جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دهگلان

قروه | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز دهگلان


اذان صبح: ٠٤:٢٠:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٢١:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٨:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٥٩:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٠٥

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دهگلان (شهرستان قروه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر دهگلان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر دهگلان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دهگلان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا لارشفوكو
دوستان خود را از بین طبقه ی فقیر برگزینید؛ چه صمیمیت در قلوب آنها بیشتر حكمفرما است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دهگلان

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دهگلان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهگلان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دهگلان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهگلان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهگلان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٥:٣١١٣:١٨:١٥٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٣٢:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣٤:٢٢١٣:١٨:٠٥٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٢٢٠٠:٣٢:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣٣:١٤١٣:١٧:٥٦٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:١٤٠٠:٣١:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٧:٤٧٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٣١:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٣١:٠٠١٣:١٧:٣٩٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣١:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٩:٥٥١٣:١٧:٣١٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣٠:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٨:٥١١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣٠:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٧:٤٨١٣:١٧:١٧٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٣٠:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٦:٤٦١٣:١٧:١١٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٠:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٥:٤٥١٣:١٧:٠٥٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٩:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٤:٤٦١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢٩:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٦:٥٦٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٩:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٦:٥٢٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٩:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٢١:٥٤١٣:١٦:٤٨٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٨:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٦:٤٥٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٨:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٦:٤٣٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٨:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٩:١٤١٣:١٦:٤١٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٨:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٨:٢٤١٣:١٦:٤٠٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٨:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٧:٣٤١٣:١٦:٤٠٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٧:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٦:٤٧١٣:١٦:٤٠٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٢٧:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٦:٠٠١٣:١٦:٤١٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢٧:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٥:١٥١٣:١٦:٤٢٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٢٧:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٤:٣٢١٣:١٦:٤٤٢٠:١٩:٢٢٢٠:٣٩:٢٥٠٠:٢٧:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٣:٥٠١٣:١٦:٤٦٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:١٤٠٠:٢٧:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١٣:١٠١٣:١٦:٤٩٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤١:٠٣٠٠:٢٧:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٢:٣١١٣:١٦:٥٣٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤١:٥١٠٠:٢٧:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١١:٥٣١٣:١٦:٥٧٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٣٩٠٠:٢٦:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٢٩٠٦:١١:١٨١٣:١٧:٠١٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٣:٢٦٠٠:٢٦:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٣٥٠٦:١٠:٤٣١٣:١٧:٠٧٢٠:٢٣:٥٢٢٠:٤٤:١٣٠٠:٢٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهگلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهگلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهگلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهگلان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر دهگلان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دهگلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهگلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر دهگلان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر دهگلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر دهگلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر دهگلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دهگلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهگلان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دهگلان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر دهگلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهگلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دهگلان

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١١٠٦:١١:٤٥١٣:١٦:٥٨٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٢:٥٠٠٠:٢٦:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٦:١١:٠٩١٣:١٧:٠٣٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٢٦:٥١
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٢٠٦:١٠:٣٥١٣:١٧:٠٨٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٤:٢٤٠٠:٢٦:٤٦
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٠٠٦:١٠:٠٣١٣:١٧:١٣٢٠:٢٤:٤٥٢٠:٤٥:٠٩٠٠:٢٦:٤٣
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٩:٣٢١٣:١٧:١٩٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٢٦:٤٠
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٩:٠٣١٣:١٧:٢٦٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٦:٣٨٠٠:٢٦:٣٨
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٧:٣٣٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٧:٢٢٠٠:٢٦:٣٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٨:١٠١٣:١٧:٤١٢٠:٢٧:٣١٢٠:٤٨:٠٥٠٠:٢٦:٣٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٧:٤٦١٣:١٧:٤٩٢٠:٢٨:١١٢٠:٤٨:٤٧٠٠:٢٦:٣٦
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠٧:٢٣١٣:١٧:٥٧٢٠:٢٨:٤٩٢٠:٤٩:٢٨٠٠:٢٦:٣٧
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٥٠٦:٠٧:٠٣١٣:١٨:٠٦٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٥٠:٠٨٠٠:٢٦:٣٨
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٠٠٦:٠٦:٤٣١٣:١٨:١٦٢٠:٣٠:٠٥٢٠:٥٠:٤٧٠٠:٢٦:٤١
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠٦:٢٦١٣:١٨:٢٦٢٠:٣٠:٤١٢٠:٥١:٢٥٠٠:٢٦:٤٣
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٦:١٠١٣:١٨:٣٦٢٠:٣١:١٦٢٠:٥٢:٠٣٠٠:٢٦:٤٧
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٥:٥٦١٣:١٨:٤٦٢٠:٣١:٥٠٢٠:٥٢:٣٩٠٠:٢٦:٥١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠٥:٤٤١٣:١٨:٥٧٢٠:٣٢:٢٣٢٠:٥٣:١٤٠٠:٢٦:٥٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٥:٣٣١٣:١٩:٠٨٢٠:٣٢:٥٦٢٠:٥٣:٤٨٠٠:٢٧:٠١
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٧٠٦:٠٥:٢٤١٣:١٩:١٩٢٠:٣٣:٢٧٢٠:٥٤:٢٠٠٠:٢٧:٠٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٥:١٦١٣:١٩:٣١٢٠:٣٣:٥٧٢٠:٥٤:٥١٠٠:٢٧:١٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣١٠٦:٠٥:١٠١٣:١٩:٤٣٢٠:٣٤:٢٥٢٠:٥٥:٢١٠٠:٢٧:٢١
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٧٠٦:٠٥:٠٦١٣:١٩:٥٥٢٠:٣٤:٥٣٢٠:٥٥:٥٠٠٠:٢٧:٢٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٦٠٦:٠٥:٠٣١٣:٢٠:٠٧٢٠:٣٥:١٩٢٠:٥٦:١٧٠٠:٢٧:٣٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٦٠٦:٠٥:٠٢١٣:٢٠:١٩٢٠:٣٥:٤٤٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٢٧:٤٧
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٠٠٦:٠٥:٠٣١٣:٢٠:٣٢٢٠:٣٦:٠٧٢٠:٥٧:٠٨٠٠:٢٧:٥٦
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٥٠٦:٠٥:٠٥١٣:٢٠:٤٤٢٠:٣٦:٣٠٢٠:٥٧:٣١٠٠:٢٨:٠٦
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٣٠٦:٠٥:٠٩١٣:٢٠:٥٧٢٠:٣٦:٥١٢٠:٥٧:٥٢٠٠:٢٨:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٤٠٦:٠٥:١٤١٣:٢١:١٠٢٠:٣٧:١٠٢٠:٥٨:١٢٠٠:٢٨:٢٨
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠٥:٢١١٣:٢١:٢٣٢٠:٣٧:٢٨٢٠:٥٨:٣١٠٠:٢٨:٤٠
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٥:٢٩١٣:٢١:٣٦٢٠:٣٧:٤٥٢٠:٥٨:٤٨٠٠:٢٨:٥٢
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٠٠٦:٠٥:٣٩١٣:٢١:٤٩٢٠:٣٨:٠٠٢٠:٥٩:٠٣٠٠:٢٩:٠٥
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٠٠٦:٠٥:٥٠١٣:٢٢:٠٢٢٠:٣٨:١٤٢٠:٥٩:١٧٠٠:٢٩:١٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دهگلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دهگلان شهر دهگلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دهگلان شهر دهگلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دهگلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهگلان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر دهگلان

دِهگُلان یکی از شهرهای استان کردستان و مرکز شهرستان دهگلان در منطقه لیلاخ در دشتی وسیع کنار رودخانه فصلی واقع شده است. شهر دهگلان در ۴۵ کیلومتری خاور سنندج قرار گرفته و ۴۵۳۸۶ نفر جمعیت دارد

شهر دهگلان در ویکیپدیا

شهر دهگلان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دهگلان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دهگلان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دهگلان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دهگلان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دهگلان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دهگلان
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر دهگلان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر دهگلان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دهگلان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دهگلان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دهگلان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دهگلان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهگلان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهگلان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهگلان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهگلان
زمان پخش اذان زنده به افق دهگلان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهگلان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهگلان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دهگلان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو