جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دهدز

ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز دهدز


اذان صبح: ٠٤:٤٤:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٠١
اذان ظهر: ١٣:١٥:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:١٩
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٢٨
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٠٠

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دهدز (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر دهدز)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر دهدز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دهدز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام خمینی (ره)
همه گرفتاری هایی که ما داریم از دست آمریکاست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دهدز

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دهدز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهدز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دهدز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهدز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهدز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٩:١١١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٣:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٦:٣٨١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٢٣:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٢:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٦:٠٩١٣:٠٦:٢١١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:١٣٠٠:٢٢:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٥:١١١٣:٠٦:١٢١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٢٢:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٢٢:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٥:٥٧١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٢١:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٥:٥١١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:١١٠٠:٢١:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٢١:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٥:٣٩١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢١:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:١١٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٥:٣٤١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٠:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٠٩٠٠:٢٠:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٠:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢٠:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٥:١٩١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٢٣٠٠:٢٠:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٥:١٧١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢٠:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٥:١٥١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٩:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٥:١٤١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٩:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٥:١٤١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٩:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٢:٤١١٣:٠٥:١٤١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٩:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٢:٠١١٣:٠٥:١٤١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٩:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١١:٢٣١٣:٠٥:١٦١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٣١٠٠:١٩:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٥:١٧٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:١٤٠٠:١٩:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٥:٢٠٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٥٧٠٠:١٩:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٥:٢٣٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٣٩٠٠:١٨:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٥:٢٦٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٢١٠٠:١٨:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٨:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٨:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٢٦٠٠:١٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهدز

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر دهدز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دهدز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهدز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر دهدز

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر دهدز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر دهدز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر دهدز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دهدز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهدز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دهدز

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر دهدز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهدز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دهدز

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٤:١٠١٣:١٠:٤٨٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:١٩٠٠:٢٢:٠١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٤:٢٤١٣:١١:٠١٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢٢:١٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٤:٣٩١٣:١١:١٤٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٢٢:٢٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٤:٥٦١٣:١١:٢٧٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٢٢:٤٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٥:١٣١٣:١١:٤٠٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٢٢:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٥:٣٢١٣:١١:٥٢٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٢٣:١٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٥:٥٢١٣:١٢:٠٥٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٢٣:٢٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٦:١٣١٣:١٢:١٧٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٢٣:٤٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٦:٣٥١٣:١٢:٢٩٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٢٣:٥٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٦:٥٩١٣:١٢:٤١٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٢٤:١٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٧:٢٣١٣:١٢:٥٣٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٢٤:٢٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٧:٤٨١٣:١٣:٠٤٢٠:١٨:١١٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٢٤:٤٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٨:١٤١٣:١٣:١٥٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٢٤:٥٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٨:٤١١٣:١٣:٢٦٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٢٥:١٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٩:٠٩١٣:١٣:٣٦٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٥:٢٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٣:٤٦٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٥:٤٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١٠:٠٧١٣:١٣:٥٦٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:١٠٠٠:٢٥:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٦٠٦:١٠:٣٧١٣:١٤:٠٥٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٢٦:١٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١١:٠٨١٣:١٤:١٤٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٦:٢٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥١٠٦:١١:٣٩١٣:١٤:٢٢٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٢٦:٤٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٢:١١١٣:١٤:٣٠٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٢٦:٥٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٢:٤٤١٣:١٤:٣٧٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢٧:١١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٣:١٧١٣:١٤:٤٤٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٢٧:٢٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٣:٥١١٣:١٤:٥٠٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٧:٣٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٤:٢٥١٣:١٤:٥٦٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٢٧:٥١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٥:٠٠١٣:١٥:٠١٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢٨:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٦:١٥:٣٥١٣:١٥:٠٦٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢٨:١٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٦:١١١٣:١٥:١٠٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢٨:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٦:٤٧١٣:١٥:١٤٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٢٨:٣٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٧:٢٤١٣:١٥:١٧٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٨:٤٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٨:٠١١٣:١٥:٢٠٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٢٨٠٠:٢٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دهدز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دهدز شهر دهدز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دهدز شهر دهدز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دهدز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهدز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر دهدز

دهدز شهری است از شهرهای شهرستان ایذه در شرق استان خوزستان. این شهر در بخش دهدز از توابع شهرستان ایذه قرار گرفته و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۳٬۸۶۸ نفر جمعیت داشته‌است

شهر دهدز در ویکیپدیا

شهر دهدز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دهدز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دهدز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دهدز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دهدز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دهدز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دهدز
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر دهدز + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر دهدز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دهدز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دهدز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دهدز رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دهدز
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهدز دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دهدز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهدز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهدز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دهدز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دهدز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهدز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دهدز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو