جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهلی

بمانی | سیریک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز دهلی


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١٤
اذان ظهر: ١١:٥٤:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٥١
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٣٠
نیمه شب: ٢٣:١٦:٣٤

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهلی (شهرستان سیریک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای دهلی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای دهلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهلی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٩:٠٨١٢:٣٩:٤٨١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٠٠٢٣:٥٩:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٣١٠٦:٠٨:١٥١٢:٣٩:٣٨١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٣٥٢٣:٥٨:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٠٧:٢٢١٢:٣٩:٢٨١٩:١١:٥٧١٩:٢٩:٠٩٢٣:٥٨:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٦:٣١١٢:٣٩:١٩١٩:١٢:٣٠١٩:٢٩:٤٤٢٣:٥٨:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٥:٤١١٢:٣٩:١٠١٩:١٣:٠٣١٩:٣٠:١٩٢٣:٥٨:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٩:٠٢١٩:١٣:٣٦١٩:٣٠:٥٤٢٣:٥٧:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٤:٠٢١٢:٣٨:٥٤١٩:١٤:٠٩١٩:٣١:٢٩٢٣:٥٧:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٣:١٥١٢:٣٨:٤٧١٩:١٤:٤٢١٩:٣٢:٠٤٢٣:٥٧:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٢:٢٨١٢:٣٨:٤٠١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٤٠٢٣:٥٧:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠١:٤٢١٢:٣٨:٣٤١٩:١٥:٤٨١٩:٣٣:١٥٢٣:٥٧:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٨:٢٩١٩:١٦:٢٢١٩:٣٣:٥١٢٣:٥٦:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٠:١٣١٢:٣٨:٢٤١٩:١٦:٥٥١٩:٣٤:٢٦٢٣:٥٦:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٢٥٠٥:٥٩:٣٠١٢:٣٨:١٩١٩:١٧:٢٩١٩:٣٥:٠٢٢٣:٥٦:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٨:١٥١٩:١٨:٠٢١٩:٣٥:٣٨٢٣:٥٦:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٨:٠٨١٢:٣٨:١٢١٩:١٨:٣٦١٩:٣٦:١٣٢٣:٥٦:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٧:٢٨١٢:٣٨:٠٩١٩:١٩:١٠١٩:٣٦:٤٩٢٣:٥٦:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٦:٥٠١٢:٣٨:٠٦١٩:١٩:٤٣١٩:٣٧:٢٥٢٣:٥٥:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٨:٠٥١٩:٢٠:١٧١٩:٣٨:٠١٢٣:٥٥:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٥:٣٦١٢:٣٨:٠٤١٩:٢٠:٥١١٩:٣٨:٣٧٢٣:٥٥:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٥:٠١١٢:٣٨:٠٣١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:١٣٢٣:٥٥:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٨:٠٣١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:٤٩٢٣:٥٥:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٣:٥٤١٢:٣٨:٠٤١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٢٥٢٣:٥٥:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٣:٢٣١٢:٣٨:٠٥١٩:٢٣:٠٦١٩:٤١:٠٠٢٣:٥٥:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٢:٥٣١٢:٣٨:٠٧١٩:٢٣:٣٩١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٥:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٢:٢٤١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٤:١٣١٩:٤٢:١١٢٣:٥٥:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٨:١٢١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:٤٧٢٣:٥٥:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٨:١٦١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٢٢٢٣:٥٥:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥١:٠٤١٢:٣٨:٢٠١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٥٧٢٣:٥٤:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٠:٤٠١٢:٣٨:٢٥١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٣٢٢٣:٥٤:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٥٠:١٨١٢:٣٨:٣٠١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٠٦٢٣:٥٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهلی

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای دهلی

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای دهلی

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٠:١٤١١:٥٤:٥١١٧:٣٩:٥١١٧:٥٦:٣٠٢٣:١٦:٣٤
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٥٣:١٧٠٦:٠٩:١٨١١:٥٤:٤٢١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٧:٠٦٢٣:١٦:٢٦
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٠٨:٢٢١١:٥٤:٣٢١٧:٤١:٠٤١٧:٥٧:٤٢٢٣:١٦:١٧
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٥١:٢٩٠٦:٠٧:٢٥١١:٥٤:٢١١٧:٤١:٤٠١٧:٥٨:١٧٢٣:١٦:٠٧
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٠٦:٢٧١١:٥٤:١٠١٧:٤٢:١٦١٧:٥٨:٥١٢٣:١٥:٥٧
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٠٥:٢٩١١:٥٣:٥٩١٧:٤٢:٥١١٧:٥٩:٢٦٢٣:١٥:٤٦
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٤٨:٤١٠٦:٠٤:٣٠١١:٥٣:٤٧١٧:٤٣:٢٦١٨:٠٠:٠٠٢٣:١٥:٣٥
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٠٣:٣٠١١:٥٣:٣٤١٧:٤٤:٠١١٨:٠٠:٣٤٢٣:١٥:٢٣
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٢:٣٠١١:٥٣:٢١١٧:٤٤:٣٥١٨:٠١:٠٧٢٣:١٥:١٠
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠١:٢٩١١:٥٣:٠٧١٧:٤٥:٠٩١٨:٠١:٤٠٢٣:١٤:٥٧
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٠:٢٨١١:٥٢:٥٤١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٢:١٣٢٣:١٤:٤٣
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٤٣:٤٤٠٥:٥٩:٢٦١١:٥٢:٣٩١٧:٤٦:١٦١٨:٠٢:٤٦٢٣:١٤:٢٩
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٤٢:٤٢٠٥:٥٨:٢٣١١:٥٢:٢٤١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٣:١٨٢٣:١٤:١٤
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٤١:٣٩٠٥:٥٧:٢٠١١:٥٢:٠٩١٧:٤٧:٢٢١٨:٠٣:٥١٢٣:١٣:٥٩
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٦٠٥:٥٦:١٧١١:٥١:٥٤١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٤:٢٣٢٣:١٣:٤٣
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٣٩:٣٢٠٥:٥٥:١٤١١:٥١:٣٨١٧:٤٨:٢٦١٨:٠٤:٥٤٢٣:١٣:٢٧
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٨٠٥:٥٤:١٠١١:٥١:٢٢١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٥:٢٦٢٣:١٣:١٠
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٣٧:٢٣٠٥:٥٣:٠٥١١:٥١:٠٥١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٥:٥٧٢٣:١٢:٥٣
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٣٦:١٧٠٥:٥٢:٠١١١:٥٠:٤٩١٧:٥٠:٠١١٨:٠٦:٢٩٢٣:١٢:٣٦
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٣٥:١١٠٥:٥٠:٥٦١١:٥٠:٣٢١٧:٥٠:٣٢١٨:٠٧:٠٠٢٣:١٢:١٨
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٣٤:٠٤٠٥:٤٩:٥١١١:٥٠:١٥١٧:٥١:٠٣١٨:٠٧:٣١٢٣:١٢:٠٠
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٤٨:٤٥١١:٤٩:٥٨١٧:٥١:٣٤١٨:٠٨:٠٢٢٣:١١:٤١
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٣١:٤٩٠٥:٤٧:٤٠١١:٤٩:٤٠١٧:٥٢:٠٥١٨:٠٨:٣٢٢٣:١١:٢٣
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٤٦:٣٤١١:٤٩:٢٣١٧:٥٢:٣٦١٨:٠٩:٠٣٢٣:١١:٠٤
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٤٥:٢٩١١:٤٩:٠٥١٧:٥٣:٠٦١٨:٠٩:٣٤٢٣:٤٠:٤٤
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٤٤:٢٣١٢:٤٨:٤٧١٨:٥٣:٣٧١٩:١٠:٠٤٠٠:١٠:٢٥
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٢٧:١٣٠٦:٤٣:١٧١٢:٤٨:٣٠١٨:٥٤:٠٧١٩:١٠:٣٥٠٠:١٠:٠٥
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٢:١١١٢:٤٨:١٢١٨:٥٤:٣٧١٩:١١:٠٦٠٠:٠٩:٤٥
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤١:٠٥١٢:٤٧:٥٤١٨:٥٥:٠٧١٩:١١:٣٦٠٠:٠٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای دهلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای دهلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای دهلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دهلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دهلی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٤:٣٩١١:٥٥:٢٩١٧:٣٦:٤٠١٧:٥٣:٢٦٢٣:١٧:٠٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٣:٤٨١١:٥٥:٢٣١٧:٣٧:١٩١٧:٥٤:٠٤٢٣:١٦:٥٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٢:٥٥١١:٥٥:١٦١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٤:٤١٢٣:١٦:٥٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٢:٠٢١١:٥٥:٠٨١٧:٣٨:٣٦١٧:٥٥:١٨٢٣:١٦:٤٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١١:٠٨١١:٥٥:٠٠١٧:٣٩:١٤١٧:٥٥:٥٤٢٣:١٦:٤١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٠:١٤١١:٥٤:٥١١٧:٣٩:٥١١٧:٥٦:٣٠٢٣:١٦:٣٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:٠٩:١٨١١:٥٤:٤٢١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٧:٠٦٢٣:١٦:٢٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٠٨:٢٢١١:٥٤:٣٢١٧:٤١:٠٤١٧:٥٧:٤٢٢٣:١٦:١٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:٠٧:٢٥١١:٥٤:٢١١٧:٤١:٤٠١٧:٥٨:١٧٢٣:١٦:٠٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٠٦:٢٧١١:٥٤:١٠١٧:٤٢:١٦١٧:٥٨:٥١٢٣:١٥:٥٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٠٥:٢٩١١:٥٣:٥٩١٧:٤٢:٥١١٧:٥٩:٢٦٢٣:١٥:٤٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:٠٤:٣٠١١:٥٣:٤٧١٧:٤٣:٢٦١٨:٠٠:٠٠٢٣:١٥:٣٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٠٣:٣٠١١:٥٣:٣٤١٧:٤٤:٠١١٨:٠٠:٣٤٢٣:١٥:٢٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٢:٣٠١١:٥٣:٢١١٧:٤٤:٣٥١٨:٠١:٠٧٢٣:١٥:١٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠١:٢٩١١:٥٣:٠٧١٧:٤٥:٠٩١٨:٠١:٤٠٢٣:١٤:٥٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٠:٢٨١١:٥٢:٥٤١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٢:١٣٢٣:١٤:٤٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٤٠٥:٥٩:٢٦١١:٥٢:٣٩١٧:٤٦:١٦١٨:٠٢:٤٦٢٣:١٤:٢٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٥:٥٨:٢٣١١:٥٢:٢٤١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٣:١٨٢٣:١٤:١٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٩٠٥:٥٧:٢٠١١:٥٢:٠٩١٧:٤٧:٢٢١٨:٠٣:٥١٢٣:١٣:٥٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٦٠٥:٥٦:١٧١١:٥١:٥٤١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٤:٢٣٢٣:١٣:٤٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٥:٥٥:١٤١١:٥١:٣٨١٧:٤٨:٢٦١٨:٠٤:٥٤٢٣:١٣:٢٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٥:٥٤:١٠١١:٥١:٢٢١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٥:٢٦٢٣:١٣:١٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٣٠٥:٥٣:٠٥١١:٥١:٠٥١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٥:٥٧٢٣:١٢:٥٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٧٠٥:٥٢:٠١١١:٥٠:٤٩١٧:٥٠:٠١١٨:٠٦:٢٩٢٣:١٢:٣٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:١١٠٥:٥٠:٥٦١١:٥٠:٣٢١٧:٥٠:٣٢١٨:٠٧:٠٠٢٣:١٢:١٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٤٠٥:٤٩:٥١١١:٥٠:١٥١٧:٥١:٠٣١٨:٠٧:٣١٢٣:١٢:٠٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٤٨:٤٥١١:٤٩:٥٨١٧:٥١:٣٤١٨:٠٨:٠٢٢٣:١١:٤١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٩٠٥:٤٧:٤٠١١:٤٩:٤٠١٧:٥٢:٠٥١٨:٠٨:٣٢٢٣:١١:٢٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٤٦:٣٤١١:٤٩:٢٣١٧:٥٢:٣٦١٨:٠٩:٠٣٢٣:١١:٠٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دهلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دهلی روستای دهلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دهلی روستای دهلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهلی

روستای دهلی بر روی نقشه

روستای دهلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهلی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای دهلی + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای دهلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ دهلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دهلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دهلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ دهلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو