جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهنودرغک

بهمیی سرحدی غربی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دهنودرغک


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:١٧
اذان ظهر: ١٣:١٢:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:١٢
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٣١:٤٧

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنودرغک (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای دهنودرغک)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای دهنودرغک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنودرغک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

آنتونی رابینز
كارهایی را كه می توانیم یا نمی توانیم بكنیم و آنچه را كه شدنی یا نشدنی می پنداریم، به ندرت، برآمده از توانایی راستین ما بوده و بیشتر از باورهایی كه نسبت به خود داریم، سرچشمه می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنودرغک

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنودرغک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنودرغک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهنودرغک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنودرغک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهنودرغک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٦:٣٨١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٢٣:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٣:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٦:١٩١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٣١٠٠:٢٣:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٦:١٠١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٢:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٢:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٤١٠٠:٢٢:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٢٢:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٥:٤١١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢١:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٥:٣٤١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢١:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢١:١٠١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٢١:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:١٩٠٠:٢١:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢١٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٥:١٩١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٠٣٠٠:٢٠:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٥:١٥١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٠:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٥:١٢١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٠:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٠:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٦:١٨١٣:٠٥:٠٧١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٥٧٠٠:٢٠:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢٠:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٢٣٠٠:١٩:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٩:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٩:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:١١٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٩:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:١٧٠٦:١٢:١٠١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:١٥٠٠:١٩:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١١:٣٣١٣:٠٥:٠٧١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٩:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٥:١٠١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٣٩٠٠:١٩:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٢١٠٠:١٩:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٥:١٦٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٠٣٠٠:١٩:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٥:٢٠٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٤٤٠٠:١٩:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٥:٢٥٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٢٥٠٠:١٨:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٠٥٠٠:١٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنودرغک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنودرغک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنودرغک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنودرغک

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای دهنودرغک

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنودرغک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنودرغک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای دهنودرغک

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٤:٥٦٠٧:٠٤:٤٧١٣:١٤:١٧١٩:٢٤:١٨١٩:٤١:٣١٠٠:٣٣:٥٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٣:٣٥٠٧:٠٣:٣١١٣:١٣:٥٩١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٢:١١٠٠:٣٣:٣٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٢:١٣٠٧:٠٢:١٦١٣:١٣:٤١١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٢:٥١٠٠:٣٣:١٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠١:٠١١٣:١٣:٢٣١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٣٠٠٠:٣٢:٥٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٩:٢٩٠٦:٥٩:٤٦١٣:١٣:٠٥١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:١٠٠٠:٣٢:٣١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٨:٠٧٠٦:٥٨:٣١١٣:١٢:٤٧١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٥٠٠٠:٣٢:٠٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٦:٤٥٠٦:٥٧:١٧١٣:١٢:٣٠١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٣٠٠٠:٣١:٤٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٥:٢٢٠٦:٥٦:٠٣١٣:١٢:١٢١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:١٠٠٠:٣١:٢٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٤:٤٨١٣:١١:٥٤١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٦:٥٠٠٠:٣١:٠٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٣:٣٥١٣:١١:٣٧١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٣٠٠٠:٣٠:٤٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٢:٢١١٣:١١:٢٠١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:١١٠٠:٣٠:٢٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥١:٠٨١٣:١١:٠٣١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٥١٠٠:٢٩:٥٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٤٩:٥٥١٣:١٠:٤٦١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٣١٠٠:٢٩:٣٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٤٨:٤٣١٣:١٠:٢٩١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:١٢٠٠:٢٩:١٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٤٧:٣١١٣:١٠:١٣١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٠:٥٣٠٠:٢٨:٥٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٦:١٩١٣:٠٩:٥٦١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٣٣٠٠:٢٨:٣١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٥:٠٨١٣:٠٩:٤١١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:١٤٠٠:٢٨:١٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٣:٥٨١٣:٠٩:٢٥١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٢:٥٥٠٠:٢٧:٤٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٢:٤٨١٣:٠٩:١٠١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٣٧٠٠:٢٧:٢٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤١:٣٨١٣:٠٨:٥٥١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:١٨٠٠:٢٧:٠٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٠:٢٩١٣:٠٨:٤٠١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٦:٤٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٣٩:٢١١٣:٠٨:٢٦١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٤١٠٠:٢٦:٢٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٨:١٤١٣:٠٨:١٢١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٢٣٠٠:٢٦:٠٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٧:٠٧١٣:٠٧:٥٩١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٠٥٠٠:٢٥:٤٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٦:٠١١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٤٧٠٠:٢٥:٢٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٤:٥٥١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٥:٠٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٣:٥١١٣:٠٧:٢٢١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:١٢٠٠:٢٤:٤٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٧:١٠١٩:٤٢:٠٢١٩:٥٩:٥٥٠٠:٢٤:٣١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٢٤:١٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٠:٤١١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای دهنودرغک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنودرغک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنودرغک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنودرغک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنودرغک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای دهنودرغک

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنودرغک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنودرغک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای دهنودرغک

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٢:١٨١٢:١٦:٠٥١٨:٢٠:٢١١٨:٣٧:٣١٠٠:٠٦:٠٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٩٠٧:١١:٠٣١٣:١٥:٤٧١٩:٢١:٠١١٩:٣٨:١١٠٠:٣٥:٤٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:١٩٠٧:٠٩:٤٨١٣:١٥:٢٩١٩:٢١:٤٠١٩:٣٨:٥١٠٠:٣٥:٢٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٩٠٧:٠٨:٣٣١٣:١٥:١١١٩:٢٢:٢٠١٩:٣٩:٣١٠٠:٣٤:٥٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٨٠٧:٠٧:١٧١٣:١٤:٥٣١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٠:١١٠٠:٣٤:٣٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٨٠٧:٠٦:٠٢١٣:١٤:٣٥١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٥١٠٠:٣٤:١٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٦٠٧:٠٤:٤٧١٣:١٤:١٧١٩:٢٤:١٨١٩:٤١:٣١٠٠:٣٣:٥٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٥٠٧:٠٣:٣١١٣:١٣:٥٩١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٢:١١٠٠:٣٣:٣٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٣٠٧:٠٢:١٦١٣:١٣:٤١١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٢:٥١٠٠:٣٣:١٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠١:٠١١٣:١٣:٢٣١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٣٠٠٠:٣٢:٥٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٩٠٦:٥٩:٤٦١٣:١٣:٠٥١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:١٠٠٠:٣٢:٣١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٧٠٦:٥٨:٣١١٣:١٢:٤٧١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٥٠٠٠:٣٢:٠٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٥٠٦:٥٧:١٧١٣:١٢:٣٠١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٣٠٠٠:٣١:٤٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٢٠٦:٥٦:٠٣١٣:١٢:١٢١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:١٠٠٠:٣١:٢٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٤:٤٨١٣:١١:٥٤١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٦:٥٠٠٠:٣١:٠٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٣:٣٥١٣:١١:٣٧١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٣٠٠٠:٣٠:٤٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٢:٢١١٣:١١:٢٠١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:١١٠٠:٣٠:٢٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥١:٠٨١٣:١١:٠٣١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٥١٠٠:٢٩:٥٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٤٩:٥٥١٣:١٠:٤٦١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٣١٠٠:٢٩:٣٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٤٨:٤٣١٣:١٠:٢٩١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:١٢٠٠:٢٩:١٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٤٧:٣١١٣:١٠:١٣١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٠:٥٣٠٠:٢٨:٥٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٦:١٩١٣:٠٩:٥٦١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٣٣٠٠:٢٨:٣١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٥:٠٨١٣:٠٩:٤١١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:١٤٠٠:٢٨:١٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٣:٥٨١٣:٠٩:٢٥١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٢:٥٥٠٠:٢٧:٤٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٢:٤٨١٣:٠٩:١٠١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٣٧٠٠:٢٧:٢٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤١:٣٨١٣:٠٨:٥٥١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:١٨٠٠:٢٧:٠٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٠:٢٩١٣:٠٨:٤٠١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٦:٤٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٣٠٦:٣٩:٢١١٣:٠٨:٢٦١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٤١٠٠:٢٦:٢٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٨:١٤١٣:٠٨:١٢١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٢٣٠٠:٢٦:٠٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٧:٠٧١٣:٠٧:٥٩١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٠٥٠٠:٢٥:٤٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٦:٠١١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٤٧٠٠:٢٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دهنودرغک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای دهنودرغک روستای دهنودرغک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای دهنودرغک روستای دهنودرغک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنودرغک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنودرغک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهنودرغک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنودرغک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنودرغک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنودرغک

روستای دهنودرغک بر روی نقشه

روستای دهنودرغک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنودرغک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنودرغک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنودرغک
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای دهنودرغک + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای دهنودرغک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنودرغک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنودرغک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنودرغک رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دهنودرغک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دهنودرغک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دهنودرغک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهنودرغک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهنودرغک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دهنودرغک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهنودرغک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهنودرغک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنودرغک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو