جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دنگز

دهکویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دنگز


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٥:٠٤

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دنگز (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای دنگز)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دنگز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دنگز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دنگز

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دنگز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دنگز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دنگز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دنگز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دنگز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٨:٢٨١٢:٥٠:٥٩١٩:٢٣:٥٥١٩:٤١:١٤٠٠:٠٩:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٠:٥٠١٩:٢٤:٢٩١٩:٤١:٥١٠٠:٠٩:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٦:٤١١٢:٥٠:٤٠١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٢٧٠٠:٠٩:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٥:٤٩١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٠٤٠٠:٠٩:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٠:٢٣١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٤٠٠٠:٠٨:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٤:٠٨١٢:٥٠:١٦١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:١٧٠٠:٠٨:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٣:١٨١٢:٥٠:٠٨١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٥٤٠٠:٠٨:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٠:٠٢١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٣١٠٠:٠٨:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢١٠٦:١١:٤٢١٢:٤٩:٥٥١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٠٨٠٠:٠٧:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٠:٥٦١٢:٤٩:٥٠١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٤٥٠٠:٠٧:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٠:١٠١٢:٤٩:٤٥١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٢٢٠٠:٠٧:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٩:٢٦١٢:٤٩:٤٠١٩:٣٠:١٦١٩:٤٨:٠٠٠٠:٠٧:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٨:٤٣١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٧:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٨:٠١١٢:٤٩:٣٣١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:١٤٠٠:٠٧:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٧:١٩١٢:٤٩:٣٠١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٦:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٦:٣٩١٢:٤٩:٢٨١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠٦:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٦:٠١١٢:٤٩:٢٦١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٦:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٥:٢٣١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٤٤٠٠:٠٦:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٤:٤٧١٢:٤٩:٢٤١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٦:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٤:١١١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠٦:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٣:٣٧١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٦:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٣:٠٥١٢:٤٩:٢٦١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٦:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٢:٣٣١٢:٤٩:٢٨١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٢:٠٣١٢:٤٩:٣١١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٢٧٠٠:٠٥:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠١:٣٤١٢:٤٩:٣٤١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٠٣٠٠:٠٥:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠١:٠٦١٢:٤٩:٣٧١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٤٠٠٠:٠٥:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٠:٤٠١٢:٤٩:٤١١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٥:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٠:١٥١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٥:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٩:٥١١٢:٤٩:٥١١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٢٧٠٠:٠٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دنگز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دنگز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دنگز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دنگز

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دنگز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دنگز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دنگز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دنگز

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دنگز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دنگز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دنگز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دنگز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دنگز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دنگز

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دنگز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دنگز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دنگز

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٥:٤٨١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:٠٨٠٠:١٥:٣٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٢٧:٣٨١٢:٥٥:٣٢١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:٠٥٠٠:١٥:٢٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٨:٠٨١٢:٥٥:١٥١٩:٢١:٥٩١٩:٣٩:٠٢٠٠:١٥:١٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٤:٥٩١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٧:٥٧٠٠:١٥:٠٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٢٩:٠٦١٢:٥٤:٤٢١٩:١٩:٥٣١٩:٣٦:٥٢٠٠:١٤:٥٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٢٩:٣٥١٢:٥٤:٢٤١٩:١٨:٤٩١٩:٣٥:٤٧٠٠:١٤:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٠:٠٤١٢:٥٤:٠٧١٩:١٧:٤٤١٩:٣٤:٤١٠٠:١٤:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٠:٣٣١٢:٥٣:٤٩١٩:١٦:٣٩١٩:٣٣:٣٤٠٠:١٤:١٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٣١:٠٢١٢:٥٣:٣٠١٩:١٥:٣٤١٩:٣٢:٢٧٠٠:١٤:٠٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣١:٣٠١٢:٥٣:١٢١٩:١٤:٢٨١٩:٣١:٢٠٠٠:١٣:٤٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣١:٥٩١٢:٥٢:٥٣١٩:١٣:٢١١٩:٣٠:١٢٠٠:١٣:٣٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٢:٢٧١٢:٥٢:٣٣١٩:١٢:١٤١٩:٢٩:٠٤٠٠:١٣:١٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٢:٥٥١٢:٥٢:١٤١٩:١١:٠٧١٩:٢٧:٥٥٠٠:١٣:٠١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٣:٢٣١٢:٥١:٥٤١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٦:٤٦٠٠:١٢:٤٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٣:٥١١٢:٥١:٣٤١٩:٠٨:٥١١٩:٢٥:٣٧٠٠:١٢:٢٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٤:١٩١٢:٥١:١٣١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٤:٢٧٠٠:١٢:١٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٣٤:٤٦١٢:٥٠:٥٣١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٣:١٧٠٠:١١:٥٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٣٥:١٤١٢:٥٠:٣٢١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٠٧٠٠:١١:٣٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٣٥:٤٢١٢:٥٠:١١١٩:٠٤:١٥١٩:٢٠:٥٧٠٠:١١:٢١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٣٦:٠٩١٢:٤٩:٥٠١٩:٠٣:٠٥١٩:١٩:٤٦٠٠:١١:٠٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٣٦:٣٦١٢:٤٩:٢٩١٩:٠١:٥٥١٩:١٨:٣٥٠٠:١٠:٤٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٣٧:٠٤١٢:٤٩:٠٧١٩:٠٠:٤٥١٩:١٧:٢٥٠٠:١٠:٢٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٣٧:٣١١٢:٤٨:٤٦١٨:٥٩:٣٥١٩:١٦:١٤٠٠:١٠:٠٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤١٠٦:٣٧:٥٩١٢:٤٨:٢٤١٨:٥٨:٢٥١٩:١٥:٠٣٠٠:٠٩:٥٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٣٨:٢٦١٢:٤٨:٠٣١٨:٥٧:١٤١٩:١٣:٥٢٠٠:٠٩:٣١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٧٠٦:٣٨:٥٤١٢:٤٧:٤١١٨:٥٦:٠٤١٩:١٢:٤٠٠٠:٠٩:١٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٣٩:٢١١٢:٤٧:٢٠١٨:٥٤:٥٣١٩:١١:٢٩٠٠:٠٨:٥٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٣٩:٤٩١٢:٤٦:٥٨١٨:٥٣:٤٣١٩:١٠:١٨٠٠:٠٨:٣٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٠:١٧١٢:٤٦:٣٧١٨:٥٢:٣٢١٩:٠٩:٠٧٠٠:٠٨:١٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٠:٤٥١٢:٤٦:١٦١٨:٥١:٢٢١٩:٠٧:٥٧٢٣:٣٧:٥٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤١:١٣١١:٤٥:٥٤١٧:٥٠:١١١٨:٠٦:٤٦٢٣:٠٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دنگز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دنگز روستای دنگز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دنگز روستای دنگز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دنگز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دنگز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دنگز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دنگز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دنگز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دنگز

روستای دنگز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دنگز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دنگز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دنگز
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دنگز + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دنگز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دنگز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دنگز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دنگز رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دنگز
جدول اوقات شرعی امروز فردا دنگز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دنگز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دنگز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق دنگز
افق شرعی امروز فردا دنگز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دنگز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دنگز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دنگز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو