جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهنه رابری

لاله زار | بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دهنه رابری


اذان صبح: ٠٤:١١:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٥٧

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنه رابری (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای دهنه رابری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دهنه رابری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنه رابری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تونی دیویس
انسانیت ذاتی در میان همه ی انسانها در هر زمان و مكانی مشترك است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنه رابری

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنه رابری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنه رابری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهنه رابری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنه رابری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهنه رابری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٥:٥٨١٢:٤٠:٣٧١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٢٠٢٣:٥٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٠:٢٧١٩:١٦:١٩١٩:٣٤:٠٠٢٣:٥٨:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٠:١٨١٩:١٦:٥٧١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥٨:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٠:٠٩١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:١٩٢٣:٥٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٢:١٥١٢:٤٠:٠١١٩:١٨:١٢١٩:٣٥:٥٩٢٣:٥٧:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٩:٥٣١٩:١٨:٥٠١٩:٣٦:٣٩٢٣:٥٧:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٠:٢٩١٢:٣٩:٤٦١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:١٩٢٣:٥٧:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٩:٣٨١٢:٣٩:٣٩١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٧:٥٩٢٣:٥٦:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٨:٤٧١٢:٣٩:٣٣١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٤٠٢٣:٥٦:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٣٢٠٥:٥٧:٥٨١٢:٣٩:٢٧١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:٢٠٢٣:٥٦:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٧:٠٩١٢:٣٩:٢٢١٩:٢١:٥٩١٩:٤٠:٠٠٢٣:٥٦:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٦:٢٢١٢:٣٩:١٨١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٤٠٢٣:٥٦:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٥:٣٦١٢:٣٩:١٤١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٢١٢٣:٥٥:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٤:٥١١٢:٣٩:١٠١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٢:٠١٢٣:٥٥:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٤:٠٧١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٤:٣١١٩:٤٢:٤١٢٣:٥٥:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٣:٢٢٢٣:٥٥:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٢:٤٣١٢:٣٩:٠٤١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:٠٢٢٣:٥٥:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٢:٠٢١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٤٢٢٣:٥٥:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥١:٢٣١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٢٢٢٣:٥٤:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٠:٤٥١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٦:٠٢٢٣:٥٤:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٠:٠٩١٢:٣٩:٠٣١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٤٢٢٣:٥٤:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٩:٣٤١٢:٣٩:٠٤١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:٢٢٢٣:٥٤:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٩:٠٠١٢:٣٩:٠٦١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:٠٢٢٣:٥٤:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٤١٢٣:٥٤:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٩:١١١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٢٠٢٣:٥٤:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٠٠٠٥:٤٧:٢٦١٢:٣٩:١٥١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٥٩٢٣:٥٤:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:١٧٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٩:١٩١٩:٣١:٥٩١٩:٥٠:٣٧٢٣:٥٤:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٩:٢٣١٩:٣٢:٣٥١٩:٥١:١٥٢٣:٥٤:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٥٣٢٣:٥٤:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنه رابری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنه رابری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنه رابری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنه رابری

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دهنه رابری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهنه رابری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنه رابری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دهنه رابری

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دهنه رابری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دهنه رابری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دهنه رابری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنه رابری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنه رابری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنه رابری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهنه رابری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنه رابری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنه رابری

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٣:٢٨١٢:٤٤:٣٧١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٥:٠٠٢٣:٥٧:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٤٣:٤٢١٢:٤٤:٥٠١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٥:١٢٢٣:٥٨:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٣٠٥:٤٣:٥٧١٢:٤٥:٠٢١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٥:٢١٢٣:٥٨:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢١٠٥:٤٤:١٣١٢:٤٥:١٥١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٥:٣٠٢٣:٥٨:٢٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٤:٣٠١٢:٤٥:٢٨١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:٣٧٢٣:٥٨:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٥:٤١١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٤٢٢٣:٥٨:٥٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٥٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٥:٥٣١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٤٧٢٣:٥٩:١١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٥:٢٨١٢:٤٦:٠٥١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٥٠٢٣:٥٩:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤٦:١٧١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٥١٢٣:٥٩:٤١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٢٠٥:٤٦:١٢١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٥١٢٣:٥٩:٥٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١١٠٥:٤٦:٣٥١٢:٤٦:٤١١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٠:١٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٦:٥٩١٢:٤٦:٥٢١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٠٠:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٣٠٥:٤٧:٢٣١٢:٤٧:٠٣١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٠٠:٤٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٧:٤٩١٢:٤٧:١٤١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٠:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٨:١٥١٢:٤٧:٢٤١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠١:٠٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤٨:٤٢١٢:٤٧:٣٤١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٠١:٢٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٩:١٠١٢:٤٧:٤٤١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٥:١٠٠٠:٠١:٣٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٩:٣٨١٢:٤٧:٥٣١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٠١:٥٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٧٠٥:٥٠:٠٧١٢:٤٨:٠٢١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٢:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٠:٣٦١٢:٤٨:١٠١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٠٢:٢٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥١:٠٦١٢:٤٨:١٨١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:١٣٠٠:٠٢:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥١:٣٦١٢:٤٨:٢٥١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٠٢:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٢:٠٧١٢:٤٨:٣٢١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٠٢:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٣:١٤٠٠:٠٣:١١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٣:١٠١٢:٤٨:٤٤١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٠٣:٢٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٣:٤٣١٢:٤٨:٥٠١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٠٣:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٤:١٥١٢:٤٨:٥٤١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٣:٤٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٤:٤٨١٢:٤٨:٥٩١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٣:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٥:٢١١٢:٤٩:٠٣١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:٠٧٠٠:٠٤:٠٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٥:٥٥١٢:٤٩:٠٦١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٠٤:١٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٦:٢٩١٢:٤٩:٠٨١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٠٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دهنه رابری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنه رابری روستای دهنه رابری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهنه رابری روستای دهنه رابری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنه رابری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنه رابری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دهنه رابری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنه رابری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنه رابری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنه رابری

روستای دهنه رابری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنه رابری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنه رابری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنه رابری
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دهنه رابری + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای دهنه رابری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنه رابری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنه رابری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنه رابری رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهنه رابری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دهنه رابری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دهنه رابری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دهنه رابری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهنه رابری
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دهنه رابری دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دهنه رابری
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهنه رابری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنه رابری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو