جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهقان آباد

بالاجوین | جوین | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز دهقان آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٤١
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٥٧:٥٥

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهقان آباد (شهرستان جوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای دهقان آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دهقان آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهقان آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهقان آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهقان آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهقان آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهقان آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهقان آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهقان آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٣:٥٨١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٤:٣١١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٢:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٨:٤٧١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٤:٥٠٢٣:٥١:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٧٠٥:٥١:٣٣١٢:٣٨:٣٨١٩:٢٦:١٧١٩:٤٥:٤٦٢٣:٥١:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٨:٢٩١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:٤٢٢٣:٥١:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٩:١٣١٢:٣٨:٢١١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٣٨٢٣:٥٠:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٢٤٠٥:٤٨:٠٤١٢:٣٨:١٣١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٨:٣٤٢٣:٥٠:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:٥٥٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٩:٣٠٢٣:٥٠:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢٦٠٥:٤٥:٥١١٢:٣٧:٥٩١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:٢٦٢٣:٤٩:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤٤:٤٥١٢:٣٧:٥٣١٩:٣١:٣٤١٩:٥١:٢١٢٣:٤٩:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٤٣:٤١١٢:٣٧:٤٧١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٢:١٧٢٣:٤٩:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٧:٤٢١٩:٣٣:١٩١٩:٥٣:١٣٢٣:٤٩:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٤١:٣٧١٢:٣٧:٣٧١٩:٣٤:١١١٩:٥٤:٠٨٢٣:٤٨:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٣:١٨٠٥:٤٠:٣٦١٢:٣٧:٣٣١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٥:٠٣٢٣:٤٨:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠١:٥٦٠٥:٣٩:٣٧١٢:٣٧:٣٠١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٥:٥٩٢٣:٤٨:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٣٨:٤٠١٢:٣٧:٢٧١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٦:٥٣٢٣:٤٨:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٩:١٥٠٥:٣٧:٤٣١٢:٣٧:٢٥١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٧:٤٨٢٣:٤٧:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٣٦:٤٨١٢:٣٧:٢٣١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٨:٤٣٢٣:٤٧:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٦:٤٠٠٥:٣٥:٥٥١٢:٣٧:٢٢١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٩:٣٧٢٣:٤٧:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٣٥:٠٢١٢:٣٧:٢٢١٩:٤٠:١١٢٠:٠٠:٣١٢٣:٤٧:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٤:١٠٠٥:٣٤:١٢١٢:٣٧:٢٢١٩:٤١:٠١٢٠:٠١:٢٥٢٣:٤٦:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٣٣:٢٢١٢:٣٧:٢٢١٩:٤١:٥١٢٠:٠٢:١٨٢٣:٤٦:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:٤٦٠٥:٣٢:٣٥١٢:٣٧:٢٤١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٣:١١٢٣:٤٦:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:٣٦٠٥:٣١:٤٩١٢:٣٧:٢٥١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٤:٠٣٢٣:٤٦:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:٢٨٠٥:٣١:٠٤١٢:٣٧:٢٨١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٤:٥٦٢٣:٤٦:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:٢٢٠٥:٣٠:٢١١٢:٣٧:٣١١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٥:٤٧٢٣:٤٦:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:١٨٠٥:٢٩:٣٩١٢:٣٧:٣٤١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٦:٣٨٢٣:٤٦:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:١٥٠٥:٢٨:٥٩١٢:٣٧:٣٨١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٧:٢٩٢٣:٤٥:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:١٤٠٥:٢٨:٢١١٢:٣٧:٤٣١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٨:١٨٢٣:٤٥:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:١٦٠٥:٢٧:٤٥١٢:٣٧:٤٨١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٩:٠٨٢٣:٤٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهقان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهقان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهقان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهقان آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دهقان آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهقان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهقان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دهقان آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دهقان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دهقان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دهقان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهقان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهقان آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دهقان آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهقان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهقان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دهقان آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٤:١٤١٢:٤٣:٤٥١٩:٢٢:٣٩١٩:٤١:٤٤٢٣:٥٨:١٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤٣:٢٩١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٢٠٢٣:٥٨:١٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٥:٥٢١٢:٤٣:١٣١٩:١٩:٥٧١٩:٣٨:٥٧٢٣:٥٨:٠٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٦:٤١١٢:٤٢:٥٦١٩:١٨:٣٥١٩:٣٧:٣٢٢٣:٥٧:٥٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٧:٣٠١٢:٤٢:٣٩١٩:١٧:١٣١٩:٣٦:٠٧٢٣:٥٧:٤٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٨:١٨١٢:٤٢:٢٢١٩:١٥:٤٩١٩:٣٤:٤١٢٣:٥٧:٣٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٩:٠٧١٢:٤٢:٠٤١٩:١٤:٢٥١٩:٣٣:١٥٢٣:٥٧:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٩:٥٥١٢:٤١:٤٦١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٤٨٢٣:٥٧:١٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٠:٤٤١٢:٤١:٢٨١٩:١١:٣٥١٩:٣٠:٢١٢٣:٥٧:٠٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١١:٣٢١٢:٤١:٠٩١٩:١٠:٠٩١٩:٢٨:٥٣٢٣:٥٦:٥٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٢:٢٠١٢:٤٠:٥٠١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٧:٢٥٢٣:٥٦:٤٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٣:٠٩١٢:٤٠:٣١١٩:٠٧:١٦١٩:٢٥:٥٦٢٣:٥٦:٣٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٣:٥٧١٢:٤٠:١١١٩:٠٥:٤٩١٩:٢٤:٢٧٢٣:٥٦:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٤:٤٥١٢:٣٩:٥١١٩:٠٤:٢١١٩:٢٢:٥٧٢٣:٥٦:٠٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٥:٣٣١٢:٣٩:٣١١٩:٠٢:٥٣١٩:٢١:٢٧٢٣:٥٥:٥٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٦:٢١١٢:٣٩:١١١٩:٠١:٢٤١٩:١٩:٥٧٢٣:٥٥:٣٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٧:٠٩١٢:٣٨:٥٠١٨:٥٩:٥٥١٩:١٨:٢٧٢٣:٥٥:٢١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٧:٥٦١٢:٣٨:٢٩١٨:٥٨:٢٦١٩:١٦:٥٦٢٣:٥٥:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٨:٤٤١٢:٣٨:٠٨١٨:٥٦:٥٦١٩:١٥:٢٥٢٣:٥٤:٥٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٩:٣٢١٢:٣٧:٤٧١٨:٥٥:٢٦١٩:١٣:٥٤٢٣:٥٤:٣٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٠:٢٠١٢:٣٧:٢٦١٨:٥٣:٥٦١٩:١٢:٢٢٢٣:٥٤:١٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢١:٠٨١٢:٣٧:٠٥١٨:٥٢:٢٦١٩:١٠:٥١٢٣:٥٤:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢١:٥٥١٢:٣٦:٤٣١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٩:١٩٢٣:٥٣:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٢:٤٣١٢:٣٦:٢٢١٨:٤٩:٢٤١٩:٠٧:٤٧٢٣:٥٣:٢٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٣:٣١١٢:٣٦:٠٠١٨:٤٧:٥٣١٩:٠٦:١٦٢٣:٥٣:١١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٤:١٩١٢:٣٥:٣٩١٨:٤٦:٢٣١٩:٠٤:٤٤٢٣:٥٢:٥٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٥:٠٧١٢:٣٥:١٧١٨:٤٤:٥٢١٩:٠٣:١٢٢٣:٥٢:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٥:٥٥١٢:٣٤:٥٦١٨:٤٣:٢١١٩:٠١:٤١٢٣:٥٢:١٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٦:٤٤١٢:٣٤:٣٤١٨:٤١:٥٠١٩:٠٠:٠٩٢٣:٥٢:٠٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٧:٣٢١٢:٣٤:١٣١٨:٤٠:١٩١٨:٥٨:٣٨٢٣:٢١:٤٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٢٨:٢١١١:٣٣:٥٢١٧:٣٨:٤٨١٧:٥٧:٠٦٢٢:٥١:٢٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دهقان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دهقان آباد روستای دهقان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دهقان آباد روستای دهقان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهقان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهقان آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهقان آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهقان آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهقان آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهقان آباد

روستای دهقان آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهقان آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهقان آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهقان آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دهقان آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دهقان آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهقان آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهقان آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهقان آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهقان آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهقان آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهقان آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهقان آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهقان آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دهقان آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دهقان آباد
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دهقان آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهقان آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو