جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دنگیزک

تنکمان شمالی | نظرآباد | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز دنگیزک

اذان صبح: ٠٥:٢٩:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٢٥:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٨:٤٢

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دنگیزک (شهرستان نظرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای دنگیزک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای دنگیزک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دنگیزک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

ریچارد تمپلر
مردم دوست دارند در پیرامون كسانی باشند كه خوشبین، مثبت، شاد و دارای خودباوری هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دنگیزک

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دنگیزک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دنگیزک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دنگیزک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دنگیزک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دنگیزک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٤:٣٤١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:٤٠٠٠:٢٢:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٣:١٥١٣:٠٧:١٤١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢٢:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣١:٥٦١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢١:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:١٩٠٠:٢١:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:١٢٠٠:٢١:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٨:٠٦١٣:٠٦:٢١١٩:٤٥:١١٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢٠:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٦:٠٩١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٠:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٥:٥٧١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٠:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٩:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠٥:٣٤١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٩:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٥:٢٤١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٩:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٥:١٤١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٨:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٥:٠٤١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٨:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٤:٥٥١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:١٤٠٠:١٨:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٧:١٩١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٧:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٦:١٢١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٧:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٧:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١١٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٧:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٤:١٩١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٦:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١١:٥٦١٣:٠٤:١٣١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٦:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٣١٠٠:١٦:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٦:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٩:١٨٠٠:١٥:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:١١٠٠:١٥:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠١:١٤٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٥:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٣:٥١٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٥:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٥١٠٠:١٤:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:٤٣٠٠:١٤:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٣:٣١١٣:٠٣:٤٧٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٣٦٠٠:١٤:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دنگیزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دنگیزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دنگیزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دنگیزک

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دنگیزک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دنگیزک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دنگیزک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دنگیزک

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای دنگیزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دنگیزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دنگیزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دنگیزک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دنگیزک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دنگیزک

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای دنگیزک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دنگیزک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دنگیزک

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دنگیزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دنگیزک روستای دنگیزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دنگیزک روستای دنگیزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دنگیزک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دنگیزک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دنگیزک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای دنگیزک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دنگیزک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دنگیزک

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٣١:٣٩١٣:١٠:١٥١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٢٥:٢٣
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٢:٢٦١٣:٠٩:٥٩١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٢٥:١٦
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٣:١٣١٣:٠٩:٤٣١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٥:٠٨
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٤:٠٠١٣:٠٩:٢٧١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٥:٠٠
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٤:٤٦١٣:٠٩:١٠١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٤:٥١
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٥:٣٣١٣:٠٨:٥٢١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٤:٤١
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٦:١٩١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٥٢٠٠:٢٤:٣١
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٧:٠٦١٣:٠٨:١٧١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٢٨٠٠:٢٤:٢٠
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٧:٥٢١٣:٠٧:٥٨١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٦:٠٢٠٠:٢٤:٠٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٨:٣٨١٣:٠٧:٣٩١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٤:٣٧٠٠:٢٣:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٩:٢٤١٣:٠٧:٢٠١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:١١٠٠:٢٣:٤٥
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٨٠٦:٤٠:١٠١٣:٠٧:٠١١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٤٤٠٠:٢٣:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٧٠٦:٤٠:٥٦١٣:٠٦:٤١١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:١٧٠٠:٢٣:١٩
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤١:٤٢١٣:٠٦:٢١١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٨:٥٠٠٠:٢٣:٠٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٢:٢٧١٣:٠٦:٠١١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٧:٢٢٠٠:٢٢:٥١
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٣:١٣١٣:٠٥:٤١١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:٥٤٠٠:٢٢:٣٦
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٣:٥٩١٣:٠٥:٢٠١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٢٦٠٠:٢٢:٢١
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٤:٤٥١٣:٠٤:٥٩١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٥٧٠٠:٢٢:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٥:٣٠١٣:٠٤:٣٩١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٢٨٠٠:٢١:٥١
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٦:١٦١٣:٠٤:١٨١٩:٢١:٤٤١٩:٣٩:٥٩٠٠:٢١:٣٥
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٧:٠٢١٣:٠٣:٥٦١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٣٠٠٠:٢١:١٩
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٧:٤٨١٣:٠٣:٣٥١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٠١٠٠:٢١:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٨:٣٤١٣:٠٣:١٤١٩:١٧:٢٠١٩:٣٥:٣٢٠٠:٢٠:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٩:٢٠١٣:٠٢:٥٣١٩:١٥:٥١١٩:٣٤:٠٢٠٠:٢٠:٢٨
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥٠:٠٦١٣:٠٢:٣١١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٣٣٠٠:٢٠:١١
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٠:٥٢١٣:٠٢:١٠١٩:١٢:٥٤١٩:٣١:٠٣٠٠:١٩:٥٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥١:٣٨١٣:٠١:٤٩١٩:١١:٢٥١٩:٢٩:٣٤٠٠:١٩:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٢:٢٤١٣:٠١:٢٧١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٨:٠٤٠٠:١٩:١٨
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٣:١٠١٣:٠١:٠٦١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٦:٣٥٠٠:١٩:٠٠
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٣:٥٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٥:٠٦٢٣:٤٨:٤٢
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٤:٤٣١٢:٠٠:٢٤١٨:٠٥:٣٠١٨:٢٣:٣٧٢٣:١٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دنگیزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دنگیزک روستای دنگیزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دنگیزک روستای دنگیزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دنگیزک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دنگیزک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دنگیزک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دنگیزک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دنگیزک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دنگیزک

روستای دنگیزک بر روی نقشه

روستای دنگیزک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دنگیزک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دنگیزک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دنگیزک
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای دنگیزک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای دنگیزک + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دنگیزک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دنگیزک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دنگیزک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دنگیزک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دنگیزک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا دنگیزک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دنگیزک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دنگیزک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دنگیزک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دنگیزک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ دنگیزک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دنگیزک
زمان پخش اذان زنده به افق دنگیزک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دنگیزک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو