جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده اصغر

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده اصغر


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٢٤
اذان ظهر: ١١:٠٨:٢٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٢٥
نیمه شب: ٢٢:٢٨:٥٤

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده اصغر (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ده اصغر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده اصغر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده اصغر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده اصغر

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده اصغر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده اصغر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده اصغر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده اصغر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده اصغر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٤:٤٢١٢:٢١:٢٠١٨:٥٨:٢٧١٩:١٦:٢٤٢٣:٣٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٠٠٥:٤٣:٤٢١٢:٢١:١١١٨:٥٩:٠٧١٩:١٧:٠٧٢٣:٣٨:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٥٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢١:٠١١٨:٥٩:٤٨١٩:١٧:٤٩٢٣:٣٧:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٠٢٠٥:٤١:٤٤١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٠:٢٨١٩:١٨:٣٢٢٣:٣٧:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٠:٤٧١٢:٢٠:٤٤١٩:٠١:٠٩١٩:١٩:١٥٢٣:٣٧:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٣٧٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٠:٣٧١٩:٠١:٥٠١٩:١٩:٥٨٢٣:٣٧:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢٦٠٥:٣٨:٥٥١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٢:٣٠١٩:٢٠:٤٢٢٣:٣٦:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:١٦٠٥:٣٨:٠١١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٣:١١١٩:٢١:٢٥٢٣:٣٦:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠٧٠٥:٣٧:٠٧١٢:٢٠:١٦١٩:٠٣:٥٢١٩:٢٢:٠٨٢٣:٣٦:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٣٦:١٥١٢:٢٠:١١١٩:٠٤:٣٣١٩:٢٢:٥١٢٣:٣٦:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥١٠٥:٣٥:٢٤١٢:٢٠:٠٦١٩:٠٥:١٣١٩:٢٣:٣٤٢٣:٣٥:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٣٤:٣٤١٢:٢٠:٠١١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٤:١٨٢٣:٣٥:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٣٣:٤٥١٢:١٩:٥٧١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٥:٠١٢٣:٣٥:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٣٢:٥٧١٢:١٩:٥٤١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:٤٤٢٣:٣٥:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٣٢:١٠١٢:١٩:٥١١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٦:٢٧٢٣:٣٥:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٣١:٢٥١٢:١٩:٤٩١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٧:١٠٢٣:٣٥:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٠:٤١١٢:١٩:٤٧١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٥٣٢٣:٣٤:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٢٩:٥٨١٢:١٩:٤٦١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٨:٣٦٢٣:٣٤:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٢٩:١٦١٢:١٩:٤٥١٩:١٠:٣٧١٩:٢٩:١٩٢٣:٣٤:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٢٨:٣٦١٢:١٩:٤٥١٩:١١:١٧١٩:٣٠:٠١٢٣:٣٤:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٢٧:٥٧١٢:١٩:٤٦١٩:١١:٥٧١٩:٣٠:٤٤٢٣:٣٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٢٧:١٩١٢:١٩:٤٧١٩:١٢:٣٧١٩:٣١:٢٦٢٣:٣٤:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٥٤٠٥:٢٦:٤٣١٢:١٩:٤٩١٩:١٣:١٧١٩:٣٢:٠٨٢٣:٣٤:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٢٦:٠٨١٢:١٩:٥٢١٩:١٣:٥٦١٩:٣٢:٥٠٢٣:٣٤:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:١٣٠٥:٢٥:٣٤١٢:١٩:٥٤١٩:١٤:٣٥١٩:٣٣:٣١٢٣:٣٤:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٢٥٠٥:٢٥:٠٢١٢:١٩:٥٨١٩:١٥:١٤١٩:٣٤:١٢٢٣:٣٣:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٣٩٠٥:٢٤:٣١١٢:٢٠:٠٢١٩:١٥:٥٢١٩:٣٤:٥٣٢٣:٣٣:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٥٤٠٥:٢٤:٠٢١٢:٢٠:٠٧١٩:١٦:٣١١٩:٣٥:٣٣٢٣:٣٣:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:١١٠٥:٢٣:٣٤١٢:٢٠:١٢١٩:١٧:٠٨١٩:٣٦:١٣٢٣:٣٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده اصغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده اصغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده اصغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده اصغر

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده اصغر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده اصغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده اصغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده اصغر

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده اصغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده اصغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده اصغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده اصغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده اصغر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده اصغر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده اصغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده اصغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده اصغر

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٦٠٥:١١:٥٢١١:١٥:٥٥١٧:١٩:٢٩١٧:٣٦:٣٥٢٢:٣٦:٢٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٥٠٥:١٢:٢٧١١:١٥:٣٤١٧:١٨:١٢١٧:٣٥:١٨٢٢:٣٦:٠٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٤٠٥:١٣:٠٣١١:١٥:١٣١٧:١٦:٥٥١٧:٣٤:٠١٢٢:٣٥:٤٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٢٠٥:١٣:٣٨١١:١٤:٥٢١٧:١٥:٣٨١٧:٣٢:٤٤٢٢:٣٥:٢٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١١٠٥:١٤:١٤١١:١٤:٣٢١٧:١٤:٢١١٧:٣١:٢٧٢٢:٣٥:٠٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٩٠٥:١٤:٥٠١١:١٤:١١١٧:١٣:٠٥١٧:٣٠:١١٢٢:٣٤:٤٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٧٠٥:١٥:٢٦١١:١٣:٥١١٧:١١:٤٩١٧:٢٨:٥٥٢٢:٣٤:٢٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٦٠٥:١٦:٠٢١١:١٣:٣٢١٧:١٠:٣٣١٧:٢٧:٤٠٢٢:٣٤:٠٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٤٠٥:١٦:٣٩١١:١٣:١٢١٧:٠٩:١٨١٧:٢٦:٢٤٢٢:٣٣:٥٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٢٠٥:١٧:١٥١١:١٢:٥٣١٧:٠٨:٠٣١٧:٢٥:١٠٢٢:٣٣:٣١
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٠٠٥:١٧:٥٢١١:١٢:٣٤١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٣:٥٥٢٢:٣٣:١٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٨٠٥:١٨:٢٩١١:١٢:١٥١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٢:٤١٢٢:٣٢:٥٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٥٠٥:١٩:٠٧١١:١١:٥٧١٧:٠٤:١٩١٧:٢١:٢٨٢٢:٣٢:٣٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٣٠٥:١٩:٤٥١١:١١:٣٩١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٠:١٥٢٢:٣٢:١٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣١٠٥:٢٠:٢٣١١:١١:٢١١٧:٠١:٥٣١٧:١٩:٠٢٢٢:٣٢:٠١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٢١:٠١١١:١١:٠٤١٧:٠٠:٤٠١٧:١٧:٥٠٢٢:٣١:٤٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٢١:٣٩١١:١٠:٤٧١٦:٥٩:٢٨١٧:١٦:٣٩٢٢:٣١:٢٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٢٢:١٨١١:١٠:٣١١٦:٥٨:١٦١٧:١٥:٢٨٢٢:٣١:٠٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٢٢:٥٧١١:١٠:١٥١٦:٥٧:٠٦١٧:١٤:١٨٢٢:٣٠:٥٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٢٣:٣٧١١:٠٩:٥٩١٦:٥٥:٥٥١٧:١٣:٠٩٢٢:٣٠:٣٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٧٠٥:٢٤:١٧١١:٠٩:٤٤١٦:٥٤:٤٦١٧:١٢:٠٠٢٢:٣٠:٢٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٢٤:٥٧١١:٠٩:٣٠١٦:٥٣:٣٧١٧:١٠:٥٢٢٢:٣٠:٠٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٢٥:٣٨١١:٠٩:١٦١٦:٥٢:٢٨١٧:٠٩:٤٥٢٢:٢٩:٥٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٢٠٥:٢٦:١٩١١:٠٩:٠٣١٦:٥١:٢١١٧:٠٨:٣٩٢٢:٢٩:٣٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٢٧:٠٠١١:٠٨:٥٠١٦:٥٠:١٤١٧:٠٧:٣٣٢٢:٢٩:٢١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٢٧:٤٢١١:٠٨:٣٨١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٦:٢٩٢٢:٢٩:٠٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٢٨:٢٤١١:٠٨:٢٦١٦:٤٨:٠٣١٧:٠٥:٢٥٢٢:٢٨:٥٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٢٩:٠٦١١:٠٨:١٥١٦:٤٦:٥٩١٧:٠٤:٢٢٢٢:٢٨:٤٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٥٠٥:٢٩:٥٠١١:٠٨:٠٥١٦:٤٥:٥٥١٧:٠٣:٢٠٢٢:٢٨:٣٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٤٠٥:٣٠:٣٣١١:٠٧:٥٥١٦:٤٤:٥٣١٧:٠٢:١٩٢٢:٢٨:١٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده اصغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده اصغر روستای ده اصغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده اصغر روستای ده اصغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده اصغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده اصغر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده اصغر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده اصغر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده اصغر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده اصغر

روستای ده اصغر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده اصغر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده اصغر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده اصغر
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده اصغر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده اصغر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده اصغر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده اصغر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده اصغر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده اصغر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده اصغر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده اصغر
افق شرعی امروز فردا ده اصغر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده اصغر
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده اصغر
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده اصغر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده اصغر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده اصغر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو