جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دهبارز

رودان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز دهبارز


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٠٤
اذان ظهر: ١١:٥٣:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:٤١:١٠
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٥٠
نیمه شب: ٢٣:١٥:٠١

شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
٠٥ رجب ١٤٤١ قمری
٢٩ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دهبارز (شهرستان رودان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ اسفند ٩٨ شهر دهبارز)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر دهبارز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دهبارز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بیگن
تن درست برای روان، مهمانخانه و برای تن ناسالم بیمارستان است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دهبارز

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دهبارز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهبارز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دهبارز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهبارز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دهبارز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٧:٤٣١٢:٣٩:٠٣١٩:١٠:٤٨١٩:٢٨:٠٢٢٣:٥٨:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٦:٤٩١٢:٣٨:٥٣١٩:١١:٢١١٩:٢٨:٣٧٢٣:٥٧:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٥:٥٦١٢:٣٨:٤٣١٩:١١:٥٥١٩:٢٩:١٣٢٣:٥٧:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٥:٠٣١٢:٣٨:٣٤١٩:١٢:٢٨١٩:٢٩:٤٨٢٣:٥٧:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٤:١٢١٢:٣٨:٢٥١٩:١٣:٠٢١٩:٣٠:٢٤٢٣:٥٧:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٣:٢١١٢:٣٨:١٧١٩:١٣:٣٦١٩:٣١:٠٠٢٣:٥٦:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٢:٣٢١٢:٣٨:١٠١٩:١٤:١٠١٩:٣١:٣٦٢٣:٥٦:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١١٠٦:٠١:٤٣١٢:٣٨:٠٢١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:١٣٢٣:٥٦:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٠:٥٥١٢:٣٧:٥٦١٩:١٥:١٨١٩:٣٢:٤٩٢٣:٥٦:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٠:٠٨١٢:٣٧:٤٩١٩:١٥:٥٣١٩:٣٣:٢٥٢٣:٥٦:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:١٠٠٥:٥٩:٢٢١٢:٣٧:٤٤١٩:١٦:٢٧١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥٥:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٢٠٥:٥٨:٣٨١٢:٣٧:٣٩١٩:١٧:٠١١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥٥:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٧:٥٤١٢:٣٧:٣٤١٩:١٧:٣٦١٩:٣٥:١٥٢٣:٥٥:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٧:١١١٢:٣٧:٣٠١٩:١٨:١٠١٩:٣٥:٥٢٢٣:٥٥:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٦:٣٠١٢:٣٧:٢٧١٩:١٨:٤٥١٩:٣٦:٢٩٢٣:٥٥:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٥:٤٩١٢:٣٧:٢٤١٩:١٩:٢٠١٩:٣٧:٠٥٢٣:٥٤:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٧:٢٢١٩:١٩:٥٤١٩:٣٧:٤٢٢٣:٥٤:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٤:٣١١٢:٣٧:٢٠١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٨:١٩٢٣:٥٤:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٣:٥٤١٢:٣٧:١٩١٩:٢١:٠٣١٩:٣٨:٥٦٢٣:٥٤:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٣:١٨١٢:٣٧:١٨١٩:٢١:٣٨١٩:٣٩:٣٣٢٣:٥٤:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٢:٤٤١٢:٣٧:١٨١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٠٩٢٣:٥٤:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٢:١٠١٢:٣٧:١٩١٩:٢٢:٤٧١٩:٤٠:٤٦٢٣:٥٤:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥١:٣٨١٢:٣٧:٢٠١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٢٣٢٣:٥٤:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥١:٠٧١٢:٣٧:٢٢١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:٥٩٢٣:٥٤:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٠:٣٧١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٢:٣٥٢٣:٥٤:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٠:٠٩١٢:٣٧:٢٨١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٣:١١٢٣:٥٣:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٩:٤١١٢:٣٧:٣١١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٣:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:١٣٠٥:٤٩:١٥١٢:٣٧:٣٥١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٢٣٢٣:٥٣:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣٦٠٥:٤٨:٥١١٢:٣٧:٤٠١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:٥٨٢٣:٥٣:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٠٠٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٧:٤٥١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٣٤٢٣:٥٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهبارز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهبارز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهبارز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهبارز

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر دهبارز

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهبارز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهبارز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر دهبارز

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٠٩:٥٥١١:٥٤:٠٦١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٥:٢٥٢٣:١٥:٣٧
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٠٨:٥٩١١:٥٣:٥٧١٧:٣٩:١٨١٧:٥٦:٠٢٢٣:١٥:٢٩
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:٠٨:٠١١١:٥٣:٤٧١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٦:٣٨٢٣:١٥:٢١
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٠٧:٠٣١١:٥٣:٣٧١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٧:١٤٢٣:١٥:١١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٠٦:٠٤١١:٥٣:٢٥١٧:٤١:١٠١٧:٥٧:٥٠٢٣:١٥:٠١
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٠٥:٠٥١١:٥٣:١٤١٧:٤١:٤٦١٧:٥٨:٢٦٢٣:١٤:٥٠
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٠٤:٠٤١١:٥٣:٠٢١٧:٤٢:٢٣١٧:٥٩:٠١٢٣:١٤:٣٩
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٣:٠٤١١:٥٢:٤٩١٧:٤٢:٥٨١٧:٥٩:٣٦٢٣:١٤:٢٧
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٢:٠٢١١:٥٢:٣٦١٧:٤٣:٣٤١٨:٠٠:١١٢٣:١٤:١٤
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠١:٠٠١١:٥٢:٢٣١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٠:٤٥٢٣:١٤:٠١
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٤٣:٥٣٠٥:٥٩:٥٨١١:٥٢:٠٩١٧:٤٤:٤٣١٨:٠١:١٩٢٣:١٣:٤٧
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٤٢:٥٠٠٥:٥٨:٥٥١١:٥١:٥٤١٧:٤٥:١٨١٨:٠١:٥٣٢٣:١٣:٣٣
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٤١:٤٧٠٥:٥٧:٥١١١:٥١:٣٩١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٢:٢٦٢٣:١٣:١٨
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٤٠:٤٤٠٥:٥٦:٤٧١١:٥١:٢٤١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٣:٠٠٢٣:١٣:٠٢
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٩٠٥:٥٥:٤٣١١:٥١:٠٩١٧:٤٦:٥٩١٨:٠٣:٣٣٢٣:١٢:٤٧
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٣٨:٣٤٠٥:٥٤:٣٨١١:٥٠:٥٣١٧:٤٧:٣٢١٨:٠٤:٠٦٢٣:١٢:٣٠
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٣:٣٣١١:٥٠:٣٧١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٤:٣٨٢٣:١٢:١٤
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٢:٢٧١١:٥٠:٢١١٧:٤٨:٣٨١٨:٠٥:١١٢٣:١١:٥٧
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥١:٢٢١١:٥٠:٠٤١٧:٤٩:١١١٨:٠٥:٤٣٢٣:١١:٣٩
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٠:١٦١١:٤٩:٤٧١٧:٤٩:٤٣١٨:٠٦:١٦٢٣:١١:٢١
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٤٩:٠٩١١:٤٩:٣٠١٧:٥٠:١٥١٨:٠٦:٤٨٢٣:١١:٠٣
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٣١:٥١٠٥:٤٨:٠٣١١:٤٩:١٣١٧:٥٠:٤٨١٨:٠٧:٢٠٢٣:١٠:٤٥
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٤٦:٥٦١١:٤٨:٥٥١٧:٥١:١٩١٨:٠٧:٥٢٢٣:١٠:٢٦
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٤٥:٥٠١١:٤٨:٣٨١٧:٥١:٥١١٨:٠٨:٢٤٢٣:١٠:٠٧
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٤٤:٤٣١١:٤٨:٢٠١٧:٥٢:٢٣١٨:٠٨:٥٥٢٣:٣٩:٤٨
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٢٧:١٢٠٦:٤٣:٣٦١٢:٤٨:٠٣١٨:٥٢:٥٤١٩:٠٩:٢٧٠٠:٠٩:٢٨
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٤٢:٢٩١٢:٤٧:٤٥١٨:٥٣:٢٦١٩:٠٩:٥٩٠٠:٠٩:٠٨
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤١:٢١١٢:٤٧:٢٧١٨:٥٣:٥٧١٩:١٠:٣١٠٠:٠٨:٤٨
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٠:١٤١٢:٤٧:٠٩١٨:٥٤:٢٨١٩:١١:٠٢٠٠:٠٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر دهبارز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر دهبارز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر دهبارز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دهبارز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهبارز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دهبارز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر دهبارز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهبارز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دهبارز

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٤:٢٦١١:٥٤:٤٤١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٢:١٥٢٣:١٦:٠٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٣:٣٤١١:٥٤:٣٨١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٢:٥٤٢٣:١٦:٠٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٢:٤٠١١:٥٤:٣١١٧:٣٦:٤٤١٧:٥٣:٣٢٢٣:١٥:٥٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:١١:٤٦١١:٥٤:٢٣١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٤:١٠٢٣:١٥:٥٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٠:٥١١١:٥٤:١٥١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٤:٤٧٢٣:١٥:٤٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٠٩:٥٥١١:٥٤:٠٦١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٥:٢٥٢٣:١٥:٣٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٠٨:٥٩١١:٥٣:٥٧١٧:٣٩:١٨١٧:٥٦:٠٢٢٣:١٥:٢٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:٠٨:٠١١١:٥٣:٤٧١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٦:٣٨٢٣:١٥:٢١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٠٧:٠٣١١:٥٣:٣٧١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٧:١٤٢٣:١٥:١١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٠٦:٠٤١١:٥٣:٢٥١٧:٤١:١٠١٧:٥٧:٥٠٢٣:١٥:٠١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٠٥:٠٥١١:٥٣:١٤١٧:٤١:٤٦١٧:٥٨:٢٦٢٣:١٤:٥٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٠٤:٠٤١١:٥٣:٠٢١٧:٤٢:٢٣١٧:٥٩:٠١٢٣:١٤:٣٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٣:٠٤١١:٥٢:٤٩١٧:٤٢:٥٨١٧:٥٩:٣٦٢٣:١٤:٢٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٢:٠٢١١:٥٢:٣٦١٧:٤٣:٣٤١٨:٠٠:١١٢٣:١٤:١٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠١:٠٠١١:٥٢:٢٣١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٠:٤٥٢٣:١٤:٠١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٣٠٥:٥٩:٥٨١١:٥٢:٠٩١٧:٤٤:٤٣١٨:٠١:١٩٢٣:١٣:٤٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٠٠٥:٥٨:٥٥١١:٥١:٥٤١٧:٤٥:١٨١٨:٠١:٥٣٢٣:١٣:٣٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٧٠٥:٥٧:٥١١١:٥١:٣٩١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٢:٢٦٢٣:١٣:١٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٤٠٥:٥٦:٤٧١١:٥١:٢٤١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٣:٠٠٢٣:١٣:٠٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٩٠٥:٥٥:٤٣١١:٥١:٠٩١٧:٤٦:٥٩١٨:٠٣:٣٣٢٣:١٢:٤٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٤٠٥:٥٤:٣٨١١:٥٠:٥٣١٧:٤٧:٣٢١٨:٠٤:٠٦٢٣:١٢:٣٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٣:٣٣١١:٥٠:٣٧١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٤:٣٨٢٣:١٢:١٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٢:٢٧١١:٥٠:٢١١٧:٤٨:٣٨١٨:٠٥:١١٢٣:١١:٥٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥١:٢٢١١:٥٠:٠٤١٧:٤٩:١١١٨:٠٥:٤٣٢٣:١١:٣٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٠:١٦١١:٤٩:٤٧١٧:٤٩:٤٣١٨:٠٦:١٦٢٣:١١:٢١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٤٩:٠٩١١:٤٩:٣٠١٧:٥٠:١٥١٨:٠٦:٤٨٢٣:١١:٠٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٥١٠٥:٤٨:٠٣١١:٤٩:١٣١٧:٥٠:٤٨١٨:٠٧:٢٠٢٣:١٠:٤٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٤٦:٥٦١١:٤٨:٥٥١٧:٥١:١٩١٨:٠٧:٥٢٢٣:١٠:٢٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٤٥:٥٠١١:٤٨:٣٨١٧:٥١:٥١١٨:٠٨:٢٤٢٣:١٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دهبارز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دهبارز شهر دهبارز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دهبارز شهر دهبارز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دهبارز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهبارز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دهبارز

دِهبارز نام دیگر شهر رودان، مرکز شهرستان رودان در استان هرمزگان ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان رودان قرار دارد. شهر رودان در سال ۱۳۶۱ از تجمیع روستاهای دهبارز، معزآباد، گلستان، بند میر و بند ملا تشکیل شد

شهر دهبارز در ویکیپدیا

شهر دهبارز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دهبارز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دهبارز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دهبارز بر روی نقشه

شهر دهبارز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دهبارز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دهبارز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دهبارز
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر دهبارز + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر دهبارز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دهبارز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دهبارز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دهبارز رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهبارز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دهبارز
جدول اوقات شرعی امروز فردا دهبارز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دهبارز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ دهبارز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهبارز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دهبارز دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ دهبارز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دهبارز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو