جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده اشکنان

حسینیه | اندیمشک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده اشکنان


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٣٥:٥١

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده اشکنان (شهرستان اندیمشک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای ده اشکنان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ده اشکنان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده اشکنان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج برنارد شاو
هر كسی نمی تواند حافظ، سعدی یا مولانا شود؛ هر كس به جای خود و برای خود كسی است؛ هر كس دارای سبكی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده اشکنان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده اشکنان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده اشکنان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده اشکنان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده اشکنان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده اشکنان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٥:٢٨١٣:١٤:٢٩١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٢٠٠٠:٣٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٤:٢٤١٣:١٤:١٩١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٠٧٠٠:٣٠:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٣:٢٢١٣:١٤:١٠١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢٩:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٤:٠١١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٩:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١١٠٦:٣١:١٩١٣:١٣:٥٣١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٩:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣٠:٢٠١٣:١٣:٤٦١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٩:٢١١٣:١٣:٣٨١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٠٠٠٠:٢٨:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٨:٢٣١٣:١٣:٣٢١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٨:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٧:٢٧١٣:١٣:٢٥١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٣٣٠٠:٢٨:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٦:٣١١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٨:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٥:٣٧١٣:١٣:١٥٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٧:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٣:١٠٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٧:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٣:٥١١٣:١٣:٠٦٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٧:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٧:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٢:١١١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٧:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢١:٢٢١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٦:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٠:٣٥١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٦:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٩:٤٩١٣:١٢:٥٥٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٦:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٩:٠٥١٣:١٢:٥٥٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٦:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٨:٢٢١٣:١٢:٥٥٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٦:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٧:٤٠١٣:١٢:٥٥٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٦:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٦:٥٩١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٦:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٦:٢٠١٣:١٢:٥٨٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٥:٤٣١٣:١٣:٠١٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٥:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٥:٠٧١٣:١٣:٠٤٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٥:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٤:٣٢١٣:١٣:٠٧٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٥:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٣:٥٨١٣:١٣:١١٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٥:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٣:٢٧١٣:١٣:١٦٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٥:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٢:٥٦١٣:١٣:٢١٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٥:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده اشکنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده اشکنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده اشکنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده اشکنان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ده اشکنان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده اشکنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده اشکنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ده اشکنان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ده اشکنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده اشکنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده اشکنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده اشکنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده اشکنان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده اشکنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده اشکنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده اشکنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده اشکنان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٩:١٤١٣:١٨:٢٩٢٠:٢٧:٤٤٢٠:٤٧:٥٥٠٠:٢٨:٤٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٩:٢٨١٣:١٨:٤٢٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٨:٠٦٠٠:٢٨:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٩:٤٤١٣:١٨:٥٥٢٠:٢٨:٠٥٢٠:٤٨:١٥٠٠:٢٩:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٥٠٦:١٠:٠١١٣:١٩:٠٨٢٠:٢٨:١٣٢٠:٤٨:٢٣٠٠:٢٩:٢٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٦٠٦:١٠:١٩١٣:١٩:٢١٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٨:٢٩٠٠:٢٩:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٩٠٦:١٠:٣٨١٣:١٩:٣٣٢٠:٢٨:٢٥٢٠:٤٨:٣٣٠٠:٢٩:٥٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٣٠٦:١٠:٥٨١٣:١٩:٤٦٢٠:٢٨:٢٨٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٣٠:٠٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٠٠٦:١١:٢٠١٣:١٩:٥٨٢٠:٢٨:٣١٢٠:٤٨:٣٨٠٠:٣٠:٢٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٨٠٦:١١:٤٢١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٨:٣١٢٠:٤٨:٣٨٠٠:٣٠:٤٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٦:١٢:٠٦١٣:٢٠:٢٢٢٠:٢٨:٣١٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٣٠:٥٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٠٠٦:١٢:٣١١٣:٢٠:٣٤٢٠:٢٨:٢٨٢٠:٤٨:٣٣٠٠:٣١:١١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٢:٥٦١٣:٢٠:٤٥٢٠:٢٨:٢٥٢٠:٤٨:٢٨٠٠:٣١:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:١٣:٢٣١٣:٢٠:٥٦٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٨:٢١٠٠:٣١:٤٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٣:٥١١٣:٢١:٠٧٢٠:٢٨:١٢٢٠:٤٨:١٣٠٠:٣١:٥٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٤:١٩١٣:٢١:١٧٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٠٣٠٠:٣٢:١٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٤:٤٩١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٧:٥٤٢٠:٤٧:٥١٠٠:٣٢:٢٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٥:١٩١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٧:٤٢٢٠:٤٧:٣٨٠٠:٣٢:٤٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٥:٥٠١٣:٢١:٤٦٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٧:٢٢٠٠:٣٢:٥٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٦:٢١١٣:٢١:٥٥٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٧:٠٦٠٠:٣٣:١٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٦:٥٤١٣:٢٢:٠٣٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٣٣:٢٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٧:٢٧١٣:٢٢:١١٢٠:٢٦:٣٩٢٠:٤٦:٢٧٠٠:٣٣:٤٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٨:٠١١٣:٢٢:١٨٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٦:٠٥٠٠:٣٣:٥٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٨:٣٥١٣:٢٢:٢٥٢٠:٢٥:٥٨٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٣٤:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٩:١٠١٣:٢٢:٣١٢٠:٢٥:٣٥٢٠:٤٥:١٧٠٠:٣٤:٢٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٩:٤٦١٣:٢٢:٣٧٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٤:٥٠٠٠:٣٤:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٢٠:٢٢١٣:٢٢:٤٢٢٠:٢٤:٤٥٢٠:٤٤:٢٢٠٠:٣٤:٥٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢٠:٥٨١٣:٢٢:٤٧٢٠:٢٤:١٧٢٠:٤٣:٥٢٠٠:٣٥:٠٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:٢١:٣٥١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٣:٢١٠٠:٣٥:١٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٢٢:١٣١٣:٢٢:٥٥٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٥:٢٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢٢:٥١١٣:٢٢:٥٨٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:١٣٠٠:٣٥:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢٣:٢٩١٣:٢٣:٠١٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤١:٣٧٠٠:٣٥:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده اشکنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده اشکنان روستای ده اشکنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده اشکنان روستای ده اشکنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده اشکنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده اشکنان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ده اشکنان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده اشکنان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده اشکنان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده اشکنان

روستای ده اشکنان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده اشکنان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده اشکنان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده اشکنان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ده اشکنان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ده اشکنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده اشکنان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده اشکنان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده اشکنان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده اشکنان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده اشکنان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ده اشکنان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده اشکنان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده اشکنان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ده اشکنان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده اشکنان
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ده اشکنان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده اشکنان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو