جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دهنو

ابوالوردی | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دهنو

اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٢٩
غروب آفتاب: ١٨:٥٦:٠٢
اذان مغرب: ١٩:١٣:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤١:١٢

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنو (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای دهنو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای دهنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دهنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

افلاطون
نیكمرد نیست كه به مهمانی زیردست می رود، بلكه زیردستی به مهمانی نیكمرد می رود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنو

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دهنو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دهنو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٠:١٤١٢:٥٧:١٣١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٠٦٠٠:١٥:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٩:٠٨١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٤٥٠٠:١٥:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٨:٠٢١٢:٥٦:٤٥١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٢٥٠٠:١٥:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٦:٥٧١٢:٥٦:٣١١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٠٥٠٠:١٤:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٥:٥٣١٢:٥٦:١٨١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٤:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٤:٥٠١٢:٥٦:٠٥١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٢٥٠٠:١٤:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٣:٤٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٦:٠٥٠٠:١٣:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٢:٤٥١٢:٥٥:٤١١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٣:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢١:٤٣١٢:٥٥:٣٠١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٢٦٠٠:١٣:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٠:٤٣١٢:٥٥:١٩١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٠٧٠٠:١٣:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٥:٠٨١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٤٧٠٠:١٢:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٨:٤٤١٢:٥٤:٥٨١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٢٨٠٠:١٢:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٧:٤٦١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠٩٠٠:١٢:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:٥٠٠٠:١١:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٥:٥٣١٢:٥٤:٣١١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٣٢٠٠:١١:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:١٣٠٠:١١:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٤:٠٤١٢:٥٤:١٦١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٥٥٠٠:١١:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٣:١١١٢:٥٤:٠٩١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٣٦٠٠:١٠:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٢:١٩١٢:٥٤:٠٣١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:١٨٠٠:١٠:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:١٣٠٦:١١:٢٨١٢:٥٣:٥٧١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٠٠٠٠:١٠:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٠:٣٨١٢:٥٣:٥٢١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٤١٠٠:١٠:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥٣:٤٨١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٢٣٠٠:١٠:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٩:٠١١٢:٥٣:٤٤١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٩:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٣:٤٠١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٩:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٧:٣٠١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٩:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٣:٣٥١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:١١٠٠:٠٩:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٣:٣٤١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٥٢٠٠:٠٩:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٩:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٤:٤٠١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:١٦٠٠:٠٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنو

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دهنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دهنو

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دهنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دهنو

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دهنو روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دهنو روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دهنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دهنو

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠٠:٠٠١٩:٣١:٠٥١٩:٤٨:٣٨٠٠:١٨:٣٨
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٩:٠٢١٢:٥٩:٤٤١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٣٠٠٠:١٨:٢٨
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٢٩:٣٦١٢:٥٩:٢٨١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٢٢٠٠:١٨:١٨
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٠:١٠١٢:٥٩:١١١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:١٣٠٠:١٨:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٠:٤٤١٢:٥٨:٥٤١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٧:٥٦
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣١:١٨١٢:٥٨:٣٧١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٢:٥٢٠٠:١٧:٤٥
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠١٠٦:٣١:٥٢١٢:٥٨:١٩١٩:٢٤:١٩١٩:٤١:٤١٠٠:١٧:٣٢
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٢:٢٥١٢:٥٨:٠١١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٠:٣٠٠٠:١٧:٢٠
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٢:٥٩١٢:٥٧:٤٣١٩:٢١:٥٩١٩:٣٩:١٨٠٠:١٧:٠٧
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٣:٣٢١٢:٥٧:٢٤١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٨:٠٥٠٠:١٦:٥٣
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٤:٠٥١٢:٥٧:٠٥١٩:١٩:٣٦١٩:٣٦:٥٢٠٠:١٦:٣٩
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٦:٤٥١٩:١٨:٢٤١٩:٣٥:٣٩٠٠:١٦:٢٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٥:١١١٢:٥٦:٢٦١٩:١٧:١٢١٩:٣٤:٢٥٠٠:١٦:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٥:٤٤١٢:٥٦:٠٦١٩:١٥:٥٩١٩:٣٣:١١٠٠:١٥:٥٤
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٦:١٧١٢:٥٥:٤٦١٩:١٤:٤٦١٩:٣١:٥٧٠٠:١٥:٣٨
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٦:٥٠١٢:٥٥:٢٥١٩:١٣:٣٣١٩:٣٠:٤٢٠٠:١٥:٢٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:١٢٠٦:٣٧:٢٣١٢:٥٥:٠٥١٩:١٢:١٩١٩:٢٩:٢٧٠٠:١٥:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٣٠٦:٣٧:٥٥١٢:٥٤:٤٤١٩:١١:٠٥١٩:٢٨:١٢٠٠:١٤:٤٩
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٤٠٦:٣٨:٢٨١٢:٥٤:٢٣١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٦:٥٦٠٠:١٤:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:١٤٠٦:٣٩:٠١١٢:٥٤:٠٢١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٥:٤١٠٠:١٤:١٥
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٥٠٦:٣٩:٣٣١٢:٥٣:٤١١٩:٠٧:٢١١٩:٢٤:٢٥٠٠:١٣:٥٨
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٠:٠٦١٢:٥٣:٢٠١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:٠٩٠٠:١٣:٤٠
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٠:٣٩١٢:٥٢:٥٩١٩:٠٤:٥١١٩:٢١:٥٣٠٠:١٣:٢٢
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤١:١١١٢:٥٢:٣٧١٩:٠٣:٣٥١٩:٢٠:٣٧٠٠:١٣:٠٤
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤١:٤٤١٢:٥٢:١٦١٩:٠٢:٢٠١٩:١٩:٢١٠٠:١٢:٤٦
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٢:١٧١٢:٥١:٥٥١٩:٠١:٠٥١٩:١٨:٠٥٠٠:١٢:٢٧
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٢:٥٠١٢:٥١:٣٣١٨:٥٩:٤٩١٩:١٦:٤٩٠٠:١٢:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٤٣:٢٣١٢:٥١:١٢١٨:٥٨:٣٣١٩:١٥:٣٣٠٠:١١:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٤٣:٥٦١٢:٥٠:٥١١٨:٥٧:١٨١٩:١٤:١٧٠٠:١١:٣١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٤٤:٢٩١٢:٥٠:٢٩١٨:٥٦:٠٢١٩:١٣:٠١٢٣:٤١:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٥:٤٥:٠٢١١:٥٠:٠٨١٧:٥٤:٤٧١٨:١١:٤٥٢٣:١٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دهنو روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دهنو روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنو

روستای دهنو بر روی نقشه

روستای دهنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنو
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای دهنو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای دهنو + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دهنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دهنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دهنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنو رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ دهنو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهنو
زمان پخش اذان مستقیم به افق دهنو
افق شرعی امروز فردا دهنو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهنو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهنو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دهنو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهنو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو