جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دنگیزک

تنکمان شمالی | نظرآباد | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز دنگیزک


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٢١:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٠٧
اذان مغرب: ١٨:١١:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٥٣

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دنگیزک (شهرستان نظرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای دنگیزک)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای دنگیزک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دنگیزک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
با اهل دین و معرفت همنشینی كنید و اگر به دست شما نیایند تنهایی مونس‌تر و سالم‌تر است از مصاحبت غیر ایشان.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دنگیزک

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دنگیزک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دنگیزک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دنگیزک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دنگیزک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دنگیزک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٥:٣٢١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٩:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢١:٤١١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٩:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٥:١٢١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٨:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٥:٠٣١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٣٤٠٠:١٨:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٨:١٢١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٢٨٠٠:١٨:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٧:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:١٦٠٠:١٧:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٧٠٦:١٤:٥٢١٣:٠٤:٣١١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:١٠٠٠:١٧:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٧:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٤:١٨١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٥٨٠٠:١٦:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١١:٤٢١٣:٠٤:١٣١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٥١٠٠:١٦:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٠:٤١١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٦:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٥:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٥:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٥:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:١٨٠٠:١٥:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٣:٥١٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٢:١١٠٠:١٥:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٣:٠٤٠٠:١٤:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٤:١٠١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٥٦٠٠:١٤:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٣:١٩١٣:٠٣:٤٧٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٤٨٠٠:١٤:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٤:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٣٢٠٠:١٤:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٤٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:٢٣٠٠:١٣:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٠:١٢١٣:٠٣:٥١٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٨:١٤٠٠:١٣:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٣:٥٤٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٣:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٥٤٠٠:١٣:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٤:٠٠٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:٤٣٠٠:١٣:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠٤:٠٤٢٠:١١:٠٤٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٣:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٤:٠٩٢٠:١١:٥٠٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٣:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٤٤٠٥:٥٦:١٧١٣:٠٤:١٤٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٣:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دنگیزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دنگیزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دنگیزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دنگیزک

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای دنگیزک

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای دنگیزک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دنگیزک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای دنگیزک

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٥:٠١٠٧:١٢:٠١١٢:٢٠:٠٣١٧:٢٨:٢٦١٧:٤٧:٥١٢٣:٣٦:٢٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:١١:٢٣١٢:٢٠:١٥١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٨:٥٢٢٣:٣٦:٤٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٤:٠٠٠٧:١٠:٤٣١٢:٢٠:٢٧١٧:٣٠:٣٣١٧:٤٩:٥٣٢٣:٣٧:٠٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٣:٢٧٠٧:١٠:٠١١٢:٢٠:٣٧١٧:٣١:٣٦١٧:٥٠:٥٣٢٣:٣٧:١٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٩:١٨١٢:٢٠:٤٧١٧:٣٢:٣٩١٧:٥١:٥٤٢٣:٣٧:٢٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٨:٣٣١٢:٢٠:٥٦١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٢:٥٥٢٣:٣٧:٤٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٣٨٠٧:٠٧:٤٧١٢:٢١:٠٤١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٣:٥٥٢٣:٣٧:٥١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٠:٥٨٠٧:٠٦:٥٨١٢:٢١:١١١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٤:٥٦٢٣:٣٨:٠٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:١٦٠٧:٠٦:٠٩١٢:٢١:١٧١٧:٣٦:٥١١٧:٥٥:٥٦٢٣:٣٨:١٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٥:١٧١٢:٢١:٢٣١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٦:٥٦٢٣:٣٨:٢١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠٤:٢٥١٢:٢١:٢٨١٧:٣٨:٥٦١٧:٥٧:٥٦٢٣:٣٨:٢٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٣:٣٠١٢:٢١:٣١١٧:٣٩:٥٨١٧:٥٨:٥٦٢٣:٣٨:٣٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٢:٣٥١٢:٢١:٣٥١٧:٤١:٠١١٧:٥٩:٥٦٢٣:٣٨:٤٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٦:٢٥٠٧:٠١:٣٨١٢:٢١:٣٧١٧:٤٢:٠٣١٨:٠٠:٥٦٢٣:٣٨:٤٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠٠:٣٩١٢:٢١:٣٨١٧:٤٣:٠٤١٨:٠١:٥٥٢٣:٣٨:٥٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٩:٤٠١٢:٢١:٣٩١٧:٤٤:٠٦١٨:٠٢:٥٤٢٣:٣٨:٥٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٣:٤٧٠٦:٥٨:٣٩١٢:٢١:٣٩١٧:٤٥:٠٧١٨:٠٣:٥٣٢٣:٣٨:٥٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٧:٣٧١٢:٢١:٣٨١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٤:٥٢٢٣:٣٩:٠٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٦:٣٣١٢:٢١:٣٧١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٥:٥١٢٣:٣٩:٠٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٥:٢٩١٢:٢١:٣٥١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٦:٤٩٢٣:٣٩:٠٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٤:٢٣١٢:٢١:٣٢١٧:٤٩:٠٩١٨:٠٧:٤٧٢٣:٣٩:٠٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٣:١٦١٢:٢١:٢٨١٧:٥٠:٠٩١٨:٠٨:٤٥٢٣:٣٩:٠٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٢:٠٨١٢:٢١:٢٤١٧:٥١:٠٩١٨:٠٩:٤٣٢٣:٣٩:٠٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٠:٥٩١٢:٢١:١٩١٧:٥٢:٠٨١٨:١٠:٤٠٢٣:٣٨:٥٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٩:٤٩١٢:٢١:١٣١٧:٥٣:٠٧١٨:١١:٣٧٢٣:٣٨:٥٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٤٨:٣٨١٢:٢١:٠٧١٧:٥٤:٠٦١٨:١٢:٣٤٢٣:٣٨:٤٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٧:٢٦١٢:٢١:٠٠١٧:٥٥:٠٤١٨:١٣:٣١٢٣:٣٨:٤٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٦:١٣١٢:٢٠:٥٢١٧:٥٦:٠٢١٨:١٤:٢٧٢٣:٣٨:٣٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٤:٥٩١٢:٢٠:٤٤١٧:٥٧:٠٠١٨:١٥:٢٣٢٣:٣٨:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دنگیزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دنگیزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دنگیزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دنگیزک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دنگیزک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دنگیزک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای دنگیزک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دنگیزک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دنگیزک

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٩:٤٩١٢:٢١:١٣١٧:٥٣:٠٧١٨:١١:٣٧٢٣:٣٨:٥٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٤٨:٣٨١٢:٢١:٠٧١٧:٥٤:٠٦١٨:١٢:٣٤٢٣:٣٨:٤٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٧:٢٦١٢:٢١:٠٠١٧:٥٥:٠٤١٨:١٣:٣١٢٣:٣٨:٤٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٦:١٣١٢:٢٠:٥٢١٧:٥٦:٠٢١٨:١٤:٢٧٢٣:٣٨:٣٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٤:٥٩١٢:٢٠:٤٤١٧:٥٧:٠٠١٨:١٥:٢٣٢٣:٣٨:٣١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٣:٤٥١٢:٢٠:٣٥١٧:٥٧:٥٧١٨:١٦:١٩٢٣:٣٨:٢٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٢:٢٩١٢:٢٠:٢٦١٧:٥٨:٥٤١٨:١٧:١٥٢٣:٣٨:١٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤١:١٣١٢:٢٠:١٦١٧:٥٩:٥١١٨:١٨:١٠٢٣:٣٨:٠٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٣٩:٥٦١٢:٢٠:٠٥١٨:٠٠:٤٧١٨:١٩:٠٥٢٣:٣٧:٥٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٨:٣٨١٢:١٩:٥٤١٨:٠١:٤٣١٨:٢٠:٠٠٢٣:٣٧:٤٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٧:١٩١٢:١٩:٤٣١٨:٠٢:٣٩١٨:٢٠:٥٤٢٣:٣٧:٣٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٦:٠٠١٢:١٩:٣١١٨:٠٣:٣٤١٨:٢١:٤٩٢٣:٣٧:٢٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٤:٤٠١٢:١٩:١٨١٨:٠٤:٢٩١٨:٢٢:٤٣٢٣:٣٧:١٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٣:١٩١٢:١٩:٠٥١٨:٠٥:٢٣١٨:٢٣:٣٦٢٣:٣٦:٥٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣١:٥٨١٢:١٨:٥١١٨:٠٦:١٨١٨:٢٤:٣٠٢٣:٣٦:٤٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٠:٣٦١٢:١٨:٣٨١٨:٠٧:١٢١٨:٢٥:٢٣٢٣:٣٦:٣١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٢٩:١٤١٢:١٨:٢٣١٨:٠٨:٠٦١٨:٢٦:١٦٢٣:٣٦:١٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٧:٥١١٢:١٨:٠٨١٨:٠٨:٥٩١٨:٢٧:٠٩٢٣:٣٦:٠١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٦:٢٨١٢:١٧:٥٣١٨:٠٩:٥٢١٨:٢٨:٠١٢٣:٣٥:٤٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٥:٠٤١٢:١٧:٣٨١٨:١٠:٤٥١٨:٢٨:٥٤٢٣:٣٥:٢٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٣:٤٠١٢:١٧:٢٢١٨:١١:٣٨١٨:٢٩:٤٦٢٣:٣٥:١١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٢:١٥١٢:١٧:٠٦١٨:١٢:٣٠١٨:٣٠:٣٨٢٣:٣٤:٥٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٠:٥١١٢:١٦:٤٩١٨:١٣:٢٢١٨:٣١:٣٠٢٣:٣٤:٣٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٩:٢٥١٢:١٦:٣٣١٨:١٤:١٤١٨:٣٢:٢٢٢٣:٣٤:١٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٨:٠٠١٢:١٦:١٦١٨:١٥:٠٦١٨:٣٣:١٤٢٣:٣٣:٥٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٦:٣٤١٢:١٥:٥٩١٨:١٥:٥٨١٨:٣٤:٠٥٢٣:٣٣:٤٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٥:٠٨١٢:١٥:٤٢١٨:١٦:٤٩١٨:٣٤:٥٧٢٣:٣٣:٢١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٣:٤٢١٢:١٥:٢٤١٨:١٧:٤١١٨:٣٥:٤٨٢٣:٣٣:٠١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٢:١٦١٢:١٥:٠٧١٨:١٨:٣٢١٨:٣٦:٤٠٢٣:٣٢:٤١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دنگیزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دنگیزک روستای دنگیزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دنگیزک روستای دنگیزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دنگیزک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دنگیزک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دنگیزک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دنگیزک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دنگیزک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دنگیزک

روستای دنگیزک بر روی نقشه

روستای دنگیزک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دنگیزک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دنگیزک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دنگیزک
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای دنگیزک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای دنگیزک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دنگیزک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دنگیزک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دنگیزک رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دنگیزک
جدول اوقات شرعی امروز فردا دنگیزک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دنگیزک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دنگیزک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دنگیزک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دنگیزک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دنگیزک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دنگیزک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دنگیزک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو