جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دهدشت

کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دهدشت


اذان صبح: ٠٥:٢٤:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٤١
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٤١
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٤٥

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دهدشت (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ شهر دهدشت)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر دهدشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دهدشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

كنفوسیوس
ایمان به حقیقت را هدف و مقصد اساسی زندگی خود قرار دادن و تكالیف را از روی وجدان به جا آوردن، طبع مرد را بلندتر و كاملتر می سازد. یكی را دوست داشتن و حیات او را آرزو كردن و دیگری را دشمن داشتن و مرگ او را خواستن، ناگزیر طبع آدمی را تاریك می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دهدشت

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دهدشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهدشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دهدشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهدشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهدشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٥:٣٩١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٢:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٨:١٧١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٠٥٠٠:٢٢:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٤٧٠٠:٢٢:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠٥:١١١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢٢:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:١٢٠٠:٢١:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٢١:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٢١:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٤:٤١١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٢١:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٠:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٠:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢٠:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤١٠٦:١٩:١٤١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:١١٠٠:٢٠:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٤:١٦١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٠:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٤:١٢١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٩:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٦:٥٢١٣:٠٤:٠٩١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٩:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٠٢٠٠:١٩:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٤٥٠٠:١٩:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٩:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:١٠٠٠:١٩:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٣:١٩١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٨:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٢:٤١١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٨:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:١٦٠٠:١٨:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١١:٢٧١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٨:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٤:١٠١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٨:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٤:١٣١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٨:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٤:١٧١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٠١٠٠:١٨:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٤:٢١١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:٤١٠٠:١٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٢١٠٠:١٨:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٠١٠٠:١٨:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهدشت

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر دهدشت

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر دهدشت

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٤:٢٨٠٧:٠٣:٥٤١٣:١٣:١٨١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:١٩٠٠:٣٣:٠٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٢:٤٠١٣:١٣:٠٠١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٠:٥٨٠٠:٣٢:٤٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠١:٢٦١٣:١٢:٤٢١٩:٢٤:٢٧١٩:٤١:٣٧٠٠:٣٢:٢٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٠:٢٦٠٧:٠٠:١٢١٣:١٢:٢٤١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:١٦٠٠:٣٢:٠٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٩:٠٥٠٦:٥٨:٥٨١٣:١٢:٠٦١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٢:٥٤٠٠:٣١:٤٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٧:٤٤٠٦:٥٧:٤٤١٣:١١:٤٨١٩:٢٦:٢١١٩:٤٣:٣٣٠٠:٣١:٢٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٦:٢٣٠٦:٥٦:٣٠١٣:١١:٣٠١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:١٢٠٠:٣١:٠٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٥:١٧١٣:١١:١٢١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٤:٥١٠٠:٣٠:٣٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٤:٠٤١٣:١٠:٥٥١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٣٠٠٠:٣٠:١٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٢:٥١١٣:١٠:٣٧١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:١٠٠٠:٢٩:٥٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥١:٣٨١٣:١٠:٢٠١٩:٢٩:٣١١٩:٤٦:٤٩٠٠:٢٩:٣٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٠:٢٦١٣:١٠:٠٣١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٢٨٠٠:٢٩:١٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٨:١٤٠٦:٤٩:١٤١٣:٠٩:٤٦١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٠٨٠٠:٢٨:٥٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٤٨:٠٣١٣:٠٩:٢٩١٩:٣١:٢٥١٩:٤٨:٤٧٠٠:٢٨:٢٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٤٦:٥٢١٣:٠٩:١٣١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٢٧٠٠:٢٨:٠٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٥:٤١١٣:٠٨:٥٧١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٠٦٠٠:٢٧:٤٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٤:٣١١٣:٠٨:٤١١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٠:٤٦٠٠:٢٧:٢٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٣:٢٢١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٢٧٠٠:٢٧:٠٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٢:١٣١٣:٠٨:١٠١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٠٧٠٠:٢٦:٤٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤١:٠٤١٣:٠٧:٥٥١٩:٣٥:١٥١٩:٥٢:٤٧٠٠:٢٦:٢٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٨٠٦:٣٩:٥٦١٣:٠٧:٤١١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٢٨٠٠:٢٦:٠١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٣٨:٤٩١٣:٠٧:٢٧١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٠٩٠٠:٢٥:٤١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٧:٤٢١٣:٠٧:١٣١٩:٣٧:١٢١٩:٥٤:٤٩٠٠:٢٥:٢١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٦:٣٧١٣:٠٧:٠٠١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٣١٠٠:٢٥:٠٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٥:٣١١٣:٠٦:٤٧١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:١٢٠٠:٢٤:٤٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٦:٣٤١٩:٣٩:١٠١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٤:٢٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٣:٢٣١٣:٠٦:٢٢١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٧:٣٥٠٠:٢٤:٠٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٢:٢٠١٣:٠٦:١١١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:١٧٠٠:٢٣:٤٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣١:١٨١٣:٠٥:٥٩١٩:٤١:٠٩١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢٣:٢٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٠:١٧١٣:٠٥:٤٩١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٤١٠٠:٢٣:١١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر دهدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر دهدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر دهدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دهدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهدشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دهدشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دهدشت

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١١:٢٠١٢:١٥:٠٦١٨:١٩:٢٠١٨:٣٦:٢٥٠٠:٠٥:١٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٤٠٧:١٠:٠٦١٣:١٤:٤٨١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:٠٤٠٠:٣٤:٥٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٦٠٧:٠٨:٥١١٣:١٤:٣٠١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٧:٤٣٠٠:٣٤:٣٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٧٠٧:٠٧:٣٧١٣:١٤:١٢١٩:٢١:١٦١٩:٣٨:٢٢٠٠:٣٤:١٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٧٠٧:٠٦:٢٣١٣:١٣:٥٤١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:٠١٠٠:٣٣:٥١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٨٠٧:٠٥:٠٨١٣:١٣:٣٦١٩:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٤٠٠٠:٣٣:٣٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٨٠٧:٠٣:٥٤١٣:١٣:١٨١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:١٩٠٠:٣٣:٠٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٢:٤٠١٣:١٣:٠٠١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٠:٥٨٠٠:٣٢:٤٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠١:٢٦١٣:١٢:٤٢١٩:٢٤:٢٧١٩:٤١:٣٧٠٠:٣٢:٢٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٦٠٧:٠٠:١٢١٣:١٢:٢٤١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:١٦٠٠:٣٢:٠٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٥٠٦:٥٨:٥٨١٣:١٢:٠٦١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٢:٥٤٠٠:٣١:٤٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٤٠٦:٥٧:٤٤١٣:١١:٤٨١٩:٢٦:٢١١٩:٤٣:٣٣٠٠:٣١:٢٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٣٠٦:٥٦:٣٠١٣:١١:٣٠١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:١٢٠٠:٣١:٠٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٥:١٧١٣:١١:١٢١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٤:٥١٠٠:٣٠:٣٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٤:٠٤١٣:١٠:٥٥١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٣٠٠٠:٣٠:١٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٢:٥١١٣:١٠:٣٧١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:١٠٠٠:٢٩:٥٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥١:٣٨١٣:١٠:٢٠١٩:٢٩:٣١١٩:٤٦:٤٩٠٠:٢٩:٣٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٠:٢٦١٣:١٠:٠٣١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٢٨٠٠:٢٩:١٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٤٠٦:٤٩:١٤١٣:٠٩:٤٦١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٠٨٠٠:٢٨:٥٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٤٨:٠٣١٣:٠٩:٢٩١٩:٣١:٢٥١٩:٤٨:٤٧٠٠:٢٨:٢٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٤٦:٥٢١٣:٠٩:١٣١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٢٧٠٠:٢٨:٠٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٥:٤١١٣:٠٨:٥٧١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٠٦٠٠:٢٧:٤٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٤:٣١١٣:٠٨:٤١١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٠:٤٦٠٠:٢٧:٢٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٣:٢٢١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٢٧٠٠:٢٧:٠٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٢:١٣١٣:٠٨:١٠١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٠٧٠٠:٢٦:٤٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤١:٠٤١٣:٠٧:٥٥١٩:٣٥:١٥١٩:٥٢:٤٧٠٠:٢٦:٢٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٨٠٦:٣٩:٥٦١٣:٠٧:٤١١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٢٨٠٠:٢٦:٠١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٩٠٦:٣٨:٤٩١٣:٠٧:٢٧١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٠٩٠٠:٢٥:٤١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٧:٤٢١٣:٠٧:١٣١٩:٣٧:١٢١٩:٥٤:٤٩٠٠:٢٥:٢١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٦:٣٧١٣:٠٧:٠٠١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٣١٠٠:٢٥:٠٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٥:٣١١٣:٠٦:٤٧١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:١٢٠٠:٢٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دهدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دهدشت شهر دهدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دهدشت شهر دهدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دهدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهدشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دهدشت

دهدشت یکی از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد. این شهر در قسمت گرمسیری استان واقع شده‌است و تابستان‌هایی گرم و زمستان‌هایی معتدل دارد. قدمت بافت تاریخی دهدشت معروف به «شهر قدیم دهدشت» به دوران ساسانی می‌رسد

شهر دهدشت در ویکیپدیا

شهر دهدشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دهدشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دهدشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دهدشت بر روی نقشه

شهر دهدشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دهدشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دهدشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دهدشت
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر دهدشت + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر دهدشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دهدشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دهدشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دهدشت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهدشت دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دهدشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهدشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دهدشت
زمان پخش اذان مستقیم به افق دهدشت
افق شرعی امروز فردا دهدشت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهدشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ دهدشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دهدشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو