جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده اشکنان

حسینیه | اندیمشک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده اشکنان


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٣١:١٦
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٣٢

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده اشکنان (شهرستان اندیمشک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ روستای ده اشکنان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ده اشکنان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده اشکنان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
تا خودتان نخواهید، هیچ رویدادی پیش نخواهد آمد و هیچ‌كس به انجام كاری كه دوست ندارید، ناچارتان نخواهد كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده اشکنان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده اشکنان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده اشکنان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده اشکنان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده اشکنان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده اشکنان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٤:٢٤١٣:١٤:١٩١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٠٧٠٠:٣٠:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٣:٢٢١٣:١٤:١٠١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢٩:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٤:٠١١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٩:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١١٠٦:٣١:١٩١٣:١٣:٥٣١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣٠:٢٠١٣:١٣:٤٦١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٩:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٩:٢١١٣:١٣:٣٨١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٠٠٠٠:٢٨:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٨:٢٣١٣:١٣:٣٢١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٨:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٧:٢٧١٣:١٣:٢٥١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٣٣٠٠:٢٨:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٦:٣١١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٨:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٥:٣٧١٣:١٣:١٥٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٧:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٣:١٠٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٧:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٣:٥١١٣:١٣:٠٦٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٧:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٧:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٢:١١١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٧:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢١:٢٢١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٦:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٠:٣٥١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٦:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٩:٤٩١٣:١٢:٥٥٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٦:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٩:٠٥١٣:١٢:٥٥٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٦:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٨:٢٢١٣:١٢:٥٥٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٦:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٧:٤٠١٣:١٢:٥٥٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٦:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٦:٥٩١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٦:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٦:٢٠١٣:١٢:٥٨٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٥:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٥:٤٣١٣:١٣:٠١٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٥:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٥:٠٧١٣:١٣:٠٤٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٥:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٤:٣٢١٣:١٣:٠٧٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٥:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٣:٥٨١٣:١٣:١١٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٥:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٣:٢٧١٣:١٣:١٦٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٥:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٢:٥٦١٣:١٣:٢١٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٥:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٢:٢٧١٣:١٣:٢٧٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده اشکنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده اشکنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده اشکنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده اشکنان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ده اشکنان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده اشکنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده اشکنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ده اشکنان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده اشکنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده اشکنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده اشکنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده اشکنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده اشکنان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده اشکنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده اشکنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده اشکنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده اشکنان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٢:٢٣١٢:٠٢:٣٢١٧:١٢:٢٦١٧:٣١:١٦٢٣:٢٠:٣٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٣:١٧١٢:٠٢:٤٩١٧:١٢:٠٤١٧:٣٠:٥٧٢٣:٢٠:٤٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٤:١٠١٢:٠٣:٠٥١٧:١١:٤٥١٧:٣٠:٤٠٢٣:٢٠:٥٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٥:٠٤١٢:٠٣:٢٣١٧:١١:٢٧١٧:٣٠:٢٤٢٣:٢١:١٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٥:٥٧١٢:٠٣:٤٢١٧:١١:١١١٧:٣٠:١٠٢٣:٢١:٢٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٦:٥٠١٢:٠٤:٠١١٧:١٠:٥٧١٧:٢٩:٥٨٢٣:٢١:٤٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٧:٤٣١٢:٠٤:٢١١٧:١٠:٤٥١٧:٢٩:٤٨٢٣:٢٢:٠٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٤٠٦:٥٨:٣٥١٢:٠٤:٤١١٧:١٠:٣٤١٧:٢٩:٣٩٢٣:٢٢:١٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٩:٢٧١٢:٠٥:٠٣١٧:١٠:٢٦١٧:٢٩:٣٢٢٣:٢٢:٣٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٥٠٧:٠٠:١٨١٢:٠٥:٢٥١٧:١٠:١٩١٧:٢٩:٢٧٢٣:٢٢:٥٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠١:٠٩١٢:٠٥:٤٧١٧:١٠:١٤١٧:٢٩:٢٤٢٣:٢٣:١٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٣٠٧:٠١:٥٩١٢:٠٦:١٠١٧:١٠:١١١٧:٢٩:٢٢٢٣:٢٣:٣٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٧٠٧:٠٢:٤٨١٢:٠٦:٣٤١٧:١٠:٠٩١٧:٢٩:٢٢٢٣:٢٣:٥٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٣:٣٧١٢:٠٦:٥٨١٧:١٠:١٠١٧:٢٩:٢٤٢٣:٢٤:١٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٤:٢٥١٢:٠٧:٢٣١٧:١٠:١٢١٧:٢٩:٢٨٢٣:٢٤:٣٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٥:١٢١٢:٠٧:٤٩١٧:١٠:١٦١٧:٢٩:٣٤٢٣:٢٥:٠٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠٥:٥٩١٢:٠٨:١٥١٧:١٠:٢٢١٧:٢٩:٤١٢٣:٢٥:٢٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٦:٤٤١٢:٠٨:٤١١٧:١٠:٣٠١٧:٢٩:٥٠٢٣:٢٥:٥٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٩٠٧:٠٧:٢٩١٢:٠٩:٠٨١٧:١٠:٤٠١٧:٣٠:٠٠٢٣:٢٦:١٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٩٠٧:٠٨:١٣١٢:٠٩:٣٥١٧:١٠:٥١١٧:٣٠:١٣٢٣:٢٦:٤٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:٠٨:٥٥١٢:١٠:٠٣١٧:١١:٠٤١٧:٣٠:٢٧٢٣:٢٧:٠٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٩:٣٧١٢:١٠:٣١١٧:١١:١٩١٧:٣٠:٤٣٢٣:٢٧:٣٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٥٠٧:١٠:١٨١٢:١٠:٥٩١٧:١١:٣٥١٧:٣١:٠٠٢٣:٢٧:٥٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٢٠٧:١٠:٥٧١٢:١١:٢٨١٧:١١:٥٤١٧:٣١:١٩٢٣:٢٨:٢٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٨٠٧:١١:٣٦١٢:١١:٥٦١٧:١٢:١٤١٧:٣١:٣٩٢٣:٢٨:٥٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١٢:١٣١٢:١٢:٢٦١٧:١٢:٣٥١٧:٣٢:٠٢٢٣:٢٩:٢١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٨٠٧:١٢:٤٩١٢:١٢:٥٥١٧:١٢:٥٩١٧:٣٢:٢٥٢٣:٢٩:٥٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤١٠٧:١٣:٢٤١٢:١٣:٢٤١٧:١٣:٢٤١٧:٣٢:٥١٢٣:٣٠:١٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٤٠٧:١٣:٥٧١٢:١٣:٥٤١٧:١٣:٥٠١٧:٣٣:١٨٢٣:٣٠:٤٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٤:٢٩١٢:١٤:٢٤١٧:١٤:١٨١٧:٣٣:٤٦٢٣:٣١:١٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده اشکنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده اشکنان روستای ده اشکنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده اشکنان روستای ده اشکنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده اشکنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده اشکنان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده اشکنان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده اشکنان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده اشکنان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده اشکنان

روستای ده اشکنان بر روی نقشه

روستای ده اشکنان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده اشکنان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده اشکنان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده اشکنان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ده اشکنان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ده اشکنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده اشکنان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده اشکنان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده اشکنان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ده اشکنان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده اشکنان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ده اشکنان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده اشکنان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده اشکنان
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده اشکنان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده اشکنان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده اشکنان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده اشکنان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو