جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهکویه

دهکویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دهکویه


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٢٢
اذان ظهر: ١١:٣٧:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٣٨:٣١
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٢٦

پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
١٨ صفر ١٤٤١ قمری
١٧ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهکویه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ مهر ٩٨ روستای دهکویه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای دهکویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهکویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت سلمان فارسی

مثل فرانسوی
كسی كه وجدانش پاك باشد، زود خوابش می برد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهکویه

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهکویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهکویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهکویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهکویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهکویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٧:٤١١٢:٥٠:١٤١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:٣٢٠٠:٠٩:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٦:٤٧١٢:٥٠:٠٥١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٠٨٠٠:٠٨:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٥:٥٤١٢:٤٩:٥٥١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٤٥٠٠:٠٨:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٥:٠٢١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٢١٠٠:٠٨:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٤:١١١٢:٤٩:٣٨١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٥٨٠٠:٠٨:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٣:٢٠١٢:٤٩:٣١١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٣٥٠٠:٠٧:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٢:٣١١٢:٤٩:٢٣١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:١٢٠٠:٠٧:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١١:٤٢١٢:٤٩:١٧١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٤٩٠٠:٠٧:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٠:٥٥١٢:٤٩:١١١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٢٦٠٠:٠٧:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٠:٠٨١٢:٤٩:٠٥١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٠٣٠٠:٠٦:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٩:٢٣١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٤١٠٠:٠٦:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٨:٣٨١٢:٤٨:٥٥١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:١٨٠٠:٠٦:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٧:٥٥١٢:٤٨:٥١١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٥٥٠٠:٠٦:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٧:١٣١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٣٣٠٠:٠٦:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٦:٣٢١٢:٤٨:٤٥١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:١٠٠٠:٠٦:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٥:٥٢١٢:٤٨:٤٣١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٤٨٠٠:٠٥:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٥:١٣١٢:٤٨:٤١١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٥:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٤:٣٥١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٠٢٠٠:٠٥:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٣:٥٩١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٤٠٠٠:٠٥:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٣:٢٣١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:١٧٠٠:٠٥:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٢:٤٩١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٥٤٠٠:٠٥:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٢:١٦١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٣٢٠٠:٠٥:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٠٩٠٠:٠٥:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠١:١٥١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٥:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٠:٤٦١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٢٢٠٠:٠٥:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٠:١٨١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٥٩٠٠:٠٥:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٩:٥١١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٣٥٠٠:٠٥:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٩:٢٦١٢:٤٩:٠١١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:١١٠٠:٠٤:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٩:٠٣١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهکویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهکویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهکویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهکویه

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای دهکویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهکویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهکویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای دهکویه

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای دهکویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای دهکویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای دهکویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهکویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهکویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دهکویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهکویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهکویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دهکویه

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤٠:٥٦١١:٤٤:٤٨١٧:٤٨:١٦١٨:٠٤:٥١٢٣:٠٦:٣٠
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤١:٢٤١١:٤٤:٢٧١٧:٤٧:٠٦١٨:٠٣:٤٠٢٣:٠٦:١١
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٥٠٥:٤١:٥٣١١:٤٤:٠٧١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٢:٣٠٢٣:٠٥:٥١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٢:٢١١١:٤٣:٤٦١٧:٤٤:٤٦١٨:٠١:٢٠٢٣:٠٥:٣٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٨٠٥:٤٢:٥٠١١:٤٣:٢٦١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٠:١١٢٣:٠٥:١٢
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٤٣:١٩١١:٤٣:٠٥١٧:٤٢:٢٦١٧:٥٩:٠١٢٣:٠٤:٥٣
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٤٣:٤٩١١:٤٢:٤٥١٧:٤١:١٧١٧:٥٧:٥٢٢٣:٠٤:٣٤
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥١٠٥:٤٤:١٨١١:٤٢:٢٥١٧:٤٠:٠٨١٧:٥٦:٤٣٢٣:٠٤:١٥
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢١٠٥:٤٤:٤٨١١:٤٢:٠٦١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٥:٣٥٢٣:٠٣:٥٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٤٥:١٨١١:٤١:٤٧١٧:٣٧:٥١١٧:٥٤:٢٧٢٣:٠٣:٣٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٣٠٥:٤٥:٤٨١١:٤١:٢٨١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٣:١٩٢٣:٠٣:١٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٤٦:١٨١١:٤١:٠٩١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٢:١٢٢٣:٠٣:٠٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٤٦:٤٩١١:٤٠:٥١١٧:٣٤:٢٨١٧:٥١:٠٥٢٣:٠٢:٤٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٤٧:٢٠١١:٤٠:٣٣١٧:٣٣:٢١١٧:٤٩:٥٩٢٣:٠٢:٢٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٦٠٥:٤٧:٥١١١:٤٠:١٥١٧:٣٢:١٥١٧:٤٨:٥٣٢٣:٠٢:٠٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٦٠٥:٤٨:٢٣١١:٣٩:٥٨١٧:٣١:٠٩١٧:٤٧:٤٨٢٣:٠١:٤٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٤٨:٥٥١١:٣٩:٤١١٧:٣٠:٠٤١٧:٤٦:٤٣٢٣:٠١:٣١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٤٩:٢٧١١:٣٩:٢٥١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٥:٣٩٢٣:٠١:١٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٩٠٥:٤٩:٥٩١١:٣٩:٠٩١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٤:٣٦٢٣:٠٠:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٠:٣٢١١:٣٨:٥٣١٧:٢٦:٥١١٧:٤٣:٣٣٢٣:٠٠:٤١
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥١:٠٥١١:٣٨:٣٨١٧:٢٥:٤٨١٧:٤٢:٣١٢٣:٠٠:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٢٠٥:٥١:٣٩١١:٣٨:٢٤١٧:٢٤:٤٦١٧:٤١:٣٠٢٣:٠٠:١٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٢:١٣١١:٣٨:١٠١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٠:٢٩٢٢:٥٩:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٥٠٥:٥٢:٤٧١١:٣٧:٥٧١٧:٢٢:٤٣١٧:٣٩:٣٠٢٢:٥٩:٤٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٣:٢٢١١:٣٧:٤٤١٧:٢١:٤٣١٧:٣٨:٣١٢٢:٥٩:٢٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٥:٥٣:٥٧١١:٣٧:٣٢١٧:٢٠:٤٤١٧:٣٧:٣٢٢٢:٥٩:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٠٠٥:٥٤:٣٢١١:٣٧:٢٠١٧:١٩:٤٥١٧:٣٦:٣٥٢٢:٥٨:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٥:٥٥:٠٨١١:٣٧:٠٩١٧:١٨:٤٨١٧:٣٥:٣٩٢٢:٥٨:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٥٠٥:٥٥:٤٥١١:٣٦:٥٩١٧:١٧:٥١١٧:٣٤:٤٣٢٢:٥٨:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٧٠٥:٥٦:٢٢١١:٣٦:٤٩١٧:١٦:٥٥١٧:٣٣:٤٩٢٢:٥٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دهکویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دهکویه روستای دهکویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دهکویه روستای دهکویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهکویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهکویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهکویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهکویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهکویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهکویه

روستای دهکویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهکویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهکویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهکویه
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای دهکویه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای دهکویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهکویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهکویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهکویه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دهکویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهکویه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهکویه
زمان پخش اذان زنده به افق دهکویه
زمان پخش اذان مستقیم به افق دهکویه
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهکویه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهکویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهکویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهکویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو