جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهنو

ابوالوردی | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دهنو


اذان صبح: ٠٥:١٤:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٢٣
اذان ظهر: ١٢:١٠:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:٥٦
اذان مغرب: ١٨:٠٦:١٥
نیمه شب: ٢٣:٣١:١٨

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنو (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای دهنو)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای دهنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
توحید آن است كه خدا را در توهّم نیاوری و عدالت آن است كه او را متهم نسازی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنو

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهنو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهنو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٠:٢٩١٢:٥٥:١٧١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:١٧٠٠:١٢:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٩:٢٩١٢:٥٥:٠٧١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٥٨٠٠:١٢:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٨:٣١١٢:٥٤:٥٧١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٣٩٠٠:١٢:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٧:٣٣١٢:٥٤:٤٨١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٢٠٠٠:١٢:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٦:٣٧١٢:٥٤:٣٩١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٠٢٠٠:١١:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٥:٤١١٢:٥٤:٣١١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٤٣٠٠:١١:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٤:٤٦١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٢٥٠٠:١١:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٣:٥٢١٢:٥٤:١٦١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٠٦٠٠:١١:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٢:٥٩١٢:٥٤:٠٩١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٠:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٤:٠٣١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٢٩٠٠:١٠:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١١:١٧١٢:٥٣:٥٧١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:١١٠٠:١٠:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٣:٥٢١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٠:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٣:٤٨١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٣٤٠٠:١٠:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٣:٤٤١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٩:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥٣:٤٠١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٥٨٠٠:٠٩:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٣٩٠٠:٠٩:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٣:٣٥١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٩:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٣:٣٤١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٠٩:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٥:١١١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٠٩:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:٢٦٠٠:٠٨:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٨:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٣:١٤١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٠٨:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٢:٣٨١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٠٨:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥٣:٣٦١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:١٠٠٠:٠٨:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣١٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٣:٣٨١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٠٨:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥٣:٤١١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٠٨:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:١٠٠٠:٠٨:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٣:٤٩١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٠٨:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٨:١٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥٣:٥٨١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٠٨:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنو

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای دهنو

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای دهنو

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٠:٥٢١٢:٠٩:٤٧١٧:٢٩:٠٠١٧:٤٧:٠٤٢٣:٢٩:٠٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥٠:٢٤١٢:١٠:٠٠١٧:٢٩:٥٣١٧:٤٧:٥٥٢٣:٢٩:١٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٤٩:٥٥١٢:١٠:١١١٧:٣٠:٤٦١٧:٤٨:٤٦٢٣:٢٩:٣٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٤٩:٢٤١٢:١٠:٢٢١٧:٣١:٣٨١٧:٤٩:٣٦٢٣:٢٩:٤٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٤٨:٥١١٢:١٠:٣١١٧:٣٢:٣٠١٧:٥٠:٢٦٢٣:٢٩:٥٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٤٨:١٧١٢:١٠:٤٠١٧:٣٣:٢٢١٧:٥١:١٦٢٣:٣٠:١١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٧:٠١٠٦:٤٧:٤٢١٢:١٠:٤٨١٧:٣٤:١٤١٧:٥٢:٠٦٢٣:٣٠:٢٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٦:٣١٠٦:٤٧:٠٥١٢:١٠:٥٥١٧:٣٥:٠٦١٧:٥٢:٥٥٢٣:٣٠:٣٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٤٦:٢٧١٢:١١:٠٢١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٣:٤٥٢٣:٣٠:٤٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٥:٤٧١٢:١١:٠٧١٧:٣٦:٤٨١٧:٥٤:٣٤٢٣:٣٠:٥١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤٥:٠٦١٢:١١:١٢١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٥:٢٣٢٣:٣٠:٥٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٤:٢٤١٢:١١:١٦١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٦:١١٢٣:٣١:٠٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٣:٤٠١٢:١١:١٩١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٦:٥٩٢٣:٣١:١١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٢:٥٥١٢:١١:٢١١٧:٤٠:١٠١٧:٥٧:٤٧٢٣:٣١:١٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٢:٠٩١٢:١١:٢٣١٧:٤٠:٥٩١٧:٥٨:٣٥٢٣:٣١:٢١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤١:٢١١٢:١١:٢٤١٧:٤١:٤٨١٧:٥٩:٢٢٢٣:٣١:٢٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٠:٣٢١٢:١١:٢٤١٧:٤٢:٣٧١٨:٠٠:٠٩٢٣:٣١:٢٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٠:١٦٠٦:٣٩:٤٣١٢:١١:٢٣١٧:٤٣:٢٦١٨:٠٠:٥٦٢٣:٣١:٢٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٩:٣١٠٦:٣٨:٥٢١٢:١١:٢١١٧:٤٤:١٤١٨:٠١:٤٣٢٣:٣١:٢٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٨:٤٤٠٦:٣٧:٥٩١٢:١١:١٩١٧:٤٥:٠٢١٨:٠٢:٢٩٢٣:٣١:٢٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٧:٥٧٠٦:٣٧:٠٦١٢:١١:١٦١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٣:١٥٢٣:٣١:٢٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٦:١٢١٢:١١:١٣١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٤:٠٠٢٣:٣١:٢٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٣٥:١٧١٢:١١:٠٨١٧:٤٧:٢٤١٨:٠٤:٤٥٢٣:٣١:٢٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٤:٢١١٢:١١:٠٣١٧:٤٨:١٠١٨:٠٥:٣٠٢٣:٣١:٢٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٣:٢٣١٢:١٠:٥٨١٧:٤٨:٥٦١٨:٠٦:١٥٢٣:٣١:١٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٢:٢٥١٢:١٠:٥١١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٦:٥٩٢٣:٣١:١٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣١:٢٦١٢:١٠:٤٤١٧:٥٠:٢٧١٨:٠٧:٤٣٢٣:٣١:٠٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٠:٢٦١٢:١٠:٣٧١٧:٥١:١٢١٨:٠٨:٢٧٢٣:٣١:٠٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٠:٥٣٠٦:٢٩:٢٦١٢:١٠:٢٩١٧:٥١:٥٧١٨:٠٩:١٠٢٣:٣٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٣:٢٣١٢:١٠:٥٨١٧:٤٨:٥٦١٨:٠٦:١٥٢٣:٣١:١٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٢:٢٥١٢:١٠:٥١١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٦:٥٩٢٣:٣١:١٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣١:٢٦١٢:١٠:٤٤١٧:٥٠:٢٧١٨:٠٧:٤٣٢٣:٣١:٠٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٠:٢٦١٢:١٠:٣٧١٧:٥١:١٢١٨:٠٨:٢٧٢٣:٣١:٠٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٢٩:٢٦١٢:١٠:٢٩١٧:٥١:٥٧١٨:٠٩:١٠٢٣:٣٠:٥٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٢٨:٢٤١٢:١٠:٢٠١٧:٥٢:٤١١٨:٠٩:٥٣٢٣:٣٠:٤٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٢٧:٢٢١٢:١٠:١٠١٧:٥٣:٢٥١٨:١٠:٣٥٢٣:٣٠:٤٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٦:١٨١٢:١٠:٠١١٧:٥٤:٠٨١٨:١١:١٨٢٣:٣٠:٣١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٥:١٤١٢:٠٩:٥٠١٧:٥٤:٥١١٨:١٢:٠٠٢٣:٣٠:٢٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٤:١٠١٢:٠٩:٣٩١٧:٥٥:٣٤١٨:١٢:٤١٢٣:٣٠:١٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٣:٠٤١٢:٠٩:٢٧١٧:٥٦:١٦١٨:١٣:٢٣٢٣:٣٠:٠١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢١:٥٨١٢:٠٩:١٥١٧:٥٦:٥٨١٨:١٤:٠٤٢٣:٢٩:٤٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٠:٥٢١٢:٠٩:٠٣١٧:٥٧:٤٠١٨:١٤:٤٥٢٣:٢٩:٣٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:١٩:٤٤١٢:٠٨:٥٠١٧:٥٨:٢١١٨:١٥:٢٥٢٣:٢٩:٢٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:١٨:٣٦١٢:٠٨:٣٦١٧:٥٩:٠٢١٨:١٦:٠٥٢٣:٢٩:١١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:١٧:٢٨١٢:٠٨:٢٢١٧:٥٩:٤٣١٨:١٦:٤٥٢٣:٢٨:٥٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٦:١٩١٢:٠٨:٠٨١٨:٠٠:٢٣١٨:١٧:٢٥٢٣:٢٨:٤٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٥:١٠١٢:٠٧:٥٣١٨:٠١:٠٣١٨:١٨:٠٤٢٣:٢٨:٢٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٤:٠٠١٢:٠٧:٣٨١٨:٠١:٤٣١٨:١٨:٤٣٢٣:٢٨:١٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٢:٤٩١٢:٠٧:٢٢١٨:٠٢:٢٢١٨:١٩:٢٢٢٣:٢٧:٥٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١١:٣٩١٢:٠٧:٠٦١٨:٠٣:٠١١٨:٢٠:٠١٢٣:٢٧:٤٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٠:٢٨١٢:٠٦:٥٠١٨:٠٣:٤٠١٨:٢٠:٤٠٢٣:٢٧:٢٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:٠٩:١٦١٢:٠٦:٣٤١٨:٠٤:١٩١٨:٢١:١٩٢٣:٢٧:٠٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٠٨:٠٥١٢:٠٦:١٧١٨:٠٤:٥٨١٨:٢١:٥٧٢٣:٢٦:٤٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٠٦:٥٣١٢:٠٦:٠١١٨:٠٥:٣٦١٨:٢٢:٣٥٢٣:٢٦:٣٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٥:٤٠١٢:٠٥:٤٤١٨:٠٦:١٤١٨:٢٣:١٣٢٣:٢٦:١٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٠٤:٢٨١٢:٠٥:٢٦١٨:٠٦:٥٢١٨:٢٣:٥١٢٣:٢٥:٥٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٣:١٥١٢:٠٥:٠٩١٨:٠٧:٣٠١٨:٢٤:٢٩٢٣:٢٥:٣٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٢:٠٣١٢:٠٤:٥١١٨:٠٨:٠٨١٨:٢٥:٠٧٢٣:٢٥:١٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو روستای دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو روستای دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنو

روستای دهنو بر روی نقشه

روستای دهنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنو
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای دهنو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای دهنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دهنو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دهنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دهنو
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهنو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهنو
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ دهنو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو