جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دهدشت

کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دهدشت


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٩:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٠٩
نیمه شب: ٠٠:٢١:١٦

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دهدشت (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر دهدشت)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر دهدشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دهدشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اپیكتت
ایمان به بخت و قسمت، بدترین نوع بردگی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دهدشت

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دهدشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهدشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دهدشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهدشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهدشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٥:٣٩١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٢:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٨:١٧١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٠٥٠٠:٢٢:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٤٧٠٠:٢٢:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠٥:١١١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢٢:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:١٢٠٠:٢١:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٢١:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٢١:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٤:٤١١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٢١:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٠:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٠:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢٠:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤١٠٦:١٩:١٤١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:١١٠٠:٢٠:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٤:١٦١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٠:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٤:١٢١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٩:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٦:٥٢١٣:٠٤:٠٩١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٩:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٠٢٠٠:١٩:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٤٥٠٠:١٩:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٩:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:١٠٠٠:١٩:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٣:١٩١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٨:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٢:٤١١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٨:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:١٦٠٠:١٨:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١١:٢٧١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٨:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٤:١٠١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٨:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٤:١٣١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٨:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٤:١٧١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٠١٠٠:١٨:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٤:٢١١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:٤١٠٠:١٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٢١٠٠:١٨:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٠١٠٠:١٨:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهدشت

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر دهدشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دهدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر دهدشت

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر دهدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر دهدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر دهدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دهدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهدشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دهدشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر دهدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دهدشت

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٤:٢٢١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٥١٠٠:١٨:٢١
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٣١٠٠:١٨:١٩
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٤:٣٢٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٨:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٨:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٤:٤٣٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٨:١٦
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٤:٥٠٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٠٥٠٠:١٨:١٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٤٣٠٠:١٨:١٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٢٠٠٠:١٨:١٩
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٥٦٠٠:١٨:٢١
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٥:٢١٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٣١٠٠:١٨:٢٤
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٠٦٠٠:١٨:٢٧
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٨:٣١
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:١٤٠٠:١٨:٣٦
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٤٦٠٠:١٨:٤١
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:١٨٠٠:١٨:٤٧
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٤٩٠٠:١٨:٥٤
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:١٩٠٠:١٩:٠١
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٤:١٦١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٤٨٠٠:١٩:٠٨
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٩:١٦
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٧:٠٧٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٤٣٠٠:١٩:٢٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٧:١٩٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٠٩٠٠:١٩:٣٤
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٧:٣١٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٣٣٠٠:١٩:٤٤
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٧:٤٣٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٠:٥٧٠٠:١٩:٥٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٤:١١١٣:٠٧:٥٦٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٠:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٤١٠٠:٢٠:١٥
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٨:٢١٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٠:٢٦
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢٠:٣٨
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢٠:٥٠
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢١:٠٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٩:١٣٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٢١:١٦
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢١:٢٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دهدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دهدشت شهر دهدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دهدشت شهر دهدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دهدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهدشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر دهدشت

دهدشت یکی از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد. این شهر در قسمت گرمسیری استان واقع شده‌است و تابستان‌هایی گرم و زمستان‌هایی معتدل دارد. قدمت بافت تاریخی دهدشت معروف به «شهر قدیم دهدشت» به دوران ساسانی می‌رسد

شهر دهدشت در ویکیپدیا

شهر دهدشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دهدشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دهدشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دهدشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دهدشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دهدشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دهدشت
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر دهدشت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر دهدشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دهدشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دهدشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دهدشت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهدشت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهدشت
زمان پخش اذان آنلاین به افق دهدشت
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دهدشت دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دهدشت
افق شرعی امروز فردا دهدشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهدشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهدشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دهدشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو