جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دنبیل زردچیتاب

کبگیان | دنا | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دنبیل زردچیتاب


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٤٨
اذان ظهر: ١١:٥٧:٤٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:١٢
اذان مغرب: ١٨:١٩:١٦
نیمه شب: ٢٣:١٨:١٥

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دنبیل زردچیتاب (شهرستان دنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای دنبیل زردچیتاب)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دنبیل زردچیتاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دنبیل زردچیتاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

ابوعلی سینا
هر كس عادت كند كه بدون دلیل هر حرفی را باور كند، از صورت انسانی خارج است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دنبیل زردچیتاب

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دنبیل زردچیتاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دنبیل زردچیتاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دنبیل زردچیتاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دنبیل زردچیتاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دنبیل زردچیتاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:١٤٠٠:١٩:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٩:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٢:٢١١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٣٩٠٠:١٩:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٢:١٣١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٩:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٨:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠١:٥٨١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٤٧٠٠:١٨:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٩:٥١١٣:٠١:٥٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٢٩٠٠:١٨:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٨:٥٨١٣:٠١:٤٥١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٨:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٨:٠٦١٣:٠١:٤٠١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٥٥٠٠:١٧:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٧:١٥١٣:٠١:٣٥١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٧:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٦:٢٦١٣:٠١:٣٠١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٢٠٠٠:١٧:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٥:٣٧١٣:٠١:٢٦١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٠٣٠٠:١٧:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٤:٥٠١٣:٠١:٢٣١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٧:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٤:٠٤١٣:٠١:٢٠١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٦:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٣:١٩١٣:٠١:١٨١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:١١٠٠:١٦:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٢:٣٥١٣:٠١:١٦١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٦:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١١:٥٣١٣:٠١:١٥١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٦:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٤٦٠٦:١١:١١١٣:٠١:١٤١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:١٨٠٠:١٦:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٠:٣١١٣:٠١:١٤١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٠٠٠٠:١٦:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠١:١٥١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٤٢٠٠:١٦:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٩:١٦١٣:٠١:١٦١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٥:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠١:١٨١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٥:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠١:٢١١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٥:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠١:٢٤١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٢٨٠٠:١٥:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠١:٢٧١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٥:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠١:٣١١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٥:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠١:٣٦١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٥:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠١:٤١١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٠٩٠٠:١٥:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠١:٤٧١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دنبیل زردچیتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دنبیل زردچیتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دنبیل زردچیتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دنبیل زردچیتاب

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دنبیل زردچیتاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دنبیل زردچیتاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دنبیل زردچیتاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دنبیل زردچیتاب

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای دنبیل زردچیتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دنبیل زردچیتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دنبیل زردچیتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دنبیل زردچیتاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دنبیل زردچیتاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دنبیل زردچیتاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دنبیل زردچیتاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دنبیل زردچیتاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دنبیل زردچیتاب

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٥:٣٩١٣:٠٧:٣٧١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٦:٤٧٠٠:٢٥:٥٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٦:١٥١٣:٠٧:٢١١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٥:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣٦:٥٠١٣:٠٧:٠٥١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٢٨٠٠:٢٥:٤٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٧:٢٥١٣:٠٦:٤٩١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:١٧٠٠:٢٥:٢٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٨:٠١١٣:٠٦:٣٢١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٠٦٠٠:٢٥:١٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٨:٣٦١٣:٠٦:١٤١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٠:٥٥٠٠:٢٥:٠٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٣٩:١١١٣:٠٥:٥٧١٩:٣٢:١٤١٩:٤٩:٤٢٠٠:٢٤:٥٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٣٩:٤٦١٣:٠٥:٣٨١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٣٠٠٠:٢٤:٤٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٠:٢٠١٣:٠٥:٢٠١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:١٦٠٠:٢٤:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٠:٥٥١٣:٠٥:٠١١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٠٣٠٠:٢٤:١٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤١:٢٩١٣:٠٤:٤٢١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٤:٤٩٠٠:٢٤:٠٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٢:٠٤١٣:٠٤:٢٣١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٣٤٠٠:٢٣:٤٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٢:٣٨١٣:٠٤:٠٣١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:١٩٠٠:٢٣:٣٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٣:١٢١٣:٠٣:٤٣١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٠٤٠٠:٢٣:١٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٣:٤٦١٣:٠٣:٢٣١٩:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٤٨٠٠:٢٣:٠٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٤:٢٠١٣:٠٣:٠٣١٩:٢١:١٧١٩:٣٨:٣٢٠٠:٢٢:٤٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٤:٥٤١٣:٠٢:٤٢١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٧:١٦٠٠:٢٢:٣٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٥:٢٨١٣:٠٢:٢٢١٩:١٨:٤٧١٩:٣٥:٥٩٠٠:٢٢:١٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٤٦:٠٢١٣:٠٢:٠١١٩:١٧:٣١١٩:٣٤:٤٣٠٠:٢١:٥٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٤٦:٣٥١٣:٠١:٤٠١٩:١٦:١٥١٩:٣٣:٢٦٠٠:٢١:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٤٧:٠٩١٣:٠١:١٨١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٠٩٠٠:٢١:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٤٧:٤٣١٣:٠٠:٥٧١٩:١٣:٤٣١٩:٣٠:٥٢٠٠:٢١:٠٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٤٨:١٧١٣:٠٠:٣٦١٩:١٢:٢٦١٩:٢٩:٣٤٠٠:٢٠:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٤٨:٥٠١٣:٠٠:١٤١٩:١١:٠٩١٩:٢٨:١٧٠٠:٢٠:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٥٠٦:٤٩:٢٤١٢:٥٩:٥٣١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٦:٥٩٠٠:٢٠:٠٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٤٩:٥٨١٢:٥٩:٣١١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٥:٤٢٠٠:١٩:٥٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٠:٣٢١٢:٥٩:١٠١٩:٠٧:١٩١٩:٢٤:٢٥٠٠:١٩:٣١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥١:٠٦١٢:٥٨:٤٨١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٣:٠٧٠٠:١٩:١٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥١:٤٠١٢:٥٨:٢٧١٩:٠٤:٤٥١٩:٢١:٥٠٢٣:٤٨:٥٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٢:١٤١١:٥٨:٠٥١٨:٠٣:٢٨١٨:٢٠:٣٣٢٣:١٨:٣٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٢:٤٨١١:٥٧:٤٤١٨:٠٢:١٢١٨:١٩:١٦٢٣:١٨:١٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دنبیل زردچیتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دنبیل زردچیتاب روستای دنبیل زردچیتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دنبیل زردچیتاب روستای دنبیل زردچیتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دنبیل زردچیتاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دنبیل زردچیتاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دنبیل زردچیتاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دنبیل زردچیتاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دنبیل زردچیتاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دنبیل زردچیتاب

روستای دنبیل زردچیتاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دنبیل زردچیتاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دنبیل زردچیتاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دنبیل زردچیتاب
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دنبیل زردچیتاب + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای دنبیل زردچیتاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دنبیل زردچیتاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دنبیل زردچیتاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دنبیل زردچیتاب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دنبیل زردچیتاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دنبیل زردچیتاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دنبیل زردچیتاب
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دنبیل زردچیتاب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دنبیل زردچیتاب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دنبیل زردچیتاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دنبیل زردچیتاب
زمان پخش اذان مستقیم به افق دنبیل زردچیتاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دنبیل زردچیتاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو