جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهنو

بنارویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دهنو


اذان صبح: ٠٤:٤١:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٢٢
نیمه شب: ٠٠:١٦:١٧

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای دهنو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دهنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
خوشبختی به كسانی روی می آورد كه برای خوشبخت كردن دیگران می كوشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنو

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهنو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهنو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٨:٥٢١٢:٥١:٣٩١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:١٣٠٠:١٠:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٧:٥٨١٢:٥١:٢٩١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٤٩٠٠:١٠:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٧:٠٤١٢:٥١:٢٠١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٢٦٠٠:٠٩:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٦:١٢١٢:٥١:١١١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٤:٠٣٠٠:٠٩:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٥:٢٠١٢:٥١:٠٣١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٤٠٠٠:٠٩:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٤:٢٩١٢:٥٠:٥٦١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٠:٤٨١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٨:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٢:٥١١٢:٥٠:٤٢١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٣٢٠٠:٠٨:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٢:٠٣١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:١٠٠٠:٠٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١١:١٦١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٤٧٠٠:٠٨:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٨:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٩:٤٦١٢:٥٠:٢٠١٩:٣١:١٧١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٧:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٠:١٦١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٧:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٠:١٣١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٧:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥٠:١٠١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٧:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٠:٠٨١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٣٣٠٠:٠٧:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٤:١٤١٩:٥٢:١١٠٠:٠٧:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٥:٤١١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٤٩٠٠:٠٦:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٢٧٠٠:٠٦:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٠٤٠٠:٠٦:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:٤٢٠٠:٠٦:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:١٩٠٠:٠٦:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٠:٠٨١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٥٧٠٠:٠٦:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٢:١٩١٢:٥٠:١١١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٣٤٠٠:٠٦:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠١:٤٩١٢:٥٠:١٤١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:١١٠٠:٠٦:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠١:٢١١٢:٥٠:١٧١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٦:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٠:٥٥١٢:٥٠:٢١١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٦:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٦:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٠:٠٥١٢:٥٠:٣١١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٣٦٠٠:٠٦:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دهنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دهنو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:١٤٠٠:٠٩:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٠:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٠:٢٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٨:٤٣١٢:٥٦:١٨١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٠:٣٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥٦:٣١١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٥١٠٠:١٠:٥٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٩:١٨١٢:٥٦:٤٣١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٥٧٠٠:١١:٠٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٩:٣٧١٢:٥٦:٥٦١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٠٢٠٠:١١:٢١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٧:٠٨١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٠٥٠٠:١١:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٧:٢٠١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٠٧٠٠:١١:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٧:٣٢١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٢:٠٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠١:٠١١٢:٥٧:٤٣١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٢:١٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٠٥٠٠:١٢:٣٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٢:٤٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٨:١٦١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٣:٠٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٢:٣٨١٢:٥٨:٢٧١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٥١٠٠:١٣:١٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥٨:٣٧١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٣:٣١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٨:٤٦١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٣٤٠٠:١٣:٤٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٣:٥٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:١١٠٠:١٤:١٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٤:٥٣١٢:٥٩:١٣١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٥٧٠٠:١٤:٢٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٤٢٠٠:١٤:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٢٦٠٠:١٤:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٠٨٠٠:١٥:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٩:٤١١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٥:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥٩:٤٧١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٥:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٧:٥١١٢:٥٩:٥٢١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٥:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥٩:٥٧١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٥:٤٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٠:٠١١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٥:٥٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٦:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٦:١٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٠:١١١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دهنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنو

روستای دهنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنو
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دهنو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دهنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهنو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهنو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دهنو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهنو
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دهنو دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دهنو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهنو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو