جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دهرا

بنارویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دهرا


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:١٤
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٥٠
نیمه شب: ٠٠:١٦:٢٦

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دهرا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای دهرا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دهرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ادوارد مانه
زمین و آسمان مكمل یكدیگرند و هر دو در خدمت بشر.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دهرا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دهرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دهرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دهرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٨:٣٣١٢:٥١:١٩١٩:٢٤:٢٩١٩:٤١:٥١٠٠:١٠:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٧:٣٨١٢:٥١:٠٩١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:٢٨٠٠:٠٩:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٦:٤٥١٢:٥١:٠٠١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٣:٠٤٠٠:٠٩:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٥:٥٣١٢:٥٠:٥١١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٤١٠٠:٠٩:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٥:٠١١٢:٥٠:٤٣١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:١٩٠٠:٠٩:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٨٠٦:١٤:١٠١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٤:٥٦٠٠:٠٨:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٣:٢١١٢:٥٠:٢٨١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٣٣٠٠:٠٨:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٠:٢١١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٦:١٠٠٠:٠٨:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٠٠٦:١١:٤٤١٢:٥٠:١٥١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٤٨٠٠:٠٨:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٠:٥٧١٢:٥٠:٠٩١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٢٥٠٠:٠٧:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٠:١١١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٧:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٤٠٠٠:٠٧:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٨:٤٣١٢:٤٩:٥٦١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:١٨٠٠:٠٧:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٨:٠٠١٢:٤٩:٥٢١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٥٦٠٠:٠٧:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٧:١٩١٢:٤٩:٤٩١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٧:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٦:٣٩١٢:٤٩:٤٧١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:١١٠٠:٠٦:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٦:٠٠١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٦:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٥:٢٢١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٧٠٠:٠٦:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٤:٤٥١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٠٤٠٠:٠٦:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٤:٠٩١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٤٢٠٠:٠٦:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٣:٣٥١٢:٤٩:٤٥١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٢٠٠٠:٠٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٣:٠٢١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٦:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٢:٣٠١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٣٤٠٠:٠٦:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٢:٠٠١٢:٤٩:٥٠١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:١١٠٠:٠٦:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠١:٣٠١٢:٤٩:٥٣١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٤٨٠٠:٠٦:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠١:٠٢١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٢٥٠٠:٠٦:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٠:٠١١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٨:٠١٠٠:٠٥:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٠:١٠١٢:٥٠:٠٥١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٣٨٠٠:٠٥:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٠:١٠١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:١٣٠٠:٠٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهرا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دهرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دهرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دهرا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دهرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دهرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دهرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دهرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دهرا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٠:٤٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٠١٠٠:١٦:١٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١١:١٤١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٦:٢٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١١:٤٦١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٥:٥٦٠٠:١٦:٣١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٢:١٩١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٦:٣٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٢:٥٢١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٦:٤٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٣:٢٥١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٦:٥٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٣:٥٨١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٦:٥٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٤:٣١١٢:٥٩:٥١١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٧:٠٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٧:٠٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٥:٣٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٢٨٠٠:١٧:٠٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٦:١٠١٢:٥٩:٤٢١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٧:١١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٦:٤٣١٢:٥٩:٣٧١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:٠١٠٠:١٧:١٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٧:١٦١٢:٥٩:٣٢١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:١٦٠٠:١٧:١٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٧:٤٨١٢:٥٩:٢٧١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٧:١٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٨:٢١١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٤١٠٠:١٧:١٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٨:٥٤١٢:٥٩:١٣١٩:٣٩:١١١٩:٥٦:٥٢٠٠:١٧:١٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٩:٢٦١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٠٣٠٠:١٧:١٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٩:٥٩١٢:٥٨:٥٨١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:١٢٠٠:١٧:١٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٠:٣١١٢:٥٨:٤٩١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٢٠٠٠:١٧:١٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٨:٤٠١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٢٧٠٠:١٧:١٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢١:٣٥١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٣٣٠٠:١٧:٠٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٢:٠٧١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٤:١٠١٩:٥١:٣٨٠٠:١٧:٠٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٨:٠٩١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٤٢٠٠:١٦:٥٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٧:٥٧١٩:٣٢:٢١١٩:٤٩:٤٥٠٠:١٦:٥٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٣:٤١١٢:٥٧:٤٥١٩:٣١:٢٦١٩:٤٨:٤٨٠٠:١٦:٤٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٤:١٢١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٦:٤١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٤:٤٣١٢:٥٧:١٩١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٦:٥٠٠٠:١٦:٣٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٥:١٤١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٥:٥٠٠٠:١٦:٢٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٥:٤٤١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٤:٤٩٠٠:١٦:١٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٦:١٥١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٣:٤٨٠٠:١٦:١٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٦:٤٥١٢:٥٦:٢٢١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٤٦٠٠:١٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دهرا روستای دهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دهرا روستای دهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دهرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دهرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دهرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دهرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دهرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دهرا

روستای دهرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دهرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دهرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دهرا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دهرا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دهرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دهرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دهرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دهرا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا دهرا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دهرا دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دهرا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دهرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دهرا
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دهرا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهرا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دهرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو