جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده اصغر

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده اصغر


اذان صبح: ٠٣:٤٤:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٢٨

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده اصغر (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای ده اصغر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده اصغر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده اصغر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام حسن مجتبی (ع)
به راستى هر كه عبادت را به خاطر عبادت طلب كند خود را تزكیه نموده است. هر گاه مستحبّات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده اصغر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده اصغر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده اصغر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده اصغر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده اصغر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده اصغر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٢٥٠٥:٥٦:٥١١٢:٢٣:٤١١٨:٥٠:٥٩١٩:٠٨:٣٣٢٣:٤٢:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٥:٤٣١٢:٢٣:٢٦١٨:٥١:٣٨١٩:٠٩:١٤٢٣:٤١:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٤:٣٥١٢:٢٣:١٢١٨:٥٢:١٨١٩:٠٩:٥٦٢٣:٤١:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٣:٢٨١٢:٢٢:٥٨١٨:٥٢:٥٧١٩:١٠:٣٧٢٣:٤١:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٢:٢١١٢:٢٢:٤٥١٨:٥٣:٣٧١٩:١١:١٨٢٣:٤٠:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥١:١٥١٢:٢٢:٣٢١٨:٥٤:١٧١٩:١٢:٠٠٢٣:٤٠:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٠:١٠١٢:٢٢:١٩١٨:٥٤:٥٦١٩:١٢:٤٢٢٣:٤٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٤٩:٠٦١٢:٢٢:٠٧١٨:٥٥:٣٦١٩:١٣:٢٤٢٣:٣٩:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٤٨:٠٢١٢:٢١:٥٥١٨:٥٦:١٦١٩:١٤:٠٦٢٣:٣٩:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٦:٥٩١٢:٢١:٤٤١٨:٥٦:٥٦١٩:١٤:٤٨٢٣:٣٩:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٥:٥٧١٢:٢١:٣٣١٨:٥٧:٣٦١٩:١٥:٣٠٢٣:٣٨:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٤:٥٦١٢:٢١:٢٢١٨:٥٨:١٦١٩:١٦:١٣٢٣:٣٨:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٣:٥٥١٢:٢١:١٢١٨:٥٨:٥٧١٩:١٦:٥٥٢٣:٣٨:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٢:٥٦١٢:٢١:٠٣١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٣٨٢٣:٣٧:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:١٩٠٥:٤١:٥٧١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٠:١٧١٩:١٨:٢١٢٣:٣٧:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٠٦٠٥:٤١:٠٠١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٠:٥٨١٩:١٩:٠٤٢٣:٣٧:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٠:٠٣١٢:٢٠:٣٧١٩:٠١:٣٨١٩:١٩:٤٦٢٣:٣٧:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٤٢٠٥:٣٩:٠٧١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٢:١٩١٩:٢٠:٣٠٢٣:٣٦:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٣٢٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٣:٠٠١٩:٢١:١٣٢٣:٣٦:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢٢٠٥:٣٧:١٩١٢:٢٠:١٧١٩:٠٣:٤٠١٩:٢١:٥٦٢٣:٣٦:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١٤٠٥:٣٦:٢٦١٢:٢٠:١١١٩:٠٤:٢١١٩:٢٢:٣٩٢٣:٣٦:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٣٥:٣٥١٢:٢٠:٠٦١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٣:٢٣٢٣:٣٦:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٣٤:٤٥١٢:٢٠:٠١١٩:٠٥:٤٣١٩:٢٤:٠٦٢٣:٣٥:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٣٣:٥٦١٢:١٩:٥٧١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٤:٤٩٢٣:٣٥:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٣٣:٠٨١٢:١٩:٥٤١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٥:٣٣٢٣:٣٥:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٣٢:٢١١٢:١٩:٥١١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٦:١٦٢٣:٣٥:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٣١:٣٥١٢:١٩:٤٩١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٦:٥٩٢٣:٣٥:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤٤٠٥:٣٠:٥١١٢:١٩:٤٧١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:٤٢٢٣:٣٤:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٤٤٠٥:٣٠:٠٨١٢:١٩:٤٦١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:٢٥٢٣:٣٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده اصغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده اصغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده اصغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده اصغر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده اصغر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده اصغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده اصغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده اصغر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده اصغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده اصغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده اصغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده اصغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده اصغر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده اصغر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده اصغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده اصغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده اصغر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٩٠٥:٢٤:٣١١٢:٢٠:٠٢١٩:١٥:٥٢١٩:٣٤:٥٣٢٣:٣٣:٥٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٤٠٥:٢٤:٠٢١٢:٢٠:٠٧١٩:١٦:٣١١٩:٣٥:٣٣٢٣:٣٣:٥١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١١٠٥:٢٣:٣٤١٢:٢٠:١٢١٩:١٧:٠٨١٩:٣٦:١٣٢٣:٣٣:٤٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٢٣:٠٧١٢:٢٠:١٧١٩:١٧:٤٦١٩:٣٦:٥٣٢٣:٣٣:٤٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٠٠٥:٢٢:٤٢١٢:٢٠:٢٣١٩:١٨:٢٢١٩:٣٧:٣٢٢٣:٣٣:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٢٠٥:٢٢:١٨١٢:٢٠:٣٠١٩:١٨:٥٩١٩:٣٨:١٠٢٣:٣٣:٤٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٦٠٥:٢١:٥٦١٢:٢٠:٣٧١٩:١٩:٣٥١٩:٣٨:٤٨٢٣:٣٣:٤٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠١٠٥:٢١:٣٥١٢:٢٠:٤٥١٩:٢٠:١٠١٩:٣٩:٢٦٢٣:٣٣:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٨٠٥:٢١:١٦١٢:٢٠:٥٢١٩:٢٠:٤٥١٩:٤٠:٠٢٢٣:٣٣:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٨٠٥:٢٠:٥٨١٢:٢١:٠١١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٣٨٢٣:٣٣:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٩٠٥:٢٠:٤١١٢:٢١:١٠١٩:٢١:٥٢١٩:٤١:١٣٢٣:٣٣:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠١٠٥:٢٠:٢٦١٢:٢١:١٩١٩:٢٢:٢٥١٩:٤١:٤٨٢٣:٣٤:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٦٠٥:٢٠:١٣١٢:٢١:٢٨١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٢:٢١٢٣:٣٤:٠٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٣٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢١:٣٨١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٢:٥٤٢٣:٣٤:١٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥١٠٥:١٩:٥٠١٢:٢١:٤٨١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:٢٦٢٣:٣٤:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٢٠٥:١٩:٤٠١٢:٢١:٥٩١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:٥٧٢٣:٣٤:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٤٠٥:١٩:٣٣١٢:٢٢:٠٩١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٤:٢٨٢٣:٣٤:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٩٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٢:٢١١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٤:٥٧٢٣:٣٤:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:١٩:٢١١٢:٢٢:٣٢١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٥:٢٥٢٣:٣٤:٤٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٤٠٥:١٩:١٨١٢:٢٢:٤٤١٩:٢٦:١٨١٩:٤٥:٥٢٢٣:٣٤:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٤٠٥:١٩:١٦١٢:٢٢:٥٦١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٦:١٩٢٣:٣٥:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٧٠٥:١٩:١٥١٢:٢٣:٠٨١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٤٤٢٣:٣٥:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:١٩:١٦١٢:٢٣:٢٠١٩:٢٧:٣١١٩:٤٧:٠٨٢٣:٣٥:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٨٠٥:١٩:١٨١٢:٢٣:٣٣١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٧:٣١٢٣:٣٥:٣٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٦٠٥:١٩:٢١١٢:٢٣:٤٥١٩:٢٨:١٤١٩:٤٧:٥٣٢٣:٣٥:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٧٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٣:٥٨١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:١٣٢٣:٣٥:٥٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٩٠٥:١٩:٣٢١٢:٢٤:١١١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٨:٣٢٢٣:٣٦:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٤٠٥:١٩:٤٠١٢:٢٤:٢٤١٩:٢٩:١١١٩:٤٨:٥١٢٣:٣٦:١٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢١٠٥:١٩:٤٩١٢:٢٤:٣٧١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٠٧٢٣:٣٦:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٩٠٥:١٩:٥٩١٢:٢٤:٥٠١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:٢٣٢٣:٣٦:٤١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٩٠٥:٢٠:١١١٢:٢٥:٠٤١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:٣٧٢٣:٣٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده اصغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده اصغر روستای ده اصغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده اصغر روستای ده اصغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده اصغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده اصغر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده اصغر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده اصغر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده اصغر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده اصغر

روستای ده اصغر بر روی نقشه

روستای ده اصغر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده اصغر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده اصغر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده اصغر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده اصغر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده اصغر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده اصغر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده اصغر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده اصغر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق ده اصغر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده اصغر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده اصغر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده اصغر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده اصغر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده اصغر
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده اصغر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ده اصغر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده اصغر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو