جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهنه کال

بالاولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز دهنه کال


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٤٩
اذان ظهر: ١١:٢٨:١٦
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٣٩
اذان مغرب: ١٦:٤١:٥١
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٤٢

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنه کال (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای دهنه کال)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دهنه کال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنه کال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت فاطمه (س)
هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنه کال

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنه کال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنه کال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهنه کال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنه کال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهنه کال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٥٥٠٥:٤٩:٣٠١٢:٣١:٢٩١٩:١٤:٠٣١٩:٣٣:٠١٢٣:٤٥:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٨:١٩١٢:٣١:١٩١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٥٤٢٣:٤٥:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٧:٠٩١٢:٣١:٠٩١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٤٧٢٣:٤٥:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٦:٠١١٢:٣١:٠٠١٩:١٦:٣٣١٩:٣٥:٤٠٢٣:٤٤:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤٤:٥٣١٢:٣٠:٥١١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٣٣٢٣:٤٤:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٣٦٠٥:٤٣:٤٦١٢:٣٠:٤٣١٩:١٨:١٣١٩:٣٧:٢٥٢٣:٤٤:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٠:٣٥١٩:١٩:٠٣١٩:٣٨:١٨٢٣:٤٣:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٠:٢٨١٩:١٩:٥٣١٩:٣٩:١١٢٣:٤٣:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٠:٢١١٩:٢٠:٤٢١٩:٤٠:٠٤٢٣:٤٣:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٣٩:٣٠١٢:٣٠:١٥١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:٥٧٢٣:٤٣:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٣٨:٢٩١٢:٣٠:١٠١٩:٢٢:٢٢١٩:٤١:٤٩٢٣:٤٢:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:١٦٠٥:٣٧:٢٩١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٣:١١١٩:٤٢:٤٢٢٣:٤٢:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٥٦٠٥:٣٦:٣٠١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٤:٠١١٩:٤٣:٣٤٢٣:٤٢:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٣٧٠٥:٣٥:٣٢١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٤:٢٧٢٣:٤٢:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:١٩٠٥:٣٤:٣٦١٢:٢٩:٥٣١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٥:١٩٢٣:٤١:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٣٣:٤١١٢:٢٩:٥٠١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٦:١١٢٣:٤١:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٣٢:٤٧١٢:٢٩:٤٧١٩:٢٧:١٧١٩:٤٧:٠٣٢٣:٤١:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٣١:٥٥١٢:٢٩:٤٦١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٧:٥٥٢٣:٤١:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٢١٠٥:٣١:٠٤١٢:٢٩:٤٥١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٤٦٢٣:٤١:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:١٠٠٥:٣٠:١٤١٢:٢٩:٤٤١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:٣٨٢٣:٤٠:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٩:٢٦١٢:٢٩:٤٤١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٢٩٢٣:٤٠:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٥٢٠٥:٢٨:٣٩١٢:٢٩:٤٥١٩:٣١:١٨١٩:٥١:١٩٢٣:٤٠:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٢٧:٥٤١٢:٢٩:٤٦١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٢:١٠٢٣:٤٠:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٢٧:١٠١٢:٢٩:٤٨١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٣:٠٠٢٣:٤٠:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٣٧٠٥:٢٦:٢٧١٢:٢٩:٥٠١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٣:٤٩٢٣:٤٠:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٦:٣٥٠٥:٢٥:٤٧١٢:٢٩:٥٣١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٤:٣٨٢٣:٤٠:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٥:٣٥٠٥:٢٥:٠٧١٢:٢٩:٥٧١٩:٣٥:١١١٩:٥٥:٢٧٢٣:٣٩:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٤:٣٦٠٥:٢٤:٣٠١٢:٣٠:٠١١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٦:١٥٢٣:٣٩:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٣:٤٠٠٥:٢٣:٥٣١٢:٣٠:٠٥١٩:٣٦:٤١١٩:٥٧:٠٣٢٣:٣٩:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٢:٤٥٠٥:٢٣:١٩١٢:٣٠:١١١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٧:٥٠٢٣:٣٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنه کال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنه کال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنه کال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنه کال

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دهنه کال

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهنه کال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنه کال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دهنه کال

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٠:٥٠١١:٢١:١٠١٦:٢١:١٤١٦:٤١:٠١٢٢:٣٧:٢٠
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢١:٤٦١١:٢١:٣٠١٦:٢١:٠٠١٦:٤٠:٤٩٢٢:٣٧:٣٧
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٢:٤٢١١:٢١:٥٢١٦:٢٠:٤٨١٦:٤٠:٣٩٢٢:٣٧:٥٥
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:٣٦١١:٢٢:١٣١٦:٢٠:٣٧١٦:٤٠:٣٠٢٢:٣٨:١٤
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٤:٣١١١:٢٢:٣٦١٦:٢٠:٢٩١٦:٤٠:٢٤٢٢:٣٨:٣٣
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٥:٢٤١١:٢٢:٥٩١٦:٢٠:٢٢١٦:٤٠:١٩٢٢:٣٨:٥٣
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٦:١٦١١:٢٣:٢٣١٦:٢٠:١٨١٦:٤٠:١٧٢٢:٣٩:١٤
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٧:٠٨١١:٢٣:٤٧١٦:٢٠:١٦١٦:٤٠:١٦٢٢:٣٩:٣٥
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٧:٥٩١١:٢٤:١٢١٦:٢٠:١٥١٦:٤٠:١٧٢٢:٣٩:٥٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٨:٤٩١١:٢٤:٣٨١٦:٢٠:١٧١٦:٤٠:٢٠٢٢:٤٠:٢٠
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٩:٣٨١١:٢٥:٠٣١٦:٢٠:٢٠١٦:٤٠:٢٥٢٢:٤٠:٤٣
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٠:٢٦١١:٢٥:٣٠١٦:٢٠:٢٦١٦:٤٠:٣٢٢٢:٤١:٠٧
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠١:٤٨٠٦:٣١:١٣١١:٢٥:٥٧١٦:٢٠:٣٣١٦:٤٠:٤٠٢٢:٤١:٣١
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣١:٥٨١١:٢٦:٢٤١٦:٢٠:٤٢١٦:٤٠:٥١٢٢:٤١:٥٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٢:٤٣١١:٢٦:٥١١٦:٢٠:٥٣١٦:٤١:٠٣٢٢:٤٢:٢٢
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٣:٢٦١١:٢٧:١٩١٦:٢١:٠٧١٦:٤١:١٧٢٢:٤٢:٤٨
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٤:٠٨١١:٢٧:٤٨١٦:٢١:٢٢١٦:٤١:٣٣٢٢:٤٣:١٥
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٤:٤٩١١:٢٨:١٦١٦:٢١:٣٩١٦:٤١:٥١٢٢:٤٣:٤٢
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٥:٢٩١١:٢٨:٤٥١٦:٢١:٥٨١٦:٤٢:١١٢٢:٤٤:٠٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٦:٠٧١١:٢٩:١٤١٦:٢٢:١٨١٦:٤٢:٣٢٢٢:٤٤:٣٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٦:٤٤١١:٢٩:٤٤١٦:٢٢:٤١١٦:٤٢:٥٥٢٢:٤٥:٠٦
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٧:١٩١١:٣٠:١٣١٦:٢٣:٠٥١٦:٤٣:٢٠٢٢:٤٥:٣٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٧:٥٣١١:٣٠:٤٣١٦:٢٣:٣١١٦:٤٣:٤٦٢٢:٤٦:٠٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٨:٢٥١١:٣١:١٣١٦:٢٣:٥٩١٦:٤٤:١٤٢٢:٤٦:٣٣
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٨:٥٦١١:٣١:٤٣١٦:٢٤:٢٩١٦:٤٤:٤٤٢٢:٤٧:٠٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٩:٢٥١١:٣٢:١٣١٦:٢٥:٠٠١٦:٤٥:١٥٢٢:٤٧:٣٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٩:٥٣١١:٣٢:٤٢١٦:٢٥:٣٣١٦:٤٥:٤٨٢٢:٤٨:٠٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١٠:٣١٠٦:٤٠:١٩١١:٣٣:١٢١٦:٢٦:٠٨١٦:٤٦:٢٢٢٢:٤٨:٣٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٠:٥٦٠٦:٤٠:٤٣١١:٣٣:٤٢١٦:٢٦:٤٤١٦:٤٦:٥٨٢٢:٤٩:٠٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١١:٢٠٠٦:٤١:٠٦١١:٣٤:١٢١٦:٢٧:٢٢١٦:٤٧:٣٥٢٢:٤٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دهنه کال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنه کال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنه کال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنه کال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنه کال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنه کال

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهنه کال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنه کال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنه کال

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٥:٠٥١١:١٩:٢٢١٦:٢٣:٢٠١٦:٤٢:٥٣٢٢:٣٥:٥٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٦:٠٤١١:١٩:٣٨١٦:٢٢:٥٤١٦:٤٢:٣٠٢٢:٣٦:٠٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٧:٠٢١١:١٩:٥٥١٦:٢٢:٣٠١٦:٤٢:٠٨٢٢:٣٦:٢٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٧:٥٩١١:٢٠:١٢١٦:٢٢:٠٨١٦:٤١:٤٩٢٢:٣٦:٣٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٨:٥٧١١:٢٠:٣١١٦:٢١:٤٨١٦:٤١:٣١٢٢:٣٦:٤٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٩:٥٤١١:٢٠:٥٠١٦:٢١:٣٠١٦:٤١:١٥٢٢:٣٧:٠٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٠:٥٠١١:٢١:١٠١٦:٢١:١٤١٦:٤١:٠١٢٢:٣٧:٢٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢١:٤٦١١:٢١:٣٠١٦:٢١:٠٠١٦:٤٠:٤٩٢٢:٣٧:٣٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٢:٤٢١١:٢١:٥٢١٦:٢٠:٤٨١٦:٤٠:٣٩٢٢:٣٧:٥٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:٣٦١١:٢٢:١٣١٦:٢٠:٣٧١٦:٤٠:٣٠٢٢:٣٨:١٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٤:٣١١١:٢٢:٣٦١٦:٢٠:٢٩١٦:٤٠:٢٤٢٢:٣٨:٣٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٥:٢٤١١:٢٢:٥٩١٦:٢٠:٢٢١٦:٤٠:١٩٢٢:٣٨:٥٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٦:١٦١١:٢٣:٢٣١٦:٢٠:١٨١٦:٤٠:١٧٢٢:٣٩:١٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٧:٠٨١١:٢٣:٤٧١٦:٢٠:١٦١٦:٤٠:١٦٢٢:٣٩:٣٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٧:٥٩١١:٢٤:١٢١٦:٢٠:١٥١٦:٤٠:١٧٢٢:٣٩:٥٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٨:٤٩١١:٢٤:٣٨١٦:٢٠:١٧١٦:٤٠:٢٠٢٢:٤٠:٢٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٩:٣٨١١:٢٥:٠٣١٦:٢٠:٢٠١٦:٤٠:٢٥٢٢:٤٠:٤٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٠:٢٦١١:٢٥:٣٠١٦:٢٠:٢٦١٦:٤٠:٣٢٢٢:٤١:٠٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٨٠٦:٣١:١٣١١:٢٥:٥٧١٦:٢٠:٣٣١٦:٤٠:٤٠٢٢:٤١:٣١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣١:٥٨١١:٢٦:٢٤١٦:٢٠:٤٢١٦:٤٠:٥١٢٢:٤١:٥٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٢:٤٣١١:٢٦:٥١١٦:٢٠:٥٣١٦:٤١:٠٣٢٢:٤٢:٢٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٣:٢٦١١:٢٧:١٩١٦:٢١:٠٧١٦:٤١:١٧٢٢:٤٢:٤٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٤:٠٨١١:٢٧:٤٨١٦:٢١:٢٢١٦:٤١:٣٣٢٢:٤٣:١٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٤:٤٩١١:٢٨:١٦١٦:٢١:٣٩١٦:٤١:٥١٢٢:٤٣:٤٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٥:٢٩١١:٢٨:٤٥١٦:٢١:٥٨١٦:٤٢:١١٢٢:٤٤:٠٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٦:٠٧١١:٢٩:١٤١٦:٢٢:١٨١٦:٤٢:٣٢٢٢:٤٤:٣٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٦:٤٤١١:٢٩:٤٤١٦:٢٢:٤١١٦:٤٢:٥٥٢٢:٤٥:٠٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٧:١٩١١:٣٠:١٣١٦:٢٣:٠٥١٦:٤٣:٢٠٢٢:٤٥:٣٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٧:٥٣١١:٣٠:٤٣١٦:٢٣:٣١١٦:٤٣:٤٦٢٢:٤٦:٠٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٨:٢٥١١:٣١:١٣١٦:٢٣:٥٩١٦:٤٤:١٤٢٢:٤٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دهنه کال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنه کال روستای دهنه کال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنه کال روستای دهنه کال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنه کال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنه کال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهنه کال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنه کال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنه کال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنه کال

روستای دهنه کال بر روی نقشه

روستای دهنه کال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنه کال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنه کال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنه کال
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دهنه کال + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دهنه کال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنه کال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنه کال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنه کال رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهنه کال
افق شرعی امروز فردا دهنه کال دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دهنه کال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهنه کال
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دهنه کال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهنه کال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دهنه کال
زمان پخش اذان آنلاین به افق دهنه کال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنه کال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو