جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دهبارز

رودان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز دهبارز


اذان صبح: ٠٥:١٠:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٣٥:١٤
غروب آفتاب: ١٨:٤٢:٤٤
اذان مغرب: ١٨:٥٩:١٦
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٥٤

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دهبارز (شهرستان رودان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر دهبارز)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر دهبارز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دهبارز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

منتسكیو
عاشقان دلباخته معمولأ در سكوت به سر می برند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دهبارز

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دهبارز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهبارز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دهبارز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهبارز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهبارز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٥:٥٦١٢:٣٨:٤٣١٩:١١:٥٥١٩:٢٩:١٣٢٣:٥٧:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٥:٠٣١٢:٣٨:٣٤١٩:١٢:٢٨١٩:٢٩:٤٨٢٣:٥٧:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٤:١٢١٢:٣٨:٢٥١٩:١٣:٠٢١٩:٣٠:٢٤٢٣:٥٧:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٣:٢١١٢:٣٨:١٧١٩:١٣:٣٦١٩:٣١:٠٠٢٣:٥٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٢:٣٢١٢:٣٨:١٠١٩:١٤:١٠١٩:٣١:٣٦٢٣:٥٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١١٠٦:٠١:٤٣١٢:٣٨:٠٢١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:١٣٢٣:٥٦:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٠:٥٥١٢:٣٧:٥٦١٩:١٥:١٨١٩:٣٢:٤٩٢٣:٥٦:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٠:٠٨١٢:٣٧:٤٩١٩:١٥:٥٣١٩:٣٣:٢٥٢٣:٥٦:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:١٠٠٥:٥٩:٢٢١٢:٣٧:٤٤١٩:١٦:٢٧١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥٥:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٢٠٥:٥٨:٣٨١٢:٣٧:٣٩١٩:١٧:٠١١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥٥:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٧:٥٤١٢:٣٧:٣٤١٩:١٧:٣٦١٩:٣٥:١٥٢٣:٥٥:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٧:١١١٢:٣٧:٣٠١٩:١٨:١٠١٩:٣٥:٥٢٢٣:٥٥:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٦:٣٠١٢:٣٧:٢٧١٩:١٨:٤٥١٩:٣٦:٢٩٢٣:٥٥:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٥:٤٩١٢:٣٧:٢٤١٩:١٩:٢٠١٩:٣٧:٠٥٢٣:٥٤:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٧:٢٢١٩:١٩:٥٤١٩:٣٧:٤٢٢٣:٥٤:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٤:٣١١٢:٣٧:٢٠١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٨:١٩٢٣:٥٤:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٣:٥٤١٢:٣٧:١٩١٩:٢١:٠٣١٩:٣٨:٥٦٢٣:٥٤:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٣:١٨١٢:٣٧:١٨١٩:٢١:٣٨١٩:٣٩:٣٣٢٣:٥٤:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٢:٤٤١٢:٣٧:١٨١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٠٩٢٣:٥٤:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٢:١٠١٢:٣٧:١٩١٩:٢٢:٤٧١٩:٤٠:٤٦٢٣:٥٤:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥١:٣٨١٢:٣٧:٢٠١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٢٣٢٣:٥٤:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥١:٠٧١٢:٣٧:٢٢١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:٥٩٢٣:٥٤:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٠:٣٧١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٢:٣٥٢٣:٥٤:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٠:٠٩١٢:٣٧:٢٨١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٣:١١٢٣:٥٣:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٩:٤١١٢:٣٧:٣١١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٣:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:١٣٠٥:٤٩:١٥١٢:٣٧:٣٥١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٢٣٢٣:٥٣:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣٦٠٥:٤٨:٥١١٢:٣٧:٤٠١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:٥٨٢٣:٥٣:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٠٠٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٧:٤٥١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٣٤٢٣:٥٣:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٤٨:٠٥١٢:٣٧:٥٠١٩:٢٧:٥١١٩:٤٦:٠٨٢٣:٥٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهبارز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهبارز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهبارز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهبارز

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر دهبارز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دهبارز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهبارز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر دهبارز

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر دهبارز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر دهبارز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر دهبارز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دهبارز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهبارز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دهبارز

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر دهبارز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهبارز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دهبارز

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٥:٢٥١٢:٤٣:٤٢١٩:١١:٣٤١٩:٢٨:٣٧٠٠:٠٣:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٥:٥٤١٢:٤٣:٢٦١٩:١٠:٣٣١٩:٢٧:٣٤٠٠:٠٣:٣٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٦:٢٣١٢:٤٣:٠٩١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٦:٣١٠٠:٠٣:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٦:٥٢١٢:٤٢:٥٣١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٥:٢٧٠٠:٠٣:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٧:٢٠١٢:٤٢:٣٦١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٤:٢٣٠٠:٠٢:٥٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٧:٤٩١٢:٤٢:١٩١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٣:١٨٠٠:٠٢:٤٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٢٠٦:١٨:١٧١٢:٤٢:٠١١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٢:١٣٠٠:٠٢:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:١٨:٤٥١٢:٤١:٤٣١٩:٠٤:١٦١٩:٢١:٠٧٠٠:٠٢:١٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:١٩:١٣١٢:٤١:٢٤١٩:٠٣:١١١٩:٢٠:٠١٠٠:٠٢:٠٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:١٩:٤١١٢:٤١:٠٦١٩:٠٢:٠٦١٩:١٨:٥٤٠٠:٠١:٤٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٠:٠٨١٢:٤٠:٤٧١٩:٠١:٠٠١٩:١٧:٤٧٠٠:٠١:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٠:٣٦١٢:٤٠:٢٧١٨:٥٩:٥٤١٩:١٦:٤٠٠٠:٠١:١٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢١:٠٣١٢:٤٠:٠٨١٨:٥٨:٤٧١٩:١٥:٣٢٠٠:٠١:٠٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢١:٣١١٢:٣٩:٤٨١٨:٥٧:٤٠١٩:١٤:٢٤٠٠:٠٠:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢١:٥٨١٢:٣٩:٢٨١٨:٥٦:٣٣١٩:١٣:١٥٠٠:٠٠:٣٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٢:٢٥١٢:٣٩:٠٧١٨:٥٥:٢٥١٩:١٢:٠٦٠٠:٠٠:١٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٢:٥٢١٢:٣٨:٤٧١٨:٥٤:١٧١٩:١٠:٥٧٢٣:٥٩:٥٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٣:١٩١٢:٣٨:٢٦١٨:٥٣:٠٨١٩:٠٩:٤٧٢٣:٥٩:٤١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٢٣:٤٦١٢:٣٨:٠٥١٨:٥١:٥٩١٩:٠٨:٣٨٢٣:٥٩:٢٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٢٤:١٢١٢:٣٧:٤٤١٨:٥٠:٥١١٩:٠٧:٢٨٢٣:٥٩:٠٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٢٤:٣٩١٢:٣٧:٢٣١٨:٤٩:٤١١٩:٠٦:١٨٢٣:٥٨:٤٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٢٥:٠٦١٢:٣٧:٠١١٨:٤٨:٣٢١٩:٠٥:٠٨٢٣:٥٨:٢٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٢٥:٣٣١٢:٣٦:٤٠١٨:٤٧:٢٣١٩:٠٣:٥٨٢٣:٥٨:١٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٥:٥٩١٢:٣٦:١٨١٨:٤٦:١٣١٩:٠٢:٤٧٢٣:٥٧:٥١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٢٦:٢٦١٢:٣٥:٥٧١٨:٤٥:٠٣١٩:٠١:٣٧٢٣:٥٧:٣٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٢٦:٥٣١٢:٣٥:٣٥١٨:٤٣:٥٣١٩:٠٠:٢٧٢٣:٥٧:١٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٢٧:٢٠١٢:٣٥:١٤١٨:٤٢:٤٤١٨:٥٩:١٦٢٣:٥٦:٥٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٢٧:٤٧١٢:٣٤:٥٢١٨:٤١:٣٤١٨:٥٨:٠٦٢٣:٥٦:٣٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٢٨:١٤١٢:٣٤:٣١١٨:٤٠:٢٤١٨:٥٦:٥٦٢٣:٥٦:١٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٢٨:٤١١٢:٣٤:١٠١٨:٣٩:١٤١٨:٥٥:٤٦٢٣:٢٥:٥٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٨٠٥:٢٩:٠٨١١:٣٣:٤٨١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٤:٣٦٢٢:٥٥:٣٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دهبارز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دهبارز شهر دهبارز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دهبارز شهر دهبارز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دهبارز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهبارز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دهبارز

دِهبارز نام دیگر شهر رودان، مرکز شهرستان رودان در استان هرمزگان ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان رودان قرار دارد. شهر رودان در سال ۱۳۶۱ از تجمیع روستاهای دهبارز، معزآباد، گلستان، بند میر و بند ملا تشکیل شد

شهر دهبارز در ویکیپدیا

شهر دهبارز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دهبارز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دهبارز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دهبارز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دهبارز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دهبارز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دهبارز
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر دهبارز + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر دهبارز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دهبارز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دهبارز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دهبارز رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دهبارز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهبارز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهبارز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دهبارز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهبارز
افق شرعی امروز فردا دهبارز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهبارز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهبارز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دهبارز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو