جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دم درکی

فلارد | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز دم درکی

اذان صبح: ٠٤:٣٠:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:١٢
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٤٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:٥٩

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دم درکی (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای دم درکی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دم درکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دم درکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

امام علی (ع)
نهایت عدالت آن است که آدمی با خودش به عدالت رفتار کند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دم درکی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دم درکی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم درکی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دم درکی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم درکی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دم درکی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٨:١٣١٣:٠٥:٢٢١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢٣:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٧:٠٤١٣:٠٥:٠٧١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:١٩٠٠:٢٣:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٥:٥٦١٣:٠٤:٥٣١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:٠١٠٠:٢٢:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٤:٤٨١٣:٠٤:٣٩١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٤٣٠٠:٢٢:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٣:٤١١٣:٠٤:٢٦١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٢٥٠٠:٢٢:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٢:٣٤١٣:٠٤:١٣١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٠٧٠٠:٢١:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣١:٢٨١٣:٠٤:٠٠١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٥٠٠٠:٢١:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٣:٤٨١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢١:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٣:٣٦١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:١٥٠٠:٢٠:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٣:٢٤١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٥٨٠٠:٢٠:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٣:١٤١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٤١٠٠:٢٠:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٦:١١١٣:٠٣:٠٣١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢٠:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٥:١٠١٣:٠٢:٥٣١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٠٧٠٠:١٩:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٢:٤٤١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٩:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٣:١١١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٩:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٢:٢٦١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:١٧٠٠:١٨:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢١:١٥١٣:٠٢:١٨١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:٠١٠٠:١٨:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٢:١١١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٤٤٠٠:١٨:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٨:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٨:٣٠١٣:٠١:٥٨١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٧:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٧:٣٧١٣:٠١:٥٢١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١٧:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٦:٤٥١٣:٠١:٤٧١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٧:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٥:٥٤١٣:٠١:٤٢١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٧:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٥:٠٤١٣:٠١:٣٨١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٧:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٤:١٦١٣:٠١:٣٥١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٦:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٣:٢٨١٣:٠١:٣٢١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٦:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٢:٤٢١٣:٠١:٣٠١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٦:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١١:٥٨١٣:٠١:٢٨١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٦:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٤٠٦:١١:١٤١٣:٠١:٢٧١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٦:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دم درکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دم درکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دم درکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دم درکی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دم درکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دم درکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم درکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دم درکی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دم درکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دم درکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دم درکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دم درکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم درکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دم درکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دم درکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم درکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دم درکی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دم درکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دم درکی روستای دم درکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دم درکی روستای دم درکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دم درکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم درکی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دم درکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دم درکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم درکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دم درکی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠١:١٩١٣:٠٦:٥٨٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١٨:٣٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٧:١١٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٨:٤٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٧:٢٤٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٤٤٠٠:١٩:٠١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٥٢٠٠:١٩:١٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٥٩٠٠:١٩:٣٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٩:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠٣:٠٠١٣:٠٨:١٥٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٠٩٠٠:١٩:٥٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٨:٢٨٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:١١٠٠:٢٠:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٣:٤٣١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:١٢٠٠:٢٠:٢٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٨:٥١٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:١١٠٠:٢٠:٤٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٢٠:٥٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٩:١٤٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٢١:١٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٢١:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢١:٤٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢١:٥٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٢:١٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٧:٠٩١٣:١٠:٠٥٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٢:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٧:٣٨١٣:١٠:١٥٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٢:٤٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٨:٠٩١٣:١٠:٢٣٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٢:٥٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٨:٣٩١٣:١٠:٣٢٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٣٧٠٠:٢٣:١٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٩:١١١٣:١٠:٤٠٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٣:٢٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٠:٤٧٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢٣:٤٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٠:١٦١٣:١٠:٥٤٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٣:٥٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٠:٤٩١٣:١١:٠١٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٤:٠٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٧٠٦:١١:٢٣١٣:١١:٠٧٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٤:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١١:٥٨١٣:١١:١٣٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٤:٣٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٢:٣٢١٣:١١:١٨٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٢٤:٤٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٣:٠٨١٣:١١:٢٢٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢٤:٥٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٣:٤٣١٣:١١:٢٦٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٥:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٤:٢٠١٣:١١:٣٠٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٥:١٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٤:٥٦١٣:١١:٣٣٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دم درکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دم درکی روستای دم درکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دم درکی روستای دم درکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دم درکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم درکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دم درکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دم درکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دم درکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دم درکی

روستای دم درکی بر روی نقشه

روستای دم درکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دم درکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دم درکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دم درکی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دم درکی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دم درکی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دم درکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دم درکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دم درکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دم درکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دم درکی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دم درکی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دم درکی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دم درکی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دم درکی
افق شرعی امروز فردا دم درکی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دم درکی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دم درکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دم درکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دم درکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو