جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دهنو

خمین | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز دهنو

اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٠١:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٤٤
اذان مغرب: ١٨:٢٠:١٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٢٣

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دهنو (شهرستان خمین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر دهنو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دهنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دهنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
به راستى هر كه عبادت را به خاطر عبادت طلب كند خود را تزكیه نموده است. هر گاه مستحبّات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دهنو

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دهنو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهنو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دهنو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهنو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دهنو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٠:١١١٣:١٠:٢٥١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:١٩٠٠:٢٧:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٨:٥٧١٣:١٠:١١١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢٦:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٧:٤٥١٣:٠٩:٥٧١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٢٦:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٦:٣٣١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٦:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٥:٢٢١٣:٠٩:٣١١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٢٥:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٤:١١١٣:٠٩:١٨١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:١٤٠٠:٢٥:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٣:٠٢١٣:٠٩:٠٦١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٠١٠٠:٢٥:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣١:٥٣١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٤:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٨:٤٣١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٤:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٩:٣٧١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٤:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٨:٣١١٣:٠٨:٢١١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:١٢٠٠:٢٣:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٨:١١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٣:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٣:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٥:١٧١٣:٠٧:٥٣١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٣:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٤:١٥١٣:٠٧:٤٤١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٢:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:١٢٠٠:٢٢:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢٢:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٤٠٦:٢١:١٣١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢١:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٧:١٦١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢١:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٩:١٧١٣:٠٧:١٠١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢١:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٨:٢١١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:١٤٠٠:٢١:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢١:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٦:٥٦١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٥٠٠٠:٢٠:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٠:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٠:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣١٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٠:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٣:١٠١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٠:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٩:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٢٠٦:١١:٣٧١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٣٧٠٠:١٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنو

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دهنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دهنو

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهنو

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهنو شهر دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهنو شهر دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهنو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهنو

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٢٠٥:٥٨:٣٧١٢:٠٣:٠٠١٨:٠٦:٥١١٨:٢٤:٢٦٢٣:٢٢:٢٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٥:٥٩:١٨١٢:٠٢:٣٩١٨:٠٥:٢٩١٨:٢٣:٠٣٢٣:٢٢:٠١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٣٠٥:٥٩:٥٨١٢:٠٢:١٨١٨:٠٤:٠٦١٨:٢١:٤٠٢٣:٢١:٤٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٠:٣٩١٢:٠١:٥٧١٨:٠٢:٤٤١٨:٢٠:١٨٢٣:٢١:٢٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠١:٢٠١٢:٠١:٣٦١٨:٠١:٢١١٨:١٨:٥٥٢٣:٢١:٠٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٢:٠٢١٢:٠١:١٦١٧:٥٩:٥٩١٨:١٧:٣٣٢٣:٢٠:٤٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٢:٤٣١٢:٠٠:٥٦١٧:٥٨:٣٨١٨:١٦:١٢٢٣:٢٠:٢٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٣:٢٥١٢:٠٠:٣٦١٧:٥٧:١٦١٨:١٤:٥٠٢٣:٢٠:٠٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٤:٠٧١٢:٠٠:١٦١٧:٥٥:٥٥١٨:١٣:٢٩٢٣:١٩:٤٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٤:٤٩١١:٥٩:٥٧١٧:٥٤:٣٤١٨:١٢:٠٩٢٣:١٩:٣٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٥:٣١١١:٥٩:٣٧١٧:٥٣:١٣١٨:١٠:٤٩٢٣:١٩:١٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٦:١٤١١:٥٩:١٩١٧:٥١:٥٣١٨:٠٩:٢٩٢٣:١٨:٥٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٠٦:٥٧١١:٥٩:٠٠١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٨:١٠٢٣:١٨:٣٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٧:٤٠١١:٥٨:٤٢١٧:٤٩:١٤١٨:٠٦:٥١٢٣:١٨:١٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢١٠٦:٠٨:٢٣١١:٥٨:٢٤١٧:٤٧:٥٦١٨:٠٥:٣٣٢٣:١٨:٠٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٩:٠٧١١:٥٨:٠٧١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٤:١٦٢٣:١٧:٤٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٠٩:٥١١١:٥٧:٥٠١٧:٤٥:٢٠١٨:٠٢:٥٩٢٣:١٧:٢٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٠:٣٥١١:٥٧:٣٣١٧:٤٤:٠٢١٨:٠١:٤٢٢٣:١٧:٠٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٥٠٦:١١:٢٠١١:٥٧:١٨١٧:٤٢:٤٦١٨:٠٠:٢٧٢٣:١٦:٥٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٢:٠٥١١:٥٧:٠٢١٧:٤١:٣٠١٧:٥٩:١٢٢٣:١٦:٣٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٢:٥١١١:٥٦:٤٧١٧:٤٠:١٥١٧:٥٧:٥٨٢٣:١٦:٢٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٣:٣٦١١:٥٦:٣٣١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٦:٤٤٢٣:١٦:٠٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٤:٢٣١١:٥٦:١٩١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٥:٣٢٢٣:١٥:٥٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٥:٠٩١١:٥٦:٠٥١٧:٣٦:٣٣١٧:٥٤:٢٠٢٣:١٥:٣٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٥:٥٦١١:٥٥:٥٣١٧:٣٥:٢١١٧:٥٣:٠٩٢٣:١٥:٢١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٦:٤٣١١:٥٥:٤١١٧:٣٤:١٠١٧:٥١:٥٩٢٣:١٥:٠٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٧:٣١١١:٥٥:٢٩١٧:٣٢:٥٩١٧:٥٠:٥٠٢٣:١٤:٥٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٨:١٩١١:٥٥:١٨١٧:٣١:٤٩١٧:٤٩:٤٢٢٣:١٤:٤٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٩:٠٨١١:٥٥:٠٨١٧:٣٠:٤١١٧:٤٨:٣٤٢٣:١٤:٢٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٨٠٦:١٩:٥٦١١:٥٤:٥٨١٧:٢٩:٣٣١٧:٤٧:٢٨٢٣:١٤:١٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دهنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهنو شهر دهنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهنو شهر دهنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دهنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دهنو

دهنو، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خمین در استان مرکزی ایران. دارای مردمانی مهربان و سخت کوش. اغلب مردم این روستا لر هستند و با لهجه ی لری صحبت میکنند.

شهر دهنو در ویکیپدیا

شهر دهنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دهنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دهنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دهنو بر روی نقشه

شهر دهنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دهنو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دهنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دهنو
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دهنو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دهنو + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دهنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دهنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دهنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دهنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دهنو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهنو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دهنو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دهنو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهنو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دهنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهنو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهنو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهنو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دهنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو