جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دهنو دمیتر

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز دهنو دمیتر

اذان صبح: ٠٥:١٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٥١
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٥٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٥٩

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنو دمیتر (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای دهنو دمیتر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای دهنو دمیتر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دهنو دمیتر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

؟
اگر تاكنون چندین بار شكست خورده اید، نگویید كه شكست خوردم، تنها بگویید تنبلی كردم. زیرا اگر شخص تنبل نباشد، هیچ گاه شكست نخواهد خورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنو دمیتر

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنو دمیتر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو دمیتر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دهنو دمیتر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو دمیتر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دهنو دمیتر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٥٦٠٦:٣٣:٤٦١٢:٥٧:٠٣١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٧:٣٧٠٠:١٧:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٦:٤٩١٩:٢١:١٦١٩:٣٨:١٠٠٠:١٦:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣١:٤٥١٢:٥٦:٣٤١٩:٢١:٤٨١٩:٣٨:٤٣٠٠:١٦:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٠:٤٦١٢:٥٦:٢١١٩:٢٢:١٩١٩:٣٩:١٧٠٠:١٦:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:١٦٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٦:٠٧١٩:٢٢:٥١١٩:٣٩:٥٠٠٠:١٥:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٥:٥٤١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٢٣٠٠:١٥:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٧:٥٢١٢:٥٥:٤١١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٠:٥٧٠٠:١٥:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٦:٥٥١٢:٥٥:٢٩١٩:٢٤:٢٧١٩:٤١:٣١٠٠:١٥:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٥:٥٩١٢:٥٥:١٧١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:٠٥٠٠:١٤:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٥:٠٤١٢:٥٥:٠٦١٩:٢٥:٣١١٩:٤٢:٣٩٠٠:١٤:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٤:١٠١٢:٥٤:٥٥١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:١٤٠٠:١٤:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٣:١٦١٢:٥٤:٤٥١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٣:٤٨٠٠:١٣:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٢:٢٣١٢:٥٤:٣٥١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٢٣٠٠:١٣:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢١:٣١١٢:٥٤:٢٥١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٤:٥٨٠٠:١٣:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٤:١٦١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٣٣٠٠:١٣:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٩:٥٠١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٠٨٠٠:١٢:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٤٣٠٠:١٢:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٨:١٢١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:١٩٠٠:١٢:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٧:٢٤١٢:٥٣:٤٥١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٧:٥٥٠٠:١٢:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٣:٣٩١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٣١٠٠:١٢:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٥:٥٣١٢:٥٣:٣٣١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٠٦٠٠:١١:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٥:٠٨١٢:٥٣:٢٨١٩:٣٢:١٠١٩:٤٩:٤٣٠٠:١١:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:١٠٠٦:١٤:٢٥١٢:٥٣:٢٤١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:١٩٠٠:١١:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٣:٤٣١٢:٥٣:٢٠١٩:٣٣:١٨١٩:٥٠:٥٥٠٠:١١:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٣:٠١١٢:٥٣:١٦١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٣١٠٠:١١:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٢:٢١١٢:٥٣:١٣١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٠٨٠٠:١١:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١١:٤٢١٢:٥٣:١١١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٤٤٠٠:١٠:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١١:٠٤١٢:٥٣:١٠١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٢١٠٠:١٠:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٠:٢٨١٢:٥٣:٠٩١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٣:٥٧٠٠:١٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهنو دمیتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهنو دمیتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهنو دمیتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنو دمیتر

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای دهنو دمیتر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهنو دمیتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دمیتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای دهنو دمیتر

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای دهنو دمیتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای دهنو دمیتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای دهنو دمیتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنو دمیتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو دمیتر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای دهنو دمیتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای دهنو دمیتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دمیتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای دهنو دمیتر

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای دهنو دمیتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای دهنو دمیتر روستای دهنو دمیتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای دهنو دمیتر روستای دهنو دمیتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دهنو دمیتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو دمیتر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای دهنو دمیتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای دهنو دمیتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو دمیتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای دهنو دمیتر

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٣:٣٤٠٥:٥٩:٤٢١٢:٠٣:٥٦١٨:٠٨:٣٥١٨:٢٥:٠٥٢٣:٥٥:٣٠
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٢٤٠٦:٥٨:٣٦١٣:٠٣:٣٨١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٥:٣٦٠٠:٢٥:١٠
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:١٤٠٦:٥٧:٢٩١٣:٠٣:٢٠١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٦:٠٧٠٠:٢٤:٥٠
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٠٤٠٦:٥٦:٢٣١٣:٠٣:٠٢١٩:١٠:٠٧١٩:٢٦:٣٨٠٠:٢٤:٣٠
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٥٣٠٦:٥٥:١٦١٣:٠٢:٤٤١٩:١٠:٣٧١٩:٢٧:٠٨٠٠:٢٤:٠٩
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٤٢٠٦:٥٤:٠٩١٣:٠٢:٢٦١٩:١١:٠٧١٩:٢٧:٣٩٠٠:٢٣:٤٩
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٣٠٠٦:٥٣:٠٣١٣:٠٢:٠٨١٩:١١:٣٧١٩:٢٨:١٠٠٠:٢٣:٢٨
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:١٩٠٦:٥١:٥٧١٣:٠١:٥٠١٩:١٢:٠٧١٩:٢٨:٤٠٠٠:٢٣:٠٧
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥٠:٥٠١٣:٠١:٣١١٩:١٢:٣٧١٩:٢٩:١١٠٠:٢٢:٤٦
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٤٩:٤٤١٣:٠١:١٣١٩:١٣:٠٨١٩:٢٩:٤٢٠٠:٢٢:٢٥
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٤٣٠٦:٤٨:٣٨١٣:٠٠:٥٥١٩:١٣:٣٨١٩:٣٠:١٣٠٠:٢٢:٠٤
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٤٧:٣٢١٣:٠٠:٣٧١٩:١٤:٠٨١٩:٣٠:٤٤٠٠:٢١:٤٣
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:١٨٠٦:٤٦:٢٦١٣:٠٠:٢٠١٩:١٤:٣٨١٩:٣١:١٥٠٠:٢١:٢٢
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٤٥:٢١١٣:٠٠:٠٢١٩:١٥:٠٨١٩:٣١:٤٦٠٠:٢١:٠١
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٤٤:١٦١٢:٥٩:٤٥١٩:١٥:٣٨١٩:٣٢:١٧٠٠:٢٠:٤٠
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٤١٠٦:٤٣:١١١٢:٥٩:٢٧١٩:١٦:٠٨١٩:٣٢:٤٨٠٠:٢٠:١٩
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٢:٠٧١٢:٥٩:١٠١٩:١٦:٣٩١٩:٣٣:٢٠٠٠:١٩:٥٨
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤١:٠٢١٢:٥٨:٥٣١٩:١٧:٠٩١٩:٣٣:٥٢٠٠:١٩:٣٧
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٣٩:٥٩١٢:٥٨:٣٧١٩:١٧:٤٠١٩:٣٤:٢٣٠٠:١٩:١٦
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٣٨:٥٥١٢:٥٨:٢٠١٩:١٨:١٠١٩:٣٤:٥٥٠٠:١٨:٥٦
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٤١٠٦:٣٧:٥٢١٢:٥٨:٠٤١٩:١٨:٤١١٩:٣٥:٢٧٠٠:١٨:٣٥
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٢٩٠٦:٣٦:٥٠١٢:٥٧:٤٩١٩:١٩:١٢١٩:٣٦:٠٠٠٠:١٨:١٥
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:١٨٠٦:٣٥:٤٨١٢:٥٧:٣٣١٩:١٩:٤٣١٩:٣٦:٣٢٠٠:١٧:٥٥
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٤:٤٦١٢:٥٧:١٨١٩:٢٠:١٤١٩:٣٧:٠٥٠٠:١٧:٣٥
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٥٦٠٦:٣٣:٤٦١٢:٥٧:٠٣١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٧:٣٧٠٠:١٧:١٥
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٦:٤٩١٩:٢١:١٦١٩:٣٨:١٠٠٠:١٦:٥٦
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣١:٤٥١٢:٥٦:٣٤١٩:٢١:٤٨١٩:٣٨:٤٣٠٠:١٦:٣٧
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٠:٤٦١٢:٥٦:٢١١٩:٢٢:١٩١٩:٣٩:١٧٠٠:١٦:١٨
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:١٦٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٦:٠٧١٩:٢٢:٥١١٩:٣٩:٥٠٠٠:١٥:٥٩
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٥:٥٤١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٢٣٠٠:١٥:٤١
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٧:٥٢١٢:٥٥:٤١١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٠:٥٧٠٠:١٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای دهنو دمیتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای دهنو دمیتر روستای دهنو دمیتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای دهنو دمیتر روستای دهنو دمیتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنو دمیتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو دمیتر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهنو دمیتر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنو دمیتر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنو دمیتر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنو دمیتر

روستای دهنو دمیتر بر روی نقشه

روستای دهنو دمیتر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنو دمیتر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنو دمیتر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنو دمیتر
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای دهنو دمیتر + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای دهنو دمیتر + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای دهنو دمیتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دهنو دمیتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دهنو دمیتر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنو دمیتر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنو دمیتر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ دهنو دمیتر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهنو دمیتر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهنو دمیتر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق دهنو دمیتر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهنو دمیتر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دهنو دمیتر
زمان پخش اذان زنده به افق دهنو دمیتر
افق شرعی امروز فردا دهنو دمیتر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنو دمیتر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو