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٢:٢٣١٣:٢٠:٥٤١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:١٢٠٠:٣٧:٢٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٣:٠٣١٣:٢٠:٤٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٠١٠٠:٣٧:٢٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٣:٤٤١٣:٢٠:٢٦١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٤:٤٩٠٠:٣٧:١٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٤:٢٥١٣:٢٠:١١١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٣٧٠٠:٣٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده بزرگ روستای ده بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده بزرگ روستای ده بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده بزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده بزرگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده بزرگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده بزرگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده بزرگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده بزرگ

روستای ده بزرگ بر روی نقشه

روستای ده بزرگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده بزرگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده بزرگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده بزرگ
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ده بزرگ + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای ده بزرگ + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ده بزرگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده بزرگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ده بزرگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده بزرگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده بزرگ رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده بزرگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده بزرگ
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده بزرگ دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده بزرگ
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده بزرگ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ده بزرگ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده بزرگ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده بزرگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده بزرگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو