جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهنو(باقرآباد)

جرجافک | زرند | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دهنو(باقرآباد)


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٤٨:١٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٠١
اذان مغرب: ٢٠:١١:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٢٩

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنو(باقرآباد) (شهرستان زرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای دهنو(باقرآباد))، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دهنو(باقرآباد))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنو(باقرآباد))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفوسیوس
ایمان به حقیقت را هدف و مقصد اساسی زندگی خود قرار دادن و تكالیف را از روی وجدان به جا آوردن، طبع مرد را بلندتر و كاملتر می سازد. یكی را دوست داشتن و حیات او را آرزو كردن و دیگری را دشمن داشتن و مرگ او را خواستن، ناگزیر طبع آدمی را تاریك می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنو(باقرآباد)

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنو(باقرآباد) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو(باقرآباد) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهنو(باقرآباد) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنو(باقرآباد) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهنو(باقرآباد) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٦:٥٥١٢:٤٣:١١١٩:١٩:٥٤١٩:٣٧:٤٧٠٠:٠٠:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٥:٥٥١٢:٤٣:٠١١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٢٩٠٠:٠٠:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٤:٥٧١٢:٤٢:٥٢١٩:٢١:١٣١٩:٣٩:١١٢٣:٥٩:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٣:٥٩١٢:٤٢:٤٣١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:٥٤٢٣:٥٩:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٣:٠٢١٢:٤٢:٣٥١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:٣٦٢٣:٥٩:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٢:٠٧١٢:٤٢:٢٧١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:١٩٢٣:٥٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠١:١٢١٢:٤٢:٢٠١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٢:٠١٢٣:٥٨:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٠:١٨١٢:٤٢:١٣١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٤٤٢٣:٥٨:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٩:٢٥١٢:٤٢:٠٧١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:٢٦٢٣:٥٨:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٨:٣٤١٢:٤٢:٠١١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٤:٠٩٢٣:٥٨:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٧:٤٣١٢:٤١:٥٦١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٥٢٢٣:٥٨:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٦:٥٤١٢:٤١:٥٢١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٣٤٢٣:٥٧:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٦:٠٥١٢:٤١:٤٨١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:١٧٢٣:٥٧:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٥:١٨١٢:٤١:٤٤١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٥٩٢٣:٥٧:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٤:٣٢١٢:٤١:٤١١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٤٢٢٣:٥٧:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٣:٤٧١٢:٤١:٣٩١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥٧:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٣:٠٣١٢:٤١:٣٧١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٦:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٢:٢١١٢:٤١:٣٦١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:٤٩٢٣:٥٦:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥١:٤٠١٢:٤١:٣٦١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:٣١٢٣:٥٦:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥١:٠٠١٢:٤١:٣٦١٩:٣٢:٣٤١٩:٥١:١٤٢٣:٥٦:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٠:٢٢١٢:٤١:٣٦١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٥٥٢٣:٥٦:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٣٦٠٥:٤٩:٤٤١٢:٤١:٣٨١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:٣٧٢٣:٥٦:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٩:٠٨١٢:٤١:٤٠١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٣:١٩٢٣:٥٦:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٤٠٥:٤٨:٣٤١٢:٤١:٤٢١٩:٣٥:١١١٩:٥٤:٠٠٢٣:٥٦:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٨:٠١١٢:٤١:٤٥١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٤١٢٣:٥٦:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:١٨٠٥:٤٧:٢٩١٢:٤١:٤٨١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٢٢٢٣:٥٦:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٦:٥٩١٢:٤١:٥٢١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٦:٠٢٢٣:٥٥:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٦:٣٠١٢:٤١:٥٧١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٦:٤٢٢٣:٥٥:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٦:٠٢١٢:٤٢:٠٢١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:٢١٢٣:٥٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو(باقرآباد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو(باقرآباد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنو(باقرآباد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنو(باقرآباد)

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دهنو(باقرآباد)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهنو(باقرآباد) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو(باقرآباد) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دهنو(باقرآباد)

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دهنو(باقرآباد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دهنو(باقرآباد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دهنو(باقرآباد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنو(باقرآباد) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو(باقرآباد) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو(باقرآباد)

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهنو(باقرآباد) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنو(باقرآباد) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو(باقرآباد)

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤٣:٠٢١٢:٤٧:١٠١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٥٤٢٣:٥٩:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٦٠٥:٤٣:١٦١٢:٤٧:٢٣١٩:٥١:٣٠٢٠:١١:٠٥٢٣:٥٩:٣١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤٣:٣١١٢:٤٧:٣٦١٩:٥١:٤٠٢٠:١١:١٥٢٣:٥٩:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥١٠٥:٤٣:٤٧١٢:٤٧:٤٩١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:٢٣٢٤:٠٠:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٤:٠٥١٢:٤٨:٠٢١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٢٩٠٠:٠٠:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٤:٢٣١٢:٤٨:١٤١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:٣٥٠٠:٠٠:٢٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٤٤:٤٣١٢:٤٨:٢٧١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٣٩٠٠:٠٠:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٥:٠٤١٢:٤٨:٣٩١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٤١٠٠:٠٠:٥٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٤٥:٢٥١٢:٤٨:٥١١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٤٢٠٠:٠١:١٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٥:٤٨١٢:٤٩:٠٣١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٤١٠٠:٠١:٢٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٦:١٢١٢:٤٩:١٥١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٣٩٠٠:٠١:٤٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:١٧٠٥:٤٦:٣٦١٢:٤٩:٢٦١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٣٥٠٠:٠١:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٧:٠٢١٢:٤٩:٣٧١٩:٥٢:٠٣٢٠:١١:٣٠٠٠:٠٢:١٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٧:٢٨١٢:٤٩:٤٨١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٢٣٠٠:٠٢:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٠٠٥:٤٧:٥٥١٢:٤٩:٥٨١٩:٥١:٥١٢٠:١١:١٥٠٠:٠٢:٤٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٧٠٥:٤٨:٢٣١٢:٥٠:٠٨١٩:٥١:٤٢٢٠:١١:٠٥٠٠:٠٢:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٨:٥٢١٢:٥٠:١٨١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٥٤٠٠:٠٣:١٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٩:٢١١٢:٥٠:٢٧١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٤١٠٠:٠٣:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٤٠٥:٤٩:٥١١٢:٥٠:٣٦١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٢٦٠٠:٠٣:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٦٠٥:٥٠:٢١١٢:٥٠:٤٤١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:١٠٠٠:٠٣:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٨٠٥:٥٠:٥٢١٢:٥٠:٥٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٠٤:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥١:٢٤١٢:٥٠:٥٩١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٤:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥١:٥٦١٢:٥١:٠٦١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٤:٣٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١١٠٥:٥٢:٢٩١٢:٥١:١٢١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٠٤:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٣:٠٢١٢:٥١:١٨١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٠٥:٠١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٣:٣٦١٢:٥١:٢٣١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠٥:١٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٤:١٠١٢:٥١:٢٨١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٠٥:٢٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥٤:٤٤١٢:٥١:٣٣١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠٥:٣٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٥:١٩١٢:٥١:٣٦١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٠٥:٤٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٥:٥٤١٢:٥١:٤٠١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٠٥:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥١:٤٢١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دهنو(باقرآباد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو(باقرآباد) روستای دهنو(باقرآباد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنو(باقرآباد) روستای دهنو(باقرآباد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنو(باقرآباد) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنو(باقرآباد) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دهنو(باقرآباد)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنو(باقرآباد) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنو(باقرآباد) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنو(باقرآباد)

روستای دهنو(باقرآباد) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنو(باقرآباد)

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنو(باقرآباد) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنو(باقرآباد)
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دهنو(باقرآباد) + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای دهنو(باقرآباد) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنو(باقرآباد) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنو(باقرآباد)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنو(باقرآباد) رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهنو(باقرآباد)
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهنو(باقرآباد) دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دهنو(باقرآباد)
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهنو(باقرآباد) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دهنو(باقرآباد)
افق شرعی امروز فردا دهنو(باقرآباد) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دهنو(باقرآباد) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهنو(باقرآباد)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنو(باقرآباد) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو