جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی

گنبکی | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دهنوگنبکی


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٠٠
اذان ظهر: ١١:٢٩:٠٠
غروب آفتاب: ١٦:٣٨:٥٦
اذان مغرب: ١٦:٥٧:٢٥
نیمه شب: ٢٢:٤٧:٥٠

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ روستای دهنوگنبکی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دهنوگنبکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنوگنبکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
هنرمندان و خردمندان قهرمانان ناب روزگارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنوگنبکی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنوگنبکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهنوگنبکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنوگنبکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهنوگنبکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٣٠٠٥:٥٩:٤٧١٢:٣٢:٤٢١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٣:٣٠٢٣:٥١:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٨:٥٠١٢:٣٢:٣١١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٤:٠٨٢٣:٥٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:١٢٠٥:٥٧:٥٥١٢:٣٢:٢٢١٩:٠٧:١٤١٩:٢٤:٤٦٢٣:٥٠:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٧:٠٠١٢:٣٢:١٢١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٥:٢٤٢٣:٥٠:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٥٦:٠٦١٢:٣٢:٠٤١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٦:٠٢٢٣:٥٠:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٥:١٣١٢:٣١:٥٥١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٦:٤١٢٣:٤٩:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٤:٢١١٢:٣١:٤٨١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٧:١٩٢٣:٤٩:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٣:٣٠١٢:٣١:٤١١٩:١٠:١٥١٩:٢٧:٥٨٢٣:٤٩:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٢:٤٠١٢:٣١:٣٤١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٣٧٢٣:٤٩:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥١:٥١١٢:٣١:٢٨١٩:١١:٢٨١٩:٢٩:١٦٢٣:٤٨:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥١:٠٣١٢:٣١:٢٢١٩:١٢:٠٥١٩:٢٩:٥٤٢٣:٤٨:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٠:١٦١٢:٣١:١٧١٩:١٢:٤١١٩:٣٠:٣٣٢٣:٤٨:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٤٩:٣٠١٢:٣١:١٢١٩:١٣:١٨١٩:٣١:١٢٢٣:٤٨:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣١:٠٨١٩:١٣:٥٥١٩:٣١:٥١٢٣:٤٨:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤٨:٠١١٢:٣١:٠٥١٩:١٤:٣١١٩:٣٢:٣٠٢٣:٤٨:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٣١٠٥:٤٧:١٨١٢:٣١:٠٢١٩:١٥:٠٨١٩:٣٣:٠٩٢٣:٤٧:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٦:٣٧١٢:٣١:٠٠١٩:١٥:٤٥١٩:٣٣:٤٨٢٣:٤٧:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٠:٥٨١٩:١٦:٢١١٩:٣٤:٢٧٢٣:٤٧:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٠:٥٧١٩:١٦:٥٨١٩:٣٥:٠٦٢٣:٤٧:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٠:٥٧١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:٤٥٢٣:٤٧:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٤:٠٣١٢:٣٠:٥٧١٩:١٨:١١١٩:٣٦:٢٤٢٣:٤٧:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣٠:٥٧١٩:١٨:٤٧١٩:٣٧:٠٢٢٣:٤٧:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٣٠٥:٤٢:٥٣١٢:٣٠:٥٩١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:٤١٢٣:٤٧:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٢:٢٠١٢:٣١:٠٠١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٨:١٩٢٣:٤٦:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤١:٤٩١٢:٣١:٠٣١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٨:٥٨٢٣:٤٦:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٠٦٠٥:٤١:١٨١٢:٣١:٠٦١٩:٢١:١٢١٩:٣٩:٣٦٢٣:٤٦:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٣٠٥:٤٠:٤٩١٢:٣١:٠٩١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:١٣٢٣:٤٦:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٤٢٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣١:١٣١٩:٢٢:٢٢١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٦:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠٢٠٥:٣٩:٥٥١٢:٣١:١٨١٩:٢٢:٥٨١٩:٤١:٢٨٢٣:٤٦:٤١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٢٤٠٥:٣٩:٣٠١٢:٣١:٢٣١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٢:٠٥٢٣:٤٦:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنوگنبکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنوگنبکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنوگنبکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنوگنبکی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دهنوگنبکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهنوگنبکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنوگنبکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دهنوگنبکی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دهنوگنبکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنوگنبکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنوگنبکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنوگنبکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنوگنبکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهنوگنبکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنوگنبکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنوگنبکی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٢:٣٣١١:٢٠:٣٤١٦:٣٨:٢١١٦:٥٦:٢٠٢٢:٤٠:١٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٣:٢١١١:٢٠:٥٠١٦:٣٨:٠٥١٦:٥٦:٠٦٢٢:٤٠:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٤:٠٩١١:٢١:٠٧١٦:٣٧:٥١١٦:٥٥:٥٤٢٢:٤٠:٤٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٤:٥٧١١:٢١:٢٥١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٥:٤٣٢٢:٤٠:٥٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٥:٤٥١١:٢١:٤٣١٦:٣٧:٢٨١٦:٥٥:٣٥٢٢:٤١:١٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٦:٣٣١١:٢٢:٠٢١٦:٣٧:١٩١٦:٥٥:٢٧٢٢:٤١:٣٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٧:٢٠١١:٢٢:٢٢١٦:٣٧:١٢١٦:٥٥:٢٢٢٢:٤١:٤٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٨:٠٨١١:٢٢:٤٣١٦:٣٧:٠٦١٦:٥٥:١٨٢٢:٤٢:٠٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٨:٥٥١١:٢٣:٠٤١٦:٣٧:٠٢١٦:٥٥:١٥٢٢:٤٢:٢٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٠٩:٤٢١١:٢٣:٢٦١٦:٣٧:٠٠١٦:٥٥:١٤٢٢:٤٢:٤٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٠:٢٨١١:٢٣:٤٨١٦:٣٦:٥٩١٦:٥٥:١٥٢٢:٤٣:٠٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١١:١٤١١:٢٤:١٢١٦:٣٧:٠٠١٦:٥٥:١٧٢٢:٤٣:٢٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١١:٥٩١١:٢٤:٣٥١٦:٣٧:٠٢١٦:٥٥:٢١٢٢:٤٣:٤٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٢:٤٤١١:٢٥:٠٠١٦:٣٧:٠٦١٦:٥٥:٢٧٢٢:٤٤:٠٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٣:٢٩١١:٢٥:٢٥١٦:٣٧:١٢١٦:٥٥:٣٤٢٢:٤٤:٢٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٤:١٣١١:٢٥:٥٠١٦:٣٧:٢٠١٦:٥٥:٤٢٢٢:٤٤:٥٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٤:٥٦١١:٢٦:١٦١٦:٣٧:٢٩١٦:٥٥:٥٢٢٢:٤٥:١٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٥:٣٩١١:٢٦:٤٢١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٦:٠٤٢٢:٤٥:٤٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٦:٢٠١١:٢٧:٠٩١٦:٣٧:٥١١٦:٥٦:١٧٢٢:٤٦:٠٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٧:٠٢١١:٢٧:٣٦١٦:٣٨:٠٥١٦:٥٦:٣٢٢٢:٤٦:٣٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٧:٤٢١١:٢٨:٠٤١٦:٣٨:٢٠١٦:٥٦:٤٨٢٢:٤٦:٥٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٨:٢٢١١:٢٨:٣٢١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٧:٠٦٢٢:٤٧:٢٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٩:٠٠١١:٢٩:٠٠١٦:٣٨:٥٦١٦:٥٧:٢٥٢٢:٤٧:٥٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٩:٣٨١١:٢٩:٢٩١٦:٣٩:١٦١٦:٥٧:٤٥٢٢:٤٨:١٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٠:١٥١١:٢٩:٥٨١٦:٣٩:٣٧١٦:٥٨:٠٧٢٢:٤٨:٤٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٠:٥١١١:٣٠:٢٧١٦:٤٠:٠٠١٦:٥٨:٣٠٢٢:٤٩:١٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢١:٢٦١١:٣٠:٥٦١٦:٤٠:٢٤١٦:٥٨:٥٥٢٢:٤٩:٤٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٢:٠٠١١:٣١:٢٦١٦:٤٠:٥٠١٦:٥٩:٢١٢٢:٥٠:١١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٢:٣٣١١:٣١:٥٥١٦:٤١:١٧١٦:٥٩:٤٨٢٢:٥٠:٤٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٣:٠٥١١:٣٢:٢٥١٦:٤١:٤٥١٧:٠٠:١٧٢٢:٥١:٠٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دهنوگنبکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنوگنبکی روستای دهنوگنبکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنوگنبکی روستای دهنوگنبکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنوگنبکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهنوگنبکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنوگنبکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنوگنبکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنوگنبکی

روستای دهنوگنبکی بر روی نقشه

روستای دهنوگنبکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنوگنبکی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دهنوگنبکی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دهنوگنبکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنوگنبکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دهنوگنبکی
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهنوگنبکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهنوگنبکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهنوگنبکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهنوگنبکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دهنوگنبکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دهنوگنبکی دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دهنوگنبکی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنوگنبکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو