جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دهانه قلعه

بردسکن | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز دهانه قلعه

اذان صبح: ٠٤:٠٦:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٤٧
اذان ظهر: ١١:٣١:٠٠
غروب آفتاب: ١٧:٣١:٤٠
اذان مغرب: ١٧:٤٩:٣٧
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٩:٣٠

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دهانه قلعه (شهرستان بردسکن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر دهانه قلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دهانه قلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دهانه قلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
خلافت فقط از آنِ كسى است كه به روش رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) برود، و به طاعتِ خدا عمل كند، و به جان خودم سوگند كه ما اهل بیت نشانه‌هاى هدایت و جلوه‌هاى پرفروغ پرهیزگارى هستیم

اوقات شرعی ماه جاری شهر دهانه قلعه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دهانه قلعه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهانه قلعه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دهانه قلعه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دهانه قلعه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دهانه قلعه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٧:١٥١٢:٣٩:٢٨١٩:١٢:١٥١٩:٣٠:٤٩٢٣:٥٥:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٥:٥٨١٢:٣٩:١٤١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:٤٠٢٣:٥٤:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٤:٤١١٢:٣٩:٠٠١٩:١٣:٥٤١٩:٣٢:٣١٢٣:٥٤:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٣:٢٤١٢:٣٨:٤٦١٩:١٤:٤٣١٩:٣٣:٢٣٢٣:٥٤:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٢:٠٩١٢:٣٨:٣٣١٩:١٥:٣٢١٩:٣٤:١٥٢٣:٥٣:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٠:٥٤١٢:٣٨:٢١١٩:١٦:٢١١٩:٣٥:٠٦٢٣:٥٣:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٩:٤٠١٢:٣٨:٠٨١٩:١٧:١١١٩:٣٥:٥٨٢٣:٥٢:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٨:٢٧١٢:٣٧:٥٧١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:٥٠٢٣:٥٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٧:١٥١٢:٣٧:٤٥١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٤٢٢٣:٥٢:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٦:٠٣١٢:٣٧:٣٤١٩:١٩:٣٩١٩:٣٨:٣٤٢٣:٥١:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٤:٥٣١٢:٣٧:٢٤١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٩:٢٦٢٣:٥١:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٧:١٤١٩:٢١:١٨١٩:٤٠:١٨٢٣:٥١:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٢:٣٥١٢:٣٧:٠٤١٩:٢٢:٠٧١٩:٤١:١١٢٣:٥١:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٦:٥٥١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٢:٠٣٢٣:٥٠:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٣٠٠٥:٥٠:٢٠١٢:٣٦:٤٧١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:٥٥٢٣:٥٠:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٩:١٥١٢:٣٦:٣٩١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٤٨٢٣:٥٠:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٦:٣١١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٤:٤٠٢٣:٤٩:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٧:٠٧١٢:٣٦:٢٥١٩:٢٦:١٤١٩:٤٥:٣٢٢٣:٤٩:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٦:١٨١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:٢٥٢٣:٤٩:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٥:٠٣١٢:٣٦:١٣١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٧:١٧٢٣:٤٩:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٠:١٢٠٥:٤٤:٠٣١٢:٣٦:٠٧١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٨:١٠٢٣:٤٨:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣٦:٠٣١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٩:٠٢٢٣:٤٨:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٤٢:٠٧١٢:٣٥:٥٩١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٥٤٢٣:٤٨:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤١:١١١٢:٣٥:٥٥١٩:٣١:١٠١٩:٥٠:٤٦٢٣:٤٨:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠١٠٥:٤٠:١٦١٢:٣٥:٥٣١٩:٣١:٥٩١٩:٥١:٣٨٢٣:٤٧:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٣٩:٢٢١٢:٣٥:٥٠١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٢:٣٠٢٣:٤٧:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٣٨:٣٠١٢:٣٥:٤٩١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٣:٢٢٢٣:٤٧:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٧:٣٩١٢:٣٥:٤٨١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٤:١٣٢٣:٤٧:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٠٩٠٥:٣٦:٤٩١٢:٣٥:٤٧١٩:٣٥:١٣١٩:٥٥:٠٤٢٣:٤٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهانه قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهانه قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دهانه قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دهانه قلعه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دهانه قلعه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دهانه قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهانه قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دهانه قلعه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دهانه قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دهانه قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دهانه قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دهانه قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهانه قلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهانه قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر دهانه قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهانه قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهانه قلعه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دهانه قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهانه قلعه شهر دهانه قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دهانه قلعه شهر دهانه قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دهانه قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهانه قلعه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهانه قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دهانه قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دهانه قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهانه قلعه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٢٧:٣١١١:٣٢:٠٣١٧:٣٦:٠١١٧:٥٣:٥٩٢٢:٥٠:٢٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٢٨:١٦١١:٣١:٤٢١٧:٣٤:٣٤١٧:٥٢:٣١٢٢:٥٠:٠٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٢٩:٠١١١:٣١:٢١١٧:٣٣:٠٧١٧:٥١:٠٤٢٢:٤٩:٤٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٢٩:٤٧١١:٣١:٠٠١٧:٣١:٤٠١٧:٤٩:٣٧٢٢:٤٩:٣٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٠:٣٢١١:٣٠:٣٩١٧:٣٠:١٣١٧:٤٨:١١٢٢:٤٩:١١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٣١:١٨١١:٣٠:١٩١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٦:٤٤٢٢:٤٨:٥٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٣٢:٠٤١١:٢٩:٥٩١٧:٢٧:٢٠١٧:٤٥:١٨٢٢:٤٨:٣٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٣٢:٥٠١١:٢٩:٣٩١٧:٢٥:٥٤١٧:٤٣:٥٢٢٢:٤٨:١٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٦٠٥:٣٣:٣٦١١:٢٩:١٩١٧:٢٤:٢٩١٧:٤٢:٢٧٢٢:٤٧:٥٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٤:٢٣١١:٢٨:٥٩١٧:٢٣:٠٣١٧:٤١:٠٢٢٢:٤٧:٣٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٣٥:١٠١١:٢٨:٤٠١٧:٢١:٣٨١٧:٣٩:٣٧٢٢:٤٧:٢٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٣٥:٥٧١١:٢٨:٢١١٧:٢٠:١٤١٧:٣٨:١٣٢٢:٤٧:٠٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٠٠٥:٣٦:٤٤١١:٢٨:٠٣١٧:١٨:٥٠١٧:٣٦:٥٠٢٢:٤٦:٤٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٨٠٥:٣٧:٣٢١١:٢٧:٤٥١٧:١٧:٢٦١٧:٣٥:٢٧٢٢:٤٦:٢٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٦٠٥:٣٨:١٩١١:٢٧:٢٧١٧:١٦:٠٣١٧:٣٤:٠٤٢٢:٤٦:٠٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٤٠٥:٣٩:٠٨١١:٢٧:١٠١٧:١٤:٤٠١٧:٣٢:٤٢٢٢:٤٥:٥١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٣٠٥:٣٩:٥٦١١:٢٦:٥٣١٧:١٣:١٨١٧:٣١:٢١٢٢:٤٥:٣٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٠:٤٥١١:٢٦:٣٦١٧:١١:٥٦١٧:٣٠:٠٠٢٢:٤٥:١٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤١:٣٤١١:٢٦:٢٠١٧:١٠:٣٥١٧:٢٨:٤٠٢٢:٤٥:٠١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٥:٤٢:٢٣١١:٢٦:٠٥١٧:٠٩:١٥١٧:٢٧:٢١٢٢:٤٤:٤٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٥٠٥:٤٣:١٣١١:٢٥:٥٠١٧:٠٧:٥٥١٧:٢٦:٠٣٢٢:٤٤:٢٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٤:٠٤١١:٢٥:٣٥١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٤:٤٥٢٢:٤٤:١٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٤٤:٥٤١١:٢٥:٢١١٧:٠٥:١٨١٧:٢٣:٢٨٢٢:٤٣:٥٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٥:٤٥١١:٢٥:٠٨١٧:٠٤:٠١١٧:٢٢:١٢٢٢:٤٣:٤٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٤٦:٣٦١١:٢٤:٥٥١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٠:٥٧٢٢:٤٣:٣٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٤٧:٢٨١١:٢٤:٤٣١٧:٠١:٢٩١٧:١٩:٤٢٢٢:٤٣:١٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٤٨:٢٠١١:٢٤:٣٢١٧:٠٠:١٤١٧:١٨:٢٩٢٢:٤٣:٠٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٤٩:١٢١١:٢٤:٢١١٦:٥٨:٥٩١٧:١٧:١٦٢٢:٤٢:٥١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٠:٠٥١١:٢٤:١٠١٦:٥٧:٤٦١٧:١٦:٠٥٢٢:٤٢:٣٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٠:٥٨١١:٢٤:٠١١٦:٥٦:٣٤١٧:١٤:٥٤٢٢:٤٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دهانه قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهانه قلعه شهر دهانه قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دهانه قلعه شهر دهانه قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دهانه قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دهانه قلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دهانه قلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دهانه قلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دهانه قلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دهانه قلعه

شهر دهانه قلعه بر روی نقشه

شهر دهانه قلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دهانه قلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دهانه قلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دهانه قلعه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دهانه قلعه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دهانه قلعه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دهانه قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دهانه قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دهانه قلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دهانه قلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دهانه قلعه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دهانه قلعه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دهانه قلعه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دهانه قلعه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دهانه قلعه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دهانه قلعه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دهانه قلعه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دهانه قلعه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دهانه قلعه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دهانه قلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو