جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده اسکل

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده اسکل


اذان صبح: ٠٣:٤٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٢١:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٣٤:١٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده اسکل (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای ده اسکل)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده اسکل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده اسکل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

كیم وو چونگ
فایده‌ی شكم پُر با فكر خالی یا كج‌اندیش چیست؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده اسکل

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده اسکل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده اسکل ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده اسکل (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده اسکل ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده اسکل ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٦:٥٩١٢:٢٣:٤٩١٨:٥١:٠٨١٩:٠٨:٤٣٢٣:٤٢:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١٠٠٥:٥٥:٥٠١٢:٢٣:٣٥١٨:٥١:٤٨١٩:٠٩:٢٤٢٣:٤١:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٤:٤٢١٢:٢٣:٢٠١٨:٥٢:٢٧١٩:١٠:٠٥٢٣:٤١:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٣:٣٥١٢:٢٣:٠٦١٨:٥٣:٠٧١٩:١٠:٤٧٢٣:٤١:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٢:٢٨١٢:٢٢:٥٣١٨:٥٣:٤٦١٩:١١:٢٨٢٣:٤٠:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥١:٢٢١٢:٢٢:٤٠١٨:٥٤:٢٦١٩:١٢:١٠٢٣:٤٠:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٠:١٧١٢:٢٢:٢٧١٨:٥٥:٠٦١٩:١٢:٥٢٢٣:٤٠:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:١٥٠٥:٤٩:١٣١٢:٢٢:١٥١٨:٥٥:٤٦١٩:١٣:٣٤٢٣:٣٩:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٤٨:٠٩١٢:٢٢:٠٣١٨:٥٦:٢٦١٩:١٤:١٦٢٣:٣٩:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٧:٠٦١٢:٢١:٥٢١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٥٨٢٣:٣٩:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٦:٠٤١٢:٢١:٤١١٨:٥٧:٤٦١٩:١٥:٤٠٢٣:٣٨:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٥:٠٣١٢:٢١:٣٠١٨:٥٨:٢٦١٩:١٦:٢٣٢٣:٣٨:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤٤:٠٢١٢:٢١:٢٠١٨:٥٩:٠٦١٩:١٧:٠٥٢٣:٣٨:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٣:٠٣١٢:٢١:١١١٨:٥٩:٤٧١٩:١٧:٤٨٢٣:٣٨:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٢:٠٤١٢:٢١:٠٢١٩:٠٠:٢٧١٩:١٨:٣١٢٣:٣٧:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١١٠٥:٤١:٠٦١٢:٢٠:٥٣١٩:٠١:٠٨١٩:١٩:١٤٢٣:٣٧:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٠:١٠١٢:٢٠:٤٥١٩:٠١:٤٨١٩:١٩:٥٧٢٣:٣٧:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٤٧٠٥:٣٩:١٤١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٢:٢٩١٩:٢٠:٤٠٢٣:٣٧:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٣٧٠٥:٣٨:١٩١٢:٢٠:٣١١٩:٠٣:١٠١٩:٢١:٢٣٢٣:٣٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢٧٠٥:٣٧:٢٦١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٣:٥٠١٩:٢٢:٠٦٢٣:٣٦:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١٩٠٥:٣٦:٣٣١٢:٢٠:١٩١٩:٠٤:٣١١٩:٢٢:٤٩٢٣:٣٦:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:١١٠٥:٣٥:٤٢١٢:٢٠:١٤١٩:٠٥:١٢١٩:٢٣:٣٣٢٣:٣٦:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٣٤:٥١١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٤:١٦٢٣:٣٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٣٤:٠٢١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٥:٠٠٢٣:٣٥:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٣٣:١٤١٢:٢٠:٠٢١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:٤٣٢٣:٣٥:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٣٢:٢٧١٢:١٩:٥٩١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٦:٢٦٢٣:٣٥:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣١:٤٢١٢:١٩:٥٧١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٧:١٠٢٣:٣٥:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤٩٠٥:٣٠:٥٧١٢:١٩:٥٥١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٥٣٢٣:٣٥:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٣٠:١٤١٢:١٩:٥٤١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:٣٦٢٣:٣٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده اسکل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده اسکل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده اسکل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده اسکل

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده اسکل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده اسکل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده اسکل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده اسکل

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده اسکل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده اسکل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده اسکل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده اسکل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده اسکل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده اسکل

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده اسکل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده اسکل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده اسکل

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٢٤:٣٧١٢:٢٠:١٠١٩:١٦:٠٣١٩:٣٥:٠٤٢٣:٣٤:٠١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٩٠٥:٢٤:٠٨١٢:٢٠:١٥١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٤٤٢٣:٣٣:٥٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٥٠٥:٢٣:٤٠١٢:٢٠:٢٠١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٢٤٢٣:٣٣:٥٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٤٠٥:٢٣:١٣١٢:٢٠:٢٦١٩:١٧:٥٦١٩:٣٧:٠٤٢٣:٣٣:٥٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٤٠٥:٢٢:٤٨١٢:٢٠:٣٢١٩:١٨:٣٣١٩:٣٧:٤٣٢٣:٣٣:٥٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٦٠٥:٢٢:٢٤١٢:٢٠:٣٨١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:٢١٢٣:٣٣:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٢٢:٠٢١٢:٢٠:٤٥١٩:١٩:٤٥١٩:٣٨:٥٩٢٣:٣٣:٥٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٥٠٥:٢١:٤١١٢:٢٠:٥٣١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٣٧٢٣:٣٣:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٣٠٥:٢١:٢٢١٢:٢١:٠١١٩:٢٠:٥٥١٩:٤٠:١٣٢٣:٣٣:٥٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٢٠٥:٢١:٠٤١٢:٢١:٠٩١٩:٢١:٢٩١٩:٤٠:٤٩٢٣:٣٤:٠١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٣٠٥:٢٠:٤٧١٢:٢١:١٨١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٢٤٢٣:٣٤:٠٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٦٠٥:٢٠:٣٢١٢:٢١:٢٧١٩:٢٢:٣٥١٩:٤١:٥٩٢٣:٣٤:٠٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٠٠٥:٢٠:١٨١٢:٢١:٣٦١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:٣٢٢٣:٣٤:١٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٧٠٥:٢٠:٠٦١٢:٢١:٤٦١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٣:٠٥٢٣:٣٤:١٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٥٠٥:١٩:٥٥١٢:٢١:٥٦١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٣:٣٧٢٣:٣٤:٢٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٦٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٢:٠٧١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٤:٠٨٢٣:٣٤:٢٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٨٠٥:١٩:٣٨١٢:٢٢:١٨١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٤:٣٩٢٣:٣٤:٣٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٣٠٥:١٩:٣٢١٢:٢٢:٢٩١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٥:٠٨٢٣:٣٤:٤٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:١٩:٢٧١٢:٢٢:٤٠١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٣٦٢٣:٣٤:٥٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٨٠٥:١٩:٢٣١٢:٢٢:٥٢١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٦:٠٣٢٣:٣٤:٥٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٨٠٥:١٩:٢١١٢:٢٣:٠٤١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٣٠٢٣:٣٥:٠٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢١٠٥:١٩:٢١١٢:٢٣:١٦١٩:٢٧:١٨١٩:٤٦:٥٥٢٣:٣٥:١٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٥٠٥:١٩:٢١١٢:٢٣:٢٨١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٧:١٩٢٣:٣٥:٢٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٢٠٥:١٩:٢٣١٢:٢٣:٤١١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٤٢٢٣:٣٥:٣٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٠٠٥:١٩:٢٧١٢:٢٣:٥٤١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٨:٠٤٢٣:٣٥:٤٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:١٩:٣٢١٢:٢٤:٠٦١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٨:٢٤٢٣:٣٥:٥٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٣٠٥:١٩:٣٨١٢:٢٤:١٩١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٨:٤٤٢٣:٣٦:١١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٨٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٤:٣٢١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٩:٠٢٢٣:٣٦:٢٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٤٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٤:٤٥١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٩:١٩٢٣:٣٦:٣٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٣٠٥:٢٠:٠٥١٢:٢٤:٥٩١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٩:٣٤٢٣:٣٦:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٣٠٥:٢٠:١٦١٢:٢٥:١٢١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٩:٤٨٢٣:٣٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده اسکل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده اسکل روستای ده اسکل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده اسکل روستای ده اسکل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده اسکل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده اسکل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده اسکل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده اسکل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده اسکل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده اسکل

روستای ده اسکل بر روی نقشه

روستای ده اسکل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده اسکل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده اسکل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده اسکل
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده اسکل + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده اسکل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده اسکل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده اسکل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده اسکل رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ده اسکل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده اسکل
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده اسکل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده اسکل
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده اسکل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده اسکل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده اسکل
زمان پخش اذان زنده به افق ده اسکل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده اسکل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو