جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهنه رابری

لاله زار | بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دهنه رابری


اذان صبح: ٠٤:١٢:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٤٢
اذان ظهر: ١١:٣٥:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٤٦
نیمه شب: ٢٢:٥٦:٣٥

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهنه رابری (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای دهنه رابری)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دهنه رابری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنه رابری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

باربارا دی آنجلیس
عشق، همان چیزی است كه به شما امكان می دهد بارها و بارها زاده شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهنه رابری

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهنه رابری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنه رابری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهنه رابری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهنه رابری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهنه رابری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٠:٢٧١٩:١٦:١٩١٩:٣٤:٠٠٢٣:٥٨:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٠:١٨١٩:١٦:٥٧١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥٨:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٠:٠٩١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:١٩٢٣:٥٧:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٢:١٥١٢:٤٠:٠١١٩:١٨:١٢١٩:٣٥:٥٩٢٣:٥٧:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٩:٥٣١٩:١٨:٥٠١٩:٣٦:٣٩٢٣:٥٧:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٠:٢٩١٢:٣٩:٤٦١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:١٩٢٣:٥٧:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٩:٣٨١٢:٣٩:٣٩١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٧:٥٩٢٣:٥٦:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٨:٤٧١٢:٣٩:٣٣١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٤٠٢٣:٥٦:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٣٢٠٥:٥٧:٥٨١٢:٣٩:٢٧١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:٢٠٢٣:٥٦:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٧:٠٩١٢:٣٩:٢٢١٩:٢١:٥٩١٩:٤٠:٠٠٢٣:٥٦:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٦:٢٢١٢:٣٩:١٨١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٤٠٢٣:٥٦:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٥:٣٦١٢:٣٩:١٤١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٢١٢٣:٥٥:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٤:٥١١٢:٣٩:١٠١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٢:٠١٢٣:٥٥:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٤:٠٧١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٤:٣١١٩:٤٢:٤١٢٣:٥٥:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٣:٢٢٢٣:٥٥:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٢:٤٣١٢:٣٩:٠٤١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:٠٢٢٣:٥٥:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٢:٠٢١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٤٢٢٣:٥٥:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥١:٢٣١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٢٢٢٣:٥٤:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٠:٤٥١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٦:٠٢٢٣:٥٤:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٠:٠٩١٢:٣٩:٠٣١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٤٢٢٣:٥٤:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٩:٣٤١٢:٣٩:٠٤١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:٢٢٢٣:٥٤:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٩:٠٠١٢:٣٩:٠٦١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:٠٢٢٣:٥٤:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٤١٢٣:٥٤:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٩:١١١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٢٠٢٣:٥٤:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٠٠٠٥:٤٧:٢٦١٢:٣٩:١٥١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٥٩٢٣:٥٤:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:١٧٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٩:١٩١٩:٣١:٥٩١٩:٥٠:٣٧٢٣:٥٤:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٩:٢٣١٩:٣٢:٣٥١٩:٥١:١٥٢٣:٥٤:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٥٣٢٣:٥٤:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٥:٣٩١٢:٣٩:٣٤١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٣١٢٣:٥٤:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنه رابری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنه رابری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهنه رابری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهنه رابری

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دهنه رابری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهنه رابری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنه رابری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دهنه رابری

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای دهنه رابری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنه رابری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دهنه رابری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهنه رابری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنه رابری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دهنه رابری

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهنه رابری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهنه رابری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دهنه رابری

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٤:٥٥١٢:٤٥:٢٥١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:٥٤٠٠:٠٤:٢٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٥:٢٧١٢:٤٥:٠٩١٩:١٤:٢٥١٩:٣١:٤٧٠٠:٠٤:١٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٦:٠٠١٢:٤٤:٥٣١٩:١٣:١٩١٩:٣٠:٤٠٠٠:٠٤:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٦:٣٣١٢:٤٤:٣٦١٩:١٢:١٣١٩:٢٩:٣٢٠٠:٠٣:٥٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:١٧:٠٥١٢:٤٤:١٩١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٢٤٠٠:٠٣:٤٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٧:٣٨١٢:٤٤:٠٢١٩:١٠:٠٠١٩:٢٧:١٥٠٠:٠٣:٣٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٨:١٠١٢:٤٣:٤٤١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:٠٦٠٠:٠٣:٢٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٨:٤٢١٢:٤٣:٢٦١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٤:٥٦٠٠:٠٣:٠٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:١٩:١٤١٢:٤٣:٠٨١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٣:٤٥٠٠:٠٢:٥٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٣٠٦:١٩:٤٦١٢:٤٢:٤٩١٩:٠٥:٢٥١٩:٢٢:٣٤٠٠:٠٢:٤٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٠:١٨١٢:٤٢:٣٠١٩:٠٤:١٥١٩:٢١:٢٣٠٠:٠٢:٢٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٠:٥٠١٢:٤٢:١١١٩:٠٣:٠٥١٩:٢٠:١١٠٠:٠٢:١١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٢١:٢١١٢:٤١:٥١١٩:٠١:٥٤١٩:١٨:٥٩٠٠:٠١:٥٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢١:٥٣١٢:٤١:٣١١٩:٠٠:٤٣١٩:١٧:٤٧٠٠:٠١:٤١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٢:٢٤١٢:٤١:١١١٨:٥٩:٣١١٩:١٦:٣٤٠٠:٠١:٢٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٢:٥٥١٢:٤٠:٥١١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:٢١٠٠:٠١:٠٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٣:٢٦١٢:٤٠:٣٠١٨:٥٧:٠٧١٩:١٤:٠٧٠٠:٠٠:٥٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٣:٥٨١٢:٤٠:٠٩١٨:٥٥:٥٤١٩:١٢:٥٣٠٠:٠٠:٣٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٤:٢٩١٢:٣٩:٤٩١٨:٥٤:٤١١٩:١١:٣٩٠٠:٠٠:١٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٥:٠٠١٢:٣٩:٢٧١٨:٥٣:٢٨١٩:١٠:٢٥٠٠:٠٠:٠٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٢٥:٣١١٢:٣٩:٠٦١٨:٥٢:١٥١٩:٠٩:١١٢٣:٥٩:٤٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٢٦:٠١١٢:٣٨:٤٥١٨:٥١:٠١١٩:٠٧:٥٧٢٣:٥٩:٢٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٢٦:٣٢١٢:٣٨:٢٣١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٦:٤٢٢٣:٥٩:٠٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٧:٠٣١٢:٣٨:٠٢١٨:٤٨:٣٤١٩:٠٥:٢٨٢٣:٥٨:٤٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٢٧:٣٤١٢:٣٧:٤١١٨:٤٧:٢٠١٩:٠٤:١٣٢٣:٥٨:٢٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٢٨:٠٥١٢:٣٧:١٩١٨:٤٦:٠٦١٩:٠٢:٥٨٢٣:٥٨:١٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٢٨:٣٧١٢:٣٦:٥٨١٨:٤٤:٥٢١٩:٠١:٤٤٢٣:٥٧:٥١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٢٩:٠٨١٢:٣٦:٣٦١٨:٤٣:٣٧١٩:٠٠:٢٩٢٣:٥٧:٣٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٢٩:٣٩١٢:٣٦:١٥١٨:٤٢:٢٣١٨:٥٩:١٥٢٣:٢٧:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٣٠٥:٣٠:١٠١١:٣٥:٥٣١٧:٤١:٠٩١٧:٥٨:٠٠٢٢:٥٦:٥٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٩٠٥:٣٠:٤٢١١:٣٥:٣٢١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٦:٤٦٢٢:٥٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دهنه رابری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دهنه رابری روستای دهنه رابری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دهنه رابری روستای دهنه رابری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهنه رابری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهنه رابری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهنه رابری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهنه رابری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهنه رابری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهنه رابری

روستای دهنه رابری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهنه رابری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهنه رابری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهنه رابری
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دهنه رابری + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای دهنه رابری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهنه رابری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهنه رابری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهنه رابری رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دهنه رابری
زمان پخش اذان آنلاین به افق دهنه رابری
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهنه رابری دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دهنه رابری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهنه رابری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دهنه رابری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دهنه رابری دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهنه رابری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهنه رابری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو