جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دهکویه

دهکویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دهکویه

اذان صبح: ٠٤:٣٥:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٤١
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٣٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٣:٢٩

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهکویه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای دهکویه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دهکویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دهکویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام حسن عسکری(ع)
جدال مكن كه ارزشت میرود و شوخی مكن كه بر تو دلیر شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهکویه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهکویه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهکویه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دهکویه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهکویه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دهکویه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:١٢٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٢:٣٥١٩:١٦:٥٦١٩:٣٣:٥٥٠٠:١٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٢٧:٣٧١٢:٥٢:٢٠١٩:١٧:٢٩١٩:٣٤:٣٠٠٠:١٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٦:٣٦١٢:٥٢:٠٦١٩:١٨:٠٢١٩:٣٥:٠٤٠٠:١١:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٥:٣٥١٢:٥١:٥٢١٩:١٨:٣٥١٩:٣٥:٣٩٠٠:١١:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٤:٣٥١٢:٥١:٣٩١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:١٤٠٠:١١:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥١:٢٦١٩:١٩:٤١١٩:٣٦:٤٩٠٠:١٠:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٢:٣٧١٢:٥١:١٣١٩:٢٠:١٤١٩:٣٧:٢٤٠٠:١٠:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢١:٣٨١٢:٥١:٠١١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٧:٥٩٠٠:١٠:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٠:٤١١٢:٥٠:٤٩١٩:٢١:٢١١٩:٣٨:٣٥٠٠:٠٩:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٣٦٠٦:١٩:٤٥١٢:٥٠:٣٨١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:١١٠٠:٠٩:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٨:٤٩١٢:٥٠:٢٧١٩:٢٢:٢٩١٩:٣٩:٤٦٠٠:٠٩:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٠:١٦١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٢٢٠٠:٠٩:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٦:٥٩١٢:٥٠:٠٦١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٠:٥٨٠٠:٠٨:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٦:٠٦١٢:٤٩:٥٧١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٣٥٠٠:٠٨:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٥:١٤١٢:٤٩:٤٨١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:١١٠٠:٠٨:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٤:٢٢١٢:٤٩:٣٩١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٢:٤٨٠٠:٠٨:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٣:٣١١٢:٤٩:٣١١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٢٥٠٠:٠٧:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٢:٤٢١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٠١٠٠:٠٧:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١١:٥٣١٢:٤٩:١٧١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٣٨٠٠:٠٧:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١١:٠٥١٢:٤٩:١١١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:١٦٠٠:٠٧:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٠:١٨١٢:٤٩:٠٥١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٥٣٠٠:٠٧:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٩:٣٣١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٣٠٠٠:٠٦:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٨:٤٨١٢:٤٨:٥٥١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٦:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٨:٠٥١٢:٤٨:٥١١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٤٥٠٠:٠٦:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٧:٢٢١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:٢٣٠٠:٠٦:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٦:٤١١٢:٤٨:٤٥١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٠٠٠٠:٠٦:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٦:٠١١٢:٤٨:٤٣١٩:٣١:٤٦١٩:٤٩:٣٨٠٠:٠٥:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٥:٢٢١٢:٤٨:٤١١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:١٦٠٠:٠٥:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٤:٤٤١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:٥٣٠٠:٠٥:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهکویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهکویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهکویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهکویه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دهکویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهکویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهکویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دهکویه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دهکویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دهکویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دهکویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهکویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهکویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دهکویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دهکویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهکویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دهکویه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دهکویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دهکویه روستای دهکویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دهکویه روستای دهکویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دهکویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهکویه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دهکویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهکویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهکویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دهکویه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥٤:١١١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:١٨٠٠:٠٨:٣٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٤:٢٤١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٣٠٠٠:٠٨:٥٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٤:٣٧١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٤٠٠٠:٠٩:٠٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٤:٥٠١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٩:١٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٥٧٠٠:٠٩:٣٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٨:١٤١٢:٥٥:١٦١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٣٠٠:٠٩:٤٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٥:٢٨١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٠٩٠٠:١٠:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١٢٠٠:١٠:١٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٩:١٣١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:١٥٠٠:١٠:٢٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٩:٣٤١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:١٦٠٠:١٠:٤٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٦:١٦١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:١٥٠٠:١٠:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٠:١٩١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:١٤٠٠:١١:١٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٠:٤٢١٢:٥٦:٣٨١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:١١٠٠:١١:٢٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠١:٠٦١٢:٥٦:٤٩١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٠٦٠٠:١١:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠١:٣١١٢:٥٦:٥٩١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٠٠٠٠:١١:٥٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٢:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٧:١٨١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٤٤٠٠:١٢:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٧:٢٨١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٣٣٠٠:١٢:٣٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٧:٣٦١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٢:٥٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥٧:٤٥١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٣:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٧:٥٣١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٣:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٨:٠٠١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٣:٢٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٥:١١١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٢١٠٠:١٣:٤١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٨:١٤١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٠٢٠٠:١٣:٥٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٦:١٠١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٤:٠٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٨:٢٦١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٤:١٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٧:١٢١٢:٥٨:٣١١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٤:٢٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٨:٣٥١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٤:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٨:٣٩١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٤:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٨:٤٣١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٤:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دهکویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دهکویه روستای دهکویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دهکویه روستای دهکویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهکویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهکویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهکویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهکویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهکویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهکویه

روستای دهکویه بر روی نقشه

روستای دهکویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهکویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهکویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهکویه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دهکویه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دهکویه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دهکویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دهکویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دهکویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهکویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهکویه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دهکویه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهکویه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهکویه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهکویه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دهکویه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دهکویه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دهکویه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دهکویه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهکویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو