جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دندل

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دندل


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:١٢
اذان ظهر: ١٢:٥٢:١٦
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٥٣
نیمه شب: ٠٠:١٢:٢٩

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دندل (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای دندل)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دندل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دندل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دندل

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دندل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دندل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دندل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دندل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دندل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٦:٠٨١٢:٤٨:١٦١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٨:٠٤٠٠:٠٧:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٥:١٥١٢:٤٨:٠٧١٩:٢١:٢٢١٩:٣٨:٤٠٠٠:٠٧:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٤:٢٣١٢:٤٧:٥٧١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:١٦٠٠:٠٦:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٣:٣١١٢:٤٧:٤٩١٩:٢٢:٢٩١٩:٣٩:٥٢٠٠:٠٦:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٢:٤٠١٢:٤٧:٤٠١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٢٨٠٠:٠٦:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١١:٥١١٢:٤٧:٣٣١٩:٢٣:٣٧١٩:٤١:٠٤٠٠:٠٦:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١١:٠٢١٢:٤٧:٢٥١٩:٢٤:١٢١٩:٤١:٤١٠٠:٠٥:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٠:١٤١٢:٤٧:١٩١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:١٧٠٠:٠٥:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٩:٢٧١٢:٤٧:١٢١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٢:٥٤٠٠:٠٥:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٨:٤١١٢:٤٧:٠٧١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٣٠٠٠:٠٥:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٧:٥٦١٢:٤٧:٠٢١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٠٧٠٠:٠٤:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٧:١٢١٢:٤٦:٥٧١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٤٤٠٠:٠٤:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٦:٣٠١٢:٤٦:٥٣١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٤:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٥:٤٨١٢:٤٦:٥٠١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٥٧٠٠:٠٤:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٥:٠٧١٢:٤٦:٤٧١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٣٤٠٠:٠٤:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٤:٢٨١٢:٤٦:٤٥١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:١١٠٠:٠٤:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٦:٤٣١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٤٨٠٠:٠٤:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٦:٤٢١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٣:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٢:٣٦١٢:٤٦:٤١١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٠٢٠٠:٠٣:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٢:٠٢١٢:٤٦:٤٢١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٣٨٠٠:٠٣:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠١:٢٨١٢:٤٦:٤٢١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:١٥٠٠:٠٣:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٠:٥٦١٢:٤٦:٤٣١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٥٢٠٠:٠٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٠:٢٥١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٢٨٠٠:٠٣:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٩:٥٥١٢:٤٦:٤٨١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٠٥٠٠:٠٣:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٩:٢٦١٢:٤٦:٥١١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٤١٠٠:٠٣:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥٨:٥٩١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:١٧٠٠:٠٣:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٨:٣٣١٢:٤٦:٥٨١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٣:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤٧:٠٣١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٢٨٠٠:٠٣:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٧:٤٥١٢:٤٧:٠٨١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٠٣٠٠:٠٣:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دندل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دندل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دندل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دندل

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دندل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دندل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دندل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دندل

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دندل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دندل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دندل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دندل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دندل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دندل

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دندل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دندل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دندل

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٨:٠٣٠٠:١٣:٠٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٥:١٥١٢:٥٢:٤٩١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:٠٠٠٠:١٢:٥١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٥:٤٤١٢:٥٢:٣٣١٩:١٨:٥٧١٩:٣٥:٥٧٠٠:١٢:٤١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٦:١٢١٢:٥٢:١٦١٩:١٧:٥٥١٩:٣٤:٥٣٠٠:١٢:٢٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٦:٤١١٢:٥١:٥٩١٩:١٦:٥٢١٩:٣٣:٤٩٠٠:١٢:١٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥١:٤٢١٩:١٥:٤٩١٩:٣٢:٤٤٠٠:١٢:٠٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٢٧:٣٨١٢:٥١:٢٤١٩:١٤:٤٥١٩:٣١:٣٩٠٠:١١:٥٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٨:٠٦١٢:٥١:٠٦١٩:١٣:٤١١٩:٣٠:٣٣٠٠:١١:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٢٨:٣٤١٢:٥٠:٤٧١٩:١٢:٣٦١٩:٢٩:٢٧٠٠:١١:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٢٩:٠٢١٢:٥٠:٢٩١٩:١١:٣١١٩:٢٨:٢٠٠٠:١١:١١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٢٩:٣٠١٢:٥٠:١٠١٩:١٠:٢٥١٩:٢٧:١٣٠٠:١٠:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٢٩:٥٧١٢:٤٩:٥٠١٩:٠٩:١٨١٩:٢٦:٠٥٠٠:١٠:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٠:٢٥١٢:٤٩:٣١١٩:٠٨:١٢١٩:٢٤:٥٧٠٠:١٠:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٠:٥٢١٢:٤٩:١١١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٣:٤٨٠٠:١٠:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٣١:١٩١٢:٤٨:٥١١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٢:٤٠٠٠:٠٩:٥٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣١:٤٧١٢:٤٨:٣٠١٩:٠٤:٤٩١٩:٢١:٣١٠٠:٠٩:٣٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٢:١٤١٢:٤٨:١٠١٩:٠٣:٤١١٩:٢٠:٢٢٠٠:٠٩:٢٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٢:٤١١٢:٤٧:٤٩١٩:٠٢:٣٢١٩:١٩:١٢٠٠:٠٩:٠٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٣٣:٠٨١٢:٤٧:٢٨١٩:٠١:٢٣١٩:١٨:٠٢٠٠:٠٨:٤٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٣:٣٤١٢:٤٧:٠٧١٩:٠٠:١٤١٩:١٦:٥٢٠٠:٠٨:٢٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٤:٠١١٢:٤٦:٤٦١٨:٥٩:٠٥١٩:١٥:٤٢٠٠:٠٨:٠٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٣٤:٢٨١٢:٤٦:٢٤١٨:٥٧:٥٦١٩:١٤:٣٢٠٠:٠٧:٥١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٣٤:٥٥١٢:٤٦:٠٣١٨:٥٦:٤٦١٩:١٣:٢٢٠٠:٠٧:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٣٥:٢٢١٢:٤٥:٤١١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:١١٠٠:٠٧:١٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٣٥:٤٨١٢:٤٥:٢٠١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:٠١٠٠:٠٦:٥٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٣٦:١٥١٢:٤٤:٥٨١٨:٥٣:١٧١٩:٠٩:٥٠٠٠:٠٦:٣٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٣٦:٤٢١٢:٤٤:٣٧١٨:٥٢:٠٧١٩:٠٨:٤٠٠٠:٠٦:١٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٣٧:٠٩١٢:٤٤:١٥١٨:٥٠:٥٧١٩:٠٧:٣٠٠٠:٠٥:٥٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٣٧:٣٦١٢:٤٣:٥٤١٨:٤٩:٤٧١٩:٠٦:١٩٠٠:٠٥:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٣٨:٠٤١٢:٤٣:٣٣١٨:٤٨:٣٧١٩:٠٥:٠٩٢٣:٣٥:١٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٩٠٥:٣٨:٣١١١:٤٣:١١١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٣:٥٩٢٣:٠٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دندل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دندل روستای دندل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دندل روستای دندل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دندل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دندل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دندل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دندل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دندل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دندل

روستای دندل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دندل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دندل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دندل
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دندل + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دندل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دندل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دندل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دندل رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دندل
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دندل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دندل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دندل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دندل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دندل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دندل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دندل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دندل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو