جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی

گنبکی | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دهنوگنبکی

اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٣:١٩

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای دهنوگنبکی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دهنوگنبکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دهنوگنبکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

حضرت معصومه (س)
از پدرم شنیدم که فرمود: شهر قم مرکز شیعیان ما می‌باشد

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنوگنبکی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنوگنبکی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دهنوگنبکی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنوگنبکی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دهنوگنبکی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٠:٠٨١٢:٣٤:٥٢١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:١١٢٣:٥٤:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٠٩:٠٤١٢:٣٤:٣٧١٩:٠٠:٣٧١٩:١٧:٤٧٢٣:٥٤:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٠٨:٠١١٢:٣٤:٢٣١٩:٠١:١١١٩:١٨:٢٣٢٣:٥٣:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٦:٥٩١٢:٣٤:٠٩١٩:٠١:٤٦١٩:١٩:٠٠٢٣:٥٣:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٥:٥٧١٢:٣٣:٥٦١٩:٠٢:٢١١٩:١٩:٣٦٢٣:٥٣:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٤:٥٦١٢:٣٣:٤٣١٩:٠٢:٥٦١٩:٢٠:١٣٢٣:٥٢:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٣:٥٥١٢:٣٣:٣٠١٩:٠٣:٣١١٩:٢٠:٥٠٢٣:٥٢:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٢:٥٥١٢:٣٣:١٨١٩:٠٤:٠٦١٩:٢١:٢٨٢٣:٥٢:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠١:٥٦١٢:٣٣:٠٦١٩:٠٤:٤٢١٩:٢٢:٠٥٢٣:٥١:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٠:٥٨١٢:٣٢:٥٥١٩:٠٥:١٧١٩:٢٢:٤٢٢٣:٥١:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٠:٠٠١٢:٣٢:٤٤١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٣:٢٠٢٣:٥١:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٣٧٠٥:٥٩:٠٣١٢:٣٢:٣٣١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٣:٥٨٢٣:٥٠:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٢٨٠٥:٥٨:٠٧١٢:٣٢:٢٣١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٤:٣٥٢٣:٥٠:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:١٩٠٥:٥٧:١٢١٢:٣٢:١٤١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٥:١٣٢٣:٥٠:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:١١٠٥:٥٦:١٨١٢:٣٢:٠٥١٩:٠٨:١٦١٩:٢٥:٥٢٢٣:٥٠:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٥٥:٢٥١٢:٣١:٥٦١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:٣٠٢٣:٤٩:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٥٤:٣٣١٢:٣١:٤٨١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٧:٠٨٢٣:٤٩:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٣:٤١١٢:٣١:٤١١٩:١٠:٠٥١٩:٢٧:٤٧٢٣:٤٩:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٢:٥١١٢:٣١:٣٤١٩:١٠:٤١١٩:٢٨:٢٦٢٣:٤٩:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٢:٠١١٢:٣١:٢٨١٩:١١:١٨١٩:٢٩:٠٥٢٣:٤٩:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥١:١٣١٢:٣١:٢٢١٩:١١:٥٤١٩:٢٩:٤٤٢٣:٤٨:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣١:١٧١٩:١٢:٣١١٩:٣٠:٢٣٢٣:٤٨:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٤٩:٤٠١٢:٣١:١٢١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:٠٢٢٣:٤٨:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣١:٠٨١٩:١٣:٤٥١٩:٣١:٤١٢٣:٤٨:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٨:١١١٢:٣١:٠٥١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٢٠٢٣:٤٨:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٤٧:٢٨١٢:٣١:٠٢١٩:١٤:٥٨١٩:٣٢:٥٩٢٣:٤٧:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٤٦:٤٦١٢:٣١:٠٠١٩:١٥:٣٥١٩:٣٣:٣٨٢٣:٤٧:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٦:٠٦١٢:٣٠:٥٨١٩:١٦:١٢١٩:٣٤:١٧٢٣:٤٧:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٥:٢٦١٢:٣٠:٥٧١٩:١٦:٤٩١٩:٣٤:٥٧٢٣:٤٧:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهنوگنبکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهنوگنبکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهنوگنبکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنوگنبکی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دهنوگنبکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهنوگنبکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنوگنبکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دهنوگنبکی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دهنوگنبکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنوگنبکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنوگنبکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنوگنبکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دهنوگنبکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دهنوگنبکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنوگنبکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دهنوگنبکی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دهنوگنبکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دهنوگنبکی روستای دهنوگنبکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دهنوگنبکی روستای دهنوگنبکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دهنوگنبکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دهنوگنبکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنوگنبکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنوگنبکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دهنوگنبکی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢١٠٥:٣٧:٠٦١٢:٣٦:٢٨١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٥٤٢٣:٥٠:١٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٣٧:١٩١٢:٣٦:٤١١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٥:٠٦٢٣:٥٠:٢٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥١٠٥:٣٧:٣٤١٢:٣٦:٥٤١٩:٣٦:١٢١٩:٥٥:١٦٢٣:٥٠:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٧:٥٠١٢:٣٧:٠٧١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٢٥٢٣:٥٠:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٣٨:٠٧١٢:٣٧:٢٠١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٥:٣٣٢٣:٥١:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٨:٢٥١٢:٣٧:٣٣١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٣٩٢٣:٥١:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٠٠٥:٣٨:٤٤١٢:٣٧:٤٥١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٥:٤٤٢٣:٥١:٣٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٣٩:٠٤١٢:٣٧:٥٧١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٤٧٢٣:٥١:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٣٩:٢٤١٢:٣٨:٠٩١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:٤٩٢٣:٥٢:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٣٩:٤٦١٢:٣٨:٢١١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٥:٥٠٢٣:٥٢:٢١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٤٠:٠٨١٢:٣٨:٣٣١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٥:٤٩٢٣:٥٢:٣٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٠:٣١١٢:٣٨:٤٤١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:٤٧٢٣:٥٢:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٠:٥٥١٢:٣٨:٥٥١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٤٣٢٣:٥٣:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤١:٢٠١٢:٣٩:٠٥١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٥:٣٨٢٣:٥٣:١٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤١:٤٥١٢:٣٩:١٦١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:٣١٢٣:٥٣:٣٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٢:١١١٢:٣٩:٢٦١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٥:٢٣٢٣:٥٣:٤٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٩:٣٥١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:١٤٢٣:٥٤:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤١٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣٩:٤٤١٩:٣٦:١٢١٩:٥٥:٠٣٢٣:٥٤:١٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٨٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٩:٥٣١٩:٣٦:٠١١٩:٥٤:٥٠٢٣:٥٤:٢٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤٤:٠٢١٢:٤٠:٠٢١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٣٦٢٣:٥٤:٤٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٦٠٥:٤٤:٣١١٢:٤٠:٠٩١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٢١٢٣:٥٤:٥٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٥:٠١١٢:٤٠:١٧١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:٠٤٢٣:٥٥:٠٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٥:٣١١٢:٤٠:٢٤١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٤٦٢٣:٥٥:٢١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٦:٠١١٢:٤٠:٣١١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٣:٢٦٢٣:٥٥:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٦:٣٣١٢:٤٠:٣٧١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٣:٠٥٢٣:٥٥:٤٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤٠:٤٢١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:٤٣٢٣:٥٥:٥٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٧:٣٦١٢:٤٠:٤٨١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:١٩٢٣:٥٦:٠٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٥:٤٨:٠٨١٢:٤٠:٥٢١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٥٣٢٣:٥٦:١٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٨:٤٠١٢:٤٠:٥٦١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٢٦٢٣:٥٦:٣٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٤٩:١٣١٢:٤١:٠٠١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٦:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤١:٠٣١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٢٨٢٣:٥٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دهنوگنبکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دهنوگنبکی روستای دهنوگنبکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دهنوگنبکی روستای دهنوگنبکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنوگنبکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهنوگنبکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنوگنبکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنوگنبکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنوگنبکی

روستای دهنوگنبکی بر روی نقشه

روستای دهنوگنبکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنوگنبکی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دهنوگنبکی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دهنوگنبکی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دهنوگنبکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دهنوگنبکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دهنوگنبکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دهنوگنبکی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهنوگنبکی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دهنوگنبکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دهنوگنبکی
افق شرعی امروز فردا دهنوگنبکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهنوگنبکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دهنوگنبکی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهنوگنبکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو