جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهلی

بمانی | سیریک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز دهلی


اذان صبح: ٠٤:٣١:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٠٤:٣٨

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهلی (شهرستان سیریک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای دهلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دهلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

امام موسی (ع)
کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده ، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهلی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٣١٠٦:٠٨:١٥١٢:٣٩:٣٨١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٣٥٢٣:٥٨:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٠٧:٢٢١٢:٣٩:٢٨١٩:١١:٥٧١٩:٢٩:٠٩٢٣:٥٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٦:٣١١٢:٣٩:١٩١٩:١٢:٣٠١٩:٢٩:٤٤٢٣:٥٨:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٥:٤١١٢:٣٩:١٠١٩:١٣:٠٣١٩:٣٠:١٩٢٣:٥٨:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٩:٠٢١٩:١٣:٣٦١٩:٣٠:٥٤٢٣:٥٧:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٤:٠٢١٢:٣٨:٥٤١٩:١٤:٠٩١٩:٣١:٢٩٢٣:٥٧:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٣:١٥١٢:٣٨:٤٧١٩:١٤:٤٢١٩:٣٢:٠٤٢٣:٥٧:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٢:٢٨١٢:٣٨:٤٠١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٤٠٢٣:٥٧:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠١:٤٢١٢:٣٨:٣٤١٩:١٥:٤٨١٩:٣٣:١٥٢٣:٥٧:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٨:٢٩١٩:١٦:٢٢١٩:٣٣:٥١٢٣:٥٦:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٠:١٣١٢:٣٨:٢٤١٩:١٦:٥٥١٩:٣٤:٢٦٢٣:٥٦:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٢٥٠٥:٥٩:٣٠١٢:٣٨:١٩١٩:١٧:٢٩١٩:٣٥:٠٢٢٣:٥٦:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٨:١٥١٩:١٨:٠٢١٩:٣٥:٣٨٢٣:٥٦:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٨:٠٨١٢:٣٨:١٢١٩:١٨:٣٦١٩:٣٦:١٣٢٣:٥٦:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٧:٢٨١٢:٣٨:٠٩١٩:١٩:١٠١٩:٣٦:٤٩٢٣:٥٦:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٦:٥٠١٢:٣٨:٠٦١٩:١٩:٤٣١٩:٣٧:٢٥٢٣:٥٥:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٨:٠٥١٩:٢٠:١٧١٩:٣٨:٠١٢٣:٥٥:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٥:٣٦١٢:٣٨:٠٤١٩:٢٠:٥١١٩:٣٨:٣٧٢٣:٥٥:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٥:٠١١٢:٣٨:٠٣١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:١٣٢٣:٥٥:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٨:٠٣١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:٤٩٢٣:٥٥:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٣:٥٤١٢:٣٨:٠٤١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٢٥٢٣:٥٥:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٣:٢٣١٢:٣٨:٠٥١٩:٢٣:٠٦١٩:٤١:٠٠٢٣:٥٥:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٢:٥٣١٢:٣٨:٠٧١٩:٢٣:٣٩١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٥:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٢:٢٤١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٤:١٣١٩:٤٢:١١٢٣:٥٥:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٨:١٢١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:٤٧٢٣:٥٥:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٨:١٦١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٢٢٢٣:٥٥:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥١:٠٤١٢:٣٨:٢٠١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٥٧٢٣:٥٤:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٠:٤٠١٢:٣٨:٢٥١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٣٢٢٣:٥٤:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٥٠:١٨١٢:٣٨:٣٠١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٠٦٢٣:٥٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دهلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دهلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دهلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دهلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دهلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهلی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٨:٣١١٢:٤٣:٣٨١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٢٣٢٣:٥٨:٤٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤٨:٤٥١٢:٤٣:٥١١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:٣٤٢٣:٥٨:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٩:٠٠١٢:٤٤:٠٤١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:٤٤٢٣:٥٩:٠٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٩:١٦١٢:٤٤:١٦١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٥٣٢٣:٥٩:٢٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٢٠٥:٤٩:٣٣١٢:٤٤:٢٩١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٨:٠١٢٣:٥٩:٣٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٩:٥٠١٢:٤٤:٤٢١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٨:٠٧٢٣:٥٩:٥٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٠:٠٩١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٠:٠٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٠:٢٨١٢:٤٥:٠٧١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:١٦٠٠:٠٠:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٠:٤٩١٢:٤٥:١٩١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٠:٣٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥١:١٠١٢:٤٥:٣٠١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠٠:٤٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥١:٣١١٢:٤٥:٤٢١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠١:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥١:٥٤١٢:٤٥:٥٣١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:١٩٠٠:٠١:١٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٢:١٧١٢:٤٦:٠٤١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٨:١٦٠٠:٠١:٣٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٢:٤١١٢:٤٦:١٥١٩:٣٩:٤١١٩:٥٨:١٢٠٠:٠١:٤٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٣:٠٦١٢:٤٦:٢٦١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٢:٠١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٥٣:٣١١٢:٤٦:٣٦١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٥٩٠٠:٠٢:١٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٣:٥٦١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٢:٢٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٤:٢٣١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٤١٠٠:٠٢:٤١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٤:٤٩١٢:٤٧:٠٣١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:٣٠٠٠:٠٢:٥٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٥:١٧١٢:٤٧:١١١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٧:١٨٠٠:٠٣:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٥:٤٤١٢:٤٧:١٩١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٠٤٠٠:٠٣:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٦:١٢١٢:٤٧:٢٧١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٤٨٠٠:٠٣:٣٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٦:٤٠١٢:٤٧:٣٣١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٣١٠٠:٠٣:٤٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٧:٠٩١٢:٤٧:٤٠١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:١٣٠٠:٠٣:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥٧:٣٨١٢:٤٧:٤٦١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٤:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤٧:٥١١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٤:١٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٨:٣٧١٢:٤٧:٥٦١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:١١٠٠:٠٤:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٩:٠٧١٢:٤٨:٠٠١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٤٧٠٠:٠٤:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٩:٣٧١٢:٤٨:٠٤١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:٢٢٠٠:٠٤:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٠:٠٨١٢:٤٨:٠٧١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٥٦٠٠:٠٤:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٠:٣٨١٢:٤٨:١٠١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دهلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهلی روستای دهلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دهلی روستای دهلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دهلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهلی

روستای دهلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهلی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دهلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دهلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهلی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دهلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دهلی دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دهلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق دهلی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دهلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو