جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دهرم

فیروزآباد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دهرم


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:١١
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٥١
نیمه شب: ٠٠:١٣:٣٣

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دهرم (شهرستان فیروزآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر دهرم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر دهرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دهرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

آنتوان دوسنت اگزوپری
عشق آن نیست كه به هم خیره شویم، عشق آن است كه هر دو به یك سو بنگریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دهرم

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دهرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهرم ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دهرم (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهرم ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهرم ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٦:٣٣١٣:٠١:٠٤١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٠٦٠٠:٢٠:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٥:٣٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٣:٤٢٠٠:٢٠:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٤:٢٨١٣:٠٠:٣٥١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:١٨٠٠:٢٠:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٣:٢٦١٣:٠٠:٢١١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٤:٥٤٠٠:١٩:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٢:٢٤١٣:٠٠:٠٨١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٣٠٠٠:١٩:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣١:٢٣١٢:٥٩:٥٥١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٠٦٠٠:١٩:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٠:٢٣١٢:٥٩:٤٢١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٦:٤٣٠٠:١٨:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٢٩:٢٤١٢:٥٩:٣٠١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:١٩٠٠:١٨:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٨:٢٦١٢:٥٩:١٨١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٧:٥٦٠٠:١٨:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢٧:٢٨١٢:٥٩:٠٧١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٣٣٠٠:١٧:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٦:٣١١٢:٥٨:٥٦١٩:٣١:٤٦١٩:٤٩:١٠٠٠:١٧:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٥:٣٤١٢:٥٨:٤٥١٩:٣٢:٢١١٩:٤٩:٤٧٠٠:١٧:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٤:٣٩١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٢٥٠٠:١٧:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٣:٤٤١٢:٥٨:٢٦١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٠٢٠٠:١٦:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٢:٥١١٢:٥٨:١٧١٩:٣٤:٠٧١٩:٥١:٤٠٠٠:١٦:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢١:٥٨١٢:٥٨:٠٨١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:١٨٠٠:١٦:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٨:٠٠١٩:٣٥:١٩١٩:٥٢:٥٦٠٠:١٦:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٠:١٥١٢:٥٧:٥٣١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٣٤٠٠:١٥:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٩:٢٥١٢:٥٧:٤٦١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:١٢٠٠:١٥:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٧:٤٠١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٤:٥٠٠٠:١٥:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٧:٣٤١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٢٩٠٠:١٥:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٧:٢٩١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٠٧٠٠:١٤:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٦:١٦١٢:٥٧:٢٤١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٤٦٠٠:١٤:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٥:٣٢١٢:٥٧:٢٠١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٢٥٠٠:١٤:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٤:٤٨١٢:٥٧:١٧١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٤:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٧:١٤١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٨:٤٢٠٠:١٤:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٣:٢٤١٢:٥٧:١٢١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٢١٠٠:١٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٢:٤٤١٢:٥٧:١٠١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٠٠٠٠:١٣:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٢:٠٦١٢:٥٧:٠٩١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دهرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دهرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دهرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهرم

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر دهرم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دهرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر دهرم

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر دهرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر دهرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر دهرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دهرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دهرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دهرم

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٧:٠٥١٢:٥٧:٢٦١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٣:٠٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٧:٣٠١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٣:٠٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٦:١٤١٢:٥٧:٣٥١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٣:٠٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٧:٤١١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٣:٠٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٧:٤٧١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٣:٠٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٧:٥٤١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٢٩٠٠:١٣:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٨:٠١١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٣:٠٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٨:٠٨١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٣:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٤:١٤١٢:٥٨:١٦١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:١٢٠٠:١٣:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٨:٢٤١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٤٥٠٠:١٣:١٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٨:٣٣١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:١٧٠٠:١٣:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٨:٤٢١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٣:٢٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٨:٥٢١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٢٠٠٠:١٣:٢٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٣:١١١٢:٥٩:٠٢١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٥١٠٠:١٣:٣٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٩:١٢١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٣:٣٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٣:٤٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥٩:٣٣١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:١٨٠٠:١٣:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٢:٤٥١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٤٥٠٠:١٤:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:١٢٠٠:١٤:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٤:١٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٠:١٩١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٤:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٠:٣١١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٤:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٤:٤٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:١١٠٠:١٤:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠١:٠٩١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٣١٠٠:١٥:٠٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠١:٢٢١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٥١٠٠:١٥:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:١٠٠٠:١٥:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٣:١١١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٥:٤٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٢:٠١٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٤٤٠٠:١٥:٥٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٦:٠٣:٣١١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٦:١٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دهرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دهرم شهر دهرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دهرم شهر دهرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دهرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دهرم

دهرم یکی از شهرهای استان فارس است که در بخش دهرم شهرستان فراشبند واقع شده‌است. شغل اصلی مردم در این شهر کشاورزی و به خصوص صیفی جات از جمله گوجه فرنگی، خیار سبز، کدو و ... می‌باشد

شهر دهرم در ویکیپدیا

شهر دهرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دهرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دهرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دهرم بر روی نقشه

شهر دهرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دهرم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دهرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دهرم
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر دهرم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر دهرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دهرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دهرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دهرم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دهرم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهرم
زمان پخش اذان آنلاین به افق دهرم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهرم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دهرم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دهرم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دهرم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهرم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دهرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو