جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دهدز

ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز دهدز

اذان صبح: ٠٥:٠٢:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٣٧
اذان ظهر: ١١:٥٢:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٠١
اذان مغرب: ١٧:٣٨:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:١٤

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دهدز (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر دهدز)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دهدز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دهدز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
شگفت آور است بگویم، ولی در پنجاه سالگی تازه می توانم نخستین گام هایم را بردارم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دهدز

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دهدز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهدز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دهدز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهدز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دهدز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤١:٣٧١٣:٠٩:٠٩١٩:٣٧:١٠١٩:٥٤:٥٢٠٠:٢٧:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٠:٢٧١٣:٠٨:٥٤١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٣٥٠٠:٢٦:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٩:١٨١٣:٠٨:٤٠١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:١٨٠٠:٢٦:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٨:٠٩١٣:٠٨:٢٦١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٠١٠٠:٢٦:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٧:٠١١٣:٠٨:١٣١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٧:٤٤٠٠:٢٥:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٥:٥٤١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٢٧٠٠:٢٥:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٤:٤٧١٣:٠٧:٤٧١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:١٠٠٠:٢٥:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٣:٤١١٣:٠٧:٣٥١٩:٤١:٥٧١٩:٥٩:٥٤٠٠:٢٤:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٢:٣٦١٣:٠٧:٢٣١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٢٤:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣١:٣٢١٣:٠٧:١١١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٤:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٠:٢٨١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٣:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢٣:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٨:٢٤١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٢٣:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٧:٢٣١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:١٧٠٠:٢٣:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٦:٢٣١٣:٠٦:٢١١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٠١٠٠:٢٢:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٥:٢٤١٣:٠٦:١٣١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢٢:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٢:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢١:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٥:٥١١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢١:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٢١:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٥:٣٩١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢١:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٥:٣٤١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:١٣٠٠:٢١:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥٧٠٠:٢٠:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١١٠٦:١٨:١٠١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٠:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٥:١٩١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٠:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٥:١٧١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٠:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٥:١٥١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٤١٠٠:١٩:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٤:١٦١٣:٠٥:١٤١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهدز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهدز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهدز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهدز

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دهدز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دهدز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهدز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دهدز

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دهدز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دهدز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دهدز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دهدز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهدز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهدز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر دهدز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهدز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهدز

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دهدز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهدز شهر دهدز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهدز شهر دهدز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دهدز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهدز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دهدز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهدز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهدز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دهدز

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:١٧:٢١١١:٥٣:١٨١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٦:٢٥٢٣:١٣:٢٢
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٨:٠٧١١:٥٣:٠٩١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٥:٢٤٢٣:١٣:١١
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:١٨:٥٣١١:٥٣:٠٢١٧:٢٦:٤٦١٧:٤٤:٢٥٢٣:١٣:٠١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٦٠٦:١٩:٣٩١١:٥٢:٥٥١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٣:٢٦٢٣:١٢:٥٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٠:٢٦١١:٥٢:٤٨١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٢:٢٩٢٣:١٢:٤٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢١:١٣١١:٥٢:٤٣١٧:٢٣:٤٨١٧:٤١:٣٣٢٣:١٢:٣٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٢:٠١١١:٥٢:٣٨١٧:٢٢:٥٢١٧:٤٠:٣٨٢٣:١٢:٢٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٢:٤٩١١:٥٢:٣٤١٧:٢١:٥٦١٧:٣٩:٤٤٢٣:١٢:٢٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٣:٣٧١١:٥٢:٣١١٧:٢١:٠١١٧:٣٨:٥١٢٣:١٢:١٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٤:٢٥١١:٥٢:٢٨١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٨:٠٠٢٣:١٢:٠٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٥:١٤١١:٥٢:٢٦١٧:١٩:١٦١٧:٣٧:٠٩٢٣:١٢:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٦:٠٤١١:٥٢:٢٦١٧:١٨:٢٥١٧:٣٦:٢٠٢٣:١٢:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٦:٥٣١١:٥٢:٢٥١٧:١٧:٣٥١٧:٣٥:٣٣٢٣:١١:٥٧
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٧:٤٣١١:٥٢:٢٦١٧:١٦:٤٧١٧:٣٤:٤٧٢٣:١١:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٢٨:٣٤١١:٥٢:٢٨١٧:١٦:٠٠١٧:٣٤:٠٢٢٣:١١:٥٣
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٢٩:٢٤١١:٥٢:٣٠١٧:١٥:١٥١٧:٣٣:١٨٢٣:١١:٥٢
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٠:١٥١١:٥٢:٣٣١٧:١٤:٣٠١٧:٣٢:٣٧٢٣:١١:٥٢
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣١:٠٦١١:٥٢:٣٨١٧:١٣:٤٨١٧:٣١:٥٦٢٣:١١:٥٢
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣١:٥٨١١:٥٢:٤٣١٧:١٣:٠٧١٧:٣١:١٧٢٣:١١:٥٤
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٢:٥٠١١:٥٢:٤٨١٧:١٢:٢٧١٧:٣٠:٣٩٢٣:١١:٥٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٣:٤١١١:٥٢:٥٥١٧:١١:٤٩١٧:٣٠:٠٣٢٣:١٢:٠٠
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٤:٣٤١١:٥٣:٠٣١٧:١١:١٢١٧:٢٩:٢٩٢٣:١٢:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٥:٢٦١١:٥٣:١١١٧:١٠:٣٧١٧:٢٨:٥٦٢٣:١٢:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣٦:١٨١١:٥٣:٢٠١٧:١٠:٠٤١٧:٢٨:٢٥٢٣:١٢:١٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٧:١١١١:٥٣:٣١١٧:٠٩:٣٢١٧:٢٧:٥٥٢٣:١٢:٢١
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٨:٠٤١١:٥٣:٤٢١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٧:٢٧٢٣:١٢:٢٨
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٨:٥٦١١:٥٣:٥٣١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٧:٠٠٢٣:١٢:٣٧
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٩:٤٩١١:٥٤:٠٦١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٦:٣٦٢٣:١٢:٤٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤٠:٤٢١١:٥٤:٢٠١٧:٠٧:٤١١٧:٢٦:١٢٢٣:١٢:٥٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٤١:٣٤١١:٥٤:٣٤١٧:٠٧:١٧١٧:٢٥:٥١٢٣:١٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دهدز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دهدز شهر دهدز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دهدز شهر دهدز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دهدز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهدز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دهدز

دهدز شهری است از شهرهای شهرستان ایذه در شرق استان خوزستان. این شهر در بخش دهدز از توابع شهرستان ایذه قرار گرفته و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۳٬۸۶۸ نفر جمعیت داشته‌است

شهر دهدز در ویکیپدیا

شهر دهدز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دهدز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دهدز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دهدز بر روی نقشه

شهر دهدز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دهدز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دهدز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دهدز
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دهدز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر دهدز + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دهدز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دهدز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دهدز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دهدز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دهدز رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دهدز
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهدز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دهدز
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ دهدز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دهدز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهدز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهدز
افق شرعی امروز فردا دهدز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دهدز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو