جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده ارباب

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده ارباب


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٠
اذان ظهر: ١١:٠٨:٣٩
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:١٤
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٣٦
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٠٦

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده ارباب (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ده ارباب)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده ارباب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده ارباب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده ارباب

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده ارباب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده ارباب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده ارباب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده ارباب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده ارباب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٤:٥١١٢:٢١:٣٤١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٤١٢٣:٣٨:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٣:٥١١٢:٢١:٢٤١٨:٥٩:٢٤١٩:١٧:٢٤٢٣:٣٨:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٢:٥٢١٢:٢١:١٥١٩:٠٠:٠٥١٩:١٨:٠٧٢٣:٣٨:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤١:٥٣١٢:٢١:٠٦١٩:٠٠:٤٦١٩:١٨:٥٠٢٣:٣٧:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٠:٥٦١٢:٢٠:٥٨١٩:٠١:٢٦١٩:١٩:٣٣٢٣:٣٧:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٣٠٥:٣٩:٥٩١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٢:٠٧١٩:٢٠:١٧٢٣:٣٧:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣١٠٥:٣٩:٠٤١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٢:٤٨١٩:٢١:٠٠٢٣:٣٧:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢١٠٥:٣٨:٠٩١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٣:٢٩١٩:٢١:٤٣٢٣:٣٦:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٢٠٥:٣٧:١٦١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٤:١٠١٩:٢٢:٢٦٢٣:٣٦:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٣٦:٢٤١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٣:١٠٢٣:٣٦:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٣٥:٣٢١٢:٢٠:١٩١٩:٠٥:٣١١٩:٢٣:٥٣٢٣:٣٦:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٣٤:٤٢١٢:٢٠:١٤١٩:٠٦:١٢١٩:٢٤:٣٦٢٣:٣٥:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٣٣:٥٣١٢:٢٠:١٠١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٥:١٩٢٣:٣٥:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٣٣:٠٥١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٦:٠٣٢٣:٣٥:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٢:١٩١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٨:١٤١٩:٢٦:٤٦٢٣:٣٥:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٣١:٣٣١٢:٢٠:٠٢١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٧:٢٩٢٣:٣٥:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٤٠٥:٣٠:٤٩١٢:٢٠:٠٠١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٨:١٢٢٣:٣٥:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٤٠٥:٣٠:٠٦١٢:١٩:٥٩١٩:١٠:١٦١٩:٢٨:٥٥٢٣:٣٤:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٢٩:٢٤١٢:١٩:٥٩١٩:١٠:٥٦١٩:٢٩:٣٨٢٣:٣٤:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٢٨:٤٤١٢:١٩:٥٩١٩:١١:٣٦١٩:٣٠:٢١٢٣:٣٤:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٤٤٠٥:٢٨:٠٥١٢:١٩:٥٩١٩:١٢:١٦١٩:٣١:٠٣٢٣:٣٤:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٥٠٠٥:٢٧:٢٧١٢:٢٠:٠١١٩:١٢:٥٦١٩:٣١:٤٥٢٣:٣٤:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٢٦:٥١١٢:٢٠:٠٢١٩:١٣:٣٦١٩:٣٢:٢٨٢٣:٣٤:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٠٦٠٥:٢٦:١٥١٢:٢٠:٠٥١٩:١٤:١٥١٩:٣٣:٠٩٢٣:٣٤:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:١٦٠٥:٢٥:٤٢١٢:٢٠:٠٨١٩:١٤:٥٤١٩:٣٣:٥١٢٣:٣٤:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٢٥:١٠١٢:٢٠:١١١٩:١٥:٣٣١٩:٣٤:٣٢٢٣:٣٤:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٤٢٠٥:٢٤:٣٩١٢:٢٠:١٥١٩:١٦:١٢١٩:٣٥:١٣٢٣:٣٤:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٥٧٠٥:٢٤:٠٩١٢:٢٠:٢٠١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٥٣٢٣:٣٤:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:١٤٠٥:٢٣:٤١١٢:٢٠:٢٥١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:٣٣٢٣:٣٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ارباب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ارباب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ارباب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده ارباب

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده ارباب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده ارباب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده ارباب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده ارباب

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده ارباب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده ارباب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده ارباب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده ارباب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده ارباب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده ارباب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده ارباب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده ارباب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده ارباب

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٦٠٥:١٢:٠٥١١:١٦:٠٨١٧:١٩:٤٢١٧:٣٦:٤٩٢٢:٣٦:٣٤
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٥٠٥:١٢:٤٠١١:١٥:٤٧١٧:١٨:٢٥١٧:٣٥:٣١٢٢:٣٦:١٥
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٤٠٥:١٣:١٦١١:١٥:٢٦١٧:١٧:٠٨١٧:٣٤:١٤٢٢:٣٥:٥٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٣٠٥:١٣:٥١١١:١٥:٠٥١٧:١٥:٥١١٧:٣٢:٥٧٢٢:٣٥:٣٦
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٢٠٥:١٤:٢٧١١:١٤:٤٥١٧:١٤:٣٤١٧:٣١:٤١٢٢:٣٥:١٧
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٠٠٥:١٥:٠٣١١:١٤:٢٥١٧:١٣:١٨١٧:٣٠:٢٤٢٢:٣٤:٥٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٩٠٥:١٥:٣٩١١:١٤:٠٥١٧:١٢:٠٢١٧:٢٩:٠٨٢٢:٣٤:٣٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٧٠٥:١٦:١٦١١:١٣:٤٥١٧:١٠:٤٦١٧:٢٧:٥٣٢٢:٣٤:٢١
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٥٠٥:١٦:٥٢١١:١٣:٢٥١٧:٠٩:٣٠١٧:٢٦:٣٧٢٢:٣٤:٠٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٣٠٥:١٧:٢٩١١:١٣:٠٦١٧:٠٨:١٥١٧:٢٥:٢٢٢٢:٣٣:٤٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١١٠٥:١٨:٠٦١١:١٢:٤٧١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٤:٠٨٢٢:٣٣:٢٥
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٩٠٥:١٨:٤٤١١:١٢:٢٨١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٢:٥٤٢٢:٣٣:٠٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٧٠٥:١٩:٢١١١:١٢:١٠١٧:٠٤:٣١١٧:٢١:٤٠٢٢:٣٢:٤٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٥٠٥:١٩:٥٩١١:١١:٥٢١٧:٠٣:١٨١٧:٢٠:٢٧٢٢:٣٢:٣٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٣٠٥:٢٠:٣٧١١:١١:٣٤١٧:٠٢:٠٥١٧:١٩:١٥٢٢:٣٢:١٣
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢١٠٥:٢١:١٥١١:١١:١٧١٧:٠٠:٥٢١٧:١٨:٠٣٢٢:٣١:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٢١:٥٤١١:١١:٠٠١٦:٥٩:٤٠١٧:١٦:٥١٢٢:٣١:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٢٢:٣٣١١:١٠:٤٤١٦:٥٨:٢٨١٧:١٥:٤٠٢٢:٣١:٢١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٤٠٥:٢٣:١٢١١:١٠:٢٨١٦:٥٧:١٧١٧:١٤:٣٠٢٢:٣١:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٢٣:٥٢١١:١٠:١٢١٦:٥٦:٠٧١٧:١٣:٢١٢٢:٣٠:٤٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٢٤:٣٢١١:٠٩:٥٨١٦:٥٤:٥٧١٧:١٢:١٢٢٢:٣٠:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٢٥:١٢١١:٠٩:٤٣١٦:٥٣:٤٨١٧:١١:٠٤٢٢:٣٠:١٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٢٥:٥٣١١:٠٩:٢٩١٦:٥٢:٣٩١٧:٠٩:٥٧٢٢:٣٠:٠٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٢٦:٣٤١١:٠٩:١٦١٦:٥١:٣٢١٧:٠٨:٥٠٢٢:٢٩:٤٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٢٧:١٦١١:٠٩:٠٣١٦:٥٠:٢٥١٧:٠٧:٤٥٢٢:٢٩:٣٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٢٧:٥٧١١:٠٨:٥١١٦:٤٩:١٩١٧:٠٦:٤٠٢٢:٢٩:٢٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٢٨:٤٠١١:٠٨:٣٩١٦:٤٨:١٤١٧:٠٥:٣٦٢٢:٢٩:٠٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٢٩:٢٢١١:٠٨:٢٨١٦:٤٧:٠٩١٧:٠٤:٣٣٢٢:٢٨:٥٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٨٠٥:٣٠:٠٥١١:٠٨:١٨١٦:٤٦:٠٦١٧:٠٣:٣١٢٢:٢٨:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٧٠٥:٣٠:٤٩١١:٠٨:٠٩١٦:٤٥:٠٣١٧:٠٢:٣٠٢٢:٢٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده ارباب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده ارباب روستای ده ارباب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده ارباب روستای ده ارباب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده ارباب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده ارباب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده ارباب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده ارباب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده ارباب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده ارباب

روستای ده ارباب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده ارباب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده ارباب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده ارباب
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده ارباب + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده ارباب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده ارباب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده ارباب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده ارباب رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ده ارباب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده ارباب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده ارباب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده ارباب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده ارباب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده ارباب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده ارباب دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده ارباب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده ارباب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو