جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده امامقلی

کفش کنان | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز ده امامقلی


اذان صبح: ٠٤:٣١:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤٥
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٢٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٠٣

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده امامقلی (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای ده امامقلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده امامقلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده امامقلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

صادق هدایت
انسان خودش از مرگ می‌ترسد، ولی اسباب مرگ دیگران را فراهم می‌آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده امامقلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده امامقلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده امامقلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده امامقلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده امامقلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده امامقلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٢:٣٣١٣:٠٩:٠٩١٩:٣٦:١٥١٩:٥٣:٤٦٠٠:٢٧:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠١٠٦:٤١:٢٥١٣:٠٨:٥٥١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٢٦٠٠:٢٧:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٠:١٧١٣:٠٨:٤١١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢٦:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٣٩:١١١٣:٠٨:٢٧١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٤٨٠٠:٢٦:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٣٨:٠٥١٣:٠٨:١٣١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٢٩٠٠:٢٦:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٦:٥٩١٣:٠٨:٠٠١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:١٠٠٠:٢٥:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٥:٥٥١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٥:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٠٠٦:٣٤:٥١١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٣٣٠٠:٢٥:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٣:٤٨١٣:٠٧:٢٤١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:١٤٠٠:٢٥:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٢:٤٥١٣:٠٧:١٢١٩:٤٢:٠٧١٩:٥٩:٥٦٠٠:٢٤:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٧:٠١١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٢٤:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٠:٤٣١٣:٠٦:٥١١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:١٩٠٠:٢٤:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٦:٤١١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٠١٠٠:٢٣:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٨:٤٤١٣:٠٦:٣١١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٢٣:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٢٣:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٦:٤٩١٣:٠٦:١٤١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٣:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٥١٠٠:٢٢:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٢٢:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٥:٥٢١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢٢:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢٢:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٥:٤٠١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢١:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢١:٢٨١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٢١:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٢١:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٥:٢٦١٩:٥١:٢٨٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٢١:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢١:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٨:١٥١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:١٦٠٠:٢٠:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٥:١٨١٩:٥٣:٢٩٢٠:١١:٥٨٠٠:٢٠:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٦:٤٧١٣:٠٥:١٦١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٤١٠٠:٢٠:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٦:٠٤١٣:٠٥:١٥١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده امامقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده امامقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده امامقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده امامقلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده امامقلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده امامقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده امامقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده امامقلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده امامقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده امامقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده امامقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده امامقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده امامقلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده امامقلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده امامقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده امامقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده امامقلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٠:٣١١٣:٠٥:٣١٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٩:٣٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٠:٠٢١٣:٠٥:٣٦٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٢٧٠٠:١٩:٣١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٩:٣٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٩:٢٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٢٥٠٠:١٩:٢٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٩:٢٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٩:٢٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:١٧٠٠:١٩:٣١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٩:٣٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٧:٠١١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٢٩٠٠:١٩:٣٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٠٤٠٠:١٩:٣٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:٣٨٠٠:١٩:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٦:٥٧٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:١٢٠٠:١٩:٤٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٤٠٠:١٩:٥٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:١٦٠٠:١٩:٥٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٢٠:٠٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٠:١٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢٠:١٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٨:٠١٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٠:٢٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٨:١٣٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٤١٠٠:٢٠:٣٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٨:٢٥٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٠:٤٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٠:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢١:٠٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:١٩٠٠:٢١:١٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٩:١٥٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢١:٢٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٠١٠٠:٢١:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢١:٤٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢١:٥٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٥:٥٦١٣:١٠:٠٧٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٢:١١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٠:٢٠٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢٢:٢٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٦:١٨١٣:١٠:٣٣٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده امامقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده امامقلی روستای ده امامقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده امامقلی روستای ده امامقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده امامقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده امامقلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده امامقلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده امامقلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده امامقلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده امامقلی

روستای ده امامقلی بر روی نقشه

روستای ده امامقلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده امامقلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده امامقلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده امامقلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده امامقلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده امامقلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده امامقلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده امامقلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده امامقلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده امامقلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده امامقلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده امامقلی
افق شرعی امروز فردا ده امامقلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده امامقلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده امامقلی
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده امامقلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده امامقلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده امامقلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو