جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دهدشت

کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دهدشت

اذان صبح: ٠٤:٤٣:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٥٩
اذان ظهر: ١١:٥٦:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٢٧
اذان مغرب: ١٨:٠٨:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٤١

جمعه ١١ مهر ١٣٩٩
١٤ صفر ١٤٤٢ قمری
٠٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دهدشت (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ مهر ٩٩ شهر دهدشت)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دهدشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دهدشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
دو اشتباه بسیار بزرگ وجود دارد: یكی اینكه قبل از موعد اقدام به عمل كنیم و دیگری اینكه فرصت مناسب را از دست بدهیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دهدشت

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دهدشت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهدشت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دهدشت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهدشت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دهدشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٠:١٣١٣:٠٧:٤٤١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:١٨٠٠:٢٦:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٩:٠٥١٣:٠٧:٣٠١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٣:٥٩٠٠:٢٥:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٣٧:٥٩١٣:٠٧:١٦١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٤:٤٠٠٠:٢٥:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٦:٥٢١٣:٠٧:٠٣١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٢١٠٠:٢٥:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٥:٤٧١٣:٠٦:٥٠١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٠٢٠٠:٢٤:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:١٤٠٦:٣٤:٤٢١٣:٠٦:٣٧١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٦:٤٣٠٠:٢٤:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٣:٣٨١٣:٠٦:٢٥١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٢٥٠٠:٢٤:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٢:٣٥١٣:٠٦:١٣١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٠٦٠٠:٢٣:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣١:٣٣١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٨:٤٨٠٠:٢٣:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٠:٣١١٣:٠٥:٥١١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٣:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٩:٣٠١٣:٠٥:٤٠١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:١٢٠٠:٢٢:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٨:٣٠١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٢:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٥:٢١١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٣٦٠٠:٢٢:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠٥:١٢١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:١٨٠٠:٢٢:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢١:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢١:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢١:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠٤:٤١١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٢١:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٠:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٠:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٠:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٤:١٦١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٢٠:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٤:١٢١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٩:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٤:٠٩١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٩:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٦:١٧١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٩:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٣٤٠٠:١٩:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:١٧٠٠:١٩:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٠٠٠٠:١٩:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهدشت

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دهدشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دهدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دهدشت

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دهدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دهدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دهدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دهدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهدشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهدشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر دهدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهدشت

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دهدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهدشت شهر دهدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهدشت شهر دهدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دهدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهدشت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهدشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهدشت

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٠٠٥:٥٦:٠٦١٢:٠٠:١٩١٨:٠٤:٠٤١٨:٢١:٠٨٢٣:٢٠:٥١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٩٠٥:٥٦:٤٠١١:٥٩:٥٨١٨:٠٢:٤٧١٨:١٩:٥١٢٣:٢٠:٣٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٧٠٥:٥٧:١٥١١:٥٩:٣٧١٨:٠١:٣١١٨:١٨:٣٥٢٣:٢٠:١٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٥٠٥:٥٧:٥٠١١:٥٩:١٦١٨:٠٠:١٥١٨:١٧:١٨٢٣:١٩:٥٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٣٠٥:٥٨:٢٥١١:٥٨:٥٦١٧:٥٨:٥٨١٨:١٦:٠٢٢٣:١٩:٣٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١١٠٥:٥٩:٠٠١١:٥٨:٣٥١٧:٥٧:٤٢١٨:١٤:٤٦٢٣:١٩:١٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٨٠٥:٥٩:٣٦١١:٥٨:١٥١٧:٥٦:٢٧١٨:١٣:٣٠٢٣:١٨:٥٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٠:١١١١:٥٧:٥٥١٧:٥٥:١١١٨:١٢:١٥٢٣:١٨:٣٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٠:٤٧١١:٥٧:٣٥١٧:٥٣:٥٦١٨:١١:٠٠٢٣:١٨:١٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠١:٢٣١١:٥٧:١٦١٧:٥٢:٤١١٨:٠٩:٤٦٢٣:١٧:٥٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠١:٥٩١١:٥٦:٥٧١٧:٥١:٢٧١٨:٠٨:٣٢٢٣:١٧:٤١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٢:٣٦١١:٥٦:٣٨١٧:٥٠:١٣١٨:٠٧:١٨٢٣:١٧:٢٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٣:١٢١١:٥٦:١٩١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٦:٠٥٢٣:١٧:٠٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٣:٥٠١١:٥٦:٠١١٧:٤٧:٤٦١٨:٠٤:٥٢٢٣:١٦:٤٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٤:٢٧١١:٥٥:٤٣١٧:٤٦:٣٣١٨:٠٣:٤٠٢٣:١٦:٢٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٥:٠٥١١:٥٥:٢٦١٧:٤٥:٢١١٨:٠٢:٢٩٢٣:١٦:١١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠١٠٦:٠٥:٤٣١١:٥٥:٠٩١٧:٤٤:٠٩١٨:٠١:١٨٢٣:١٥:٥٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٠٦:٢١١١:٥٤:٥٣١٧:٤٢:٥٨١٨:٠٠:٠٧٢٣:١٥:٣٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:٠٧:٠٠١١:٥٤:٣٧١٧:٤١:٤٧١٧:٥٨:٥٨٢٣:١٥:٢٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٠٧:٣٩١١:٥٤:٢١١٧:٤٠:٣٨١٧:٥٧:٤٩٢٣:١٥:٠٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٠٨:١٨١١:٥٤:٠٦١٧:٣٩:٢٨١٧:٥٦:٤٠٢٣:١٤:٤٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٠٨:٥٨١١:٥٣:٥٢١٧:٣٨:٢٠١٧:٥٥:٣٣٢٣:١٤:٣٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٠٩:٣٨١١:٥٣:٣٨١٧:٣٧:١٢١٧:٥٤:٢٦٢٣:١٤:١٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٠:١٩١١:٥٣:٢٥١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٣:٢٠٢٣:١٤:٠٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠١٠٦:١١:٠٠١١:٥٣:١٢١٧:٣٤:٥٨١٧:٥٢:١٥٢٣:١٣:٤٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١١:٤١١١:٥٣:٠٠١٧:٣٣:٥٣١٧:٥١:١١٢٣:١٣:٣٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٢:٢٣١١:٥٢:٤٨١٧:٣٢:٤٨١٧:٥٠:٠٨٢٣:١٣:٢٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٣:٠٥١١:٥٢:٣٧١٧:٣١:٤٤١٧:٤٩:٠٥٢٣:١٣:١٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٣:٤٨١١:٥٢:٢٧١٧:٣٠:٤١١٧:٤٨:٠٤٢٣:١٢:٥٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٤:٣١١١:٥٢:١٧١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٧:٠٣٢٣:١٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دهدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهدشت شهر دهدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهدشت شهر دهدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دهدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهدشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دهدشت

دهدشت یکی از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد. این شهر در قسمت گرمسیری استان واقع شده‌است و تابستان‌هایی گرم و زمستان‌هایی معتدل دارد. قدمت بافت تاریخی دهدشت معروف به «شهر قدیم دهدشت» به دوران ساسانی می‌رسد

شهر دهدشت در ویکیپدیا

شهر دهدشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دهدشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دهدشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دهدشت بر روی نقشه

شهر دهدشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دهدشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دهدشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دهدشت
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دهدشت + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دهدشت + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دهدشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دهدشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دهدشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دهدشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دهدشت رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دهدشت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دهدشت
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دهدشت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهدشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهدشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا دهدشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دهدشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهدشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دهدشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو