جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دم درکی

فلارد | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز دم درکی


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٢٣
اذان ظهر: ١١:٥٨:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٢١:٤٥
نیمه شب: ٢٣:١٥:٥٣

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دم درکی (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای دم درکی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دم درکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دم درکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
با زن به خاطر چهار چیز ازدواج می‌كنند: ثروت، مقام، زیبایی و دینش. پس تو (ای مسلمان) به خاطر دین زنی را انتخاب كن زیرا دستان تو زیاد می‌شوند. (كنایه از این كه چون به خاطر دین ازدواج كردی، فرزندان صالحی نصیبت خواهند شد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای دم درکی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دم درکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم درکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دم درکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم درکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دم درکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٥:٥٧١٣:٠٣:٠١١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٣٥٠٠:١٩:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٢:٥٢١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:١٨٠٠:١٩:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٢:٤٢١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٩:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٤٦٠٠:١٩:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢١:٥٩١٣:٠٢:٢٥١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٢٩٠٠:١٨:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٢:١٨١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:١٣٠٠:١٨:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٢:١٠١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١٨:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٩:١٢١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٨:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٨:١٨١٣:٠١:٥٨١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٧:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٧:٢٥١٣:٠١:٥٢١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٠٨٠٠:١٧:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٦:٣٣١٣:٠١:٤٧١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٧:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٥:٤٣١٣:٠١:٤٢١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٧:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٤:٥٣١٣:٠١:٣٨١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٧:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٤:٠٥١٣:٠١:٣٥١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٦:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٣:١٨١٣:٠١:٣٢١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٦:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٢:٣٢١٣:٠١:٣٠١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٦:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٠٠٦:١١:٤٧١٣:٠١:٢٨١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:١٤٠٠:١٦:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٠٠٦:١١:٠٤١٣:٠١:٢٧١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٦:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:١١٠٦:١٠:٢٢١٣:٠١:٢٧١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٤١٠٠:١٦:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٩:٤١١٣:٠١:٢٧١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٥:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠١:٢٧١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٥:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠١:٢٩١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٥:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠١:٣٠١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٥:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٧:١١١٣:٠١:٣٣١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:١٤٠٠:١٥:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠١:٣٦١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٥:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠١:٣٩١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٥:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠١:٤٣١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:١٩٠٠:١٥:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠١:٤٨١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٠٠٠٠:١٥:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠١:٥٣١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دم درکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دم درکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دم درکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دم درکی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دم درکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دم درکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم درکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دم درکی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دم درکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دم درکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دم درکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دم درکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم درکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دم درکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دم درکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم درکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دم درکی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٨:٠٣١١:٥١:٠٤١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٢:٢١٢٣:٠٩:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٣٨:٥٥١١:٥١:٢٠١٧:٠٣:٣١١٧:٢٢:٠٤٢٣:٠٩:٥٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٣٩:٤٧١١:٥١:٣٧١٧:٠٣:١٣١٧:٢١:٤٨٢٣:١٠:٠٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٠:٣٨١١:٥١:٥٥١٧:٠٢:٥٧١٧:٢١:٣٤٢٣:١٠:٢٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤١:٣٠١١:٥٢:١٣١٧:٠٢:٤٣١٧:٢١:٢٢٢٣:١٠:٣٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٢:٢١١١:٥٢:٣٣١٧:٠٢:٣١١٧:٢١:١٢٢٣:١٠:٥٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٣:١١١١:٥٢:٥٣١٧:٠٢:٢١١٧:٢١:٠٣٢٣:١١:١٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٤:٠٢١١:٥٣:١٣١٧:٠٢:١٢١٧:٢٠:٥٦٢٣:١١:٢٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٤:٥٢١١:٥٣:٣٤١٧:٠٢:٠٥١٧:٢٠:٥١٢٣:١١:٤٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٥:٤١١١:٥٣:٥٦١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٤٨٢٣:١٢:٠٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٦:٣١١١:٥٤:١٩١٧:٠١:٥٦١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٢:٢٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٧:١٩١١:٥٤:٤٢١٧:٠١:٥٥١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٢:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٨:٠٧١١:٥٥:٠٦١٧:٠١:٥٥١٧:٢٠:٤٧٢٣:١٣:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٨:٥٤١١:٥٥:٣٠١٧:٠١:٥٧١٧:٢٠:٥١٢٣:١٣:٢٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٤٩:٤١١١:٥٥:٥٥١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٥٥٢٣:١٣:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥٠:٢٧١١:٥٦:٢١١٧:٠٢:٠٦١٧:٢١:٠٢٢٣:١٤:١٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥١:١٣١١:٥٦:٤٧١٧:٠٢:١٣١٧:٢١:١٠٢٣:١٤:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥١:٥٧١١:٥٧:١٣١٧:٠٢:٢١١٧:٢١:٢٠٢٣:١٥:٠٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٢:٤١١١:٥٧:٤٠١٧:٠٢:٣٢١٧:٢١:٣٢٢٣:١٥:٢٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٣:٢٣١١:٥٨:٠٧١٧:٠٢:٤٤١٧:٢١:٤٥٢٣:١٥:٥٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٤:٠٥١١:٥٨:٣٤١٧:٠٢:٥٨١٧:٢٢:٠٠٢٣:١٦:١٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٤:٤٦١١:٥٩:٠٢١٧:٠٣:١٤١٧:٢٢:١٦٢٣:١٦:٤٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٥:٢٦١١:٥٩:٣١١٧:٠٣:٣١١٧:٢٢:٣٤٢٣:١٧:١٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٦:٠٥١١:٥٩:٥٩١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٢:٥٤٢٣:١٧:٣٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٦:٤٣١٢:٠٠:٢٨١٧:٠٤:١٠١٧:٢٣:١٥٢٣:١٨:٠٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٧:٢٠١٢:٠٠:٥٧١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٣:٣٧٢٣:١٨:٣٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٧:٥٥١٢:٠١:٢٧١٧:٠٤:٥٦١٧:٢٤:٠٢٢٣:١٩:٠٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٨:٣٠١٢:٠١:٥٦١٧:٠٥:٢١١٧:٢٤:٢٧٢٣:١٩:٣٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٩:٠٣١٢:٠٢:٢٦١٧:٠٥:٤٨١٧:٢٤:٥٤٢٣:٢٠:٠٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٩:٣٥١٢:٠٢:٥٦١٧:٠٦:١٦١٧:٢٥:٢٣٢٣:٢٠:٣١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دم درکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دم درکی روستای دم درکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دم درکی روستای دم درکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دم درکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم درکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دم درکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دم درکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دم درکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دم درکی

روستای دم درکی بر روی نقشه

روستای دم درکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دم درکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دم درکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دم درکی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دم درکی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دم درکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دم درکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دم درکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دم درکی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دم درکی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دم درکی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دم درکی
جدول اوقات شرعی امروز فردا دم درکی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دم درکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دم درکی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دم درکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دم درکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دم درکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو