جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دندی

ماه نشان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز دندی


اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٤٩
اذان ظهر: ١٢:١٢:١٧
غروب آفتاب: ١٨:١٧:١٠
اذان مغرب: ١٨:٣٥:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٥٧

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دندی (شهرستان ماه نشان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر دندی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر دندی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دندی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
وعده دادن مؤمن، حقّی واجب است. (‌كه مؤمن باید آن را ادا كند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر دندی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دندی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دندی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دندی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دندی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دندی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٣١:٣٠١٣:١٧:١٢٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٥١٠٠:٣٠:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٣٠:١٩١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢٩:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٩:٠٩١٣:١٦:٥٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٩:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٨:٠٠١٣:١٦:٤٦٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢٩:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢٩:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٥:٤٥١٣:١٦:٣١٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢٨:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٦:٢٤٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٢٨:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٦:١٨٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢٨:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٢٢:٣١١٣:١٦:١٢٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٧:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢١٠٦:٢١:٢٩١٣:١٦:٠٧٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٧:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٦:٠٣٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٢٧:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٩:٢٨١٣:١٥:٥٩٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٢٧:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٤٠٦:١٨:٢٩١٣:١٥:٥٥٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٢٦:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٧:٣٢١٣:١٥:٥٣٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٢٦:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٦:٣٦١٣:١٥:٥٠٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٦:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٥:٤١١٣:١٥:٤٩٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٢٦:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٤:٤٨١٣:١٥:٤٨٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٢٦:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤٦٠٦:١٣:٥٧١٣:١٥:٤٧٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٢٥:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١٣:٠٦١٣:١٥:٤٧٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٩:١٦٠٠:٢٥:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٢١٠٦:١٢:١٨١٣:١٥:٤٨٢٠:١٩:٤٧٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٢٥:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:١٠٠٦:١١:٣٠١٣:١٥:٤٩٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤١:٠١٠٠:٢٥:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٠٢٠٦:١٠:٤٥١٣:١٥:٥١٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤١:٥٣٠٠:٢٥:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:١٠:٠١١٣:١٥:٥٣٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٢:٤٥٠٠:٢٥:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٩:١٨١٣:١٥:٥٦٢٠:٢٣:٠١٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٢٤:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٨:٣٧١٣:١٦:٠٠٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٢٤:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٧:٥٧١٣:١٦:٠٤٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٥:١٧٠٠:٢٤:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٤٤٠٦:٠٧:٢٠١٣:١٦:٠٩٢٠:٢٥:٢٢٢٠:٤٦:٠٦٠٠:٢٤:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠٦:٤٣١٣:١٦:١٤٢٠:٢٦:٠٨٢٠:٤٦:٥٥٠٠:٢٤:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٦:٠٩١٣:١٦:١٩٢٠:٢٦:٥٣٢٠:٤٧:٤٣٠٠:٢٤:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دندی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر دندی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر دندی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر دندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر دندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر دندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دندی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر دندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دندی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٤٣:٠٠١٣:٢٢:١٠٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٤٥٠٠:٣٦:٥٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٤٣:٤٨١٣:٢١:٥٤١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٢٣٠٠:٣٦:٤٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤٤:٣٦١٣:٢١:٣٨١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٥٩٠٠:٣٦:٣٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٥:٢٤١٣:٢١:٢١١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٣٥٠٠:٣٦:٣٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٦:١٣١٣:٢١:٠٤١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:١١٠٠:٣٦:٢١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٧:٠١١٣:٢٠:٤٧١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٤٦٠٠:٣٦:١١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٧:٤٩١٣:٢٠:٢٩١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٢٠٠٠:٣٦:٠٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٨:٣٧١٣:٢٠:١١١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٣٥:٥١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٩:٢٥١٣:١٩:٥٣١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٣٥:٤٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٥٠:١٢١٣:١٩:٣٤١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٣٥:٢٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٥١:٠٠١٣:١٩:١٥١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٣٥:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٥١:٤٨١٣:١٨:٥٥١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٣٥:٠٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥٢:٣٥١٣:١٨:٣٦١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٣٤:٥١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥٣:٢٣١٣:١٨:١٦١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٠٦٠٠:٣٤:٣٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥٤:١٠١٣:١٧:٥٦١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٣٧٠٠:٣٤:٢٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٤:٥٨١٣:١٧:٣٥١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٠٧٠٠:٣٤:٠٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٥:٤٥١٣:١٧:١٥١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٣٧٠٠:٣٣:٥٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٦:٣٢١٣:١٦:٥٤١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٠٧٠٠:٣٣:٣٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٧:١٩١٣:١٦:٣٣١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:٣٧٠٠:٣٣:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٨:٠٧١٣:١٦:١٢١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٢:٠٦٠٠:٣٣:٠٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٨:٥٤١٣:١٥:٥١١٩:٣٢:١٢١٩:٥٠:٣٥٠٠:٣٢:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣١٠٦:٥٩:٤١١٣:١٥:٣٠١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:٠٤٠٠:٣٢:٣٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٨٠٧:٠٠:٢٨١٣:١٥:٠٨١٩:٢٩:١٢١٩:٤٧:٣٣٠٠:٣٢:١٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٤٠٧:٠١:١٦١٣:١٤:٤٧١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٦:٠٢٠٠:٣٢:٠١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٢:٠٣١٣:١٤:٢٥١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٣١٠٠:٣١:٤٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٢:٥٠١٣:١٤:٠٤١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٣:٠٠٠٠:٣١:٢٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٢٠٧:٠٣:٣٨١٣:١٣:٤٢١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٢٩٠٠:٣١:٠٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٧٠٧:٠٤:٢٥١٣:١٣:٢١١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:٥٧٠٠:٣٠:٥١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠١٠٧:٠٥:١٣١٣:١٢:٥٩١٩:٢٠:١٠١٩:٣٨:٢٦٠٠:٣٠:٣٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٦٠٧:٠٦:٠١١٣:١٢:٣٨١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٥٦٠٠:٠٠:١٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٦:٤٩١٢:١٢:١٧١٨:١٧:١٠١٨:٣٥:٢٥٢٣:٢٩:٥٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دندی شهر دندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دندی شهر دندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دندی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دندی

دَندی یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز بخش انگوران شهرستان ماه‌نشان است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، برابر با ۴۷۷۸ نفر بوده است. فاصله این شهر تا شهر زنجان در حدود ۱۰۰ کیلومتر است و در غرب زنجان قرار دارد

شهر دندی در ویکیپدیا

شهر دندی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دندی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دندی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دندی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دندی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دندی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دندی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر دندی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر دندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دندی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دندی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دندی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دندی
زمان پخش اذان مستقیم به افق دندی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دندی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دندی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دندی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دندی
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دندی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دندی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دندی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو