جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده ارباب

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده ارباب


اذان صبح: ٠٣:٤٩:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:١٩:١٨
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٣١
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٥٨

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده ارباب (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای ده ارباب)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده ارباب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده ارباب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
دوست می دارم آنانی را كه برای فرو شدن و فدا شدن، نخست فراپشت ستارگان از پی دلیل نمی گردند، بل خویش را فدای زمین می كنند تا زمین روزی از آن ابرانسان شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده ارباب

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده ارباب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده ارباب ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده ارباب (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده ارباب ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده ارباب ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٧:٠٢١٢:٢٣:٥٤١٨:٥١:١٥١٩:٠٨:٥٠٢٣:٤٢:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٥:٥٣١٢:٢٣:٣٩١٨:٥١:٥٥١٩:٠٩:٣١٢٣:٤١:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٤:٤٥١٢:٢٣:٢٥١٨:٥٢:٣٤١٩:١٠:١٢٢٣:٤١:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٣:٣٨١٢:٢٣:١١١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:٥٤٢٣:٤١:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٢:٣١١٢:٢٢:٥٨١٨:٥٣:٥٣١٩:١١:٣٥٢٣:٤٠:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥١:٢٥١٢:٢٢:٤٥١٨:٥٤:٣٣١٩:١٢:١٧٢٣:٤٠:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٠:٢٠١٢:٢٢:٣٢١٨:٥٥:١٣١٩:١٢:٥٩٢٣:٤٠:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٩:١٦١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٥:٥٣١٩:١٣:٤١٢٣:٣٩:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٨:١٢١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٦:٣٣١٩:١٤:٢٣٢٣:٣٩:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٧:٠٩١٢:٢١:٥٧١٨:٥٧:١٣١٩:١٥:٠٥٢٣:٣٩:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٦:٠٧١٢:٢١:٤٦١٨:٥٧:٥٣١٩:١٥:٤٨٢٣:٣٩:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٥:٠٥١٢:٢١:٣٥١٨:٥٨:٣٣١٩:١٦:٣٠٢٣:٣٨:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤٤:٠٥١٢:٢١:٢٥١٨:٥٩:١٤١٩:١٧:١٣٢٣:٣٨:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢١:١٦١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:٥٦٢٣:٣٨:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٢:٠٦١٢:٢١:٠٧١٩:٠٠:٣٥١٩:١٨:٣٩٢٣:٣٧:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١١٠٥:٤١:٠٩١٢:٢٠:٥٨١٩:٠١:١٥١٩:١٩:٢٢٢٣:٣٧:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٠:١٢١٢:٢٠:٥٠١٩:٠١:٥٦١٩:٢٠:٠٥٢٣:٣٧:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٤٨٠٥:٣٩:١٦١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٢:٣٧١٩:٢٠:٤٨٢٣:٣٧:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٣٧٠٥:٣٨:٢١١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٣:١٧١٩:٢١:٣١٢٣:٣٦:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢٧٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٣:٥٨١٩:٢٢:١٤٢٣:٣٦:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١٩٠٥:٣٦:٣٥١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٤:٣٩١٩:٢٢:٥٨٢٣:٣٦:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:١١٠٥:٣٥:٤٤١٢:٢٠:١٩١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٣:٤١٢٣:٣٦:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٣٤:٥٣١٢:٢٠:١٤١٩:٠٦:٠١١٩:٢٤:٢٥٢٣:٣٦:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٣٤:٠٤١٢:٢٠:١٠١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٥:٠٨٢٣:٣٥:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٣٣:١٦١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٥:٥١٢٣:٣٥:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٣٢:٢٩١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٦:٣٥٢٣:٣٥:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣١:٤٤١٢:٢٠:٠٢١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٧:١٨٢٣:٣٥:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤٨٠٥:٣٠:٥٩١٢:٢٠:٠٠١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٨:٠١٢٣:٣٥:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٣٠:١٦١٢:١٩:٥٩١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٤٥٢٣:٣٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده ارباب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده ارباب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده ارباب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده ارباب

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده ارباب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده ارباب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده ارباب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده ارباب

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده ارباب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده ارباب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده ارباب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده ارباب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده ارباب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده ارباب

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ارباب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده ارباب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده ارباب

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٢٠٥:٢٤:٣٩١٢:٢٠:١٥١٩:١٦:١٢١٩:٣٥:١٣٢٣:٣٤:٠٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٧٠٥:٢٤:٠٩١٢:٢٠:٢٠١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٥٣٢٣:٣٤:٠٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٤٠٥:٢٣:٤١١٢:٢٠:٢٥١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:٣٣٢٣:٣٤:٠٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٢٠٥:٢٣:١٤١٢:٢٠:٣١١٩:١٨:٠٥١٩:٣٧:١٣٢٣:٣٣:٥٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٢٠٥:٢٢:٤٩١٢:٢٠:٣٧١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٥٢٢٣:٣٣:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٤٠٥:٢٢:٢٥١٢:٢٠:٤٣١٩:١٩:١٨١٩:٣٨:٣١٢٣:٣٣:٥٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٨٠٥:٢٢:٠٣١٢:٢٠:٥٠١٩:١٩:٥٤١٩:٣٩:٠٩٢٣:٣٣:٥٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٢١:٤٢١٢:٢٠:٥٨١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٩:٤٦٢٣:٣٤:٠٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣١٠٥:٢١:٢٣١٢:٢١:٠٦١٩:٢١:٠٤١٩:٤٠:٢٣٢٣:٣٤:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٠٠٥:٢١:٠٥١٢:٢١:١٤١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٥٩٢٣:٣٤:٠٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣١٠٥:٢٠:٤٨١٢:٢١:٢٣١٩:٢٢:١٢١٩:٤١:٣٤٢٣:٣٤:٠٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٣٠٥:٢٠:٣٣١٢:٢١:٣٢١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٢:٠٨٢٣:٣٤:١١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٨٠٥:٢٠:١٩١٢:٢١:٤١١٩:٢٣:١٧١٩:٤٢:٤٢٢٣:٣٤:١٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٥٠٥:٢٠:٠٧١٢:٢١:٥١١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٣:١٥٢٣:٣٤:٢٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٣٠٥:١٩:٥٦١٢:٢٢:٠١١٩:٢٤:١٨١٩:٤٣:٤٧٢٣:٣٤:٢٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٤٠٥:١٩:٤٧١٢:٢٢:١٢١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:١٨٢٣:٣٤:٣٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٦٠٥:١٩:٣٩١٢:٢٢:٢٣١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٤٨٢٣:٣٤:٣٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٠٠٥:١٩:٣٣١٢:٢٢:٣٤١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٥:١٨٢٣:٣٤:٤٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٧٠٥:١٩:٢٨١٢:٢٢:٤٥١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٤٦٢٣:٣٤:٥٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٥٠٥:١٩:٢٤١٢:٢٢:٥٧١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:١٣٢٣:٣٥:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٦٠٥:١٩:٢٢١٢:٢٣:٠٩١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٦:٣٩٢٣:٣٥:١١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٨٠٥:١٩:٢١١٢:٢٣:٢١١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٧:٠٥٢٣:٣٥:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٣٠٥:١٩:٢٢١٢:٢٣:٣٣١٩:٢٧:٥١١٩:٤٧:٢٩٢٣:٣٥:٣٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٩٠٥:١٩:٢٤١٢:٢٣:٤٦١٩:٢٨:١٣١٩:٤٧:٥٢٢٣:٣٥:٤٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٨٠٥:١٩:٢٨١٢:٢٣:٥٨١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:١٣٢٣:٣٥:٥١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٨٠٥:١٩:٣٢١٢:٢٤:١١١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٣٤٢٣:٣٦:٠٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:١٩:٣٩١٢:٢٤:٢٤١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٥٣٢٣:٣٦:١٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٥٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٤:٣٧١٩:٢٩:٣١١٩:٤٩:١٢٢٣:٣٦:٢٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٤:٥٠١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٩:٢٨٢٣:٣٦:٣٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٠٠٥:٢٠:٠٥١٢:٢٥:٠٤١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٩:٤٤٢٣:٣٦:٥٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٠:١٧١٢:٢٥:١٧١٩:٣٠:١٧١٩:٤٩:٥٨٢٣:٣٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده ارباب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده ارباب روستای ده ارباب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده ارباب روستای ده ارباب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده ارباب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده ارباب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده ارباب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده ارباب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده ارباب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده ارباب

روستای ده ارباب بر روی نقشه

روستای ده ارباب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده ارباب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده ارباب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده ارباب
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده ارباب + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده ارباب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده ارباب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده ارباب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده ارباب رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده ارباب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده ارباب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده ارباب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده ارباب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده ارباب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده ارباب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده ارباب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده ارباب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده ارباب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو