جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دهدز

ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز دهدز


اذان صبح: ٠٥:١٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٣٠
اذان ظهر: ١١:٥٣:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٢٨:١٧
نیمه شب: ٢٣:١٢:١٥

جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
١٧ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٥ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دهدز (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آبان ٩٨ شهر دهدز)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر دهدز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دهدز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله (21 سال قبل از هجرت)
ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب جعفری (81 ه ق)
روز بزرگداشت آیتاالله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (1360 هـ ش)
روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار

امام جعفر صادق (ع)
چون خدا خير بنده اي را خواهد او را نسبت به دنيا بي رغبت و نسبت به دين دانشمند كند و به دنيا بينايش سازد و به هر كه اين خصلتها داده شود خير دنيا و آخرت داده شده .

اوقات شرعی ماه جاری شهر دهدز

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دهدز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهدز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دهدز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهدز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهدز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٦:٣٨١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٢٣:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٢:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٦:٠٩١٣:٠٦:٢١١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:١٣٠٠:٢٢:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٥:١١١٣:٠٦:١٢١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٢٢:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٢٢:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٥:٥٧١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٢١:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٥:٥١١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:١١٠٠:٢١:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٢١:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٥:٣٩١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢١:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:١١٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٥:٣٤١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٠:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٠٩٠٠:٢٠:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٠:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢٠:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٥:١٩١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٢٣٠٠:٢٠:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٥:١٧١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢٠:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٥:١٥١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٩:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٥:١٤١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٩:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٥:١٤١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٩:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٢:٤١١٣:٠٥:١٤١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٩:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٢:٠١١٣:٠٥:١٤١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٩:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١١:٢٣١٣:٠٥:١٦١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٣١٠٠:١٩:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٥:١٧٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:١٤٠٠:١٩:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٥:٢٠٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٥٧٠٠:١٩:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٥:٢٣٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٣٩٠٠:١٨:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٥:٢٦٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٢١٠٠:١٨:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٨:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٢٦٠٠:١٨:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٥:٤٦٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٠٦٠٠:١٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهدز

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر دهدز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دهدز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهدز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر دهدز

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر دهدز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دهدز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دهدز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دهدز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهدز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دهدز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر دهدز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهدز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دهدز

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٧:٣١١١:٥٣:١٤١٧:٢٨:٣٣١٧:٤٦:٠٩٢٣:١٣:١٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:١٨:١٦١١:٥٣:٠٦١٧:٢٧:٣١١٧:٤٥:٠٩٢٣:١٣:٠٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٩:٠٣١١:٥٢:٥٩١٧:٢٦:٣٠١٧:٤٤:١٠٢٣:١٢:٥٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:١٩:٤٩١١:٥٢:٥٢١٧:٢٥:٣٠١٧:٤٣:١١٢٣:١٢:٤٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٠:٣٦١١:٥٢:٤٦١٧:٢٤:٣٢١٧:٤٢:١٤٢٣:١٢:٤٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢١:٢٤١١:٥٢:٤١١٧:٢٣:٣٤١٧:٤١:١٩٢٣:١٢:٣٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٢:١١١١:٥٢:٣٦١٧:٢٢:٣٧١٧:٤٠:٢٤٢٣:١٢:٢٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٢:٥٩١١:٥٢:٣٣١٧:٢١:٤٢١٧:٣٩:٣٠٢٣:١٢:١٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٣:٤٨١١:٥٢:٣٠١٧:٢٠:٤٨١٧:٣٨:٣٨٢٣:١٢:١٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٤:٣٧١١:٥٢:٢٧١٧:١٩:٥٥١٧:٣٧:٤٧٢٣:١٢:٠٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٥:٢٦١١:٥٢:٢٦١٧:١٩:٠٣١٧:٣٦:٥٧٢٣:١٢:٠٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٦:١٦١١:٥٢:٢٥١٧:١٨:١٣١٧:٣٦:٠٩٢٣:١١:٥٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٧:٠٥١١:٥٢:٢٦١٧:١٧:٢٤١٧:٣٥:٢٢٢٣:١١:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٧:٥٦١١:٥٢:٢٧١٧:١٦:٣٦١٧:٣٤:٣٦٢٣:١١:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٨:٤٦١١:٥٢:٢٨١٧:١٥:٤٩١٧:٣٣:٥١٢٣:١١:٥٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٩:٣٧١١:٥٢:٣١١٧:١٥:٠٤١٧:٣٣:٠٨٢٣:١١:٥٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٠:٢٨١١:٥٢:٣٤١٧:١٤:٢٠١٧:٣٢:٢٧٢٣:١١:٥٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣١:١٩١١:٥٢:٣٩١٧:١٣:٣٨١٧:٣١:٤٧٢٣:١١:٥٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٢:١٠١١:٥٢:٤٤١٧:١٢:٥٧١٧:٣١:٠٨٢٣:١١:٥٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٣:٠٢١١:٥٢:٥٠١٧:١٢:١٨١٧:٣٠:٣١٢٣:١١:٥٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٣:٥٤١١:٥٢:٥٧١٧:١١:٤٠١٧:٢٩:٥٥٢٣:١٢:٠٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٤:٤٦١١:٥٣:٠٤١٧:١١:٠٣١٧:٢٩:٢١٢٣:١٢:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٥:٣٨١١:٥٣:١٣١٧:١٠:٢٩١٧:٢٨:٤٨٢٣:١٢:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٦:٣٠١١:٥٣:٢٢١٧:٠٩:٥٥١٧:٢٨:١٧٢٣:١٢:١٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٧:٢٣١١:٥٣:٣٢١٧:٠٩:٢٤١٧:٢٧:٤٧٢٣:١٢:٢٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٠٠٦:٣٨:١٥١١:٥٣:٤٣١٧:٠٨:٥٤١٧:٢٧:٢٠٢٣:١٢:٢٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٩:٠٨١١:٥٣:٥٥١٧:٠٨:٢٥١٧:٢٦:٥٣٢٣:١٢:٣٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٠:٠٠١١:٥٤:٠٨١٧:٠٧:٥٩١٧:٢٦:٢٩٢٣:١٢:٤٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٠:٥٣١١:٥٤:٢٢١٧:٠٧:٣٤١٧:٢٦:٠٦٢٣:١٢:٥٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤١:٤٥١١:٥٤:٣٦١٧:٠٧:١٠١٧:٢٥:٤٥٢٣:١٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دهدز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دهدز شهر دهدز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دهدز شهر دهدز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دهدز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهدز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دهدز

دهدز شهری است از شهرهای شهرستان ایذه در شرق استان خوزستان. این شهر در بخش دهدز از توابع شهرستان ایذه قرار گرفته و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۳٬۸۶۸ نفر جمعیت داشته‌است

شهر دهدز در ویکیپدیا

شهر دهدز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دهدز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دهدز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دهدز بر روی نقشه

شهر دهدز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دهدز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دهدز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دهدز
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر دهدز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر دهدز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دهدز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دهدز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دهدز رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهدز
زمان پخش اذان زنده به افق دهدز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دهدز
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهدز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهدز
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ دهدز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دهدز
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهدز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دهدز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو