جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهنو

راویز | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دهنو


اذان صبح: ٠٤:١٣:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٥١:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٥٨

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنو (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای دهنو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دهنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دام راس
تردیدهای خود را بپذیرید و به حرفهای آنها گوش كنید؛ آنگاه می توانید راهی برای آنها بیابید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنو

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهنو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهنو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٠:٣٣١٢:٤٦:٢٣١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٠:٢٨٠٠:٠٣:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٩:٣٥١٢:٤٦:١٣١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:١٠٠٠:٠٣:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٨:٣٧١٢:٤٦:٠٤١٩:٢٣:٥٧١٩:٤١:٥١٠٠:٠٣:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٥:٥٥١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٣٣٠٠:٠٣:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٦:٤٤١٢:٤٥:٤٧١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:١٥٠٠:٠٢:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٥:٤٨١٢:٤٥:٣٩١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٥٦٠٠:٠٢:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٤:٥٤١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٤:٣٨٠٠:٠٢:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٤:٠١١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٢:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٥:١٩١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٠٢٠٠:٠١:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٢:١٨١٢:٤٥:١٣١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٦:٤٤٠٠:٠١:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠١:٢٨١٢:٤٥:٠٨١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠١:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٥:٠٤١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٠٨٠٠:٠١:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٩:٥١١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٥٠٠٠:٠١:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤٤:٥٦١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٣٢٠٠:٠٠:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٨:١٩١٢:٤٤:٥٣١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:١٤٠٠:٠٠:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٧:٣٥١٢:٤٤:٥١١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٠:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٦:٥٢١٢:٤٤:٤٩١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٣٨٠٠:٠٠:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٦:١٠١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:١٩٠٠:٠٠:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٥:٣٠١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٠:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٤:٥٠١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٤٣٢٣:٥٩:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٤:١٢١٢:٤٤:٤٩١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:٢٤٢٣:٥٩:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٣:٣٦١٢:٤٤:٥٠١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٠٥٢٣:٥٩:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٣:٠٠١٢:٤٤:٥٢١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٥:٤٦٢٣:٥٩:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٦:٢٧٢٣:٥٩:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥١:٥٤١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:٠٧٢٣:٥٩:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٥:٠١١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٤٧٢٣:٥٩:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٠:٥٢١٢:٤٥:٠٥١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥٩:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٠:٢٤١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٠:١٣١٩:٥٩:٠٧٢٣:٥٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٩:٥٧١٢:٤٥:١٤١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٤٦٢٣:٥٩:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنو

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دهنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دهنو

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٨٠٥:٤٧:٠٣١٢:٥٠:٢٣١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:١١٠٠:٠٢:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٣٠٥:٤٧:١٧١٢:٥٠:٣٦١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٢٢٠٠:٠٣:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٩٠٥:٤٧:٣٢١٢:٥٠:٤٨١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٣٢٠٠:٠٣:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٧٠٥:٤٧:٤٩١٢:٥١:٠١١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٤٠٠٠:٠٣:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٨:٠٦١٢:٥١:١٤١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٤٧٠٠:٠٣:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٩٠٥:٤٨:٢٥١٢:٥١:٢٧١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٥٢٠٠:٠٣:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٨:٤٤١٢:٥١:٣٩١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٥٦٠٠:٠٤:١٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٩:٠٥١٢:٥١:٥١١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٥٩٠٠:٠٤:٢٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٩:٢٦١٢:٥٢:٠٣١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٤:٠٠٠٠:٠٤:٤٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥١٠٥:٤٩:٤٩١٢:٥٢:١٥١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٥٩٠٠:٠٤:٥٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢١٠٥:٥٠:١٣١٢:٥٢:٢٧١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٥٧٠٠:٠٥:١٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٢٠٥:٥٠:٣٧١٢:٥٢:٣٨١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٥٤٠٠:٠٥:٢٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٤٠٥:٥١:٠٢١٢:٥٢:٤٩١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٤٩٠٠:٠٥:٤٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٨٠٥:٥١:٢٨١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٤٢٠٠:٠٥:٥٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥١:٥٥١٢:٥٣:١٠١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٣٤٠٠:٠٦:١٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٢:٢٣١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٢٥٠٠:٠٦:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٢:٥١١٢:٥٣:٣٠١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:١٤٠٠:٠٦:٤٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٣:٢٠١٢:٥٣:٣٩١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٠١٠٠:٠٦:٥٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٣:٤٩١٢:٥٣:٤٨١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٤٦٠٠:٠٧:١٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٣:٥٦١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٣٠٠٠:٠٧:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٤:٥٠١٢:٥٤:٠٤١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:١٣٠٠:٠٧:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٥:٢٢١٢:٥٤:١١١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٥٤٠٠:٠٧:٥١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٥:٥٤١٢:٥٤:١٨١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٣٣٠٠:٠٨:٠٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٥٦:٢٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:١١٠٠:٠٨:١٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٦:٥٩١٢:٥٤:٣٠١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٤٨٠٠:٠٨:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٧:٣٢١٢:٥٤:٣٦١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٨:٤١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٤:٤٠١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٠٨:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٤:٤٥١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٩:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٩:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٩:٤٩١٢:٥٤:٥٢١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٠٩:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٤:٥٤١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٠٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دهنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنو

روستای دهنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنو
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دهنو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای دهنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنو رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهنو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دهنو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دهنو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهنو
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دهنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهنو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو