جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهنو

راویز | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دهنو


اذان صبح: ٠٤:١٧:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٢٤
اذان ظهر: ١١:٤١:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٠١:٥٩

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنو (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای دهنو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دهنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

جبران خلیل جبران
تا هنگامی كه پاره‌ای از وجود خویش را نبخشید، بخشش‌تان بی‌ارزش و بی‌مقدار خواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهنو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهنو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٩:٣٥١٢:٤٦:١٣١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:١٠٠٠:٠٣:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٨:٣٧١٢:٤٦:٠٤١٩:٢٣:٥٧١٩:٤١:٥١٠٠:٠٣:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٥:٥٥١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٣٣٠٠:٠٣:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٦:٤٤١٢:٤٥:٤٧١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:١٥٠٠:٠٢:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٥:٤٨١٢:٤٥:٣٩١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٥٦٠٠:٠٢:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٤:٥٤١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٤:٣٨٠٠:٠٢:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٤:٠١١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٢:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٥:١٩١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٠٢٠٠:٠١:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٢:١٨١٢:٤٥:١٣١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٦:٤٤٠٠:٠١:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠١:٢٨١٢:٤٥:٠٨١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠١:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٥:٠٤١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٠٨٠٠:٠١:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٩:٥١١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٥٠٠٠:٠١:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤٤:٥٦١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٣٢٠٠:٠٠:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٨:١٩١٢:٤٤:٥٣١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:١٤٠٠:٠٠:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٧:٣٥١٢:٤٤:٥١١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٠:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٦:٥٢١٢:٤٤:٤٩١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٣٨٠٠:٠٠:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٦:١٠١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:١٩٠٠:٠٠:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٥:٣٠١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٠:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٤:٥٠١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٤٣٢٣:٥٩:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٤:١٢١٢:٤٤:٤٩١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:٢٤٢٣:٥٩:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٣:٣٦١٢:٤٤:٥٠١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٠٥٢٣:٥٩:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٣:٠٠١٢:٤٤:٥٢١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٥:٤٦٢٣:٥٩:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٦:٢٧٢٣:٥٩:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥١:٥٤١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:٠٧٢٣:٥٩:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٥:٠١١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٤٧٢٣:٥٩:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٠:٥٢١٢:٤٥:٠٥١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٠:٢٤١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٠:١٣١٩:٥٩:٠٧٢٣:٥٩:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٩:٥٧١٢:٤٥:١٤١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٤٦٢٣:٥٩:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٩:٣١١٢:٤٥:٢٠١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٢٤٢٣:٥٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنو

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دهنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دهنو

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٩:٣٩١٢:٥١:١١١٩:٢٢:١٥١٩:٣٩:٥٠٠٠:٠٩:٤٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٠:١٤١٢:٥٠:٥٥١٩:٢١:٠٩١٩:٣٨:٤١٠٠:٠٩:٣٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٠:٤٩١٢:٥٠:٣٩١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٣٢٠٠:٠٩:٢٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢١:٢٣١٢:٥٠:٢٢١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٢٣٠٠:٠٩:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢١:٥٨١٢:٥٠:٠٥١٩:١٧:٤٥١٩:٣٥:١٢٠٠:٠٩:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٢:٣٢١٢:٤٩:٤٨١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٠٢٠٠:٠٨:٥٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٣:٠٦١٢:٤٩:٣٠١٩:١٥:٢٧١٩:٣٢:٥٠٠٠:٠٨:٤٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٣:٤٠١٢:٤٩:١٢١٩:١٤:١٦١٩:٣١:٣٨٠٠:٠٨:٢٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٤:١٤١٢:٤٨:٥٤١٩:١٣:٠٦١٩:٣٠:٢٦٠٠:٠٨:١٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٤:٤٨١٢:٤٨:٣٥١٩:١١:٥٤١٩:٢٩:١٣٠٠:٠٨:٠١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٥:٢١١٢:٤٨:١٦١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:٠٠٠٠:٠٧:٤٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٥:٥٥١٢:٤٧:٥٧١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٦:٤٦٠٠:٠٧:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٦:٢٨١٢:٤٧:٣٧١٩:٠٨:١٨١٩:٢٥:٣٢٠٠:٠٧:١٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٢٧:٠٢١٢:٤٧:١٧١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٤:١٨٠٠:٠٧:٠٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٢٧:٣٥١٢:٤٦:٥٧١٩:٠٥:٥١١٩:٢٣:٠٣٠٠:٠٦:٤٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٢٨:٠٨١٢:٤٦:٣٧١٩:٠٤:٣٧١٩:٢١:٤٨٠٠:٠٦:٣١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٢٨:٤١١٢:٤٦:١٦١٩:٠٣:٢٣١٩:٢٠:٣٣٠٠:٠٦:١٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٢٩:١٤١٢:٤٥:٥٥١٩:٠٢:٠٨١٩:١٩:١٧٠٠:٠٥:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٢٩:٤٧١٢:٤٥:٣٤١٩:٠٠:٥٤١٩:١٨:٠١٠٠:٠٥:٤٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٠:٢٠١٢:٤٥:١٣١٨:٥٩:٣٨١٩:١٦:٤٥٠٠:٠٥:٢٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٠:٥٣١٢:٤٤:٥٢١٨:٥٨:٢٣١٩:١٥:٢٩٠٠:٠٥:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٣١:٢٦١٢:٤٤:٣١١٨:٥٧:٠٨١٩:١٤:١٢٠٠:٠٤:٤٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣١:٥٩١٢:٤٤:٠٩١٨:٥٥:٥٢١٩:١٢:٥٦٠٠:٠٤:٢٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٢:٣١١٢:٤٣:٤٨١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:٤٠٠٠:٠٤:١١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٣:٠٤١٢:٤٣:٢٦١٨:٥٣:٢٠١٩:١٠:٢٣٠٠:٠٣:٥٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٣:٣٧١٢:٤٣:٠٥١٨:٥٢:٠٤١٩:٠٩:٠٦٠٠:٠٣:٣٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٤:١٠١٢:٤٢:٤٣١٨:٥٠:٤٨١٩:٠٧:٥٠٠٠:٠٣:١٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٤:٤٣١٢:٤٢:٢٢١٨:٤٩:٣٢١٩:٠٦:٣٣٠٠:٠٢:٥٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٥:١٧١٢:٤٢:٠٠١٨:٤٨:١٦١٩:٠٥:١٧٢٣:٣٢:٣٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٨٠٥:٣٥:٥٠١١:٤١:٣٩١٧:٤٧:٠٠١٨:٠٤:٠١٢٣:٠٢:١٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٦٠٥:٣٦:٢٤١١:٤١:١٨١٧:٤٥:٤٥١٨:٠٢:٤٤٢٣:٠١:٥٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنو

روستای دهنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دهنو + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای دهنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنو رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا دهنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهنو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهنو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دهنو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دهنو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دهنو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو