جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دهنه کال

بالاولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز دهنه کال

اذان صبح: ٠٣:٣٨:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٣:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٥:٥٦

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنه کال (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای دهنه کال)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دهنه کال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دهنه کال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

پابلو پیكاسو
كار بی‌هدف، راهی‌ است كه به پایان نمی‌رسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنه کال

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنه کال در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنه کال ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دهنه کال (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنه کال ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دهنه کال
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٢:٢٠١٢:٣٣:٣٩١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٤:٠٨٢٣:٤٩:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠١:٠١١٢:٣٣:٢٥١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٥٩٢٣:٤٨:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٩:٤٤١٢:٣٣:١١١٩:٠٧:١٣١٩:٢٥:٥١٢٣:٤٨:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٨:٢٦١٢:٣٢:٥٧١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٤٣٢٣:٤٨:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٧:١٠١٢:٣٢:٤٣١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٧:٣٥٢٣:٤٧:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٥:٥٤١٢:٣٢:٣٠١٩:٠٩:٤١١٩:٢٨:٢٧٢٣:٤٧:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٤:٣٩١٢:٣٢:١٨١٩:١٠:٣١١٩:٢٩:١٩٢٣:٤٧:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٢:٠٦١٩:١١:٢١١٩:٣٠:١١٢٣:٤٦:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٢:١١١٢:٣١:٥٤١٩:١٢:١١١٩:٣١:٠٣٢٣:٤٦:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٠:٥٨١٢:٣١:٤٢١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٥٦٢٣:٤٦:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٩:٤٦١٢:٣١:٣١١٩:١٣:٥٠١٩:٣٢:٤٨٢٣:٤٥:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٨:٣٥١٢:٣١:٢١١٩:١٤:٤٠١٩:٣٣:٤١٢٣:٤٥:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:١٨٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣١:١١١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٣٣٢٣:٤٥:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٦:١٦١٢:٣١:٠١١٩:١٦:٢٠١٩:٣٥:٢٦٢٣:٤٤:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣٠:٥٢١٩:١٧:٠٩١٩:٣٦:١٩٢٣:٤٤:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١١:٥٦٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٠:٤٤١٩:١٧:٥٩١٩:٣٧:١١٢٣:٤٤:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٢:٥٥١٢:٣٠:٣٦١٩:١٨:٤٩١٩:٣٨:٠٤٢٣:٤٣:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٤١:٥٠١٢:٣٠:٢٨١٩:١٩:٣٩١٩:٣٨:٥٧٢٣:٤٣:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٠:٤٧١٢:٣٠:٢٢١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٩:٥٠٢٣:٤٣:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:١٨٠٥:٣٩:٤٤١٢:٣٠:١٥١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٤٢٢٣:٤٣:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٣٨:٤٢١٢:٣٠:١٠١٩:٢٢:٠٨١٩:٤١:٣٥٢٣:٤٢:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٣٧:٤٢١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٢:٢٨٢٣:٤٢:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:١٤٠٥:٣٦:٤٣١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٣:٢١٢٣:٤٢:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٣٥:٤٥١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٤:١٣٢٣:٤٢:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٣٧٠٥:٣٤:٤٩١٢:٢٩:٥٢١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٥:٠٦٢٣:٤١:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٢١٠٥:٣٣:٥٣١٢:٢٩:٥٠١٩:٢٦:١٦١٩:٤٥:٥٨٢٣:٤١:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٣٢:٥٩١٢:٢٩:٤٧١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٦:٥٠٢٣:٤١:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٥١٠٥:٣٢:٠٧١٢:٢٩:٤٦١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:٤٢٢٣:٤١:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٣١:١٦١٢:٢٩:٤٥١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٨:٣٤٢٣:٤١:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهنه کال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهنه کال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دهنه کال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنه کال

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دهنه کال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهنه کال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنه کال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دهنه کال

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دهنه کال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنه کال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنه کال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنه کال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنه کال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دهنه کال

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دهنه کال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنه کال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دهنه کال

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دهنه کال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دهنه کال روستای دهنه کال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دهنه کال روستای دهنه کال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دهنه کال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنه کال برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دهنه کال

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنه کال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنه کال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دهنه کال

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٧٠٥:١٨:٢٩١٢:٣٥:١٦١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٣:١٠٢٣:٤٢:١٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣١٠٥:١٨:٤٣١٢:٣٥:٢٩١٩:٥٢:١٣٢٠:١٣:٢١٢٣:٤٢:٣١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٨٠٥:١٨:٥٨١٢:٣٥:٤٢١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٣:٣٠٢٣:٤٢:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٧٠٥:١٩:١٥١٢:٣٥:٥٥١٩:٥٢:٣١٢٠:١٣:٣٨٢٣:٤٣:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٩٠٥:١٩:٣٤١٢:٣٦:٠٧١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٣:٤٤٢٣:٤٣:١٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٢٠٥:١٩:٥٣١٢:٣٦:٢٠١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٣:٤٨٢٣:٤٣:٣٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٨٠٥:٢٠:١٤١٢:٣٦:٣٣١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٣:٥٠٢٣:٤٣:٤٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٦٠٥:٢٠:٣٦١٢:٣٦:٤٥١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٣:٥١٢٣:٤٤:٠٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٦٠٥:٢١:٠٠١٢:٣٦:٥٧١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٣:٥٠٢٣:٤٤:١٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٩٠٥:٢١:٢٤١٢:٣٧:٠٩١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٣:٤٦٢٣:٤٤:٣٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٣٠٥:٢١:٥٠١٢:٣٧:٢٠١٩:٥٢:٤١٢٠:١٣:٤٢٢٣:٤٤:٥٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٩٠٥:٢٢:١٧١٢:٣٧:٣١١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٣:٣٥٢٣:٤٥:٠٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٧٠٥:٢٢:٤٥١٢:٣٧:٤٢١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٣:٢٦٢٣:٤٥:٢٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٧٠٥:٢٣:١٤١٢:٣٧:٥٣١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٣:١٦٢٣:٤٥:٣٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٩٠٥:٢٣:٤٥١٢:٣٨:٠٣١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٣:٠٤٢٣:٤٥:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٣٠٥:٢٤:١٦١٢:٣٨:١٣١٩:٥١:٥٧٢٠:١٢:٥٠٢٣:٤٦:١٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٨٠٥:٢٤:٤٨١٢:٣٨:٢٣١٩:٥١:٤٣٢٠:١٢:٣٤٢٣:٤٦:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:١٥٠٥:٢٥:٢١١٢:٣٨:٣٢١٩:٥١:٢٨٢٠:١٢:١٦٢٣:٤٦:٤٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٤٠٥:٢٥:٥٥١٢:٣٨:٤١١٩:٥١:١٠٢٠:١١:٥٧٢٣:٤٧:٠٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٤٠٥:٢٦:٣١١٢:٣٨:٤٩١٩:٥٠:٥١٢٠:١١:٣٦٢٣:٤٧:١٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:٢٧:٠٦١٢:٣٨:٥٧١٩:٥٠:٣٠٢٠:١١:١٣٢٣:٤٧:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٢٧:٤٣١٢:٣٩:٠٥١٩:٥٠:٠٨٢٠:١٠:٤٨٢٣:٤٧:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٢٠٥:٢٨:٢١١٢:٣٩:١٢١٩:٤٩:٤٤٢٠:١٠:٢٢٢٣:٤٨:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٨٠٥:٢٨:٥٩١٢:٣٩:١٨١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٩:٥٤٢٣:٤٨:٢١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٢٩:٣٨١٢:٣٩:٢٤١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٩:٢٤٢٣:٤٨:٣٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٢٠٥:٣٠:١٨١٢:٣٩:٣٠١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٨:٥٢٢٣:٤٨:٥١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢١٠٥:٣٠:٥٨١٢:٣٩:٣٥١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٨:١٨٢٣:٤٩:٠٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢١٠٥:٣١:٣٩١٢:٣٩:٤٠١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٧:٤٣٢٣:٤٩:٢٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٢٠٥:٣٢:٢٠١٢:٣٩:٤٤١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٧:٠٧٢٣:٤٩:٣٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٣٣:٠٣١٢:٣٩:٤٧١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٦:٢٨٢٣:٤٩:٤٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٦٠٥:٣٣:٤٥١٢:٣٩:٥٠١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٥:٤٨٢٣:٥٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دهنه کال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دهنه کال روستای دهنه کال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دهنه کال روستای دهنه کال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنه کال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنه کال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهنه کال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنه کال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنه کال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنه کال

روستای دهنه کال بر روی نقشه

روستای دهنه کال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنه کال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنه کال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنه کال
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دهنه کال + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دهنه کال + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دهنه کال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دهنه کال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دهنه کال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنه کال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنه کال رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دهنه کال دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دهنه کال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهنه کال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دهنه کال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهنه کال
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دهنه کال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهنه کال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهنه کال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنه کال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو