جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دهگلان

قروه | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز دهگلان

اذان صبح: ٠٤:٥٠:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٤
اذان ظهر: ١٢:١٠:٣١
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٤٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٠٩

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دهگلان (شهرستان قروه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر دهگلان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دهگلان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دهگلان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

ساموئل اسمایلز
ما، بیشتر از شكست‌هایمان می‌آموزیم تا از كامیابی‌ها. بیشتر با دریافتن اینكه چه كاری نباید انجام دهیم، درمی‌یابیم كه چه كاری باید انجام دهیم و شاید كسی كه هرگز مرتكب اشتباهی نشده، هرگز چیزی كشف نكرده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دهگلان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دهگلان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهگلان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دهگلان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهگلان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دهگلان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٨:٠٨١٣:٢٠:٢٠١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٤٠٠٠:٣٦:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٦:٥١١٣:٢٠:٠٦١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٣١٠٠:٣٥:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٥:٣٤١٣:١٩:٥٢١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٢٢٠٠:٣٥:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤٤:١٨١٣:١٩:٣٩١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:١٤٠٠:٣٤:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:١٧٠٦:٤٣:٠٣١٣:١٩:٢٦١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٠٥٠٠:٣٤:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤٦٠٦:٤١:٤٨١٣:١٩:١٣١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٥٧٠٠:٣٤:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٥٠٦:٤٠:٣٤١٣:١٩:٠١١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:٤٩٠٠:٣٣:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٩:٢١١٣:١٨:٤٩١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٤٠٠٠:٣٣:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٨:٠٩١٣:١٨:٣٨١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣٢٠٠:٣٣:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٦:٥٨١٣:١٨:٢٧٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٢٤٠٠:٣٢:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٥:٤٧١٣:١٨:١٦٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣٢:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٨:٠٦٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٠٨٠٠:٣٢:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٣:٢٩١٣:١٧:٥٧٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٣١:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣٢:٢٢١٣:١٧:٤٨٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٣١:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٣١:١٥١٣:١٧:٣٩٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٣١:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٣٠:١٠١٣:١٧:٣١٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٣١:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٣٠:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٨:٠٢١٣:١٧:١٧٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٣٠:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٧:٠٠١٣:١٧:١١٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣٠:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٥:٥٩١٣:١٧:٠٥٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٢٩:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:١١٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٩:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٦:٥٦٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٩:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٦:٥٢٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٩:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢٢:٠٧١٣:١٦:٤٨٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٩:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢١:١٢١٣:١٦:٤٥٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢٨:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٢٠:١٨١٣:١٦:٤٣٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:١٩٠٠:٢٨:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٩:٢٦١٣:١٦:٤٢٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢٨:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٨:٣٥١٣:١٦:٤٠٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٢٨:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٠٠٦:١٧:٤٦١٣:١٦:٤٠٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٢٨:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهگلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهگلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهگلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهگلان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دهگلان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دهگلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهگلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دهگلان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دهگلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دهگلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دهگلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دهگلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهگلان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهگلان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر دهگلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهگلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهگلان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دهگلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهگلان شهر دهگلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهگلان شهر دهگلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دهگلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهگلان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهگلان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهگلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهگلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهگلان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٨:٢٥١٢:١٢:٥٥١٨:١٦:٥١١٨:٣٤:٤٩٢٣:٣١:١٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٠٩:١٠١٢:١٢:٣٤١٨:١٥:٢٤١٨:٣٣:٢١٢٣:٣١:٠١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٩:٥٥١٢:١٢:١٣١٨:١٣:٥٧١٨:٣١:٥٤٢٣:٣٠:٤٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٠:٤١١٢:١١:٥٢١٨:١٢:٣٠١٨:٣٠:٢٧٢٣:٣٠:٢٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٦٠٦:١١:٢٦١٢:١١:٣١١٨:١١:٠٤١٨:٢٩:٠١٢٣:٣٠:٠٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٢:١٢١٢:١١:١١١٨:٠٩:٣٧١٨:٢٧:٣٤٢٣:٢٩:٤٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٢:٥٨١٢:١٠:٥١١٨:٠٨:١١١٨:٢٦:٠٨٢٣:٢٩:٢٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٣:٤٤١٢:١٠:٣١١٨:٠٦:٤٥١٨:٢٤:٤٣٢٣:٢٩:٠٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٤:٣٠١٢:١٠:١١١٨:٠٥:٢٠١٨:٢٣:١٧٢٣:٢٨:٥٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٥:١٦١٢:٠٩:٥٢١٨:٠٣:٥٤١٨:٢١:٥٢٢٣:٢٨:٣٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٦:٠٣١٢:٠٩:٣٢١٨:٠٢:٣٠١٨:٢٠:٢٨٢٣:٢٨:١٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٦:٥٠١٢:٠٩:١٤١٨:٠١:٠٥١٨:١٩:٠٤٢٣:٢٧:٥٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٧:٣٧١٢:٠٨:٥٥١٧:٥٩:٤١١٨:١٧:٤١٢٣:٢٧:٣٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٨:٢٥١٢:٠٨:٣٧١٧:٥٨:١٧١٨:١٦:١٨٢٣:٢٧:٢٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٩:١٢١٢:٠٨:١٩١٧:٥٦:٥٤١٨:١٤:٥٥٢٣:٢٧:٠٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٠:٠٠١٢:٠٨:٠٢١٧:٥٥:٣٢١٨:١٣:٣٣٢٣:٢٦:٤٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٠:٤٩١٢:٠٧:٤٥١٧:٥٤:١٠١٨:١٢:١٢٢٣:٢٦:٢٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢١:٣٨١٢:٠٧:٢٩١٧:٥٢:٤٨١٨:١٠:٥٢٢٣:٢٦:١١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٢:٢٧١٢:٠٧:١٣١٧:٥١:٢٨١٨:٠٩:٣٢٢٣:٢٥:٥٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٣:١٦١٢:٠٦:٥٧١٧:٥٠:٠٧١٨:٠٨:١٣٢٣:٢٥:٣٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٤:٠٦١٢:٠٦:٤٢١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٦:٥٤٢٣:٢٥:٢٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٤:٥٦١٢:٠٦:٢٨١٧:٤٧:٢٩١٨:٠٥:٣٧٢٣:٢٥:٠٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٥:٤٦١٢:٠٦:١٤١٧:٤٦:١١١٨:٠٤:٢٠٢٣:٢٤:٥٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٦:٣٧١٢:٠٦:٠١١٧:٤٤:٥٤١٨:٠٣:٠٤٢٣:٢٤:٣٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٧:٢٨١٢:٠٥:٤٨١٧:٤٣:٣٧١٨:٠١:٤٩٢٣:٢٤:٢٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٨:٢٠١٢:٠٥:٣٦١٧:٤٢:٢١١٨:٠٠:٣٥٢٣:٢٤:١٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٢٩:١٢١٢:٠٥:٢٤١٧:٤١:٠٧١٧:٥٩:٢١٢٣:٢٣:٥٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٠:٠٤١٢:٠٥:١٣١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٨:٠٩٢٣:٢٣:٤٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٠:٥٧١٢:٠٥:٠٣١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٦:٥٨٢٣:٢٣:٣٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣١:٥٠١٢:٠٤:٥٣١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٥:٤٧٢٣:٢٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دهگلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهگلان شهر دهگلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهگلان شهر دهگلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دهگلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهگلان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دهگلان

دِهگُلان یکی از شهرهای استان کردستان و مرکز شهرستان دهگلان در منطقه لیلاخ در دشتی وسیع کنار رودخانه فصلی واقع شده است. شهر دهگلان در ۴۵ کیلومتری خاور سنندج قرار گرفته و ۴۵۳۸۶ نفر جمعیت دارد

شهر دهگلان در ویکیپدیا

شهر دهگلان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دهگلان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دهگلان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دهگلان بر روی نقشه

شهر دهگلان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دهگلان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دهگلان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دهگلان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دهگلان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دهگلان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دهگلان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دهگلان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دهگلان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دهگلان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دهگلان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دهگلان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دهگلان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دهگلان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهگلان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دهگلان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دهگلان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهگلان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهگلان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دهگلان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو