جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دهنو

بنارویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دهنو


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٥١:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٠٦:٤٨

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای دهنو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دهنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دهنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

اونوره دو بالزاك
وقتی زنها دوستمان می دارند، ما را از هر لحاظ به دیده عقل می نگرند؛ حتی جنایات ما را. ولی وقتی علاقه ای به ما نداشته باشند، ارزشی برای فضایل مان نیز قایل نمی شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دهنو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهنو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:١٨٠٦:٢٩:٥٤١٢:٥٤:٠٠١٩:١٨:٣١١٩:٣٥:٣٢٠٠:١٣:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٢٨:٥١١٢:٥٣:٤٥١٩:١٩:٠٤١٩:٣٦:٠٧٠٠:١٣:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٧:٥٠١٢:٥٣:٣١١٩:١٩:٣٧١٩:٣٦:٤٢٠٠:١٣:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٦:٤٩١٢:٥٣:١٧١٩:٢٠:١١١٩:٣٧:١٧٠٠:١٢:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٥:٤٨١٢:٥٣:٠٤١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٧:٥٢٠٠:١٢:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٤:٤٨١٢:٥٢:٥١١٩:٢١:١٨١٩:٣٨:٢٧٠٠:١٢:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٣:٤٩١٢:٥٢:٣٨١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:٠٣٠٠:١١:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٢:٥١١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٢:٢٥١٩:٣٩:٣٩٠٠:١١:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢١:٥٣١٢:٥٢:١٤١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٠:١٥٠٠:١١:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٠:٥٦١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٠:٥١٠٠:١١:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٠:٠٠١٢:٥١:٥١١٩:٢٤:٠٧١٩:٤١:٢٧٠٠:١٠:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:٠٥١٢:٥١:٤١١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٠٣٠٠:١٠:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٨:١٠١٢:٥١:٣١١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٤٠٠٠:١٠:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٧:١٦١٢:٥١:٢١١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:١٦٠٠:٠٩:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٦:٢٤١٢:٥١:١٢١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٣:٥٣٠٠:٠٩:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٥:٣٢١٢:٥١:٠٤١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٣٠٠٠:٠٩:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥١٠٦:١٤:٤١١٢:٥٠:٥٦١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٥:٠٧٠٠:٠٩:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٣:٥١١٢:٥٠:٤٩١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٤٤٠٠:٠٨:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٣:٠١١٢:٥٠:٤٢١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٢٢٠٠:٠٨:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٢:١٣١٢:٥٠:٣٦١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠٨:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١١:٢٦١٢:٥٠:٣٠١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٣٧٠٠:٠٨:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٠:٤٠١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:١٤٠٠:٠٨:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٠:٢٠١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٧:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٩:١٢١٢:٥٠:١٦١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٧:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٠:١٣١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٧:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٠:١٠١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٧:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥٠:٠٨١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٢٤٠٠:٠٧:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٧:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٤٠٠٠:٠٧:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دهنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دهنو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دهنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دهنو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٠:٥٥١٢:٥٠:٢١١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٦:١٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٦:١٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٠:٠٥١٢:٥٠:٣١١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٣٦٠٠:٠٦:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٠:٣٧١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:١١٠٠:٠٦:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٩:٢١١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٠٦:١٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٢١٠٠:٠٦:١٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥٠:٥٦١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٥٥٠٠:٠٦:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥١:٠٤١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٠٦:٢٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥١:١٢١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٠٦:٢٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥١:٢٠١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٠٦:٢٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥١:٢٩١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٠٦:٣٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٧:٢٨١٢:٥١:٣٨١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠٦:٣٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٧:١٧١٢:٥١:٤٧١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠٦:٤٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥١:٥٧١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٠٦:٤٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٠٦:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٢:١٨١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٠٧:٠١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٦:٤٧١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٠٧:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٦:٤٣١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٠٧:١٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥٢:٥١١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٠٧:٢٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٠٧:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٣:١٥١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٠٧:٤٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٦:٣٩١٢:٥٣:٢٧١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:١٢٠٠:٠٧:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٣:٣٩١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٠٨:٠٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٦:٤٤١٢:٥٣:٥٢١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٠٨:١٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٦:٤٩١٢:٥٤:٠٥١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:١٧٠٠:٠٨:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥٤:١٧١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٣٦٠٠:٠٨:٣٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٥٥٠٠:٠٨:٤٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥٧:١٠١٢:٥٤:٤٣١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:١٣٠٠:٠٩:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٤:٥٧١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٢٩٠٠:٠٩:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٧:٣٠١٢:٥٥:١٠١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٤٤٠٠:٠٩:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٥:٢٣١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٥٨٠٠:٠٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دهنو روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دهنو روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنو

روستای دهنو بر روی نقشه

روستای دهنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دهنو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دهنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دهنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دهنو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دهنو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهنو
زمان پخش اذان مستقیم به افق دهنو
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دهنو دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دهنو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهنو
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهنو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو