جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دندی

ماه نشان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز دندی

اذان صبح: ٠٤:٤٨:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:٣٥

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دندی (شهرستان ماه نشان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر دندی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دندی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دندی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

ساموئل جانسون
ذهن خود را از ناتوانی ها خالی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دندی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دندی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دندی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دندی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دندی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دندی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٥:٥٠١٣:١٩:٢٧١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٣٣٠٠:٣٤:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٤:٣٠١٣:١٩:١٣١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٢٨٠٠:٣٣:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٣:١٠١٣:١٩:٠٠١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٢٢٠٠:٣٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٣٤٠٦:٤١:٥١١٣:١٨:٤٦١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:١٧٠٠:٣٣:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٤٠:٣٣١٣:١٨:٣٣١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:١٢٠٠:٣٢:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٩:١٥١٣:١٨:٢٠١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:٠٦٠٠:٣٢:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٧:٥٨١٣:١٨:٠٨١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٠١٠٠:٣٢:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٦:٤٢١٣:١٧:٥٦١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٥٦٠٠:٣١:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٧:٤٥٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٥١٠٠:٣١:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٤:١٣١٣:١٧:٣٤٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٣١:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٢:٥٩١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٤١٠٠:٣٠:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٣١:٤٧١٣:١٧:١٤٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٣٠:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٣٠:٣٥١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٣٠:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٩:٢٥١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٩:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٨:١٦١٣:١٦:٤٧٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٢٩:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٧:٠٧١٣:١٦:٣٩٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٩:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٦:٠٠١٣:١٦:٣١٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:١٣٠٠:٢٨:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٤:٥٤١٣:١٦:٢٤٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٨:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٦:١٨٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٨:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٦:١٢٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٢٧:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢١:٤٢١٣:١٦:٠٧٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٧:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٠:٤١١٣:١٦:٠٣٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢٧:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٩:٤١١٣:١٥:٥٩٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢٧:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٨:٤٢١٣:١٥:٥٥٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٦:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٧:٤٥١٣:١٥:٥٣٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٦:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٦:٤٩١٣:١٥:٥٠٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٢٦:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٥:٥٤١٣:١٥:٤٩٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٦:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٥:٠١١٣:١٥:٤٨٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:١٦٠٠:٢٦:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٤٠٦:١٤:٠٩١٣:١٥:٤٧٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٨:١٠٠٠:٢٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دندی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دندی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دندی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دندی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر دندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دندی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دندی شهر دندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دندی شهر دندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دندی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دندی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٧:٢٧١٢:١٢:٠٢١٨:١٦:٠٢١٨:٣٤:١٧٢٣:٢٩:٤٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٨:١٥١٢:١١:٤١١٨:١٤:٣٢١٨:٣٢:٤٧٢٣:٢٩:٢٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٩:٠٣١٢:١١:٢٠١٨:١٣:٠٢١٨:٣١:١٦٢٣:٢٩:٠٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٩:٥٢١٢:١٠:٥٩١٨:١١:٣٢١٨:٢٩:٤٦٢٣:٢٨:٤٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٠:٤١١٢:١٠:٣٩١٨:١٠:٠٢١٨:٢٨:١٧٢٣:٢٨:٣١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١١:٢٩١٢:١٠:١٨١٨:٠٨:٣٣١٨:٢٦:٤٧٢٣:٢٨:١٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٢:١٨١٢:٠٩:٥٨١٨:٠٧:٠٣١٨:٢٥:١٨٢٣:٢٧:٥٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٣:٠٨١٢:٠٩:٣٨١٨:٠٥:٣٤١٨:٢٣:٤٩٢٣:٢٧:٣٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٣:٥٧١٢:٠٩:١٨١٨:٠٤:٠٦١٨:٢٢:٢١٢٣:٢٧:١٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٤:٤٧١٢:٠٨:٥٩١٨:٠٢:٣٧١٨:٢٠:٥٣٢٣:٢٦:٥٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٥:٣٦١٢:٠٨:٤٠١٨:٠١:٠٩١٨:١٩:٢٥٢٣:٢٦:٤٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٦:٢٦١٢:٠٨:٢١١٧:٥٩:٤٢١٨:١٧:٥٨٢٣:٢٦:٢٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٧:١٧١٢:٠٨:٠٢١٧:٥٨:١٤١٨:١٦:٣١٢٣:٢٦:٠٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٨:٠٧١٢:٠٧:٤٤١٧:٥٦:٤٨١٨:١٥:٠٥٢٣:٢٥:٤٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٨:٥٨١٢:٠٧:٢٦١٧:٥٥:٢١١٨:١٣:٤٠٢٣:٢٥:٢٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٩:٥٠١٢:٠٧:٠٩١٧:٥٣:٥٦١٨:١٢:١٥٢٣:٢٥:١٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٠:٤١١٢:٠٦:٥٢١٧:٥٢:٣٠١٨:١٠:٥٠٢٣:٢٤:٥٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢١:٣٣١٢:٠٦:٣٦١٧:٥١:٠٦١٨:٠٩:٢٧٢٣:٢٤:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٢:٢٥١٢:٠٦:٢٠١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٨:٠٤٢٣:٢٤:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٣:١٨١٢:٠٦:٠٤١٧:٤٨:١٩١٨:٠٦:٤٢٢٣:٢٤:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٤:١١١٢:٠٥:٤٩١٧:٤٦:٥٦١٨:٠٥:٢٠٢٣:٢٣:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٥:٠٤١٢:٠٥:٣٥١٧:٤٥:٣٤١٨:٠٤:٠٠٢٣:٢٣:٣٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٥:٥٧١٢:٠٥:٢١١٧:٤٤:١٣١٨:٠٢:٤٠٢٣:٢٣:٢٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٦:٥١١٢:٠٥:٠٨١٧:٤٢:٥٣١٨:٠١:٢١٢٣:٢٣:٠٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٧:٤٦١٢:٠٤:٥٥١٧:٤١:٣٣١٨:٠٠:٠٣٢٣:٢٢:٥٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٨:٤٠١٢:٠٤:٤٣١٧:٤٠:١٤١٧:٥٨:٤٥٢٣:٢٢:٣٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٩:٣٥١٢:٠٤:٣١١٧:٣٨:٥٦١٧:٥٧:٢٩٢٣:٢٢:٢٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٠:٣١١٢:٠٤:٢٠١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٦:١٤٢٣:٢٢:١٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣١:٢٧١٢:٠٤:١٠١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٤:٥٩٢٣:٢٢:٠٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٢:٢٣١٢:٠٤:٠٠١٧:٣٥:٠٨١٧:٥٣:٤٦٢٣:٢١:٤٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دندی شهر دندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دندی شهر دندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دندی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دندی

دَندی یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز بخش انگوران شهرستان ماه‌نشان است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، برابر با ۴۷۷۸ نفر بوده است. فاصله این شهر تا شهر زنجان در حدود ۱۰۰ کیلومتر است و در غرب زنجان قرار دارد

شهر دندی در ویکیپدیا

شهر دندی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دندی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دندی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دندی بر روی نقشه

شهر دندی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دندی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دندی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دندی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دندی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دندی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دندی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دندی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دندی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دندی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دندی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق دندی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دندی
زمان پخش اذان زنده به افق دندی
افق شرعی امروز فردا دندی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دندی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دندی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دندی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو