جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دهبارز

رودان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز دهبارز

اذان صبح: ٠٤:٢٧:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٣١
اذان ظهر: ١١:٢٥:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:١١
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٠٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٧:١٣

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دهبارز (شهرستان رودان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر دهبارز)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دهبارز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دهبارز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام آلن هوایت
من از فردای خود نمی ترسم، دیروز سپری شده، امروزم را دوست دارم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دهبارز

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دهبارز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهبارز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دهبارز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهبارز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دهبارز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٣٢٠٦:١٧:٣٨١٢:٤١:١٤١٩:٠٥:١٤١٩:٢٢:٠٩٠٠:٠١:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٢٠٠٦:١٦:٣٧١٢:٤٠:٥٩١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٢:٤٣٠٠:٠٠:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٥:٣٧١٢:٤٠:٤٥١٩:٠٦:١٨١٩:٢٣:١٧٠٠:٠٠:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٤:٣٧١٢:٤٠:٣١١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٣:٥١٠٠:٠٠:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٣:٣٧١٢:٤٠:١٨١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٤:٢٥٠٠:٠٠:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٢:٣٩١٢:٤٠:٠٥١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٤:٥٩٢٣:٥٩:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:٢٩٠٦:١١:٤١١٢:٣٩:٥٢١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٥:٣٣٢٣:٥٩:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٠:٤٣١٢:٣٩:٤٠١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٦:٠٨٢٣:٥٩:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:١٢٠٦:٠٩:٤٧١٢:٣٩:٢٨١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٦:٤٣٢٣:٥٨:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٨:٥١١٢:٣٩:١٦١٩:١٠:٠٦١٩:٢٧:١٧٢٣:٥٨:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٠٧:٥٦١٢:٣٩:٠٥١٩:١٠:٣٩١٩:٢٧:٥٣٢٣:٥٨:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٧:٠١١٢:٣٨:٥٥١٩:١١:١٢١٩:٢٨:٢٨٢٣:٥٧:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٦:٠٨١٢:٣٨:٤٥١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:٠٣٢٣:٥٧:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٥:١٥١٢:٣٨:٣٥١٩:١٢:١٩١٩:٢٩:٣٩٢٣:٥٧:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٤:٢٣١٢:٣٨:٢٦١٩:١٢:٥٣١٩:٣٠:١٤٢٣:٥٧:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٣:٣٢١٢:٣٨:١٨١٩:١٣:٢٧١٩:٣٠:٥٠٢٣:٥٦:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٢:٤٣١٢:٣٨:١٠١٩:١٤:٠٠١٩:٣١:٢٦٢٣:٥٦:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠١:٥٣١٢:٣٨:٠٣١٩:١٤:٣٤١٩:٣٢:٠٢٢٣:٥٦:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠١:٠٥١٢:٣٧:٥٦١٩:١٥:٠٩١٩:٣٢:٣٩٢٣:٥٦:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٠:١٨١٢:٣٧:٤٩١٩:١٥:٤٣١٩:٣٣:١٥٢٣:٥٦:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢٣٠٥:٥٩:٣٢١٢:٣٧:٤٤١٩:١٦:١٧١٩:٣٣:٥٢٢٣:٥٥:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٥٠٥:٥٨:٤٧١٢:٣٧:٣٩١٩:١٦:٥٢١٩:٣٤:٢٨٢٣:٥٥:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٨:٠٣١٢:٣٧:٣٤١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٠٥٢٣:٥٥:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٧:٢٠١٢:٣٧:٣٠١٩:١٨:٠١١٩:٣٥:٤٢٢٣:٥٥:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٦:٣٩١٢:٣٧:٢٧١٩:١٨:٣٦١٩:٣٦:١٩٢٣:٥٥:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٧:٢٤١٩:١٩:١١١٩:٣٦:٥٦٢٣:٥٤:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٥:١٨١٢:٣٧:٢٢١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٣٣٢٣:٥٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٤:٤٠١٢:٣٧:٢٠١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٨:١٠٢٣:٥٤:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٤:٠٣١٢:٣٧:١٩١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٨:٤٧٢٣:٥٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهبارز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهبارز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهبارز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهبارز

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دهبارز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دهبارز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهبارز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دهبارز

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دهبارز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دهبارز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دهبارز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دهبارز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهبارز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهبارز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر دهبارز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهبارز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهبارز

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دهبارز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهبارز شهر دهبارز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهبارز شهر دهبارز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دهبارز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهبارز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهبارز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهبارز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهبارز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهبارز

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٣٠٥:٢٩:٣٠١١:٣٣:٣٤١٧:٣٧:١٣١٧:٥٣:٤٤٢٢:٥٥:٢٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٤٠٥:٢٩:٥٨١١:٣٣:١٣١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٢:٣٤٢٢:٥٥:٠٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٥:٣٠:٢٥١١:٣٢:٥٢١٧:٣٤:٥٤١٧:٥١:٢٥٢٢:٥٤:٤٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٥:٣٠:٥٣١١:٣٢:٣١١٧:٣٣:٤٤١٧:٥٠:١٥٢٢:٥٤:٢٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٥٠٥:٣١:٢١١١:٣٢:١٠١٧:٣٢:٣٥١٧:٤٩:٠٦٢٢:٥٤:٠٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٣١:٤٩١١:٣١:٥٠١٧:٣١:٢٦١٧:٤٧:٥٨٢٢:٥٣:٤٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٥٠٥:٣٢:١٨١١:٣١:٣٠١٧:٣٠:١٨١٧:٤٦:٤٩٢٢:٥٣:٢٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٥٠٥:٣٢:٤٦١١:٣١:١٠١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٥:٤١٢٢:٥٣:٠٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٤٠٥:٣٣:١٥١١:٣٠:٥٠١٧:٢٨:٠١١٧:٤٤:٣٣٢٢:٥٢:٤٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٤٠٥:٣٣:٤٤١١:٣٠:٣١١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٣:٢٦٢٢:٥٢:٢٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٤٠٥:٣٤:١٣١١:٣٠:١١١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٢:١٩٢٢:٥٢:١٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٣٤:٤٢١١:٢٩:٥٢١٧:٢٤:٣٩١٧:٤١:١٢٢٢:٥١:٥١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٣٠٥:٣٥:١٢١١:٢٩:٣٤١٧:٢٣:٣٢١٧:٤٠:٠٦٢٢:٥١:٣٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٣٥:٤٢١١:٢٩:١٦١٧:٢٢:٢٦١٧:٣٩:٠٠٢٢:٥١:١٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٣٦:١٢١١:٢٨:٥٨١٧:٢١:٢١١٧:٣٧:٥٥٢٢:٥٠:٥٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٣٦:٤٣١١:٢٨:٤١١٧:٢٠:١٥١٧:٣٦:٥١٢٢:٥٠:٣٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٣٧:١٤١١:٢٨:٢٤١٧:١٩:١١١٧:٣٥:٤٧٢٢:٥٠:٢٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٣٧:٤٥١١:٢٨:٠٧١٧:١٨:٠٧١٧:٣٤:٤٣٢٢:٥٠:٠٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٣٨:١٧١١:٢٧:٥١١٧:١٧:٠٣١٧:٣٣:٤١٢٢:٤٩:٤٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٣٨:٤٩١١:٢٧:٣٦١٧:١٦:٠٠١٧:٣٢:٣٨٢٢:٤٩:٣٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٣٩:٢١١١:٢٧:٢١١٧:١٤:٥٨١٧:٣١:٣٧٢٢:٤٩:١٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٣٩:٥٤١١:٢٧:٠٧١٧:١٣:٥٦١٧:٣٠:٣٧٢٢:٤٩:٠٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٠:٢٧١١:٢٦:٥٣١٧:١٢:٥٥١٧:٢٩:٣٧٢٢:٤٨:٤٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤١:٠١١١:٢٦:٣٩١٧:١١:٥٥١٧:٢٨:٣٨٢٢:٤٨:٣١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٤١:٣٥١١:٢٦:٢٧١٧:١٠:٥٦١٧:٢٧:٣٩٢٢:٤٨:١٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٤٢:٠٩١١:٢٦:١٤١٧:٠٩:٥٧١٧:٢٦:٤٢٢٢:٤٨:٠٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٤٢:٤٤١١:٢٦:٠٣١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٥:٤٥٢٢:٤٧:٥٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٤٣:٢٠١١:٢٥:٥٢١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٤:٤٩٢٢:٤٧:٣٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٢٠٥:٤٣:٥٥١١:٢٥:٤٢١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٣:٥٤٢٢:٤٧:٢٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٤٤:٣١١١:٢٥:٣٢١٧:٠٦:١١١٧:٢٣:٠٠٢٢:٤٧:١٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دهبارز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهبارز شهر دهبارز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهبارز شهر دهبارز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دهبارز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهبارز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دهبارز

دِهبارز نام دیگر شهر رودان، مرکز شهرستان رودان در استان هرمزگان ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان رودان قرار دارد. شهر رودان در سال ۱۳۶۱ از تجمیع روستاهای دهبارز، معزآباد، گلستان، بند میر و بند ملا تشکیل شد

شهر دهبارز در ویکیپدیا

شهر دهبارز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دهبارز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دهبارز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دهبارز بر روی نقشه

شهر دهبارز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دهبارز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دهبارز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دهبارز
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دهبارز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر دهبارز + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دهبارز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دهبارز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دهبارز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دهبارز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دهبارز رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دهبارز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دهبارز دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دهبارز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهبارز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دهبارز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهبارز
زمان پخش اذان زنده به افق دهبارز
زمان پخش اذان آنلاین به افق دهبارز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دهبارز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو